टेम्पो ड्राइव्हरसोबत एक रात्र – १ – Marathi sex stories

मी आपल्या सर्वांची लाडकी अमृता तुम्हा सर्वांचे इथे स्वागत करते. मी नागपूरची राहणारी आहे. माझं वय २९ वर्षे आहे, आणि माझ्या लग्नाला दोन वर्षे झाली आहेत.

माझे पती बँकेत कर्मचारी आहेत, आणि मी सुद्धा एका कंपनीमध्ये काम करते. मागच्याच महिन्यात माझं प्रोमोशन झालंय. आणि आता मी मॅनेजर आहे. कंपनीकडून मला एक कार सुद्धा मिळाली आहे.

आता मॅनेजर म्हटल्यावर इकडे तिकडे जाऊन मिटिंग घेणं, तिथे उपस्थित राहणं जरुरी असतं. त्यामुळे मागच्या महिन्यापासून माझ्याकडे जास्त काम यायला लागू लागलं.

ही गोष्ट आता दहा दिवसांपूर्वी घडलेली आहे. मी दुसऱ्या शहरात जाऊन एक मिटिंग घेऊन परत येत होते. परत येतेवेळी माझी गाडी अचानक रस्त्यावर बंद पडली.

मी फक्त त्या शहराच्या बाहेर निघाले होते. गाडी बंद पडली म्हणून मी गाडी रस्त्याच्या बाजूला लावली. आणि मग जवळपास कुणी मेकॅनिक आहे का पाहू लागले.

तशीही बरीच रात्र झाली होती, काळोख व्हायला सुरु झाला होता. आणि अजून माझे घर बरेच दूर होते. इथून मला गाडीने माझ्या घरी जायला कमीत कमी तीन तास लागले असते.

पण आता गाडी बंद पडल्याने काय करावे काही सुचत नव्हतं. तेवढ्यात पाऊस यायला सुरुवात झाली. पावसाचं पाणी अंगावर पडायला लागताच मी गाडीमध्ये जाऊन बसले.

मी माझ्या पतीला फोन करून सांगितलं की, गाडी बंद पडली आहे आणि आता पाऊस पण सुरू झालाय. तर मी उद्या सकाळपर्यंत घरी येईल, तू चिंता नको करू.

तो दुसरी गाडी घेऊन माझ्याकडे यायला निघाला होता, पण मग मीच त्याला रोखलं. जवळपास एका तासानंतर पाऊस थांबला. पाऊस थांबल्यावर मी गाडीतून बाहेर येऊन घड्याळ पाहिलं.

आता आठ वाजले होते, मग मी कुणी जर माझ्या शहरात जात असेल तर त्याला लिफ्ट मागायचं ठरवलं. मी माझ्या गाडीच्या समोर आले आणि माझ्या शहराकडे जाणाऱ्या प्रत्येक गाडीला लिफ्ट मागत राहिले.

पण एकही गाडी थांबायचं नाव घेत नव्हती. मी मागच्या दीड तासापासून लिफ्टसाठी प्रयत्न करत होते. पण माझ्या प्रयत्नांना यश काही येत नव्हतं.

सुमारे दहा वाजता एक टेम्पो जाताना मी हात दाखवला. आणि नशिबाने तो कसा तरी थांबला. तो माझ्यापासून थोडा समोर जाऊन थांबला होता, मग मी त्याच्याजवळ जाऊ लागले.

लगेच त्या टेम्पोचा ड्रायव्हर पण खाली उतरला. त्या ड्रायव्हरला पाहून मी त्याला माझी अडचण सांगितली. तो पण माझ्या शहराकडेच जात होता, त्यामुळे त्याला कसलीच अडचण येणार नव्हती.

मग मी गाडी लॉक केली, आणि माझं सामान घेऊन टेम्पो मध्ये चढू लागले. पण टेम्पोमध्ये चढण्यासाठी खूप वर असल्याने मला चढता येत नव्हते.

टेम्पोचा ड्रायव्हर माझ्याकडे पाहत होता. लगेच तो माझ्या पाठीमागे आला, आणि माझ्या कंबरेला पकडून मला वर उचलले.

मी आता वर चढले, पण तेवढ्यात त्याने माझ्या कंबरेचा हात सोडून माझं नितंब आपल्या हातात घेतलं. ड्रायव्हरने हे असं करताच मी जागीच थांबले. तर त्याने माझ्या गांडीला धक्का देत मला आतमध्ये लोटलं.

मला आता टेम्पोमध्ये बसल्याशिवाय काही पर्याय नव्हता. पूर्ण रस्ता सुनसान झालेला होता आणि तसंही मला कुणी लिफ्ट द्यायला सुद्धा तयार नव्हतं.

मला टेम्पोमध्ये बसवून त्याने माझ्या बाजूचा दरवाजा लावून घेतला. आणि दुसऱ्या बाजूने स्वतः आत चढून आला. थोडा वेळ झाल्यावर त्याने गियर बदलण्याचा बहाणा करून आपला हात माझ्या मांडीवर ठेवला.

आता मात्र मला भीती वाटायला लागली. मी भीत आहे हे पाहताच त्याने माझ्या मांडीवर आपला हात फिरवत मला माझं नाव विचारलं. मी त्याला खोटंच बोलले, आणि सुमन हे नाव सांगितलं.

त्याने मला त्याचं नाव राजवीर आहे म्हणून सांगितलं. मग तो इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागला. त्याच्या बोलण्यावरून तो छान आहे असं वाटत होतं. पण त्याची हरकत पाहून तसं काहीच वाटलं नाही.

अर्ध्या तासाने त्याने टेम्पो रस्त्याच्या एका बाजूला घेतला आणि मला विचारलं, “तुला लघवी करायची असेल तर करून घे.”

मी अगोदरच घाबरून होते म्हणून मी नकार दिला. तर मग तो खाली उतरला आणि टेम्पोच्या समोर जाऊन उजेडातच आपली लुंगी वर उचलून बुल्ला बाहेर काढला.

त्याने हे सर्व मला बुल्ला दाखवण्यासाठीच केले असावे, असं मला वाटलं. त्याचा बुल्ला खूप मोठा आणि काळा होता. माझ्या पतीचा बुल्ला मला खूप मोठा वाटायचा पण जाडीला तर ह्याचा बुल्ला अजूनही मोठा वाटत होता.

मी नजर चोरून त्याच्या बुल्ल्याकडे पाहत होते. राजवीरने पण काहीच घाई केली नाही. एकदम निवांतपणे त्याने आपला बुल्ला लुंगीबाहेर काढला, अगोदर त्याला हलवलं.

मग थोड्या वेळाने लघवी केली, आणि पुन्हा त्याला थोडं हलवून माझ्याकडे पाहत आपली लुंगी खाली सोडली. त्याने मला त्याच्या बुल्ल्याकडे पाहताना पाहिलं होतं.

माझी चोरी पकडल्या गेली होती. लघवी करून तो टेम्पोजवळ आला आणि मला आत ठेवलेली पाण्याची बॉटल मागितली. मी त्याला बॉटल दिली, देताना त्याने माझ्या हाताला पकडलं.

माझा हात त्याच्या हातात येताच मला काळजात धडधड व्हायला लागलं. मी त्याच्या हातातून माझा हात सोडवण्यासाठी माझा हात खेचू लागले.

तर तो मला म्हणाला, “माझं हत्यार तर तुम्ही पाहिलंत मॅडम आता तुमची गुहेचं पण आम्हाला दर्शन द्या.”

मी माझा हात सोडवून शांत होऊन बसले. त्याने त्याचे हात धुतले आणि मग तो परत टेम्पोमध्ये येऊन बसला. टेम्पो चालू करून त्याने चालवायला सुरुवात केली.

आता माझ्या डोळ्यांसमोर बार-बार त्याचा बुल्ला येत होता. मी स्वतःला आठवण करून देत होते की, मी विवाहित आहे. आणि असं एवढ्या रात्री अपरात्री परक्या पुरुषासोबत हे सर्व नाही करू शकत.

पण माझं मन हे ऐकायला तयारच होत नव्हतं. मग शेवटी मी एकदा माझ्या मनाचं ऐकण्याचं ठरवलं. मी राजवीरला गाडी एका कडेला थांबवायला सांगितली.

राजवीरने मला थोडा वेळ थांबायला सांगितलं आणि सुनसान रस्ता पाहून त्याने गाडी रस्त्याच्या कडेला लावली.

गाडी थांबवताच तो माझ्याकडे पलटला आणि म्हणाला, “इथेच सुरू करूयात की मागे गादीवर जायचं?”

मी त्याला असं डायरेक्ट होकार देण्यापेक्षा म्हटलं, “मला लघवी करायची आहे, म्हणून टेम्पो थांबवला.”

हे ऐकून तो खाली उतरला, आणि माझ्या बाजूला येऊन दरवाजा काढला. दरवाजा काढल्यावर मग मला खाली उतरवू लागला.

मला खाली उतरवण्याच्या नादात त्याने माझ्या स्तनांना आपल्या हातात पकडून दाबलं. आणि माझ्या साडीवरूनच पुच्चीवर पण हात मारला.

राजवीरच्या हे सर्व करण्याने मला आता स्वतःला आवरणं अजून अवघड होऊ लागलं. तो टेम्पो समोर थांबून मला लघवी करण्यास सांगू लागला. मी सुद्धा मग त्यांच्यासारखं उजेडात गेले.

अलगद माझी साडी आणि परकर वर उचलला. त्याला माझ्या गोऱ्या मांड्या मस्त दाखवल्या. रस्त्याने गाड्या येत जात होत्या. पण कुणालाही आमच्याकडे पाहण्यात काही रस नव्हता.

मग हळूच माझी चड्डी गुडघ्यावर घेऊन खाली बसले. खाली बसतेवेळी मी राजवीरकडे तोंड करून बसले. म्हणजे आता टेम्पोच्या उजेडात त्याला माझी पुच्ची नीट आणि स्पष्ट दिसली असेल.

लघवी करण्याच्या अगोदर मी माझ्या पुच्चीजवल हात नेऊन दोन बोटांनी पुच्ची फाकवुन त्याला दाखवली. राजवीर हे सर्व पाहून आपल्या बुल्ल्याला चोळत होता.

मी त्याच्याकडे पाहूनच ते बोट मग स्वतःच्या तोंडात घेतलं आणि लघवी करू लागले. लघवी केल्यावर मी तशीच बसून राजवीरला पाणी मागितलं.

राजवीर पळतच जाऊन टेम्पोतून त्याने पाण्याची बॉटल मला दिली. तो मग माझ्या समोरच उभा राहून माझ्या पुच्चीला पाहू लागला.

मी सुद्धा गडबड न करता हळूच एका हातावर पाणी घेऊन पुच्चीला साफ केलं आणि मग परत बॉटल त्याच्या हातात दिली. मग मी उठून उभी राहिले.

साडी मी आता सुद्धा वर उचलून माझ्या हातात धरली होती. मग हळूच मी चड्डी वर करून साडीला माझ्या हातातून सोडलं. आता पर्यंत माझी पुच्ची आणि हे रूप पाहून राजवीरचा बुल्ला कडक झाला होता.

त्याच्या लुंगीमधून सुद्धा मी त्याचा बुल्ला पाहू शकत होते. राजवीर आता निर्लज्ज होऊन माझ्या समोरच आपल्या बुल्ल्याला चोळू लागला.

मी मग त्याला म्हटलं, “चला आता लवकर, नाहीतर इथेच रात्र व्हायची.”

मी एवढं म्हणून टेम्पो जवळ आले. राजवीर माझ्या मागे मागे आला आणि त्याने मागून मला पकडलं. त्याने मागून मला मिठी मारताच मला त्याचा बुल्ला माझ्या गांडीजवळ टोचायला लागला.

त्याने त्याचे हात पुढे आणून माझ्या साडीवरूनच माझे दोन्ही स्तन आपल्या हातात पकडून दाबण्यास सुरुवात केली. मी सुद्धा आता त्याचा विरोध करण्याच्या स्थितीत नव्हते.

मला सुद्धा खूप दिवसांनी असं एवढं दांडगे कुणीतरी मिळालं होतं. राजवीरच्या शरीराकडे पाहून तसंही कुणीपन वेडं झालं असतं.

मला तर त्याने त्याचा बुल्ला पण दाखवला होता आणि तिथेच मी त्याच्याकडे आकर्षित झाले. त्याने त्याच्या शरीराचा दबाव माझ्या अंगावर टाकला आणि मी तशीच टेम्पोवर धडकले.

आता मी टेम्पोला टेकून उभी होते आणि माझ्या मागून राजवीर आपलं बलवान शरीर घेऊन मला भोगायला पूर्णतः तयार होता. राजवीरने आता अजून जास्त वेळ न लावता मागून माझी साडी वर उचलली.

साडी वर होताच लगेच त्याने माझ्या चड्डीवरून माझ्या गांडीत एक बोट घुसवलं. मी आजपर्यंत कधीच गांडीमध्ये काही घेतलं नव्हतं. त्यामुळे मला त्रास व्हायला लागला.

आणि म्हणून मी माझी कंबर हलवून त्याचं बोट बाहेर काढलं. राजवीरने लगेच माझ्या गांडीवर तडातड दोन-तीन चापटा मारल्या. चापटा मारल्याने माझं पूर्ण अंग शहारून गेलं.

मग पुन्हा त्याने अजून जोरात आपलं बोट माझ्या गांडीत घुसवायला चालू केलं. मला खूप वेदना होत होत्या. मी जोरात ओरडू पण शकत नव्हते.

म्हणून मी त्याला म्हटलं, “इथे आपल्याला कुणीपन पाहू शकतं, त्यामुळे टेम्पोमध्ये जाऊन आपण हे करू शकतो.”

हे ऐकून त्याने माझ्या गालावर चुंबन देत आपला बुल्ला माझ्या हातात दिला. पुढे आम्ही दोघांनी काय केलं, हे मी पुढच्या भागात लिहिणार आहे.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *