चालत्या बसमध्ये गांड मारून घेतली – Marathi sex stories

खूप लोक मला म्हणतात की मी फार सेक्सी आणि क्युट मुलगा आहे. मी पंचवीस वर्षाचा असून अंगाने सडपातळ आहे. 28 इंचीची कम्बर, गोल गोल गांड, रंग गोरा. माझ्या या सुंदरतेवर मला पाहणारे “गे” पुरुष फार उत्तेजित होतात. ही गोष्ट माझ्या प्रवासातली आहे. पूर्ण प्रवास रात्री बसमध्ये होता. स्लीपर बस होती. मी मुद्दामच सर्वात शेवटची सीट बूक केली जेणेकरून इथे कुणी दुसरा पुरुष येईल तर माझ्या गांडीसाठी लवड्याचा जुगाड होईल. होय, मी समलिंगी मुलगा आहे.

मग त्या चालत्या बसमध्ये गांड मारवून घ्यायचं स्वप्न घेऊन मी झोपलो. संध्याकाळी पाच वाजता मी बस स्टॉपवर पोहोचलो. तेव्हापर्यंत बस स्टँडवर लागली होती. मी माझ्या सीटवर गेलो तेव्हा पाहिलं की एक जबरदस्त सेक्सी लांब कट्टा गोरा 30 वर्षाचा मर्द माझ्या बाजूच्या सीटवर बसून होता. त्याला पाहून मी फार खुश झालो. मी त्याला स्मितहास्य दिलं आणि आपल्या सीटवर येऊन बसलो. माझा लंड तर त्याला पाहूनच उभा झाला होता. मी माझ्या सीटचे पडदे चांगल्याप्रकारे लावले जेणेकरून बाहेरून काहीच दिसणार नाही.

थोड्या वेळात बस सुरू झाली. तो मला पाहून खुश झाला नव्हता. मी त्याच्या सोबत बोलणं सुरु केलं. बोलण्यातून माहित पडलं की तो बेंगलोरला एकटा राहतो. त्याचं लग्न झालं आहे पण त्याचं कुटुंब इथे पुण्यातच असतं. त्याच्या सोबत बोलताना त्याला स्पर्श करायची मी कोणताही संधी सोडत नव्हतो. असं करता करता नऊ वाजले होते. आमची बस जाऊन एका ढाब्यावर थांबली. तिथे आम्ही जेवण केलं. जेव्हा तो मुतायला गेला तेव्हा मी त्याच्या मागे मागे गेलो जेणेकरून मला त्याचा लंड बघायला मिळेल. पण मी त्याचा लंड पाहू शकलो नाही. पण मी त्याच्या समोर समोर चालून माझ्या सेक्सी चालेने आपली गांड मटकवून त्याला दाखवली.

मग आम्ही दोघं बसमध्ये येऊन बसलो. आता सर्व प्रवासी झोपण्याच्या मूडमधे होते. बसमध्ये हलका लाईट चालू होता. आता तो माझ्या बाजूला लेटला होता. मी तर आपल्याच आनंदात होतो. मला त्याचा लंड माझ्या गांडीत घ्यायचं होता पण मी घाबरत होतो. मी त्याच्यासमोर झोपायचे नाटक केले. मी त्याला गुड नाईट म्हटलं.

मग मी माझा हात त्याच्या अंगावर ठेवला आणि त्याच्याजवळ आणखी सरकून झोपलो. त्याची झोप उघडली. त्याने माझा हात हळूच हटवला. माझे डोळे बंद होते तर त्याला असं वाटलं की मी झोपेत आहे. माझ्या गांडीची खाज वाढत जात होती. माझे ओठ त्याच्या लंडाला चुंबन करायला आतुरले होते म्हणून मी दुसरा प्रयत्न केला. यावेळेस मी माझा हात चादरीत टाकला आणि त्याच्या शर्ट मध्ये हात घालून त्याच्या छातीवर फिरवायला लागलो.

त्याने माझा हात पकडला पण यावेळेस त्याने माझा हात हटवला नाही. माझी तर गांडच फाटली होती. मी डोळे उघडले तर तो मला पाहून हसत होता. त्याने मला विचारलं, “काय पाहिजे?” मी मोठी हिंमत करून म्हणालो, “मला तुमचा लंड पाहिजे.” मग काय? त्याचाही लवडा उभा झालाच होता आणि माझ्या गांडीत तर आधीच आग लागली होती. तो माझ्या अंगावर चढला आणि माझे ओठ आपल्या ओठांत घेऊन किस करायला लागला. मला तर ते हवच होतं. म्हणून मी पूर्णपणे त्याला साथ द्यायला लागलो होतो. एका हाताने तो माझ्या पॅण्ट वरून लवड्याला दाबत होता. मला फार मजा येत होती.

मी त्याच्या पँटची चेन खोलली आणि चड्डी खाली सरकवून त्याचा लंड तोंडात घेऊन चुसायला लागलो. तो कमिना मला बघत हसत होता. त्याने माझं डोकं पकडलं आणि माझ्या तोंडात लंड आत बाहेर करायला लागला. याच वेळी त्याने माझ्या पॅंटची हुक खोलली आणि चड्डी पकडुन खाली खेचली. बसच्या एसीची हवा माझ्या उघड्या गांडीला आणखीनच भडकवत होती. मी माझे चुतडे पसरवले आणि माझी गांड वर करून त्याला ठोकायला वाढून दिली. तेव्हा त्याने आपले एक बोट माझ्या गांडीत घातले आणि आत बाहेर करायला लागला. मी त्यावेळी त्याचा लंड चुसत होतो. एखाद्या लहान मुलाला लॉलीपॉप मिळाल्यावर जशी खुशी होते तशी मला झाली होती.

त्याने मला घोडा बनवलं आणि माझी गांड वरती केली आणि आपला 7 इंचीचा मोठा लंड माझ्या गांडीत घालायचा प्रयत्न करायला लागला. त्याने माझ्या गांडीच्या छिद्रावरून किस केलं आणि परत आत मध्ये घालायला लागला. जसा त्याचा लंडाचा सुपाडा माझ्या गाडीत बसला तसा मी वेदनेने चित्कारलो,”उययय….” मी त्याला मागून धक्का दिला. पण तो कुठे मानणार होता? त्याने एखाद्या मस्त बैलासारखं माझ्या गांडीत आपलं पूर्ण लंड घुसावलं. मी त्याला म्हणालो, “मी माझे पाय वरती करून खाली लेटतो. जरा आरामात ठोका मला. मला ही पोजीशन आवडते.

मग मी माझ्या पाठीवर लेटलो आणि माझे पाय वर केले आणि माझी चिकणी गांड त्याच्यासाठी त्याच्या समोर वाढली. त्याने परत माझ्या गांडीत आपला लंड घातला. तो धक्के मारून माझ्या गांडीची खोली मोजत होता. खूप वेळ पर्यंत माझी गांड ठोकल्यानंतर मी त्याला म्हणालो, “तुमचा माल आत मध्ये घालू नका प्लिज. मला ते प्यायचं आहे.” त्याने अगदी तसं केलं. जेव्हा तो ऑर्गसम वर आला तेव्हा त्याने त्याचा माल माझ्या तोंडात दिला आणि मी ते पिऊन घेतलं.

त्यानंतर तो शांत झाला आणि पण मला तर अजून गांड ठोकून घ्यायची इच्छा होती. त्याचा लंड परत चुसून त्यातून पाणी काढायचं होतं. पण त्यांने तर पाठ माझ्याकडे फिरवून तो झोपी गेला होता. मग मलाही केव्हा झोप लागली काही कळलंच नाही. जेव्हा मी उठलो तेव्हा सकाळ झाली होती. बस बंगलोरला पोहोचली होती. माझ्या बाजूला कोणीच नव्हतं. मला समजलं की तो मला सोडून गेला आहे. पण त्याच्या आठवणीने मी बसमध्ये त्याला शोधायला लागलो. पण तो मला दिसला नाही. अशा प्रकारे मला बाय न म्हणताच तो गेल्याने मला फार वाईट वाटलं. माझं मन करत होतं की काश मला हम मर्द भेटून जावो.

पण तरीही रात्री मला माझी गांड ठोकून घ्यायला मिळाल्याने मी खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *