टेम्पो ड्राइव्हरसोबत एक रात्र – २ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी आपल्या सर्वांची लाडकी अमृता आज माझ्या कथेचा पुढचा भाग घेऊन तुम्हा सर्वांसमोर हजर आहे.

माझ्या कथेच्या मागील भागामध्ये तुम्ही वाचलं की, दुसऱ्या शहरातून परत येताना माझी गाडी बंद पडली होती. मग मी लिफ्टसाठी प्रयत्न केला. नशिबाने दहाच्या नंतर मला एका टेम्पोमध्ये लिफ्ट मिळाली.

त्या टेम्पोचा ड्रायव्हर सुरुवाती पासूनच माझ्यावर लाइन मारू लागला. माझ्या मांडीवर आपला हात फिरवू लागला. थोड्या वेळाने त्याने लघवीचा बहाणा करून मला त्याचा बुल्ला पण दाखवला.

त्याचा बुल्ला पाहून मी त्याच्याकडे आकर्षित झाले. मग हळूहळू आम्ही एकमेकांच्या जवळ आलो. मी सुद्धा मग लघवी करण्याच्या निमित्ताने गाडी थांबवून त्याला माझ्या गुप्त जागेचं दर्शन दिलं.

तो मला अशा रूपामध्ये पाहून पार वेडा होऊन गेला होता. मग त्याने मला गाडीच्या बाहेरच पकडून माझी साडी वर उचलली. मी त्याला असं उघड्यावर हे सर्व न करता छान जागी करू म्हणून थांबवलं.

आता पुढे –

मग राजवीरने मला तिथेच बाजूला शेतामध्ये नेलं. तिथे शेतामध्ये गेल्यावर त्याने आपली लुंगी काढून खाली टाकली. मी तशीच एका जागी उभी होते, लुंगी खाली टाकून राजवीर माझ्या जवळ आला.

माझ्या जवळ येताच त्याने माझी कंबर पकडून मला स्वतःजवळ खेचलं. त्याने मला खेचताच मी पण जाऊन त्याच्या अंगाला चिकटले. त्याने लगेच माझ्या चेहऱ्यावर चुंबन द्यायला सुरुवात केली.

चुंबन देत देतच त्याने माझी साडी वर उचलून माझ्या दोन्ही नितंबावर आपल्या हाताची पकड बसवली. त्याचे मर्दाना हात मला माझ्या नितंबावर खूप छान वाटत होते.

माझ्या पतीचे हात मऊ होते, पण राजवीरचे हात बाहेर काम करून खूप मजबूत होते. लगेच राजवीरने माझ्या चड्डीला पकडून खाली खेचलं.

चड्डी खाली होताच आता माझी गांड आणि पुच्ची दोन्ही त्याच्यासमोर उघडे पडले. राजवीरने लगेच मला तिथे त्याच्या लुंगीवर झोपवलं.

मी लुंगीवर झोपताच तो माझ्या कंबरेवर बसला आणि मागे हात घेऊन पुच्चीला आपल्या बोटाने चोळू लागला. त्याचे बोटं सुद्धा खूप मोठमोठी होती.

दुसरा हात माझ्या चेहऱ्यावर अंत त्याने माझ्या तोंडात दोन बोटं टाकली. मी त्याच्या बोटांना माझ्या तोंडात भरून चोखू लागले. त्याने मग माझ्या पुच्चीवरचा हात काढून माझ्या ब्लॉउजमध्ये घुसवला.

माझ्या ब्लॉउजमध्ये हात टाकून तो माझे स्तन चोळण्यास तयार होता. पण माझं ब्लॉउज खूप फिट असल्याने त्याला मनसोक्तपणे माझे स्तन चोळता आले नाहीत.

मग त्याने न राहवून माझ्या ब्लॉउजचे बटन तोडून टाकले. बटन तुटताच माझं ब्लॉउज निघालं आणि आतून फक्त आता ब्रा राहिली. मी आज स्टीयलिश ब्रा पॅन्टीजचा सेट घातला होता.

माझी ब्रा पाहून तो दोन सेकंद थांबला. ब्रा वरूनच माझ्या स्तनांना दाबून पाहिलं, आणि मग माझ्या ब्रा मधून माझे स्तन बाहेर काढून घेतले.

ब्रा मधून स्तन बाहेर निघताच राजवीर माझ्या स्तनांकडे एकटक पाहत राहिला. अचानक राजवीर खाली वाकला आणि त्याने माझ्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरून चोखायला सुरू केलं.

तो माझे स्तन असे चोखत होता जसं त्याने कधी स्तन पहिलेच नाहीत. आणि आज तो पहिल्यांदा स्तन पाहतोय.

मी त्याला म्हटलं, “ह्या अगोदर कधी संभोग केला नाहीस काय?”

त्यावर तो माझे स्तन तोंडातून बाहेर काढत म्हणाला, “मला दोन मुलं आहेत, मॅडम.”

एवढं बोलून त्याने परत माझ्या निप्पलला आपल्या दातांमध्ये पकडून खेचण्यास सुरुवात केली. निप्पल अशा प्रकारे खेचल्याने मला वेदना होऊ लागल्या. वेदनेने मी आहह्ह उऊईई करायला लागले.

तोच त्याने माझं तोंड आपल्या मजबूत हाताने बंद केलं. मग तो मला म्हणाला, “तुझ्या सारख्या सुंदर बाईला मी फक्त माझ्या स्वप्नामध्येच झवलं आहे. आज तुला माझ्या खाली पाहून विश्वास होत नाहीये मला.”

एवढं बोलून त्याने माझा हात पकडून स्वतःच्या बुल्ल्यावर ठेवला. मी त्याच्या बुल्ल्याला माझ्या हातात पकडून चोळू लागले. मी बुल्ला चोळत होते, आणि तो माझ्या स्तनांना चोळत होता.

थोड्याच वेळात राजवीर माझ्या कंबरेवरून खाली उतरला आणि माझे दोन्ही पाय फाकवले. मी पण माझे हात-पाय पसरून राजवीरचे स्वागत केले.

लगेच तो माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आला आणि आपला बुल्ला त्याने माझ्या पुच्चीवर घासू लागला. बुल्ला माझ्या पुच्चीच्या छिद्रावर घासत घासतच त्याने एक झटका मारत बुल्ला आतमध्ये घुसवला.

असं अचानकपणे धक्का मारून बुल्ला आतमध्ये घुसवल्याने माझ्या तोंडून एक किंकाळी निघाली, आहह्ह. मी खूप जोरात ओरडले होते, ते सुद्धा अशा मोकळ्या जागी.

बरं झालं जवळपास कुणी नव्हतं, नाहीतर माझी काही खैर नव्हती. राजवीर माझ्याकडे पाहून हसू लागला. अजून त्याचा अर्ध्यापेक्षा जास्त बुल्ला बाहेरच होता.

त्याने मग माझ्या कंबरेला पकडून अजून दोन-तीन धक्के मारत पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसवला. माझी पुच्ची माझ्या नवऱ्याचा बुल्ला आत घेऊन त्याची सवय झाली होती.

राजवीरचा बुल्ला माझ्या नवऱ्याच्या बुल्ल्यापेक्षा खूप जाड असल्याने मला फार वेदना होत होत्या. पण मला आता त्या वेदना सहन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.

मी राजवीरला थोडा वेळ थांबण्यास सांगितलं. पूर्ण बुल्ला आतमध्ये टाकल्यावर राजवीर थोडा वेळ तसाच थांबला. त्याने धक्के थांबवून माझ्या स्तनांकडे आपला मोर्चा वळवला.

एका रांगड्या मर्दाकडून आपले स्तन चोळून घेण्यात एक वेगळीच मजा आहे. राजवीर निर्दयी होऊन माझे स्तन दाबत होता, त्याने माझ्या स्तनांमध्ये आपले नखं पण रोवली.

पण मला हे सर्व करून घेताना मस्त वाटत होतं. माझ्या वेदना कमी होताच मी राजवीरला धक्के मारण्याचा इशारा केला. राजवीरने मग लगेच धक्के मारायला सुरुवात केली.

आता राजवीरच्या धक्क्यांची मी डोळे बंद करून मजा घेत होते. प्रत्येक धक्क्याने त्याचा बुल्ला मला माझ्या पुच्चीमध्ये जाणवत होता.

कधी कधी तर मला वाटायचं की त्याचा बुल्ला पार आतमध्ये जाऊन माझ्या पुच्चीच्या टोकाशी लागतोय. एवढं रांगड्या शरीराखाली झोपून माझं पूर्ण रोम रोम मस्त होऊ लागलं होतं.

आता मी सुद्धा कामुकपणे आहह्ह हम्मम करत राजवीरच्या बुल्ल्याला माझ्या पुच्चीमध्ये घेऊ लागले. पाच-सहा मिनिटांत राजवीरने आपला बुल्ला माझ्या पुच्चीतून बाहेर काढून घेतला.

बुल्ला बाहेर काढताच मी डोळे उघडून त्याच्याकडे प्रश्नवाचक नजरेने पाहू लागले. मला असं पाहताना बघून तो म्हणाला, “असं काय बघत आहेस, तुला काही हवंय का?”

एवढं म्हणून तो गालातल्या गालात हसायला लागला. मी लगेच माझा हात खाली घेऊन त्याच्या बुल्ल्याला हातात पकडलं.आणि दुसऱ्या हाताने माझी पुच्ची चोळू लागले.

राजवीरने आपला बुल्ला बाहेर काढल्यावर माझ्या शरीरातून काहीतरी बाहेर निघून आल्यासारखे वाटू लागलं. थोड्याच वेळात राजवीरने खाली वाकून माझ्या पुच्चीवर आपलं तोंड ठेवलं.

मी नेहमी माझी पुच्ची क्लीन शेव करूनच ठेवते, त्यामुळे त्याला पुच्ची चाटण्यास काही अडचण येणार नव्हती.

राजवीरने त्याचे दोन्ही हात माझ्या कंबरेवर ठेवून मला गच्च पकडलं आणि मग जिभेने तो माझी पुच्ची चाटायला लागला. पुच्ची चाटत असतानाच त्याने आपले हात वर घेऊन माझे दोन्ही स्तन हातांत घेतले.

स्तन हातात घेताच, त्याने माझ्या डाव्या निप्पलला दोन बोटांमध्ये पकडून खेचण्यास सुरुवात केली. तेव्हाच अचानक राजवीरची जीभ माझ्या पुच्चीच्या दाण्याला लागली.

त्याची जीभ माझ्या पुच्चीच्या दाण्याशी खेळत होती, आणि तेव्हाच मला माझ्या आतून काहीतरी बाहेर निघाल्यासारखं वाटलं. एका क्षणातच माझ्या पुच्चीने आपलं वीर्य सोडलं होतं.

एवढं लवकर मी आजपर्यंत कधीच वीर्य सोडलं नव्हतं. मला परमसुख भेटल्याचा भास होऊ लागला. तरीसुद्धा राजवीरने माझी पुच्ची चाटत माझं सर्व वीर्य आपल्या जिभेने साफ केलं होतं.

पुच्ची चाटून जेव्हा त्याचं मन भरलं, तेव्हाच तो उठला आणि माझ्या तोंडासमोर आपला बुल्ला घेऊन हलवू लागला. मला समजलं की आता ह्याचा बुल्ला मला तोंडात घेऊन चोखावा लागेल.

मला बुल्ला तोंडात घ्यायला तितकं आवडत नाही. पण तरीसुद्धा ह्याला खुश करावं ह्या विचाराने मी त्याच्या बुल्ल्याला तोंडात घेतलं.

मी बुल्ल्यावर ओठ ठेवताच त्याने माझ्या तोंडाला पकडून बुल्ला पूर्णतः तोंडात घुसवला. सुरुवातीला त्याचा बुल्ला मला वेगळाच वाटला, पण मग त्याने मला बुल्ला तोंडातून बाहेर काढू दिलाच नाही.

राजवीरने माझ्या केसांना पकडून बुल्ला माझ्या तोंडात आत-बाहेर करायला सुरू केलं. थोड्या वेळाने मी स्वतःच त्याच्या बुल्ल्याला चाटून ओलं करत चोखू लागले.

मी आता बुल्ला तोंडाच्या बाहेर काढून राजवीरला म्हणाले, “आता लवकर मला झव, अजून वाट नाही पाहू शकत.”

असं म्हणत मी परत त्याच्या लुंगीवर खाली झोपले आणि आपले दोन्ही पाय पसरून त्याच्या समोर माझी पुच्ची पसरली. राजवीरने पण मग लगेच माझी कंबर पकडून माझ्या पुच्चीमध्ये त्याचा मोठा बुल्ला घुसवला.

त्याच्या त्या जाड बुल्ल्यामुळे मला सुरुवातीला तर त्रास व्हायचा, पण त्यांनंतर तर खूप जास्त मजा यायची. लगेच राजवीरने दोन झटके मारत आपला पूर्ण बुल्ला माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवला.

मग त्याने माझ्या स्तनांना आपल्या हातात पकडून दाबण्यास सुरू केलं. मी राजवीरला पकडून माझ्या अंगावर खेचलं, आणि त्याच्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले.

आता आम्ही दोघेही चुंबनात पार बुडून गेलो. राजवीर माझ्या ओठांवर चुंबन घेत-घेत खालून मला झवत होता. थोड्याच वेळात राजवीरने आपल्या धक्क्यांची गती वाढवली.

मी सुद्धा माझी पुच्ची आकडून मोकळी सोडू लागले, जेणेकरून राजवीरला मजा येईल. पुढच्या दहा-बारा धक्क्यांमध्ये त्याने आपल्या वीर्याची पिचकारी माझ्या पुच्चीमध्ये सोडली.

पूर्ण वीर्य माझ्या पुच्चीमध्ये रिकामं करून तो माझ्या अंगावर तसाच पडून राहिला. थोड्या वेळाने उठून मी आमच्या दोघांचेही अंग साफ केलं.

त्यानंतर मी कपडे घालायला सुरुवात केली, तर राजवीरने माझी साडी पकडून खेचली. राजवीरचं मन अजूनभरलेलं नव्हतं. त्याने मला जवळ खेचून पुन्हा एकदा चुंबन द्यायला सुरुवात केली.

आज एवढंच मित्रानो, पुढील कथा नंतर कधीतरी लिहून तुमच्या समोर घेऊन येईल.

ही कथा तुम्हाला कशी वाटली, हे आम्हाला जरूर कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *