टेरेस वरची मजा – Marathi Hot Maitrin Sambhog Katha

माझे आणि सुजाता चे अफेयर खूप वर्ष चालू होते. आम्ही दोघे एकाच कंपनीत कामाला होतो. सुजाताचा नवरा परदेशी असायचा. वर्षातून एकदा कधी तरी तो येत असे. त्यामुळे सुजाताची खाज त्याच्याकडून कधीच भागली जायची नाही. त्यामुळे मी हि गोष्ट हेरून तिला माझ्या पद्धतीने पटवले होते. अर्थातच ती नैसर्गिक गोष्ट आहे. त्यामुळे ती पण माझ्याकडे आपोआपच ओढली गेली.

ती तिच्या फ्लॅट मध्ये एकटीच राहायची. माझे नशीबच जोरात होते. बघा ना. एकाच कंपनीत कामाला होतो आम्ही, नवरा परदेशी, फ्लॅट मध्ये एकटीच राहणारी अशी मुलगी कटणे म्हणजे केवळ स्वप्नवतच होते. कोणालाही हेवा वाटेल असेच होते ते सगळे.

त्यात सुजाता म्हणजे एक बॉम्ब च होती. अफलातून देखणी, प्रचंड मादक फिगर, गोरीपान, घारे डोळे आणि उंची कपडे घालणे यामुळे तिला बघून कोणीही पागलच होत असे. मी पण त्याला अपवाद नव्हतो. फक्त फरक इतकाच होता कि मी तिला पटवले होते आणि बाकीचे अजून लाळ घोटत तिला रात्री झोपताना आठवत तिच्या नावाने मूठ मारत.

त्या बाबतील मी नक्कीच लकी होतो. त्या दिवशी पण तिने मला घरी बोलावून घेतले होते. तिंची कोणी तरी मैत्रीण घरी आली होती म्हणे तिच्या. तिच्याशी ओळख करून देणार होती ती माझी.

मी घरी जाताच तिने मला तनुजा ची म्हणजे तिच्या मैत्रिणीची ओळख करून दिली. मी आजवर कधी तिला बघितले पण नव्हते किंवा तिचे नाव पण कधी ऐकले नव्हते. पण तनुजा ला बघून मी वेडा झालो. तनुजा ची उंची फार काही नव्हती. पण तिचे बॉडी फीचर्स मात्र कमालीचे मादक होते. शॉर्ट अँड हॉट अशी काहीशी होती ती.

तिला बघून मी तिच्या नाजूक ओठांकडे बघतच राहिलो. तिने शॉर्ट घातली होती. त्यातून तिच्या गोऱ्या गुबगुबीत मांड्या मला स्पष्ट दिसत होत्या. सुजाता चा बॉयफ्रेंड म्हणून ती माझ्यशी खूप निवांत गप्पा मारत होती. पण माझे सगळे लक्ष तिच्या छाती आणि मांड्यांकडे होते. कमालीची सुंदर बॉडी होती तिची. अजिबात केस नव्हते तिच्या शरीरावर. काही तरी लावले असेल असे मला वाटले कारण तिची स्किन चकाकत होती.

आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या. सुजाताला झोप आली होती. ती झोपायला गेली देखील. पण मी आणि तनुजा मात्र इकडे गप्पा मारतच बसलो होतो. ती परदेशातून आली होती. त्यामुळे मुळातच ती स्वभावाने मोकळी ढाकळी होती. त्यातच माझ्या सारखा मुलगा ते पण रात्री तिच्या बरोबर गप्पा मारायला आहे म्हंटल्यावर ती तरी कशाला झोपते.

सुजाता गेली हे बघून मी तिचा गूळ काढू लागलो. तिला बॉयफ्रेंड नव्हता. तिची तारीफ करून करून मी तिला हरभऱ्याच्या झाडावर चढवू लागलो. तिला पण माई केलेली तारीफ आवडत होती. ती हसून हसून, लटक्या नजरेने माझ्याकडे कटाक्ष टाकून त्याला दाद देत होती. माझ्या लक्षात येत होते कि ती आता माझ्या जाळ्यात येत आहे ते.

ते बघून मी हळू हळू करत तिच्या जवळ जाऊ लागलो. आम्ही दोघेच होतो त्या टेरेस वर. एक छोटासा दिवा मिणमिणत होता. बाकी सगळीकडे अंधार. बारीकशी असलेली थंडी आमच्यात वातावरण निर्मिती करत होती. तिचा स्लिव्हलेस टॉप मला खुणावत होता. हसी मस्करी करत करत मी तिच्या हाताला धरून तिला माझ्याकडे ओढले.

माझ्याकडे ओढताच तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली. ती माझ्याकडे डोळ्यात डोळे घालून बघू लागली. क्षणभर शांतात निर्माण झाली. आम्ही दोघे एकेमेकांकडे रोखून बघू लागलो. कोणी काहीच बोलेना. तिला जर ते नको असते तर ती तेव्हाच माझ्या मिठीतुन बाजूला झाली असती. पण ती बाजूला अजिबात झाली नाही.

ते बघून मीच धाडस करायचे ठरवले आणि तिच्या तोंडा जवळ माझे तोंड नेऊ लागलो. तिने पण लगेच तिचे तोंड माझ्या तोंडा जवळ आणले आणि क्षणात आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो.

आमच्या दोघांसाठी हे अनपेक्षित होते. पण आम्हाला ते हवे होते. आमच्या स्मूचिंग चा वेग खूपच जास्त होता.माझा हात तिच्या भरदार छातीवरून फिरत फिरत तिचे उरोज दाबू लागला होता. त्या स्पर्शाने ती अधिकच चेकाळत होती. मी तिला ओढत तसेच भिंतीकडेला नेले. टेरेस चे दार मी आधी लावून घेतले आणि तिच्यावर तुटून पडलो.

खुल्या आभाळा खाली, चांदणं असताना असे एखाद्या मुलीला मी पहिल्यांदाच लागत होतो. ते पण तनुजा सारखा कडक माल असेल तर मग काय विचारूच नका. भिंतीवर नेवून ठेवल्यावरण मी थोडा खाली झुकलो आणि तिच्या टॉप मध्ये हात घातला. आत हात घालताच तिच्या कमालीच्या मादक उरोजांना मी जोरजोरात दाबू लागलो.

तिचा टॉप काढून मी तिची छाती मोकळी केली. तिच्या छातीला मग मी माझ्या तोंडात घेतली आणि तिचे निप्पल्स माझ्या दाताने ओढू लागलो. तिचे गुलाबी व भुऱ्या रंगाचे निप्पल्स बघून मी वेडा झालो. तिच्या निप्पल्स ला मी हाताने, चिमटीत आणि तोंडात घेऊन जमेल तितक्या ताकदीने खाऊ लागलो होतो. ती बेभान होऊन मला प्रतिसाद देत होती.

तिची शॉर्ट मग मी माझ्या हाताने काढली. ती काढताच तिच्या निळ्या आणि त्यावर फुलं फुलांचे डिजाईन असलेल्या निकर चे दर्शन मला झाले. अतिशय उच्च ब्रँड ची निकर होती ती. पण शेवटी तिला मीच काढणार होतो. मी माझा हात तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घातला आणि वर खाली करत, मसाज करतात तसे तिच्या मांडीवरून फिरवू लागलो.

हात वर खाली होत असताना तिच्या योनीला अलगद होणाऱ्या माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती अधिकच गरम होत होती. थोड्या वेळाने मी माझ्या दातात तिच्या निकर ला पकडले आणि हळू हळू करत तिला उतरवले. तिला उतारवताच तनुजा पूर्णपणे नग्न झाली. तनुजा सारखा आयटम माझ्या समोर नग्न उभा होता माझ्याकडून उपभोग घेण्यासाठी.

तिच्या गोऱ्या योनीवर मी एक नजर फिरवली. शेजारी असलेले एक छोटे स्टूल मी हाताने ओढले आणि तनुजा चा एक पाय त्यावर ठेवला. एक पाय स्टूल वर ठेवताच तिची योनी एका बाजूने उघडी झाली. माझ्यासाठी ते बस होते. मी तिचा पाय अजून जरा वर उचलला आणि माझे तोंड तिच्या योनीत कोंबले. तिचं योनीमधून एक विशिष्ट प्रकारचा वास येत होता.

त्या वासाने माझ्या भावना प्रचंड जागृत झाल्या. त्या वासाचा आनंद घेत घेत मी तिच्या योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिची योनी छोटी होती पण कमालीची मऊ आणि मादक होती. माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरू लागताच ती वेडी झाली. तिने माझे तोंड पडकले आणि जोरात जीभ फिरवण्यास सांगितले. मी जोरजोरात तिच्या योनीवर जीभ फिरवू लागलो.

तिची योनी चाटून चाटून मी लाल बुंद केली आणि मग तिने मला बाजूला केले. जिथे ती उभी होती तिथे आता मी उभा होतो. तिने माझी पॅण्ट काढली आणि माझा सोटा मोकळा केला. माझा भलामोठा सोटा बाहेर येताच तिने वेळ न घालवता तो तिच्या तोंडात घेतला. व्योक  व्योक करत ती त्याला चोकू लागली. तिची सगळी लाळ माझ्या सोट्याला लागली होती आणि ती तशीच बेभान होऊन माझा सोटा अजूनही चोकत होतीच.

तिचे मन भरल्यावर ती बाजुला झाली. शेजारी पडलेली सतरंजी वर मी तिला झोपवले आणि तिचे पाय फाकवले. पाय फाकवुन तिची योनी मोकळी करताच तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला आणि जोर जोरात मी तिला हिसडे देऊ लागलो. तिच्या गोऱ्यापान योनीत माझा काळाभोर सोटा काच काच करत आत बाहेर करत होता.

हिसड्यावर हिसडे देऊन झाल्यावर मी तिला उठवले. गुडघ्यावर बसवून मी तिच्या गांडीकडे मोर्चा नेला. तिच्या गांडीचे काप बाजूला केले मी हाताने आणि मागून दिसणाऱ्या तिच्या योनीत मी पुन्हा एकदा माझा सोटा कोंबला. तिच्या गांडीवरच मी माझा हात ठेवला आणि प्रचंड वेगाने तिची योनी मारू लागलो. काच काच काच काच करत तिची योनी मारत असताना तिची छाती मागे पुढे होत होती.

तिचे ते खाली लोंबत असलेले मांसाचे दोन गोळे मी हाताने पडकून जोरजोरात दाबत होतो. तिचे निप्पल्स मी त्यातून देखील माझ्या चिमटीत पकडून जमेल तितक्या ताकदीने बाहेर ओढत होतो. मला माझ्या भावना रोखणे अवघड झाले होते.

खूप वेळ ठोकून झाल्यावर आमचा सर्वोच क्षण आल्याचे आम्हाला लक्षात आले.मी माझा सोटा बाहेर काढून पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला उकळू केले. थोड्याच वेळात त्यातून वीर्याचा झरा बाहेर आला आणि तिचे तोडणं वीर्यनने माखून गेले. तिने वीर्याचा एक थेम्ब देखील वाया घालवला नाही. तिने सगळे वीर्य पिले आणि आम्ही शांत झालो.

आम्ही लगेच कपडे घातले आणि होतो तिथे उभे राहिलो. मी टेरेस चे दार उघडून माझ्या जागी जातो न जातो तोच खालून सुजाता आली. इतका वेळ गप्पा मारत आहे का हे बघायला ती आली होती. अवघ्या काही मिनिटात आम्ही सगळे आवरले असल्याने आम्ही वाचलो. मी व तनुजा एकमेकांकडे बघून हसत होतो. तेव्हापासून मी नियमितपणे तनुजा ला ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *