झवाड्या सावत्र आईची भागवली खाज – Marathi Sexy Step Mom Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव  महेश आहे. मी आत्ता चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी गोष्ट माझ्या आयुष्यात एक वेगळीच कलाटणी घेऊन आली. माझ्या आयुष्याची संभोगाची त्या गोष्टीने घरच्या घरी सोय केली. तर चला मग आज तुम्हाला तुम्ही खुश व्हाल अशी एक अफलातून गोष्ट सांगतो.

मी सावत्र मुलगा होतो. म्हणजे मी जेव्हा साधारण पंचवीस वर्षाचा होतो तेव्हा माझ्या बापाने दुसरे लग्न केले होते. खरे तर त्या वयात लग्न करायची तशी काहीच गरज नव्हती. पण तरीही माझ्या बापाने लग्न केले होतेच. बर केले  ते केले ते तरी समवयस्क बाई शी करायचे ना. ते पण नाही. माझ्या बापाच्या वयात आणि त्या मुलीत वीस वर्षाचे अंतर होते. म्हणजे  तो होता पंचावन्न वर्षाचा आणि ती होती पस्तीस वर्षाची.

कसे काय हे जुळले त्यांचे हा एक मोठाच प्रश्न होता माझ्या समोर. पण आता करणार काय ना. मुळात त्यांच्या वयात अंतर असल्याने त्यांच्यात तसे बोलणे खूपच कमी होत असे. मी हे न समजायला काही लहान नव्हतो. घरी मीच काय तो तिच्या वयाच्या जरा जवळपास जाणारा होतो. त्यामुळेच माझे आणि  तिचे चांगलेच पटायचे.

तिचे नाव सोना होते. सोना दिसायला देखणी होती. तिची फिगर कातिल होती. तुम्ही म्हणाल कि मी असा कसा विचार  करू शकतो तर माझे उत्तर हे आहे कि कितीही केले तरी ती माझी सख्खी नव्हती. सावत्र होती. त्यामुळे मला तिच्या बद्दल अजिबात काही आपुलकी वगैरे नव्हती. सोना दिसायला देखणी होती तशी तिची फिगर पण जबरदस्त होती.

तिला बघितले कि मी माझ्या सोट्याची होणारी वळवळ अनुभवायचो. काय तरी वेगळेच होत आहे मला असे वाटायचे. घरी बाप गेला कि मी आणि ती दोघेच असायचो.त्यामुळे दिवसभर तिच्या शरीराला निरखत बसने आणि जमले तेव्हा तिच्यावर मूठ मारणे हे एकमेव काम माझ्याकडे शिल्लक होते तेव्हा. तिच्या योनीला रोज मी माझ्या स्वप्नात ठोकून काढत असे.

पण माझ्या मनात एक शंका नेहमी येत असे. ती म्हणजे हि कि त्यांच्यात इतके अंतर असल्याने माझा बाप तिची खाज काही भागवू शकत नसणार हे नक्कीच होते. त्यातच ती काही म्हातारी नव्हती. अगदी तरुणच होती. त्यामुळे तिची खाज खूपच असणार. मग असे असताना ती कशी काय शांत राहू शकते. शंकेला वाव देणारी अजून एक गोष्ट म्हणजे माझा बाप रोजच  उशिरा येत असे आणि आल्या आल्या लगेच जेवून झोपत असे. मग हे संभोग करतात तरी कधी हा प्रश्न अनुत्तरीतच होता.

मला याचा शोध घ्यायचा होता. त्या नुसार मी काम करायचे ठरवले. मी रोज उशिरा उठत असे. त्यामुळे एक शक्यता अशी होती कि मी उठायच्या आधी ते दोघे संभोग करत असतील. त्यामुळे मी सकाळी त्यांच्यावर पाळत ठेवायची ठरविले. मी त्या नुसार  एक आठवडा सकाळी लवकर नाही उठलो. पण पांघरूणातून हळूच त्यांच्या हालचाली टिपत होतो. मला काहीच दिसले नाही. म्हणजे तो चान्स पण गेला.

मी शोधात होतोच. तेव्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे सोना जेव्हा अंघोळीला जाते तेव्हा जळपास एक तास बाथरूम मधून बाहेर येत नाही. झाले. माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकलीच. मी तिच्या बाथरूम मध्ये शोधाशोध चालू केली. पण मला काहीच तिथे तसे दिसले नाही. ती माझा बाप ऑफिस ला गेला कि अंघोळ करत असे. मी  झोपलेलोच असे. त्यामुळे मी हेरगिरी करायची ठरवली.

त्या दिवशी बाप जाताच सोना अंघोळीला गेली. मी पांघरूणातून हळूच बघत होतोच. ती आता जाताच  बाथरूम चे दार लावले. पण ते पूर्ण लागले नव्हते. बहुतेक त्याची काडी घालायची ती गडबडीत विसरली होती. ते बघून मी तो मोका साधायचा ठरविला. मी झटकन उठलो आणि हळूच त्या बाथरूम कडे गेलो. बाथरूम चे दार अर्धवट उघडे होते. मी हळूच ते अजून थोडेसे पुढे केले आणि माझे तोंड त्या  दाराच्या फटीला लावले.

आत मला  ते बघून माझे डोळे मोठे करायची वेळ आली. आत सोना कमोड वर बसली होती.  ती पूर्ण नग्न होती. एकही कपडा अंगावर नसल्याने तिच्या अतिशय मादक असलेल्या शरीराचे मला पूर्ण दर्शन झाले. तिचे ते गोलाकार वक्ष, त्यावर असलेले ते टपोरे निप्पल्स, तिच्या भरगच्च आणि लुसलुशीत मांड्या आणि ते गोरेपणा बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

खरी मजा तर पुढे होती. ती काही फक्त बसली नव्हती तर तिच्या हातात एक रॉड होता. साधारण ७ इंच जाडी असेल त्याची. तो रॉड ती तिच्या योनीत घालून घेत होती. तो रॉड आत बाहेर करत ती त्याचा आनंद घेत होती. ज्याला आपण मूठ मारणे म्हणतो त्याचाच एक प्रकार होता हा. तिचे डोळे बंद होते आणि ती त्याचा मनापासून आनंद घेत होती. स्वतःच स्वतःचे उरोज दाबून घेत होती.

मला तिचे सिक्रेट समजले होते कि ती काय करत होती ते. मी तीच वेळ साधायची ठरवली आणि धाड कन दार उघडले आणि तिच्या समोर जाऊन उभा राहिलो. मला असे वाटले कि ती मला बघून घाबरेल. पण ती तर अजिबात मला घाबरली नाही. ती इतक्या तीव्रतेने त्यात गुंतली होती कि तिला कशाचा काही फार पडत नाही हे मी बघतिले.

मी मग धाडस करायचे ठरविले. मी त्या कमोड च्या दिशेने गेलो आणि खाली जमिनीवर गुडघे ठेवून बसलो. तिचे पाय तिने आधीच फाकवले होते. ती माझ्याकडे कमालीच्या मादक नजरेने बघत होती. तो रॉड तिच्या योनीतच होता. नुकताच तिने घातला होता तो तिने आत. मी खाली बसून तिचा तो रॉड  बाहेर काढला आणि बाजूला फेकून दिला.

रॉड बाजूला फेकताच मला तिच्या गुलाबी योनीचे दर्शन झाले. रॉड मुळे तिची योनी  फाकली होती. तिच्या मांड्याना मी माझ्या हाताने पकडले आणि अजून  जास्त फाकवले. तिची योनी अजून मोकळी होताच मी माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले. तिच्या योनीचा येणार एक अद्भुत वास मी घेत घेत स्वतःला गरम करत होतो. तिच्या त्या वासाने मी कमालीचा वेडा झालो.

तिच्या योनीवर मग मी माझी जीभ ठेवली आणि सर सर करत तिची ती योनी चाटू लागलो . इतक्या वर्षात तिच्या योनीला पहिल्यांदा कोणी तरी चाटत होते. त्यामुळे माझी जीभ लागताच ती “आआःह्हह्ह आआःह्हह्ह आआअह्ह्ह्हह्ह आआःह्हह्ह ” करत त्याचा आस्वाद घेऊ लागली. माझी जीभ एक सारखी वर खाली करत तिच्या  योनिवरून फिरत होती.

तिची योनी चाटत चाटत तिचा दाणा मी माझ्या जिभेचा शेंडा आत घालून कुरवाळून काढला. तिची योनी कमालीची ओलीचिंब झाली होती. ते बघून मी जागाच उठताच तिने माझी पॅन्ट काढली आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. माझे ते  भलेमोठे हत्यार बघून ती गर्भगळीत झाली. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले. तिने माझा सोटा तोंडात घेतला आणि  त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून काढला.

मग तिला मी उठवले आणि भिंतीकडे तोंड करून पुढच्या बाजूस झुकवून उभे केले. तिच्या गांडीच्या मागून दिसणाऱ्या सुपारी सारख्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर मी ठेवले आणि काच काच काच काच करत तिच्यावर उडू लागलो. इतक्या वर्षात तिच्या योनीत पहिल्यादाच सोटा जात असल्याने ती कमालीची वेडीपिशी झाली होती. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

माझ्या कमरेला  जमेल तितका हात लावून ती मला अधिक ताकदीने उडवून घेत होती. प्रचंड वेगाने मी तिच्यावर उड उड उडालो आणि मग बाजूला झालो.मी बाजूला होताच ती सरळ झाली आणि खाली जमिनीवर गुडघ्यावर बसली. माझा ओलाचिंब झालेला सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. चोक चोक चोकून तिने सर सर करत बाहेर काढले. बाहेर आलेले सगळे वीर्य तिने मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. पुढे खुप वेळ ती तसाच माझा स्टोन तिच्या तोंडात घेऊन चोकत बसली होती आणि मग खूप वेळाने ती व मी शांत  झाल्यावर तिने त्याला बाहेर काढले.

त्या दिवशी मी पूर्ण दिवस सोना वर जमेल तितक्या वेळा उडालो. तिची खाज भागवण्यासाठी तिला आता रॉड ची गरज नव्हती. माझ्या सारखा खमका ठोक्या तिला मिळाला होता त्यामुळे ती खूप खुश होती. तेव्हा पासून आम्ही नियमितपणे रोजच संभोग करू लागलो होतो. सकाळी बाप ऑफिस ला गेला कि ती मला उठवत असे.  आम्ही दोघे मिळून एकत्रच अंघोळ करत असू. रोज एकत्र अंघोळ करता करता संभोग आणि नंतर मग दिवसभर तीच ठोकाठोकी यात आमचा वेळ कसा जात असे ते आमचे आम्हाला समजत नसे.. हे आजही तसेच चालू आहे बर का.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *