चालू मुलीला मनसोक्त उपभोगले – Marathi Kadak Mulgi Sex Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव उदय आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी जिथे वरचेवर जात असे तिथेच माझी ठोकायची सोय झाली होती आणि ते पण अगदीच आरामात आणि अनपेक्षितरित्या.

मी तेव्हा नोकरीस होतो. मी दिसायला वगैरे चांगला होतो. उंच, धिप्पाड आणि पिळदार शरीरयष्टी यामुळे मी खूप मुलींना आणि बायकांना आवडत होतो. त्याचमुळे माझे खूप ठिकाणी अफेयर्स होते आणि त्याचा मी पुरेपूर उपभोग घेत होतो. एकंदरीत माझे कामजीवन तसे खूपच सुखाचे होते आणि त्याचा मला आनंद व गर्व दोन्ही होता. खूप बायका मुलींना मी नियमितपणे ठोकून त्यांना समाधान देत असे व मी पण मिळवीत असे.

पण म्हणून काय आपण पोरं नवीन माल नको कधी म्हणत असतो का नाहीच ना. एखादा नवीन आयटम मिळाला तर कोणाला नको असते. मी पण त्याला अपवाद नव्हतो आणि त्याच मुळे मला एक नवीन माल मिळाला होता.

माझे लग्न झाले होते.मला दोन मुले देखील होती. कामा साठी मला मोठ्या शहरात नेहमीच जावे लागत असे. ऑफिस ची गाडी आणि ड्रायव्हर नेहमीच दिमतीला असायचा माझ्या. त्यामुळे तसा काहीच त्रास मला होत नसे. एकदा मी जेवून शतपावली करण्यासाठी म्हणून माझ्या एका मित्राबरोबर जात होतो. त्याचे नाव शुभम होते. परत येत असताना मला समोरून दोन मुली येताना दिसल्या.

त्यातील एक मोठी होती. पण दुसरी जी होती ती तरुण मुलगी होती. फार काही उंची नव्हती तिची. पण तिचा वर्ण उजाळ आणि गोरापान होता. लांबून पण तिचे सौंदर्य मी ओळखू शकलो होतो. यावरून तुमहाला तिच्या सौंदर्याचा अंदाज बांधता येईल. तिला बघून माझ्या सोट्याने उडी मारायला चालू केली होती. ती जशी जवळ येईल तसे तिची फिगर मला पूर्ण दिसू लागली. तिची उंची जरुरी फार चांगली नसली तरी तिची फिगर मात्र कमालीची मादक होती.

तिने अतिशय फॅन्सी पारंपरिक ड्रेस घातला होता. रात्र असून देखील तिच्या चेहऱ्याला मेकअप होताच. आमच्या जवळ येताच ती शुभम शी बोलू लागली. तिची ओळख होती त्याच्याशी. आमच्याच इथे पण वरच्या बाजूला असल्याने मी कधी तिला आजवर बघितले नव्हते. शुभम च्या ओळखीची आहे म्हंटल्यावर मी खुश झालो. त्याने माझी ओळख लगेच तिच्याशी करून दिली.तिचे नाव रिया होते.

बोलता बोलता आम्हाला हे समजले कि ती पण त्याच शहरात कामाला लागली होती जिथे मी नियमितपणे जात असे. ते ऐकून मी मनोमन सुखावलो. ती हल्लीच नोकरीला लागली असल्याने तिने माझ्याकडून खूप माहिती घेतली. मला खूप माहिती आहे म्हंटल्यावर तिने माझा नंबर लगेचच घेतला. मला काय बरेच होते ना ते. जर अशी मुलगी तुमचा नंबर घेत असेल तर कोणाला नको असणार आहे ते.

मी घरी जातो न जातो तोच तिचा मेसेज मला आला. त्या रात्रभर आम्ही गप्पा मारत होतो. विशेष काही नाही. जनरलच गप्पा होत्या त्या. पण एकंदरीतच ती ज्या पद्धतीने वागली होती ते माझ्या लक्षात येण्यास अजिबात वेळ लागला नव्हता. ती काही दिवस सुट्टी साठी आली होती. ती जेव्हा जाणार होती नेमका त्याच दिवशी मी पण जाणार होतो. त्यामुळे तिला मी सहज विचारले “मी पण चाललो आहे बघ रिया. येते का बघ तू”

मी असे म्हणताच ती खुश झाली आणि मला म्हणाली “अरे का नाही. आयते गाडीतून जायला मिळत असेल तर का येणार नाही? येते मी पण एक लक्षात ठेव घरी कोणाला या बद्दल सांगू नको. उगीच गोंधळ नको”

मला काहीच अडचण नव्हती. तसेही मी त्यांच्या घरातल्याना ओळखत नव्हतोच. मी दुसऱ्या दिवशी तिला घेऊन गेलो. संपूर्ण प्रवासात आम्ही दंगा मस्ती करत गेलो. त्यामुळे तिचा प्रवास कसा झाला हे तिचे तिला समजले नाही.ती खूप खुश झाली माझ्यावर. तेव्हापासून तिचे आणि माझे बोलणे मेसेजेस रोजच होऊ लागले. आमचे मेसेजेस सुरवातीस जे सामान्य असायचे ते आता थोडे खाजगी स्वरूपाचे होऊ लागल्याचे मला लक्षात आले होते.

ती माझ्या पट्यात येत आहे हे मी ओळखले होते. एकदा मी तिथून परत माझ्या गावी येणार होतो. ते तिला माहित असल्याने ती मला म्हणाली “मला पण घेऊन जा. माझे काही दिवस घरी काम आहे ते करून मला येता येईल”

मी पुन्हा तिला माझ्या गाडीत घेतले. मी पुढे बसलो होतो ड्रायवर शेजारी आणि ती मागे होती. आम्हाला बाहेर पडायला संध्याकाळ झाली होती. त्या हिशोबाने आमी घरी खूपच उशिरा म्हणजे मध्यरात्री पोहचणार होतो. गाडीत आम्हाला ड्रायवर असल्याने फार काही बोलता येत नव्हते. पण मेसेज वर आम्ही एकसारखे बोलत होतो. चावट मेसेजेस जसे चालू झाले तसे तिचे पण रिप्लाय तसेच  येऊ लागले. तीला काय हवे आहे ते मी ओळखले होते.

आम्ही चावट गप्पा मारत मारत कधी पोहचलो ते समजले नाही. ड्रायवर ला वाटेत त्याच्या घरी सोडले आणि तिला घेऊन मी आमच्या घरी चाललो. ती पुढे येऊन बसली. तिने मला विचारले “लगेच घरी जायचे का?”

“काय करूया मग सांग” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मला भूक लागली आहे. काही तरी खाऊन येऊया चल”

असे म्हणताच मी पुन्हा गाडी हायवे ला नेली.कारण इतक्या रात्री तिकडेच काही तरी मिळणार होते. आम्ही जाता जाता प्रवासात काय चावट गप्पा मारत होतो ते बोलू लागलो. बोलता बोलता मी तिच्या मांडीवर हात ठेवला. ती काही बोलली नाही. तिने सालवकर कमीज घातला होता. त्यामुळे माझा हात तिच्या मांडीवर पडताच तिच्या गुबगुबीत मांड्या स्पष्टपणे माझ्या हाताला लागल्या.

ती काही बोलली नाही. तिने माझ्याकडे रोखून बघितले आणि आम्ही एकाच वेळी दोघे पुढे झुकलो. पुढे झुकताच आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो. तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. तिचे स्मूचिंग करत करत मी माझा हात तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिची छाती दाबू लागलो. तिची छाती तशी छोटी होती. मला मोठ्या छातीची सवय असल्याने कदाचित तसे वाटत असेल.

आम्ही स्मूचिंग करत खूपच गरम झालो. आम्हला थांबता येणे शक्य नव्हते आता. त्यामुळे आम्ही हायवेला एक लॉज बुक केला आणि तिथे गेलो. आत जाताच मी तिच्यावर अक्षरशः तुटून पडलो होतो. माझ्यासारख्या लग्न झालेल्या माणसाला अशी कोवळी न वापरलेली मुलगी मिळत असेल तर दुसरं काय होणार ना. तिला बेडवर मी पाडले तिच्या शरीरावर स्वतःला झोकून दिले.

तिच्या ओठांचे पुन्हा एकदा मी चुंबन घेऊ लागलो तशी ती गरम होऊ लागली.तिची ती छोटी छोटी छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. माझी ताकद इतकी होती कि ती माझ्या दाबण्याने ओरडू लागली. पण मला त्याची फिकीर अजिबात नव्हती. ती ओरडू लागताच मी माझे तोंड तिच्या तोंडात देत असे आणि तिचा आवाज बंद करत असे.

तिचा ड्रेस मी उतरवला आणि तिला पूर्ण नग्न केले. नुकत्याच वयात आलेल्या आणि पाळी चालू झालेल्या मुलीसारखी तिची छाती होती. जशी तिची छाती लहान होती तशीच तिची योनी पण लहान होती. तिच्या छातीच्या निप्पल्स ला चोकू लागलो. माझे सराईत क्रिया बघून ती कमालीची बेभान झाली होती. तीला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

तिच्या छातीवरून मी हळू हळू करत खाली तिच्या योनीकडे सरकलो. तिची ती छोटीशी योनी मी माझ्या जिभेने चाटू लागताच ती कमालीची फुगीर झाली. तिच्या योनिवरून असलेली बारीक केसांची लव मी तोंडानेच बाजूला करून तिच्या योनीचे पदर चाटत होतो. तिच्या योनीचे पदर हाताने बाजूला करून आत दिसणाऱ्या गुलाबी भागला मी जसा माझ्या जिभेचा शेंडा लावला तशी तिची योनी ओलीचिंब झाली आणि पाझरू लागली.

योनीच्या आत असलेला दाणा जेव्हा मी जिभेने कुरवाळू लागलो तेव्हा तिने तिचे सगळे भान हरपले होते. ती माझे तोंड  जोरजोरात तिच्या योनीवर रगडून घेत होती.खूप वेळ चाटून झाल्यावर तिला मी बाजूला केले. माझा सोटा तिच्या तोंडात देऊन मी तिला चोखायला लावले. खूप वेळ तिने जमेल तसे माझा सोटा चोकला आणि मग मी तिला खाली झोपवले.

तिचे पाय फाकवुन तिच्या त्या छोट्याश्या योनीत माझा भलामोठा सोटा मी कचकन कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा आत जाताच मी तिचे पाय वर घेतले आणि माझी कंबर जोरजोरात हलवू लागलो. कचकच करत प्रचंड वेगाने हलणारी माझी कंबर तिच्या योनीच्या चिंध्या करत होती. एकसारखे तिला ठोकून काढल्यावर त्या योनीतच मी माझे सगळे वीर्य सोडले आणी आम्ही शांत झालो.

तिला मग मी घरी सोडले. तेव्हापासून मी नियमितपणे तिला ठोकू लागलो होतो. तिला मी गावी तर ठोकत होतोच पण त्याच बरोबर जेव्हा जेव्हा मी शहरात जात असे तिथे पण तिला लॉज वर नेउन ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *