जीजूने किरण ताईला आपल्या मित्राकडून चुदवलं भाग १

माझं नाव संगीता आहे. आम्ही दोघ्या बहिणी आहोत. माझी मोठी बहीण किरण माझ्याहून सहा वर्षांनी मोठी आहे. घरात मी सर्वात लहान आहे आणि लहानपणापासूनच सर्वांची लाडकी आहे. ही गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी अठरा वर्षांची होती. आमच्या घरी एका मानलेल्या आत्याचं येणं-जाणं होतं. आत्याला आमच्याशी फारच आपुलकी होती. त्यांच घर आमच्या घराच्या काहीच अंतरावर होतं. आत्याला एक मुलगा होता ज्याचे नाव होतं प्रणय. त्याचं वय त्यावेळेस बावीस वर्ष असेल. आत्याच्या पतीचं निधन झालं होतं.

प्रणयचं कपड्याचं दुकान होतं आणि आत्याला पेन्शन मिळायची. आत्या आणि प्रणय दोघही आमच्या घरी यायचे. आमची त्यांच्याशी चांगली पटायची. मी नेहमीच किरण ताई सोबत राहायची. किरण ताई मला फारच प्रेम करायची. मी पहायची की जेव्हा आत्या आणि प्रणय घरी यायचे तेव्हा प्रणय दादा आमच्या रूममध्ये यायचे आणि गोष्टी करायचे, खेळ खेळायचे. नेहमी प्रणय दादा माझी नजर वाचवून किरण ताईच्या खोड्या पण काढायचे. ताई माझी नजर चुकवून हसायची.

त्यावेळी मला या सर्व गोष्टीं समजत नव्हत्या. कितीतरी वेळा मी प्रणय दादाला ताईसोबत एकांतात पाहिलं होतं. एकदा प्रणय दादा आमच्या सोबत टीव्ही बघत होते. ताई प्रणय दादाला अगदी चिकटुन बसली होती. मी टीव्ही बघण्यात मग्न होते. पण ते दोघं आपापसात बोलत होते.

तेवढ्यात मी सुसू करायला बाथरूम मध्ये गेली. जेव्हा मी परत हॉलमध्ये आले तेव्हा ताई प्रणय दादाच्या छातीशी लिपटून होती आणि प्रणय दादा ताईचे किस घेत होते. मला अचानक आलेले पाहून दोघेही घाबरले आणि अलग झाले. मग त्यांनी मला आपल्या जवळ बोलावलं. मला प्रेमाने बसवत म्हणाले, “तू कुणालाच काही सांगू नकोस जे तू आता पाहिलं ते.” मग त्याने मला दोन हजार रुपये दिले.

पैसे मिळाल्यावर मी खुश झाले. मग तर नेहमीच मला कधी ताईकडून तर कधी प्रणय दादा कडून पैसे मिळायला लागले. मी फारच खुश व्हायची. आता तर ते दोघं माझ्या समोरही सर्व गोष्टी करायला लागले होते. पण लवकरच या दोघांच्या लफड्याबद्दल सर्वांना माहिती झालं. ताई आणि प्रणय दादा आता भेटायला घाबरायला लागले. मीही माहिती नाही का पण नर्वस व्हायला लागली.

मग आत्याने आणि माझ्या आई-वडिलांनी किरण ताईची एंगेजमेंट प्रणय दादासोबत करून दिली. आता प्रणय दादा माझे प्रणय जीजू झाले होते. किरण ताईचं घर तर जवळच होतं. त्यामुळे मी नेहमीच ताईच्या घरी जायला लागले.

हळूहळू एक वर्ष झाला. या दरम्यान आत्याचा एका बिमारी ने स्वर्गवास झाला. एक दिवस संध्याकाळी मी ताईच्या घरी गेली. तिथं एक हॉट, धष्टपुष्ट शरीराचा तरुण बसला होता. मला पाहून जीजू चकित होत हसत म्हणाले, “अरे ये संगीता बस.” मी त्या तरुणा सोबत सोफ्यावर बसले. मग जीजू म्हणाले, “हा माझा मित्र आनंद आहे. तू त्याला पण जीजू म्हणू शकतेस.”

तेवढ्यात किरण ताई चहा घेऊन आली. ती मला पाहून चकित झाली. मला घरी आलेलं पाहून सर्वांचं चकित झालेलं मला थोडं विचित्र वाटलं. तर मग आम्ही सर्वांनी त्यानंतर चहा प्यायलो. मग किरण ताई कुकिंग करायला लागली आणि आम्ही सर्व टीव्ही बघायला लागलो. मी पाहिलं की ते सर्व माझ्यापासून लपवून काहीतरी बोलत होते. मग सर्वांनी जेवण केलं आणि झोपायची तयारी करायला लागले.

आतापर्यंत मी किरण ताईकडे जायची तेव्हा ताई आणि जीजू सोबतच त्यांच्या बेडवर झोपायची. त्यामुळे मी त्यांच्या बेडवर झोपायला गेले. आनंद जीजू बाजूच्या रूममध्ये झोपून होते. किरण ताई, जिजू आणि मी नेहमीसारखे सोबत काही बोलत होतो. मग मी झोपायला लागले. ताईने माझ्याकडे निरखून पाहिलं. तिला वाटलं की मी आता गाढ झोपेत आहे. तेव्हा ते दोघे निर्धास्त होऊन बोलायला लागले.

ताई म्हणाली: अहो आज काही करणं ठीक होणार नाही. संगीता इथेच आहे.

जीजू: अरे यार! आज पहिल्यांदा तू ‘त्या’ गोष्टीला हो म्हणाली. आता नकार देऊ नकोस. आनंदही आला आहे.

ताई: पण काय करू? संगीता इथेच आहे ना?

जीजू: संगीता झोपली आहे. तू आनंद च्या रूममध्ये जा.

ताई: नाही. मी नाही जाणार. तुम्हाला जे काही करायचं आहे करा. बाकी सर्व कॅन्सल.

त्यांचं बोलणं माझ्या कानावर पडत होतं. मी हळूच माझे डोळे उघडून बघितलं तर जिजू माझ्या ताईची कोणत्या तरी गोष्टीसाठी मनधरणी करत होते. मी चोरून चोरून सर्व पहात होती.

आज पहिल्यांदा मला हे दोघे उत्तेजित वाटत होते. आजच्या पूर्वी मी कधीच ह्याना असं बघितलं नव्हतं. तेवढ्यात जीजुने किरण ताईचे सर्व कपडे काढले. ताई आता फक्त पॅंटी मध्ये होती. किरण ताईचे दूध नग्न होते. जीजू ते दाबत होते. सोबतच त्यांचा एक हात तिच्या पॅंटीच्या आतमध्ये जात होता. मला ते सर्व बघून फार रोमांचक वाटत होतं.

ताईचे दुध गोल आणि कडक होते. जिजूच्या मस्तीने ताई लवकरच मूडमध्ये आली आणि आपले पाय फाकवायला लागली.

जीजू: माझी जान! जा ना एकदा त्याच्या खोलीत. एक वेळ चुदवून तर बघ. फार मजा येईल येईल! कमालीची चुदाई करतो तो! मी त्याचा भारी लवडा पाहिला आहे. म्हणूनच तर त्याला बोलावलं आहे. ताई काहीच म्हणाली नाही. फक्त डोळे बंद करून मूड मध्येच होती.

तेवढ्यात आनंद जीजू आमच्या रूममध्ये आले.

आनंद म्हणाला: यार किती वाट पाहायला लावत आहात मला? जेव्हापासून किरण वहिनीला पाहिला आहे तेव्हापासून माझा लवडा माझ्या नियंत्रणाबाहेर जात आहे.

जीजू: काय करू मित्रा! किरणला म्हणत आहे जा तुझ्याकडे पण ती मानतच नाही आहे.

एवढं ऐकताच आनंद जिजुचे भाव बदलले. ते किरण ताई कडे आले आणि म्हणाले, “एवढे नखरे करू नकोस! नाहीतर इथेच मी तुला ठोकेन! बघ माझा लवडा किती आसुसला आहे.

असं बोलून आनंदने आपली चड्डी उतरवली. बापरे हे काय होतं! मी तर पाहतच राहिली! आज पर्यंत मी कोणत्या पुरुषाला नागडे पाहिलं नव्हतं. मी थोडीशी घाबरायला लागले. मी पहिल्यांदाच पाहत होती एवढा भयानक लांब आणि जाड लंड! मी चोरुन सर्व काही पाहत होते. पण त्यांचं लक्ष माझ्याकडे नव्हतं.

जीजू त्याला म्हणाले: किती मस्त आहे लंड तुझा! आज तू आपल्या लन्डाने माझ्या किरणची दमदार चुदाई कर. आम्हा दोघांनाही अगदी हेच हवं आहे.

आनंद म्हणाला: तर मग बाजूला हो आणि आपल्या बायकोला माझ्या हवाली कर.

एवढे बोलून आनंद जीजू किरण ताईच्या वक्ष्यांच्या जोडीला चुसायला लागले. सोबतच ते तिच्या दोन्ही मांड्याना दाबत होते. जीजू थोडेसे बाजूला होऊन बसले. काही वेळातच ताई आनंदच्या शरीराला लिपटायला लागली. तेवढ्यात आनंदने ताईची पेंटिं खेचून फेकून टाकली. ती माझ्या तोंडाजवळ येऊन पडली होती. त्या पॅंटीतून वेगळाच गंध येत होता.

पँटी काढून घेतल्यावर आनंदने ताईच्या जांघा पाहिल्या आणि आपलं तोंड तिच्या मांड्याच्यामध्ये लावलं. किरण ताई फारच वाईट रीतीने तडफडत होती, “उउममम… आआह्ह… अहो.. तुमचा मित्र कसली पुच्ची चाटतो…ववाहह…. ममहहहह..” मला तर कळतच नव्हतं की आनंद काय करत आहेत! पण त्या पुच्चीच्या चाटण्याचे आवाज मी ऐकत होते. ताई अगदी वाईट रीतीने तडपत ओरडत होती, “आआहहह.. लवकर चोद मला… सहन होत नाही आहे.. ऊऊहहह…!”

यानंतर प्रणय जीजू आणि त्यांचे मित्र आनंदने माझ्या ताईची कशी चुदाई केली आणि माझे जीजू आपल्या बायकोची चुदाई कसे बघत होते आणि त्यानंतर आणखी काय काय घडलं ते समोरील भागात सांगेन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *