झवायची संधी आणि नशीब

माझं नाव सारंग आहे आणि मी नाशिकचा आहे. माझं वय २२ वर्षाचं आहे. गोष्ट आजपासून तीन वर्ष जुनी आहे. एकदा मी माझ्या मावशीच्या घरी गेलो होतो. माझी ही सख्खी मावशी कल्याणला राहते. तिला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. माझ्या मावशीच्या तीन मुलींपैकी जी सर्वात मोठी आहे तिच्याबद्दलच मी या कहाणीत सांगत आहे. तिचं नाव राधिका आहे. ती आता 21 वर्षाची आहे पण त्यावेळी ती अठरा वर्षाची होती आणि बाराव्या वर्गात शिकत होती.

मी काही दिवसांसाठी कल्याणला त्यांच्या घरी गेलो होतो. सर्वांनी माझं छान स्वागत केलं. मावसाजी नाईट ड्युटीवर गेले होते. मावशी स्वयंपाक बनवत होती. मी अंगावर चादर घेवून टीव्ही बघत होतो. राधिकाही माझ्यासोबतच होती. एका मोठ्या खोलीत आम्ही सर्व झोपायचो. मलाही तिथे झोपायचं होतं. बाकी सर्व लोक दुसऱ्या बाजूला आपापल्या चादरीत होते.

थंडीचे दिवस होते. राधिकाचे पाय माझ्या पायाला स्पर्श करायला लागले. त्यामुळे माझ्या शरीरात उत्तेजना यायला लागली आणि माझं शरीर गरम व्हायला लागलं. असंच माझा हात तिच्या हाताला लागला. तिला वाटलं की मला ताप आला आहे.

ती म्हणाली: दादा तुला ताप आला आहे का?

मी म्हणालो: नाही गं.

तिच्या आणि माझ्या जांघा आपापसात मिळाल्या होत्या. तिने माझा हात पकडला आणि माझ्याकडे पाहिलं. मी तिला पाहत होतो. माझा लवडा शॉर्ट पॅन्ट मधून उठला होता. आम्ही आधीपासूनच एकमेकांशी क्लोज होतो.

यादरम्यान मी तिला म्हणालो: राधिका मला तू फार आवडतेस.

ती काहीच बोलली नाही. हिम्मत करून मी तिच्या छोट्या बुब्सवर हात ठेवून दाबलं. तिच्या तोंडून थोडीशी सुस्कारी निघाली. पण तिने मला कोणताच विरोध केला नाही. मी तिच्या गळ्याच्या जवळून आत मध्ये हात घालून तिचे बुब्स दाबले. तरीही तिने मला कोणता विरोध केला नाही. याउलट चादरीला आणखी वर घेऊन स्वतःला तिने चांगल्या प्रकारे झाकून घेतलं.

मी झोपण्याचं नाटक करत चादरीमध्ये पूर्ण घुसलो. अगदी डोक्यापर्यंत चादर ओढून घेतली. मग तिच्या टॉप मधून तिचे बुब्स बाहेर काढून मी चुसायला लागलो. तरीही तिने काहीच म्हटले नाही. तशी माझी हिम्मत आणखी वाढली. मी तिला चादरीच्या आत घेतलं आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून खूप वेळपर्यंत तिला कीस करत राहिलो.

मला भीतीही होती की कोणी आम्हाला बघितलं तर? तसं तर बाकी कजीन्स टीव्ही पाहण्यात व्यस्त होते. पण तरीही मी माझा चेहरा चादरीतून बाहेर काढून सर्वांना पाहिलं. सर्व टीव्ही बघण्यात मग्न होते.

मग मी तिच्या सलवारीत माझा हात घातला. तिने चड्डी घातली नव्हती. तिच्या पुच्चीवर दाट केस होते. कदाचित तिने खूप दिवसांपासून केस कापले नव्हते. मी तिला विचारलं तर ती म्हणाली, “नाही, दोन महिन्यापासून नाही कापले.”

तिची पुच्ची ओली झाली होती. तिच्या पुच्चीतून कामरस बाहेर निघत होतं. माझे बोट ओले झाले होते. मी माझं एक बोट तिच्या पुच्चीत घालायला लागलो तसं मला जाणवलं की ती कुमारी आहे. तिची पुच्ची एखाद्या भट्टी सारखी जळत होती.

मी माझा हात बाहेर काढला. माझं बोट तिच्या कामरसात ओलं झालं होतं. मी ते माझ्या तोंडात घातलं. तिच्या कामरसाची एवढी चांगली चव होती की मी सांगू शकत नाही!

माझा लंड शॉर्ट पॅन्ट फाडून बाहेर येण्यासाठी तयारच होता. मला तिची पुच्ची चाटायची इच्छा होती. पण खोलीत सर्व होते त्यामुळे मी असं करू शकत नव्हतो.

तिचा हात पकडून मी माझ्या लंडावर ठेवला तसा तिने हात पटकन वापस घेतला. दुसऱ्यांदा मी तिचा हात पकडून माझा लंड शॉर्टच्या बाहेर काढून सरळ तिच्या हातात दिला. यावेळी तिने त्याला पकडला. तिचा हात फारच कोमल होता. आम्ही दोघ खूप वेळपर्यंत अशाप्रकारेच आनंद घ्यायला लागलो. मी माझ्या बोटांनी तिचं पाणी काढलं पण माझं अजून पर्यंत निघालं नव्हतं.

ती उठली आणि टॉयलेटला जाऊन फ्रेश होऊन परत आपल्या जागी आली. मग मावशी आणि आम्ही सर्वांनी जेवण केलं. त्यानंतर आम्ही सर्वांचे बेड लावले. काही वेळातच सर्व झोपी गेले. त्या रात्री आमच्यात काही होऊ शकले नाही.

सकाळ झाली. मी विचार केला आज दिवसा तर काहीतरी होईलच. मावसाजी नाईट ड्युटी वरून परत आले. त्यामुळे राधिकाला फक्त चुंबन करण्याचीच संधी मिळाली. आम्हाला त्यापेक्षा जास्त करण्याची कोणतीही खास संधी मिळाली नव्हती. एकदा मी तिला पकडून तिच्या ओठांना चुसलं आणि तिचा टॉप वर करून तिचे छोटे बुब्स मसलले. बस तेवढेच!

मी रात्रीची वाट बघायला लागलो. म्हणतात ना वाट पाहण्याची वेळ फार लांब असते. तसंच झालं. दिवस फार मोठा वाटायला लागला. अशी तशी रात्र झाली. सर्व कालच्या सारखेच वातावरण होते. मावशी स्वयंपाक घरात होती आणि सर्व टीव्ही पाहत होते. मीही टीव्ही पाहत होतो.

राधिका काही वेळानंतर येऊन माझ्या जवळच लेटून टीव्ही पाहायला लागली. थंडी असल्याने सर्वांनी चादरी ब्लॅंकेट पांघरल्या होत्या. राधिका माझ्या ब्लॅंकेटमध्ये आली. राधिकाने माझा हात आपल्या हातात घेतला आणि हळू आवाजात म्हणाली, “आज तुझा हात गरम नाही आहे.” मी तिचा हात दाबत म्हणालो, “ती गर्मी तर तुझी होती.”

ती हसली आणि आपला चेहरा दुसरीकडे वळवला. मी आरामात तिच्या बुब्स वर हात ठेवला आणि दाबायला लागलो. तिच्या तोंडून हलके हलके सुस्कारे निघाले. माझा लंड तर पॅन्ट फाडून बाहेर येणारच होता. मी प्रेमाने तिचे दोन्ही बुब्स दाबायला सुरुवात केली. ती मजा घ्यायला लागली. पण इकडे माझ्या लवड्याची फार वाईट स्थिती होती. मन तर करत होतो की इथेच हिच्या पुच्चीत लंड घालावं. पण काहीच होऊ शकत नव्हतं.

मी तिच्या सोबत लेटून ब्लॅंकेटमध्ये आपल्या डोकं आतमध्ये घेऊन तिच्या टॉप मधून बुब्स बाहेर काढून खायला लागलो. एका कुवाऱ्या मुलीचे निपल्स फारच छोटे असतात. मी त्यांना फारच मजेने चुसत होतो.

काही वेळ बुब्स चुसल्यानंतर मी माझा एक हात तिच्या पुच्चीवर ठेवला. ती आधीच ओली झाली होती. परत मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातलं आणि तिथलं रस काढून माझ्या तोंडात टाकलं. मग परत परत मी तिच्या पुच्चीत बोट टाकून त्याचा रस काढून माझ्या तोंडात घालायला लागलो. फारच चविष्ट होतं तिचं कामरस! खूप वेळपर्यंत आम्ही असाच खेळत राहिलो.

मी तिथे एक आठवडा थांबलो. आम्ही दोघेही एक दुसर्यांच्या अंगासोबत खेळत राहिलो पण झवायची संधी कधी मिळाली नाही.

एकदा तिच्या काकाच्या मुलीचं लग्न होतं तेव्हा मी त्या लग्नातही गेलो. विचार केला की तिला बाहेर नेऊन मजा करेन. पण तिचा लहान भाऊ पण हट्ट करून बाईकवर आमच्यासोबतच बसला. तेव्हाही आमच्यात काहीच होऊ शकलं नाही. आम्हा दोघांच्या झवण्याचा कार्यक्रम आजही अर्धवटच आहे. आतापर्यंत तिचं लग्न झालं नाही आणि मी अजूनही त्या संधीच्या शोधात आहे.

राधिका च्या शरीरासोबत केलेला तो खेळ आजही माझ्या मनाला आनंद देऊन जातो. मी हाच विचार करत असतो की कदाचित एखाद्या दिवशी चांगलं नशीब असेल तर मला तिला झवण्याची संधी मिळेलच.

मित्रांनो कसा वाटला माझा हा अनुभव? कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *