जुन्या मैत्रिणीची नव्याने गाठ – Marathi sex stories

मी अजय सर्व वाचक मित्रांचे स्वागत करतो. मी मुंबईचा रहिवाशी असून, तिथे सध्या एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरीला आहे.

आज मी तुमच्या समोर माझ्या आयुष्यात घडलेली एक सत्य घटना घेऊन आलो आहे.

एका विद्यार्थ्याच्या आईला मी भेटायला म्हणून बोलावलं. अन दुसऱ्या दिवशी पाहतो तर माझी जुनी मैत्रीण त्या मुलासोबत आलेली. मग तिथून पुढे आमच्यात काय झालं, हे या कथेत वाचा.

माझं वय २६ वर्षे आहे, अजून माझं लग्न झालेले नाही. मी अधून मधून जिममध्ये कसरत करतो, म्हणून माझं शरीर बलिष्ठ दिसतं. मागची दोन वर्षे मी मुंबईतील एका प्राथमिक शाळेत नोकरी करत आहे.

शाळेचं नाव गुपित ठेवण्यासाठी, मी इथे नाव लिहीन्याचं टाळत आहे. कधी मुलं खोड्या करतात, तर कधी मारामारी. अशा वेळेस आम्हाला त्यांच्या पालकांना बोलावल्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.

असच एके दिवशी दुसरीच्या वर्गात दोन मुलं भांडण करत होती. मी त्यांना थांबवलं, तर माझ्या समोर ते दोघेही शिवीगाळ करायला लागले. मग मी त्या दोघानाही त्यांच्या पालकांना उद्या बोलवायला सांगितलं.

ते दोघेही मग त्यांच्या जागेवर जाऊन बसले. दुसऱ्या दिवशी मी हे सर्व प्रकरण विसरून पण गेलो होतो. तेव्हाच कालच्या त्या दोघांपैकी एक मुलगा माझ्या जवळ आला.

आणि मला म्हणाला, “माझी आई तुम्हाला भेटण्यासाठी आली आहे.”

एवढं बोलून त्याने दरवाज्याकडे बोट दाखवलं. दरवाज्यात एक बाई उभी होती. मी तिला पाहिलं आणि पाहतच राहिलो. ही तर माझ्या गावची बालपणीची माझी मैत्रीण गंगा होती.

तिने पण मला ओळखलं होतं, हे तिच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं. मी लगेच तिला आत बोलावलं. आत येऊन ती माझ्या समोरच्या खुर्चीवर बसली.

मी माझी शंका दूर व्हावी म्हणून तिला माझ्या बालपणीच्या शाळेचं नाव सांगितलं. लगेच तिने मला माझ्या नावाने संबोधलं. मग आम्ही दोघेही हसायला लागलो.

तिथे वर्गातील विद्यार्थ्यांना थोडा अभ्यास देऊन मी काही वेळासाठी मोकळा झालो. मग मी गंगा सोबत गप्पा मारू लागलो. आमच्या मित्रांबद्दल, शाळेबद्दल सर्वच विषय निघू लागले.

मग शेवटी मी तिला विचारलं, “तू लग्न कधी केलंस? बोलावलं पण नाही लग्नाला.”

ह्यावर ती म्हणाली, “सर्व काही खूपच गडबडीत झालं. माझे पती बाहेरदेशात असतात. त्यांना जास्त सुट्या नाही मिळत. म्हणून सर्व अचानक आटोपून घ्यावं लागलं.”

शाळेत असताना ती माझ्यावर एकतर्फी प्रेम करायची. आणि हे मला सोडून पूर्ण वर्गाला माहीत होतं.

मला हे शाळा संपल्यावर समजलं. मी उगाच तिला छेडण्यासाठी म्हणून विचारलं, “तुझं शाळेतील प्रेम तुझी खूप आठवण काढत होतं.”

ती काहीच न बोलता फक्त गालातल्या गालात हसली. मग मला तिने तिचा फोन नंबर दिला आणि माझा निरोप घेतला. ती जाताच मी लगेच तिला एक रोमांटिक संदेश पाठवला.

तिथून मग आमच्या गप्पा हळूहळू सुरू झाल्या. पुढील दोन दिवसांतच तिने मला तिचं सुख-दुःख सांगायला सुरुवात केली. आमच्यातील दुरावा कमी होऊ लागताच मी तिला तिच्या सेक्स लाईफ बद्दल विचारलं.

ती रडत रडतच सांगायला लागली, “माझे पती वर्षातून एकदाच सात दिवसांसाठी येतात आणि तेव्हा मला एखाद्या जनावरा सारखं झवतात. माझा नाईलाज म्हणून मला सर्व काही सहन करायला लागतं.”

गंगा मुंबईत तिच्या मुलासोबत एकटीच राहत होती. म्हणजे तिचा मुलगा शाळेत गेल्यावर घरी ती एकटीच होती. एवढ्या दिवसांत बोलण्यातून मी तिच्या घराचा पत्ता विचारून घेतला होता.

आता माझ्या मनात फक्त गंगाला झवण्याचा विचार घर करून बसला होता. मी मग ठरवलं की, पुढच्या दिवशी आठ वाजता मी गंगाच्या घरी जाणार.

मग पुढे जे होईल ते होईल, असं मनाशी पक्के करून मी त्या दिवशी झोपी गेलो. दुसऱ्या दिवशी उठून मी नेहमी प्रमाणे लवकर तयार झालो.

अंघोळ करतानाच मी माझ्या बुल्ल्या जवळचे आणि काखेतील केस काढून टाकले. आणि शाळेत जाण्याऐवजी मी गंगाच्या घराचा रस्ता पकडला.

आठच्या जवळपास मी तिच्या घरासमोर होतो. अजून तिचा मुलगा शाळेसाठी निघालेला नव्हता. म्हणून मी बाहेरच थांबून तिला एक संदेश पाठवला की, “आज मला तुझ्या घराकडे एक काम आहे.”

लगेच तिचा संदेश आला, “मी तुझी वाट पाहीन.”

हे वाचून मी मनातून खूप खुश झालो. पुढील दहा मिनिटात तिच्या घरासमोर एक गाडी आली, आणि त्यात तिचा मुलगा बसून गेला.

मी अजून वेळ न लावता लगेच तिला संदेश पाठवला, “मी तुझ्या दारासमोर उभा आहे.”

तिने लगेच दरवाजा उघडला आणि मी तिच्या घराकडे निघालो. मला पाहून तिने आपला हात हलवला. मी पण तिच्याकडे पाहून स्मितहास्य दिलं. घरात जाताच तिने दरवाजा लावून टाकला.

मला बाहेरच्या खोलीत बसायला सांगून ती स्वयंपाक घरात गेली. माझ्यासाठी पाणी आणि लगेच दूध बनवून आणलं. पाणी पिल्यानंतर तिने मला दूध दिलं.

तिच्या हातातून दुधाचा ग्लास घेताना मी तिच्या हाताला पकडलं. हे पाहून गंगा लाजू लागली, पण तिने स्वतःचा हात सोडवण्यासाठी घाई केली नाही.

मग हळूच गंगा माझ्या जवळ बसली, आणि स्वतःच्या हाताने मला दूध पाजायला लागली. दूध पिऊन झाल्यावर मी तिचा हात पकडून तिला माझ्या मांडीवर झोपवलं.

गंगाने पण आता उशीर न करता माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवून चुंबन घ्यायला चालू केले. मी पण कुठे मागे राहणार होतो, मी सुद्धा लगेच तिच्या स्तनांना माझ्या हातात कैद केलं.

गंगाने लाल रंगाची साडी घातली होती. मी एका क्षणात तिच्या स्तनांवरून तिच्या साडीचा पदर काढून टाकला. आता फक्त तिचं ब्लॉउज काढणं बाकी होतं.

मग तिचे स्तन माझ्यासमोर नग्न होणार होते. मी तिच्या ब्लॉउज वरूनच तिचे दोन्ही स्तन दाबू लागलो. स्तन दाबताच गंगाच्या तोंडून कामुक आवाज निघायला लागले.

तिच्या तोंडातून निघणारे कामुक आवाज ऐकून मला अजून जोश येत होता. अचानक मला माझ्या लवड्यावर जोर पडल्यासारखे वाटायला लागलं.

मी मग गंगाला सोफ्यावर सरळ झोपवलं आणि तिची साडी काढून टाकली. साडी काढताच तिने माझ्या लवड्याला आपल्या हातात घेऊन चोळायला सुरुवात केली.

अगोदरच मला माझ्या लवड्यात जास्त ताण वाटत होता आणि आता तिच्या चोळण्याने तर लवडा पॅन्ट फाडून बाहेर येण्यास तयार होता. मी लगेच माझी पॅन्ट काढून माझ्या बुल्ल्याला मुक्त केलं.

आता माझ्याने अजून थांबणं शक्य नव्हतं. म्हणून मी सरळ तिचा परकर वर उचलला. आणि तिच्या अंगावर चढलो. गंगा पण आपले दोन्ही हात पसरून माझं स्वागत करत होती.

मी लगेच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला. एकाच धक्क्यात माझा धारदार लवडा तिच्या पुच्ची फाडत आतमध्ये घुसला. गंगाचा पती इथे नसून सुद्धा तिची पुच्ची कसलेली नव्हती.

म्हणजेच ती नेहमी कुणाचा तरी लवडा घेत असायची. पण मला त्याहून काय करायचे आहे, हा विचार करून मी अजून धक्के मारून माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत घुसवला.

पूर्ण लवडा आतमध्ये घुसताच गंगाने तिचे दोन्ही हात माझ्या नितंबावर ठेवून दाबण्यास सुरुवात केली. मला काहीच समजेनासे झाले, आज माझा लवडा एवढा कसा ताणला? मी ह्याच विचारात होतो.

तेवढ्यात गंगाने स्वतः ब्लॉउज काढून बाजूला केलं. तिचे स्तन उघडे होताच मी त्यांना माझ्या तोंडात भरून चोखू लागलो. खाली माझा लवडा तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होताच.

आज पहिल्यांदा मी माझ्या लवड्याला रोखू शकत नव्हतो. उलट माझा लवडाच माझ्याकडून हे सर्व करून घेत होता. मला जाणवलं की, नेहमीपेक्षा आज मी खूप जास्त उत्तेजित झालो आहे.

खैर हे सर्व विचार सोडून मी गंगाला आसन बदलण्यास सांगितलं. आता मी तिला उभं केलं आणि तिचे पाय फाकवुन उभ्यानेच तिच्या पुच्चीत लवडा घुसवला. तिचा एक पाय मी माझ्या हातात पकडून होतो.

एक पायावर ती जास्त वेळ थांबू शकत नव्हती, म्हणून मी तिला एका भिंतीच्या आधारे थांबवलं. मग मी जोरात धक्के मारत गंगाला पकपक झवू लागलो.

गंगाच्या चेहऱ्यावर संतुष्टीचे भाव मला स्पष्ट दिसत होते. आज बराच वेळ होऊन गेला तरीपण माझं वीर्य गळण्यास तयार नव्हते. मी काही वेळातच गंगाला उलट करून थांबवलं.

आणि ह्या वेळेस माझा लंड तिच्या गांडीच्या छिद्रावर ठेवला. गंगाने पण आपले दोन्ही हात मागे घेऊन नितंब फाकवले. जेणेकरून मला लंड बरोबर जागी ठेवण्यास मदत व्हावी.

गंगाच्या गांडीच छिद्र थोडं टाईट वाटलं, पण माझा लवडा त्यात आरामात गेला. गंगाला थोडा त्रास झाला, पण तिने तो शांतपणे सहन करून घेतला. मी मग ताबडतोब तिची गांड मारू लागलो.

थोड्याच वेळात माझ्या लवड्याने पण आपल्या वीर्याची पिचकारी गंगाच्या गांडीत सोडली. आणि मी तिथेच गंगाला मिठी मारून थांबलो. मग थोड्या वेळाने गंगा आणि मी परत सोफ्यावर येऊन बसलो.

तेव्हा मी गंगाला म्हटलं, “आज मला काय झालं काही माहीत नाही, पण लवडा जास्तच टाईट वाटत होता.”

त्यावर ती हसायला लागली, आणि म्हणाली, “मी तुझ्या दुधात एक गोळी टाकली होती. हा त्याचाच कमाल आहे.”

मग मी तिला म्हटलं, “गोळीची काय गरज आहे, मी तर तसंही आज तुला झवायलाच आलो होतो.”

मग लगेच तिने माझा लवडा पुन्हा एकदा चोखायला सुरुवात केली. त्या दिवशी तिचा मुलगा येईपर्यंत आम्ही दोघांनी अजून एकदा ठोकठोकी केली. आणि मग मी परत माझ्या घरी आलो.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली हे सांगायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *