जीजूने किरणताईला आपल्या मित्राकडून चुदवलं भाग २

मित्रांनो आणि माझ्या मैत्रिणींनो, मी संगीता आपल्याला सांगत आहे की माझ्या जीजूने माझ्या किरणताईला आपल्या मित्राकडून कसं चुदवलं. मागच्या भागात तुम्ही वाचलात की मी ताईच्या घरी गेले होते. जीजूने आपल्या मित्राला, आनंदला घरी बोलावलं होतं. मग त्या दोघांनी किरणताईला चुदण्यासाठी कसे तयार केलं. तो भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: जीजूने किरण ताईला आपल्या मित्राकडून चुदवलं भाग १

आता मी समोर काय घडलं ते सांगते.

किरणताईला आनंदच पुच्ची चाटनं सहन होत नव्हतं. ती ओरडत म्हणाली, “चोद लवकर हहुउऊ…. मला अजिबात सहन होत नाही आहे… आह्ह्ह..!” त्यानंतर प्रणय जीजूला माझी आठवण आली आणि ते म्हणाले, “आनंद मित्रा किरण तर फारच मूडमध्ये आली आहे. हिला तर काहीच होश नाही आहे. हिला इथे चोदणे ठीक राहणार नाही. जर संगीता उठली तर सर्व मजा खराब होईल.”

एवढं ऐकुन आनंद जीजूने किरणताईला कुशीत उचललं. ताई नंगी होती. आनंद जीजूच्या कुशीत ती फारच मनमोहक दिसत होती. आनंद जीजूने माझ्या किरणताईला आपल्या खोलीत घेऊन गेले. आता माझ्याजवळ प्रणय जीजू शांतपणे लेटून होते. खोलीत आता बिलकुल शांती झाली होती.

तेवढ्यात आनंदच्या खोलीतून मला ताईचं चुदाईचे ओरडणे ऐकू आलं. प्रणय जीजू लगेच उठून त्या रूमकडे गेले. आता रूममध्ये मी अगदी एकटी होती. काही वेळात ताईचे मोठे कामुक सुस्कारे यायला लागले. तसे मी बेचैन व्हायला लागली. तेवढ्यात मी हळूच उठले आणि त्या खोलीकडे चोरपावलांनी गेले. भीतीने मी कपकपत होते. पण मनात एक वेगळीच उत्सुकता होती ज्याने माझे पावले आपोआप त्या खोलीकडे वळले.

दरवाजा बंद होता पण खिडकीकडे कुणाचं लक्ष नव्हतं. मी खिडकीतून आतमध्ये बघितलं आणि मी दंगच राहिले. मी पाहिलं की आनंद जीजूने माझ्या ताईच्या दोन्ही टांगा उचलून आपल्या खांद्यावर ठेवल्या होत्या आणि तिचं डोकं पकडून तिचे ओठ चुसत होते. ते आपली कंबर ताईच्या कमरेवर आदळत होते. ताईचा शरीर रबरासारखं वाकलं होतं. तिचं शरीर आनंदच्या धाडधिप्पाड शरीराखाली दबलं होतं.

आनंद आणि प्रणय दोन्ही जिजू माझ्या ताईवर दया दाखवत नव्हते. मी फारच घाबरले आणि परत खोलीत आले. माझी छाती जोरजोराने धडधडायला लागली होती. मला चैन येत नव्हतं. मी घामाघूम झाले होते. माझ्या डोळ्यासमोर आनंद आणि प्रणय जीजूचे नागडे शरीर येत होते. मन काही एकट्यात लागले नाही आणि मी परत खोलीकडे त्यांचं झवणे पाहायला गेले.

यावेळी तर मला विश्वासच बसला नाही माझ्या डोळ्यांवर. किरण ताई आनंद जीजूला लिपटली होती आणि प्रत्येक धक्क्यावर आपली कंबर वर उचलून ओरडत होती, “होऊ…. आणखी मोठ्यानं चोद.. आणखी मोठ्यानं चोद..!” तेव्हा मला कळलं की किरणताईला कोणताच त्रास होत नाही आहे याउलट तिला मजाच येत आहे. आता माझी भीती कमी व्हायला लागली आणि मी त्यांचं झवणे उत्स्फूर्तपणे बघायला लागले.

काही वेळानंतर आनंद जीजू आणि किरणताई मोठ्याने श्वास घेत शांत झाले. दोघांही एकमेकांना कीस करत होते. मग प्रणय जीजू जे त्याच बेडवर बसुन आपल्या बायकोची ठुकाई पाहत होते, ताईला किस करत म्हणाले, “मग डार्लिंग कसं वाटलं आनंदचा लंड?” ताई म्हणाली, “फारच आवडला मला. आनंदने तर माझ्या पुच्चीची कामेच्छा पूर्ण केली. मी तर फारच थकले आहे बाबा आता.” आनंद हसत म्हणाले, “नाही ग तू तर पूर्ण रात्र भर चुदवण्यासाठी मान्यता दिली होतीस. आता तर पूर्ण रात्र बाकी आहे.”

मग आनंद आणि प्रणय जिजू दोघानीही ताईला पकडले. प्रणय जीजूने माझ्या ताईचे माऊ हातात घेतले आणि त्यांना दाबायला लागले. ते तिचे निप्पल्स आपल्या दातांनी चावायला लागले. खालच्या भागाला आनंदने ताईच्या पुदित आपले बोट घातले आणि आत बाहेर करायला लागले. ताईच्या टांगा बेडवर पूर्णपणे पसरल्या होत्या. मी बाहेरून खिडकीतून ऊभी होऊन हा पूर्ण नजारा पाहत होते. मला भीती पण वाटत होती. पण माझ्या शरीरात आता एक वेगळीच आग लागली होती. मी तिथे उभी राहून माझ्या शरीरावर हात फिरवायला सुरुवात केली. आनंदने माझ्या ताईच्या पुदित बोट फिरवण्याची गती वाढवली. माझ्या ताईच्या तोंडून कामुक सुस्कारे निघायला लागले, “मममहहहह….. याससस…. उऊहहहह..” ताई आपले हात मागे बेडवर नेऊन बेडचा काठ पकडून होती. ताईच्या टांगा आनंदच्या बोटांच्या गतीने आणखी जास्त पसरल्या होत्या.

काही वेळानंतर मी माझ्या पायजमावरूनच आपल्या पॅंटीवर हात लावलं तर माझ्या शरीरातून एक सरसरी निघाली. माझ्या पुदित मी पहिल्यांदा ओलावा अनुभवला होता. जेव्हा आनंदने खोलीत माझ्या ताईची पॅंटी काढून माझ्या तोंडावर फेकली होती तेव्हा मला त्या पॅंटीतून एक वेगळाच गंध आला होता. आता मला कळलं होतं की तो गंध कामरसाचा होता. मला सेक्स बद्दल जास्त काही माहिती नव्हतं. पण आनंद आणि प्रणय ज्या तऱ्हेने किरणताईला आपल्या शरीराखाली ठेवून तिच्या शरीराला भोगत होते त्यामुळे आज माझं ज्ञान फारच वाढलं. मी पहिल्यांदाच कोणा मर्दाच्या लंडाचे दर्शन केले होते. प्रणय जिजूचाही लंड फार मोठा होता पण आनंदच्या लंडा समोर जर मोजले तर त्यापेक्षा कमीच भरला असता.

माझे माऊ तिथेच गडबड करायला लागले होते. मी माझ्या छातीला तिथेच दाबायला सुरुवात केली. जेव्हा मी आत मध्ये परत पाहिलं तेव्हा प्रणयने आपला लंड किरण ताईच्या तोंडात घातला होता. माझी ताई प्रणय जीजूचे चुतडे पकडून त्याचा लंड आपल्या तोंडात घालत होती. जीजूने ताईच्या केसांना पकडलं होतं आणि तिच्या तोंडात आपला लंड ढकलत होते. माझं लक्ष आनंद कडे गेलं. तेव्हा ताईच्या पुदित त्याने आपली जीभ घातली होती. ताई आनंदच्या डोक्याला आपल्या जांघेमध्ये दाबत होती. पण आनंदने तिच्या मांड्या पकडून विरुद्ध दिशेला फाकवून ठेवल्या होत्या. ताई बेडवर वाईट रीतीने तडफडत होती. आनंदचा लंड बेडच्या लाकडी भागाला स्पर्श करत होता. त्याचा लंड पूर्ण तावात नव्हता पण प्रणय जीजू आपल्या पूर्ण जोशात होते. त्यांचा लंड एखाद्या दांड्या सारखा ताणून किरण ताईच्या तोंडात जाताना दिसत होता.

त्यानंतर प्रणय जीजूने अचानक आपला लंड तिच्या तोंडातून काढला आणि आनंदनेही आपली जीभ ताईच्या पुदितून काढली. आता प्रणय जीजू ताईच्या पुच्ची जवळ आले होते आणि आनंद ताईच्या तोंडाकडे गेले. आनंद तिच्या जवळ येताच ताईने त्याचा लंड पकडला आणि आपल्या हाताने कुरवाळायला सुरुवात केली. काहीच वेळात आनंदचा लंड परत आपल्या तणावात आला. आनंदने ताईच्या दोन्ही बाजूला आपले पाय ठेवले आणि आपल्या दांड्याला ताईच्या ओठांजवळ आणले. ताई आनंदच्या लवड्याला आपल्या तोंडात घेऊन प्रेम करायला लागली. आनंदने आपले हात मागे आणून ताईच्या मावांवर टेकवले आणि सोबतच त्यांना दाबायला लागले.

खालच्या भागाला प्रणय जीजूने ताईच्या पुदित आपली जीभ टाकली आणि तिला चाटायला लागले. काही वेळानंतर प्रणय जीजूने आपला लंड तिच्या पुदित घातला आणि तिला चोदायला लागले. ताई आनंदच्या लंडा सोबत खेळत होती. ताईने आनंदच्या गोट्या आपल्या हातांनी पकडून ठेवले होते. ती आनंदच्या चुतड्यामधील भेघेत आपले बोट फिरवत होती. त्यानंतर आनंदने ताईच्या हातांना आपल्या हातांनी बाजूला केलं आणि एका बाजूला येऊन तिच्या तोंडात आपला लंड घुसवला. ताईच्या तोंडात आनंदचा लंड जाताच तिचा चेहरा लाल झाला. तिला श्वास घेणं कठीण जात होतं.

आनंदने आपली बाजू फिरवली आणि ताईच्या तोंडावर आपली गांड ठेवत आपल्या लंड तिच्या मावांमध्ये घासायला लागले. ताई आनंदची गांड चाटायला लागली. ताईचे हात आनंदच्या कमरेवर होते. आणि आणि इकडे खाली प्रणय जीजू ताईची चुदाई करत होते.

त्यानंतर आनंद खाली आले आणि ताईच्या टांगा आपल्या हाताने पकडून तिची गांड वरती उचलली. मला वाटलं की आता आनंद ताईच्या गुदद्वारात आपला लंड घालण्याच्या तयारीत आहेत. पण त्यांनी असं नाही केलं. आनंदने ताईच्या टांगाना उचलून आपल्या खांद्यावर ठेवलं आणि ताईच्या पुच्चीखाली उशी ठेवली. वरती प्रणय जीजूने परत तिच्या तोंडात आपला लंड घातला आणि तिने अजिबात वेळ न घालवता चुसायला सुरुवात केली.

बाहेर उभं राहून राहून माझे पाय दुखायला लागले होते. माझे पूर्ण शरीर थरथरत होतं. पण माझं मन तिथून हटायचं करत नव्हतं. मी तिथेच उभी राहून पहात होते की समोर काय होईल?

ताई लंड चुसण्यात मस्त होती आणि आनंदने आपल्या लंड ताईच्या पुदित घालून तिला चोदायला सुरुवात केली. जेव्हा आनंदने ताईची राक्षसी चुदाई सुरू केली तेव्हा माझ्याकडून तिथे उभं राहायची हिंमत होत नव्हती.

आता ताईच्या लंड चुसल्याने प्रणय जीजूच्या तोंडातून मोठे सुस्कारे निघाले आणि त्यांनी त्यांचा पांढरा रस शिश्नातून काढून ताईच्या तोंडावर सोडला आणि ते बाजूला हटले. मी ते बघून तिथून निघाले आणि रूममध्ये आले. माझ्या शरीरात पूर्ण आग लागली होती. येताच मी दरवाजा आतून लावला. दरवाज्याजवळ ऊभी होऊन मी माझा सलवार खाली केला आणि माझ्या पँटीला पाहिलं. ती पूर्णपणे ओली झाली होती. मी माझ्या पेंटीला खाली केलं आणि आपल्या पुच्चीला हळूच स्पर्श करून पाहिलं. ती थोडी चिकणी चोपडी वाटत होती.

मी हळूच माझ्या पुच्चीच्या पानांवर मसाज करणं सुरू केलं. पण पुढच्या क्षणी मला बाजूच्या रूमचा दरवाजा उघडतानाचा आवाज आला. मी चटकन माझा सलवार वरती केला आणि झटकन खोलीच्या दरवाज्याची कडी काढून बेडवर जाऊन लेटली. मी चादर ओढली होती. कारण यावेळी मी झोपेचा नाटक करू शकत नव्हते. काही वेळातच दरवाजा उघडला आणि बंद झाला. कदाचित प्रणय जीजू हे बघायला आले होते की मी झोपली आहे की नाही!

त्यांचा दरवाजा बंद होताच मी चादर उघडून पाहिली तर रूममध्ये कोणीच नव्हतं. माझी छाती जोराने धडधडत होती. मी माझा सलवार बांधला. माझे डोळे तर बंद होते पण ताईच्या चुदाईचा कार्यक्रम माझ्या डोळ्यांमध्ये अगदी तसाच सुरू होता. केव्हा माझा सलवार परत सुटला आणि माझी बोटे माझ्या पुच्चीवर फिरायला लागले मला समजलच नाही. रात्रभर मी त्या तिघांबद्दलच विचार करत राहिली. त्यानंतर मला केव्हा झोप आली मला कळलंच नाही.

अशाप्रकारे त्या रात्री ताईची चुदाई मी पाहिली. त्या तिघांना माहीतच नव्हतं की मी त्या तिघांचीही चुदाई बघितली आहे. त्या दिवसापासून ताईच्या घरी जायला माझं मन आतुर व्हायला लागलं होतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *