जनावरासारखे झवले मदमस्त रुपाला – Marathi Sex Story

मी शहरात रहात होतो. मी दिसायला चांगला होतो तसा. उंच, धिप्पाड आणि पिळदार शरीरयष्टी हे माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यामुळे मी तसा सगळ्या मुलींच्यात खूपच फेमस होतो. तसे माझे खूप मुलींबरोबर आणि बायकांबरोबर अफेयर पण होते. मी खूप जणींना ठोकले होते आणि ठोकत देखील होतो. त्यामुळे मला एखाद्या मुलीला किंवा स्त्रीला कसे उपभोगायचे हे चांगलेच माहित होते. त्यामुळे माझे कामजीवन खूपच आंनदी होते.

मी एकदा घरी असताना मला घरच्यांनी सांगितले कि आमच्या घरी गावची रूपा येणार आहे. शिक्षणासाठी म्हणून ती आता आमच्याकडेच राहणार होती. रूपा म्हणजे  आमचे जे गावाकडे शेत होते ते बघण्यासाठी म्हणून आम्ही जे जोडपे ठेवले होते त्यांची ती मुलगी होती. चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून ते तिला  आमच्या कडे पाठवत होते. मी तिला केव्हा तरी लहानपणी बघितले होते. त्या नंतर आमची  काही परत भेट झाली नव्हती. त्यामुळे तिचा  चेहरा पण मी तसा विसरलो होतो.

ती त्या दिवशी आमच्या घरी आली आणि तिला मी बघतच  राहिलो. गावात राहत  असून देखील तिच्याकडे बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि ती गावातील मुलगी आहे असे. तिने निळ्या रंगाचा पारंपरिक ड्रेस परिधान केला होता. तिच्या त्या लेगिन्स मधून तिच्या मांड्या किती गच्च आहेत हे मी लगेचच ओळखले. तिच्या भरदार छातीला आणि कमनीय बांध्याला बघून तिची फिगर नक्कीच ३६-२४-३६ अशीच आहे हे मी जाणले ओळखले.

तिने मला बघताच  ती माझ्याकडे बघून हसली. मी पण तिला तसाच प्रतिसाद दिला. तिला बघून माझ्या  सोट्याने कधीच सलामी दिली होती. त्यामुळे मी तिच्या येण्याने खूपच खुश झालो होतो. तिचे रुटीन चालू झाले. मी आणि ती सकाळी कॉलेज ला जाऊन  आलो कि घरी दोघेच असायचो. आई बाबा ऑफिस ला गेले कि रात्री उशिरा येत असत. त्यामुळे घरी आम्ही खूप दंगा मस्ती करू लागलो होतो.

मी आणि ती जवळ येत होतो. तिला खूप गोष्टी माहित नसल्याचे मला जाणवले होते. एकदा दुपारी ती आणि मी घरी नेहमीप्रमाणे एकटे असताना आम्ही टीव्ही वर प्राण्यांचे काही तरी बघत होतो. ते बघत असताना त्यात नेमके प्राण्याचे संभोगाची माहिती ते देत होते आणि शेजारी ते कसे संभोग  करतात त्याची क्लिप देखील दाखवत होते. ते बघून ती वेडी झाली.

ती माझ्या शेजारीच बसली होती. ती मला म्हणाली “हे प्राणी असे कसे संभोग करतात रे? यांना काही रोमान्स वगैरे काहीच माहित नसतो का?” तिने मला विचारताच मी तिला म्हणालो “का त्यात काय एव्हडे?”

त्यावर ती मला म्हणाली “अरे असे कसे? रोमान्स आणि फोरप्ले शिवाय संभोगाची कशी काय मजा येऊ शकेल सांग बर?” ती माझ्याशी बिनधास्त  बोलत आहे ते बघून मी तिला म्हणालो “मला काही समजले नाही. जरा नीट समजावं. तसेही ते प्राणी आहेत.त्याच्याशी आपले कसे काय जुळू शकते?” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघू लागली आणि मला म्हणाली “अरे पण आपण पण  प्राणीच आहोत ना मग?”

“तू काय  बोलत आहेस ते मला समजत नाहीये. मी मुद्दाम तिला म्हणालो त्यावर ती मला म्हणाली “थांब तुला असे नाही  समजायचे. तुला मी आज नीट समजावून सांगते” असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली. ती माझ्या इतक्या जवळ येऊन बसली होती कि आजवर ती इतक्या जवळ कधीच आली नव्हती. तिची छाती मी खूपच जवळून बघू शकत होतो.

ती माझ्या जवळ येताच तिने माझ्या  ओठांवर तिचे ओठ ठेवले आणि एक दीर्घ चुंबन मला दिले. तिच्या ओठांचा स्पर्श मला होताच मी गरम झालो. ती काय करत आहे हे मला समजेना. ती बाजूला झाली आणि मला म्हणाली “हे बघ हा एक फोरप्ले मधील एक  प्रकार आहे. हेच जर का मी नाही केले आणि जर का असे तुझ्या खाली सरळ स्पर्श केला तर चालेल का तुला ?” असे म्हणून तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हाताने स्पर्श केला.

तिच्या या कृतीने मला एक गोष्ट लक्षात आली कि ती वेडी होती. मी मग तिला अजून थोडे गरम करायचे म्हणून म्हणालो “मग काय झाले? तू किस न करताच जर माझ्या खाली हात  लावलास तरी मला भावना होतीलच”

“काही पण नको बोलू तू” ती असे म्हणताच मी तिला म्हणालो “बघ हवे तर  तूच” मी असे म्हणताच तिने सरळ माझी शॉर्ट बाजूला केली आणि त्याच वेळी माझा भलामोठा सोटा टुणकन बाहेर आला. ते भलेमोठे हत्यार बघून तिचे  डोळे मोठे झाले आणि ती मला म्हणाली “अरे मी फक्त हात लावल्यावर हे इतके मोठे झाले आहे का?”

“हो मग काय तर. तुला तेच मी सांगत होतो” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मग जर याच्याशी फोरप्ले केला तर हे किती मोठे होईल?”

“तूच बघ बाई. कारण मला काय माहित तू कसा फोरप्ले करते ते” मी तिला मुद्दाम गरम करत होतो. ते ऐकून तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हाताने हलवायला चालू केले. ती असे काही हलवत होती कि त्याचा आकार वाढतच होता. ते बघून ती पण मग जास्तच रंगात आली आणि तिने त्याला सरळ तिच्या तोंडात घेतला. ती त्याला चाटू लागली.

तिची जीभ माझ्या सोट्यावरून वर खाली आणि खाली वर अशी एक सारखी फिरत होती. तिच्या जिभेचा शेंडा ती माझ्या सोट्याच्या शेंड्यावर ठेवून जेव्हा त्याला चाटू लागली तेव्हा मात्र मी स्वतःला कंट्रोल करू शकलो नाही. तीच्या मानेला मी माझ्या हाताने जोरात पकडले आणि तिचे तोंड प्रचंड ताकदीने माझ्या सोट्यावर आत बाहेर करून मला पाहिजे तसा माझा सोटा चोकून  घेऊ लागलो.

तिचे कपडे मी जमेल तसे काढले आणि तिला पण पूर्ण नग्न करताच मी तिला बाजूला केले. तिला गुडघ्यावर बसवून मी तिच्या गांडीत माझे तोंड खुपसले. तिच्या गांडीचे ते गोलाकार काप मी माझ्या हाताने बाजूला करून त्यात माझी जीभ खुपसली. त्या भोकावरून मी माझी जीभ सर सर करत जशी फिरवू लागलो तशी ती पण बेभान होत असल्याचे मला जाणवले.

तिच्या योनीवर मग मी माझी जीभ नेली. त्या योनीच्या पाकळ्या मी माझ्या जिभेने बाजूला करून आत असलेल्या गुलाबी भागावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. तिचे ते गुलाबी मांस मी मध्ये मध्ये माझ्या दातात धरून बाहेर ओढत होतो. त्यामुळे तर ती अधिकच गरम होत होती. खूप वेळ चाटून चाटून मी तिची योनी ओलीचिंब केली आणि मग मी बाजूला झालो.

तिच्या योनीत मी माझा सोटा मागून कचकन कोंबला आणि माझे दोन्ही हात मी तिच्या छातीवर ठेवले. तिच्या त्या लोम्बत असलेल्या छातीला मी माझ्या मजबूत हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. तिचे निप्पल्स मी माझ्या हाताच्या चिमटीत घेऊन ओढू लागलो आणि त्याच वेळी मी माझ्या कमरेला मागे पुढे करत जोरजोरात तिला  हिसडे देऊ लागलो. काच काच करत माझे दणके देणे चालूच होते.

ती बेभान होऊन मला प्रतिसाद देत होती. खूप वेळ एकसारखे एकाच पोजिशन मध्ये तिला ठोकून झाल्यावर तिला मी पाठीवर झोपवले. तिचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि उभ्या मोकळ्या झालेल्या योनीत मी माझा सोटा पुन्हा एकदा कचकन कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी हाताने वर करून माझ्या हाताने पकडले आणि पुन्हा एकदा माझी कंबर प्रचंड जोरात मागे पुढे करत तिच्यावर उडू लागलो.

मघा पेक्षा माझा आवेग आणि वेग खूपच जास्त होता यावेळी. त्यामुळे माझ्या प्रत्येक हिसड्याबरोअबर तिचे पूर्ण शरीर जोरजोरात मागे पुढे होत होते. खूप वेळ ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.तिला माझे वीर्य प्यायचे होते त्यामुळे तिने माझा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागली. माझे वीर्य बरेचसे आधीच बाहेर पडले होते.

पण अजूनही माझ्या  सोट्यात एक तो फुगीरपणा असतो तो होताच आणि हेच तिने कदाचित हेरले असावे. तिने माझ्या सोट्याला चोखायला सुरवात करताच त्यातून वीर्याचा पुन्हा एकदा फवारा बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

अश्या प्रकारे रूपा ने मला शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला खरा पण त्याचमुळे मी तिला उपभोगू शकलो आणि तेव्हापासून आम्ही नियमितपणे रोजच हे करू लागलो होतो. आम्ही रोजच एक प्रकार करत  होतो. दिवसभर तसेही घरी कोणीच नसल्याने घरी येताच आम्ही दोघे एकमेकांना  जवळ घेत असे आणि  एकमेकांना  उपभोगत असे. तिला ठोकून ठोकून मी तिची फिगर होती त्या पेक्षा देखील अफलातून केली होती आणि ती पण मला पाहिजे ते सगळे अगदी न कुरकुर करता देत होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *