जुन्या मैत्रिणीला उपभोगले – Marathi Sexy Maitrin Sambhog Katha

माझे आणि प्रिया चे कॉलेज मध्ये असताना अफेयर होते. मी दिसायला जरी फार काही चांगला नसलो तरी इतका काही बेकार नव्हतो. सावळा रंग, उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, पिळदार स्नायू, भेदक नजर आणि नेहमी खेळात असल्याने माझी समोरच्यावर लगेचच छाप पडत असे. बघताच क्षणी मुली घायाळ होत असत माझ्यावर. यामुळेच तर मी नेहमीच मुलींचा आवडता असायचो.

प्रिया आणि मी एकाच वर्गात होतो. ती आधी वेगळ्या कॉलेज ला होती. ज्या वर्षी ती आमच्या कॉलेज मध्ये आली त्याच वर्षी मी तिला पटवले होते. प्रिया दिसायला प्रचंड देखणी होती. बड्या बापाची पोर होती ती. त्यामुळे तिचे राहणीमान देखील तसेच उंची होते. रोज नवनवीन ड्रेस घालून येणारी प्रिया कॉलेज मध्ये येताच तिला बघायला पोरांची झुंबड उडत असे.

तिची चवळी सारखी फिगर कातिल होती. जिम ला नियमित जात असल्या कारणाने तिच्या फिगर ला नावे ठेवण्यात काहीच नव्हते. जरी फिगर शिडशिडीत असली तरी तिची छाती मात्र अतिशय गुबगुबीत आणि टुमदार होती. छातीचा आकार कमालीचा गोलाकार होता. असे वाटायचे कि कर्कट लावून गोल काढला आहे कि काय. काही वेळा तिच्या ड्रेस मधून तिच्या ब्रा ची स्ट्रीप दिसत असे. ते बघून पोरं येडी व्हायची.

तिचे ड्रेस नेहमीच फेशनेबल आणि तिच्या शरीराचे नीट प्रदर्शन करणारे असायचे. तिला बघून मी पण येडा झालो नसतो तरच नवल. अश्या या प्रिया ला मी माझ्या स्किल ने पटवले होते. तिला मी नियमितपणे ठोकून पण काढायचो.

तिच्या गोऱ्यापान शरीराशी खेळताना मला राक्षसी आनंद मिळत असे. तिच्या ब्रा आणि निकर नेहमीच उंची ब्रांड च्या असायच्या. विविध रंगाच्या, मुलायम, नक्षीकाम असलेल्या, विविध पद्धतीच्या तिच्या ब्रा आणि निकर बघून माझा सोटा प्रचंड गरम होत असे. तिचे आतील कपडे बघूनच मी तिच्यावर उड उड उडत असे. तिची खाज पूर्णपणे भागली जाईल याची काळजी मी घेत होतो.

तिला शक्यतो मी तिच्या घरी जाऊनच ठोकायचो. घरी अभ्यासाच्या बहाण्याने मी तिच्याकडे जात असे आणि तिला मनसोक्तपणे ठोकून काढत असे. तर असे हे आमचे चांगले चालू असताना अचानक तिच्या बाबांची दुसऱ्या गावी बदली झाली आणि ती तिकडे गेली. सुरवातीस आम्ही आणा भाका घेतल्या कि नियमित भेटू इत्यादी. पण नंतर ते झाले नाही आणि आमच्यात अंतर पडले.

पुढे तिचे लग्न झाले आणि ती कुठे स्थायिक झाली हे मला पण नाही समजले. मी पण लग्न करून माझा संसार थाटला. असेच काही वर्ष झाली. मी एकदा एका मोबाईल च्या दुकानात मला काही तरी घ्यायचे होते म्हणून गेलो असता मला समोरून अचानक प्रिया येताना दिसली. तिने पण मला बघतील आणि तिने लांबूनच मला हाक मारली “रमेश अरे तू आणि इथे काय करतोस?”

“प्रिया अग तू काय करते आहेस इथे आणि ते पण इतक्या वर्षांनी?” मी असे विचारातच तिने मला सांगितले कि ती पुन्हा एकदा माझ्याच शहरात ली होती आणि इकडेच स्थायिक देखील झाली होती.

आम्ही एकमेकांना खूप वर्षाने भेटत होतो.तिला बघून मला खूप आनंद होत होता. शेवटी माझा माल होता तो कोणे एके काळचा. ती आहे तशीच होती. फक्त थोडी जाड झाली होती. पण तिच्या सौंदर्यात किंचितही फरक पडला नव्हता.

तिची ती मदमस्त नजर, कातिल फिगर, भरदार उरोज आणि समोरच्याला घायाळ करणारी नजर यामुळे आजही ती तशीच कडक मला वाटत होती मला. तिच्यात थोडा तरी बदल झाला होता पण मी मात्र आहे तसाच होतो. एकदम फिट. मला बघून ती म्हणाली पण “अरे रमेश तू किती छान ठेवले आहेस स्वतःला. काय खातो काय तू रे?”

आम्ही इकडे तिकडे गप्पा मारून एकमेकांचे नंबर पण घेतले आणि तिने मला घरी बोलवले. मी दुसऱ्याच दिवशी तिच्या घरी गेलो. तो आणि तिचा नवरा दोघेच घरी असायचे. तो कुठे तरी कामाला होता. तिने त्यांचे फोटो दाखवले तेव्हा मी वेडाच झालो. तो कमालीचा वेडा दिसायचा. मी तिला म्हणालो पण “प्रिया तू याला कसे काय पसंद केलेस?”

त्यावर ती मला म्हणाली “अरे बाबानी सांगितले आणि मी केले.पण आता पश्चाताप होत आहे मला.”

मी तिला कसे बसे समजावले आणि आम्ही त्या दिवशी खूप धमाल मस्ती केली.तेव्हापासून मी नियमितपणे तिच्या घरी जाऊ लागलो होतो. तिचा नवरा सतत बाहेरच असायचा. त्यामुळे आम्ही खूप धमाल करायचो. ती आता माझ्या पुन्हा एकदा जवळ येत असल्याचे मला जाणवू लागले होते.

एकदा दुपारी तिने मला फोन करून घरी बोलावून घेतले. नेहमी ड्रेस मध्ये असणारी प्रिया त्या दिवशी साडी मध्ये होती. साडी म्हणजे फक्त एखादे कापड गुंडाळलेले असावे अशी साडी होती ती. कमालीची पारदर्शकी असलेली साडी तिने अशी काही बांधली होती कि त्यातून तिची बेंबी पूर्ण उघडी दिसत होती.काळ्या रंगाचे स्लिव्हलेस ब्लाउज तिच्या छातीच्या उभारांना स्पष्टपणे दाखवत होते. तिला बघून मला कळायचे बंद झाले.

तिचा नवरा बाहेर गावी गेला होता  पंधरा दिवस येणार नव्हता. त्यामुळे आम्ही एकदमच निवांत होतो. तिने वाईन चे ग्लास भरले आमचे आणि आम्ही दंगा  करत बसलो. त्या दिवशी तर आम्ही प्रचंड मस्ती करत होतो.

ती मला अचानक म्हणाली पण  “तुझ्यामुळे मला आपले कॉलेज चे दिवस आठवले बघ.”

त्यावर मी म्हणालो “मग कॉलेज सारखेच सगळे करायचे का?” असे म्हणून मी तिला डोळा मारला.

यावर ती हसली आणि माझ्या जवळ येत म्हणली “म्हणजे नेमकं काय काय करायचं?” असे म्हणत तिने सरळ माझ्या गळ्यात तिचे हात घातले आणि मला मिठी मारली.

तिच्या या कृत्याने मला तिला काय हवे आहे ते समजले. मी काही बोललो नाही आणि तिला सरळ एक दीर्घ चुंबन दिले  व म्हणालो “हे करायचे”

“मग कशाची वाट बघत आहेस. आय एम ऑल युवर्स” असे म्हणत तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला. तिचे रसिले ओठ मी हपापल्या सारखा चोकू लागलो होतो. आजही तिच्यात तीच जादू होती जी कॉलेज ला असताना होती.

तिच्या साडीचा पदर खाली पडून तिच्या भरदार छातीचे उभार मला खुणावत होते. आम्हाला दोघांना कसे आणि काय आवडते हे आम्ही त्या दिवशीही विसरलो नव्हतो. त्यामुळे मी तिला उचलले आणि बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. तिथे जाताच मी तिला बेडवर पाडले आणि स्वतःला तिच्यावर झोकून दिले. .तिच्या छातीला प्रचंड ताकदीने दाबत दाबत मी तिचे ब्लाउज खोलले आणि तिला ब्रा वर आणले.

मला आवडणारी काळ्या रंगाची नाजूक फुलांची नक्षी असलेली ब्रा तिने परिधान केली होती. त्यातून तिच्या छातीचे उभारा कमालीचे मादक दिसत होते. त्या ब्रा चे हुक काढून तिच्या छातीला मी मोकळे केले आणि त्या स्तनाना माझ्या तोंडात घेऊन त्यांचा आस्वाद घेऊ लागलो. तिचे निप्पल्स झटकन कडक झाले आणि मला त्यांना चॊकताना खूपच मजा येऊ लागली.

तसेच खाली जात मी तिच्या बेंबीशी खेळत खेळत तिची साडी फेडली. काळ्याच रंगाची पण पूर्ण पारदर्शी असलेली तिची उंची निकर बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. आज हि ती उंची अंतःवस्त्रे वापरात होती. ते बघून मला खूप छान वाटले. तिची निकर मी माझ्या दातात पकडली व सावकाश खाली आणत आणत तिला पूर्ण नग्न केली.

खूप वर्षांनी प्रियाचा तो नग्न देह बघून मी  वेडा झालो. तिने पण माझे सगळे  कपडे काढले. मी तिला माझ्या वर घेताच तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि ती माझा सोटा चोखायला लागली. तिची योनी इकडे मी केव्हाच माझ्या जिभेने चाटायला चालू केली. खूप वर्षाने करत असल्याने आम्ही प्रचंड गरम झालो  होतो.

तिच्या योनीचे पदर माझ्या जिभेने खेळवत खेळवत मी तिच्या आतील दाण्याला पण खेळवू लागलो.

“तुला मला काय हवे आहे ते सगळे आजही माहित आहे” असे म्हणून तिने मला अजून जोरात तिची योनी चाटायला सांगितले. तिची योनी चाटत चाटत मी तिच्या गांडीचा पण ताबा अलगद घेतला. तिचं गांडीचे भोक भुऱ्या रंगाचे होते. त्याला पण मी चाटून चाटून ओले चिंब केले. खूप वर्षांनी तिची गांड मी खात होतो. त्यामुळे मी मनसोक्तपणे तिचा उपभोग घेतला.

त्याच आवेगात मी तिला खाली पाडले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कचकन कोंबला. माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने हलवत तिला हिसडे देऊ लागलो. माझ्या प्रत्येक हिसड्याने तिला तिचे कॉलेज चे दिवस आठवत होते. त्याच आवेगात मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि शेवटी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला व आम्ही शांत झालो.

तेव्हापासून मी नियमितपणे प्रिया ला तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो. पुढे तर आमचा हा खेळ आयुष्यभर चालू राहिला आणि आम्ही खूपच खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *