ट्रेन मध्ये ठोकले सेक्सी भाभीला – Marathi Train Madhil XXX Katha

मित्रानो नमस्कार.माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी माझ्या आयुष्यात कधी होईल याचा मी अंदाज देखील बांधला नव्हता. म्हणतात ना कधी तरी मिळते पण छप्पर फाडके मिळते. तसेच काहीसे माझ्या बाबतीत झाले होते. तेव्हा. आज मी माझ्या चाळीशीत आहे. पण हि गोष्ट आहे तेव्हाची जेव्हा मी साधारण सत्तावीस वर्षांचा होतो.

मी दिसायला वगैरे फार काही देखणा नव्हतो आज  देखील नाही. पण माझे शरीर म्हणाल तर कमालीचे कडक आहे. उंच सावळा पण शारीरिक दृष्ट्या कणखर यामुळे मी समोरच्याला बघताच क्षणी घायाळ करत असे.  त्याचमुळे तर मला चांगला जॉब मिळाला होता. प्रवास माझा नेहमी होत असे कामासाठी. आज इकडे तर उद्या तिकडे असे  मी नेहमी फिरत असे.

त्या दिवशी पण मी असेच कामासाठी म्हणून बाहेर गावी जाणार होतो. खूपच लांब जायचे होते मला. म्हणून मी ट्रेन चे तिकीट बुक केले. एसी कंपार्टमेंट चे मी बुकिंग केले होते.   प्रवास साधारण एक आठवड्याचा होता. त्यामुळे मी आवश्यक सामान घेऊन प्रवासाला निघालो देखील. माझ्या कंपार्टमेंट मध्ये  फार कोणी नव्हते. खूपच तुरळक गर्दी होती.

मी जिथे बसलो होतो त्याच्या समोरच्या सीट वर एक कुटुंब  बसले होते. नवरा बायको होते. तिच्याकडे बघताच  मला का कोणासठाऊक असे वाटले कि ती बाई खूपच चालू आहे. पण लगेच मी उपशीपणा करून चालणार नव्हता. त्यामुळे मी गप बघत बसलो. प्रवास लांबचा असल्याने शक्यतो असे सह प्रवासी गप्पा मारत जाण्याला प्राधान्य देतात. आम्ही पण तेच करत होतो.

मी त्यांच्याशी गप्पा मारू लागलो. त्यांनी मला त्यांच्याकडे खाण्याचे खूप पदार्थ होते ते दिले. मी पण माझ्याकडे होते ते दिले असे करत करत आमचा प्रवास चालू झाला. गप्पा मारत असताना माझे सगळे लक्ष त्या स्त्री कडे होते. तिचे नाव नीलम होते. साधारण तीस एक वय असेल तिचे. निळ्या रंगाच्या साडीत ती कमालीची मादक दिसत होती.

तिची फिगर फार ढोली नाही किंवा  फार बारीक नाही अशी होती. जेवढे पाहिजे तितके फॅट शरीरात असल्याने तिची फिगर कमालीची एकसंध दिसत होती. बोलता बोलता ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली होती. मी तिंची नजर लगेचच ओळखली. पण तरीही मी शांत बसलो. त्याचे तिच्याकडे अजिबात लक्ष नव्हते. तो आपल्याच विश्वात होता.

थोड्या वेळाने त्याने त्याच्या बॅग मधील दारूची बाटली काढली आणि हळूच तो प्याला लागला. ते बघून सुरवातीस तिने त्याच्याशी थोडा वाद घातला. पण मग मी मध्ये पडल्यावर ती गप बसली. तो दारू पित होता आणि मी व नीलम गप्पा मारत होतो. बोलता बोलता तिच्या साडीचा पदर खाली पडत होता. सुरवातीला अगदी तत्परतेने तो पदर वर करणारी नीलम नंतर मात्र लगेच वर करेना.

त्यामुळे इकडे माझी चांगलीच पंचाईत होत होती. तिंचा पदर आता खाली पडावा याची वाट मी बघू लागलो होतो. कधी एकदा तो पदर खाली पडतो आणि कधी एकदा मला तिच्या छातीचे दर्शन होते असे मला होऊन बसले होते. त्याचे कारण पण तसेच होते. जरी तिची शरीरयष्टी फार ढोली नसली तरी तिची छाती मात्र कमालीची भरदार होती. तिची छाती बघून माझा सोटा जागा केव्हाच झाला होता.

तिच्या छातीकडे मी रोखून बघत आहे हे तिला केव्हाच समजले होते. पण ती काही बोलत नव्हती. उलट खाली पडलेल्या वस्तू उचलताना तिचा पदर खाली कसा पडेल याची काळजी ती घेत होती. ती खाली वाकली कि तिच्या उरोजांच्या फटी मला दिसायच्या आणि माझी हालत अधिकच खराब होत असे. ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली होती.

मला समजले कि तिला पण आता तेच हवे आहे जे मला हवे आहे ते. संभोग. पण त्याला योग्य वेळ येण्याची आवश्यकता होती. तो तिकडे एकसारखी दारू पितच होता आणि त्याला इतकी ती दारू चढली होती कि समोर काय चालू आहे याचा त्याला अजिबात गंध नव्हता. त्याचे चालूच होते ते बघून मी आता माझा डाव टाकायचे ठरविले.

तेवढ्यात ती त्याच्या म्हणाली “मला बाथरूम ला जायचे आहे”

“मग जा ना. मी काय करु?” असे अतिशय रुक्ष प्रतिप्रश्न त्याने केला. त्यावर ती म्हणाली “अहो एक तर रात्र खूप झाली आहे. तिथे अंधार आहे आणि ते बाथरूम दुसऱ्या टोकाला आहे. मी एकटी कशी जाणार ना? त्यातच या कंपार्टमेंट मध्ये आपल्या तिघांशिवाय कोणीच नाहीये”

“तुला जायचे तर जा. नाही तर बस” असे म्हणून तो दारू पित खाली झोपला देखील.

ते बघून मी म्हणालो “वाहिनी मी येतो चला तुमच्या बरोबर. काळजी नका करू”

असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि म्हणाली “थँक्स. चला”

असे म्हणून मी आणि ती जागचे उठलो. ती पुढे चालत होती आणि मी मागे होतो. तिच्या पाठमोऱ्या फिगर कडे बघून मी वर खाली करून माझी मुंडी हलवत होतो. तिची फिगर अशी काही मादक होती कि माझा सोटा त्याच वेळी कडक झाला आणि मागे पुढे करत डोलू लागला. तिच्या ब्लाउज च्या मोठ्या गळ्यातून तिची गोरीपान पाठ पूर्णपणे उघडी पडली होती.

ते बघत बघत आम्ही चालत होतो. अंधार इतका होता कि काही दिसत नव्हते. त्यामुळे ती मला म्हणाली “तुम्ही पुढे व्हा ना. मला भीती वाटते”

असे म्हणून ती जागीच थांबली आणि वाटेत एका बाजूला थांबली. ट्रेन मध्ये मधले अंतर खूपच कमी असते; कसेबसे एकच माणूस ऐका वेळी जाऊ शकतो. ती तिथे थांबली आणि मला पुढे जाण्यास सांगताच मी पुढे आलो. पुढे येऊन तिला क्रॉस करून जाताना माझा दंड आणि माझा पूर्ण हात तिच्या छातीवर पडला. तिच्या छातीला घासत घासत मी तिच्या पुढे गेलो.

तेवढासा स्पर्श देखील मला बस होता. ती काही बोलली नाही. ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली. पण तिला मुतायला खूप आले होते त्यामुळे ती माझ्या मागे येत सरळ मुतायला गेली. मी तिथेच थांबलो आणि माझा सोटा कुरवाळत उभा राहिलो. थोड्याच वेळात ती बाहेर आली. पण माझे लक्ष अजिबात नव्हते. मी माझा सोटा कुरवाळण्यात व्यस्त होतो.

ती बाहेर आली आणि बाहेर येताच माझ्या जवळ आली. तरीही मला माहित नव्हते कि ती आली आहे. तिने सरळ माझ्या सोट्याला हात लावला आणि ती त्याला पकडून मला म्हणाली “मी असताना तू का हे काम करत आहेस?”

तिचा हात आणि तिचे वाक्य ऐकताच मी भानावर आलो. पण तोवर तिने माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या हातात घेऊन पकडला होता. ती त्याला चोळू लागली होती. तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला. एकमेकांचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या छातीला दाबू लागलो. तिची भरदार छाती दाबून दाबून तिला मी बेजार केले.

तिची गांड दाबायला मी अजिबात वेळ लावला नाही. हे करत असताना तिने मला झटकन बाजूला केले. बाजूला करताच ती खाली गुढघ्यावर बसली. तिने माझ्या पँटची चेन काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझे ते कमालीचे मोठे हत्यार बघून ती वेडी झाली. तिच्या नजरेत कमालीची वासना निर्माण झालेले मी बघितले.

तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. ती इतकी सफाईदारपणे माझा सोटा चोकत होती कि तिचे दात त्याला अजिबात लागत नव्हते. व्योक व्योक व्योक व्योक असा आवाज करत ती त्याला जमेल तितका आत घेत होती. पार तिच्या नरड्या पर्यंत माझा सोटा आत गेला होता. तरीही ती त्याला अजून आत घेऊन चोकू पाहत होती.

खूप वेळ चौकून झाल्यावर ती बाजूला झाली. ती उठताच मी तिला फिरवले. तिची साडी खालून वर केले. आम्हाला पूर्ण नग्न होता येणे शक्य नव्हतेच. त्यामुळे जमेल तितकेच नग्न होत होतो आम्ही. तिची साडी उचलून तिच्या निकर ला मी हळूच खाली ओढले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. तिच्या त्या सुपारीच्या आकाराच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला.

एका हिसड्यातच माझा अर्धा सोटा आत गेला. मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो आणि लगेच मी माझा दुसरा हिसडा दिला. यावेळी मात्र माझा सोटा पूर्ण आत गेला आणि मी माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. काच काच करत तिच्यावर मी उडू लागलो होतो. माझ्या दणक्याने तिची योनी फाटत होती आणि तिची गांड पण मागे पुढे होत होती.

खूप वेळ ठोकून झाले आणि मी त्यातच माझे सगळे वीर्य सोडले आणि आम्ही शांत झालो. कपडे घालून आम्ही आमच्या जागेवर येऊन बसलो. त्या पूर्ण प्रवासात मी ठोक ठोक ठोकून काढले. पुढे तर मी त्यांच्या घरी जाऊन पण तिला ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *