ठरवून ठोकले माझ्या सेक्सी मेहुणीला Marathi Zavadi Mehuni Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव महेश आहे. मी आज चाळीश वर्षाचा आहे. आज मी तुम्हाला माझी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला घराच्या घरीच संभोग करायची सोय उपल्बध झाली.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा माझे लग्न झाले होते. माझ्या बायकोचे नाव प्रिया आहे. पर राज्यातील असलेली प्रिया दिसायला कमालीची देखणी होती आणि म्हणून तर मी तिला पसंद केले होते. दिसायला फक्त चांगले असून आज काल काही होती नाही. तुमची गळ्याच्या खाली किती देखणे आहेत ते पण तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण मी स्वतः जिम नियमित करत होतो.

माझी तब्यते खूप चांगली होती. पिळदार शरीर आणि मजबूत देह यामुळे मी लगेचच समोरच्याच्या मनात घर करत असे. प्रिया पण तशीच होती. गळ्याच्या खाली ती कमालीची मादक होती. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. तिच्या छातीचे गोलाकार भाग बघूनच तर मी पहिल्यांदा तिच्या प्रेमात पडलो होतो. तिची कमनीय कंबर अशी काही तासून तयार केली असल्यासारखी होती कि काही विचारू नका. तिच्या ड्रेस मुळे तर तिच्या कमरेचा वक्रपणा अधिकच उठून दिसत होता. तिला बघताच क्षणी माझा सोटा जागा झाला होता आणि म्हणूनच मी तिच्याशी लग्न केले होते.

मला मुले पण झाली आणि आमचा संसार नीट चालू होता. प्रिया ची एक लहान बहीण होती जिचे नाव मोना होते. मोना चे पण लग्न झाले होते. पण तिला जून मुलबाळ नव्हते. तिचा नवरा आणि आमचे दोघांचे संबंध खूप चांगले होते.ती पण आमच्याच अपार्टमेंट मध्ये राहत होती. त्यामुळे येणे जाणे तर नेहमीचेच होते. खूप वर्षे होऊन देखील मूल होत नसल्याने ते थोडे नाराज असत.

त्यांनी खूप डॉक्टर ना या बद्दल विचारले असता त्या सगळ्यांनी एकच गोष्ट सांगितली होती कि दोष मोना मध्ये नाही त्याच्यात आहे म्हणून. त्याची संभोग करायची पद्धत चुकत आहे आणि त्यामुळे तिची योनी म्हणावी तशी ओपन झालेली नाही आणि त्यामुळे तिला गाभ धरत नाही. त्यामुळे तो कमालीचा नाराज झाला होता. त्याने मला एकदा हि गोष्ट सांगितली.

मी त्याला त्यावर माझा अनुभव सांगितला आणि संभोग कसा करायचा ते देखील सांगितले.त्याने ते सगळे मन लावून ऐकून तसे करून बघतले तरी पण ते नाही झाले. एकदा तो माझ्याकडे  आला आणि मला म्हणाला  “महेश मी मोना शी या बद्दल बोलत होतो. तिची योनी ओपन करावीच लागेल आणि ते पण नैसर्गिक पद्धतीनेच. त्यामुळे आमची अशी इच्छा आहे कि तू ते काम करावेस. तिच्याशी संभोग करून. प्रिया शी देखील या बद्दल बोलणे झाले आहे. तिची ती बहीणच असल्याने ती यासाठी तयार आहे. कोना बाहेरील व्यक्ती कडून हे आम्ही कधीच करून घेऊ शकत नाही. तेव्हा आता सगळे तुझ्या हातात आहे काय करायचे आणि काय नाही ते”

त्याचे म्हणणे मी नीट ऐकून घेत होतो आणि त्याने जे सांगितले ते ऐकून मला काय बोलावे हेच सुचेना. सगळ्यांनी ठरवले आहे म्हंटल्यावर मी कशाला नाही म्हणतो. कारण तसेही मला एक नवीन स्त्री उपभोगायला मिळणार होती आणि ती पण मोना सारखी. मग कशाला मी नाही म्हणतोय.

कारण मोना चीज च अशी होती. प्रिया पेक्षा लहान जर असली तरी तिच्या पेक्षा ती कामलीची सेक्सी होती. मी आणि ती खूप दंगा मस्ती करत असू. तिचा देह म्हणजे एक वेळात वेळा काढून कलाकाराने केलेली चीज होती ती. तिचे घारे डोळे, तिचे ते तेज तर्रार नाक, तिचे गुलाबी आणि कमालीचे  नाजूक ओठ, तिचे ते सोनेरी शेड असलेले केस, तिची तो तजेलदार नाजूक त्वचा सगळेच कसे अप्रतिम होते.

तिच्या छातीचे उभार तर एक संशोधनाचा विषय होता. ती जेव्हा जेव्हा खाली वाकत असे तेव्हा तेव्हा मी तिच्या छातीला न चुकता चोरून जमेल तितके बघत असे. तिच्या कमरेला बांधून घट्ट बसत असलेली साडी बघून माझ्या काळजाचा ठोका चुकत असे. तिची गोलाकार गांड मला प्रिया ला विसरण्यास भाग पाडत असे. आमचे दोघांचे संबंध चांगले असल्याने ती येता जाता मला मारत असे. तीचा तो तेवढा स्पर्श देखील मला सुखावह ठरत असे.

मग अशी हि मदनाची राणी असलेल्या मोनाला उपभोगायचे कोण नाकारणार होते आणि ते पण जेव्हा ती स्वतःहून संभोगाचे आमंत्रण देत होती तेव्हा. यामुळे मी मनातून उड्याच मारत होतो. मला आता कधी एकदा तिला उपभोगतो असे झाले होते. तिला आता मी काय चीज आहे ते माल दाखवून द्यायचे होते. तिचा जिजा काय अफलातून कारागीर आहे ते दाखवून देण्याची वेळ आली होती आता आणि त्याची मी वाट बघत होतो.

शेवटी एकदा त्याने मला येऊन सांगितले कि आज मी मोना कडे जावे म्हणून. त्या रात्री तो काही कामासाठी म्हणून परगावी जाणार होता आणि एक आठवडा येणार नव्हता. त्यामुळे तीच योग्य वेळ होती आमच्यासाठी म्हणून त्याने तशी सगळी फिल्डिंग लावली. प्रिया ला पण याची कल्पना देण्यात आली होती कि एक आठवडा मी मोना कडेच  राहणार आहे म्हणून. ती पण तयार झाली यासाठी.

मी रात्री मोना कडे गेलो. तिने मला हसतच आत घेतले. वन पीस मध्ये असलेली मोना त्या रात्री कमालीची मादक दिसत होती. आजवर तिला मी फक्त पारंपरिक ड्रेस मधेच बघितले होते. माझ्यासाठी तिचे हे रूप पूर्णतः नवीन होते आणि त्याचमुळे तर तिला मी काही क्षण बघतच राहिलो. ती मला म्हणाली “आता असेच बघत राहणार कि आत येऊन काही करणार पण?” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघत हसू लागली.

मी पण आत आलो आणि दार लावून घेतले. तिने मला आधी जेवायला वाढले. तिचे जेवण झाले होतेच. मला फार भूक नव्हती त्यामुळे मी फक्त भात खात होतो. ती माझ्या शेजारी येऊनि मला चमच्यातून एक एक घास भरवत होती. तिला माझ्या मी मग सरळ मांडीवर घेतले आणि तिला भरवयाला लावले. ती जशी माझ्या मांडीवर येऊन बसली तशी तिची गच्च आणि मऊ मऊ मांडी मला स्पर्शू लागली.

तिचा तो स्पर्श कमालीचा मादक होता. मी वेडा झालो. ती मला घास भरवत होती आणि मी माझा हात तिच्या शरीरावरुन फिरवू लागलो होतो. तिची छाती माझ्या अंगाला टेकली होती. मी हळू हळू करत तिच्या छातीवरून माझा हात फिरवू लागताच ती पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती. तिच्या तो वन पीस ड्रेस खालून वर आला होता आणि त्यातून तिच्या मांड्या मला स्पष्ट्पणे दिसत होत्या.

तिच्या त्या गोऱ्या भरगच्च मांड्या मी माझ्या हाताने दाबू लागलो होतो. माझा हात जसा जसा तिच्या मांड्यांवरून फिरू लागला तशी ती पण गरम होऊ लागली होती. मध्ये मध्ये ती माझ्या तोंडात तिचे तोंड देऊन मला चुंबन देत होती. मी कसा बसा तो भात संपवला आणि मी तिला उचलून तिच्या बेडरूम मध्ये गेलो.

तिला बेडवर मी झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या नाजूक ओठांचे मी संपूर्ण आवेगाने चुंबन घेऊ लागलो. तिच्यावर किसिंग चा मारा करू लागलो आणि तिचे देह भान हरपु लागलो. तिच्या शरीरावरुन माझा हात सगळीकडे एकसारखा फिरत होताच. मी तीचा ड्रेस बघता बघता काढला. तिच्या निळ्या रंगाच्या ब्रा आणि निकर मध्ये तिचा तो मदमस्त देह कमालीचा सुंदर दिसत होता.

तिच्या ब्रा मधून तिचे ते गोलाकार उरोज बाहेर येऊ बघत होते. तिच्या निप्पल्स च्या वर मी तसेच तिला जोरात एकसारखे चावून चोकून तिला एक मस्तपैकी लव्ह बाईट दिला.ब्रा चे हुक काढून मी तिच्या भरदार छातीला मोकळे केले आणि तिची छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो . तिची गोलाकार छाती दाबून दाबून मी इतकी मोठी केली कि काही विचारू नका.

तिच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. पूर्ण वाढ झालेले मनुके असतात तसे तिचे निप्पल्स होते आणि त्यांना मी एकसारखे चोकत होतो. ती त्यामुळे कमालीची बेभान झालेली होती हे मला लगेच समजत होते. ते करून मग मी माझा मोर्चा तिच्या योनीकडे नेला.

माझी जीभ मी फिरवत फिरवत तिच्या छातीकडून तिच्या खोलगट बेंबीकडे नेली. त्यात माझी जीभ घुसळवून मग मी गेलो खाली ते सरळ तिच्या योनीकडे. तिची योनी तिच्या निकर मध्ये लपून बसली होती. माझ्या दातात मी तिची निकर पकडली आणि अलगद खाली आणून तिला पूर्ण नग्न केले. तिचा तो मदसम्त देह कधी एकदा पूर्णपणे उपभोगतो असे मला होऊन बसले होते.

तिची योनी कमालीची गोरी आणि नाजूक होती. तिची योनी आजवर कधी कोणी उपभोगली आहे कि नाही असा मला प्रश्न मला पडला. मी माझी जीभ काढली आणि अलगद तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. तिच्या योनीचे जे पदर होते त्यांच्या कडा वरून मी माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तसे ती वेडी होऊ लागली होती. तिचे योनीचे पदर हळू हळू करत फुगीर होत असल्याचे मला दिसत होते.

तिच्या योनीच्या पदरावरून मी माझी जीभ फिरवत फिरवत तिचे ते पदर मी माझ्या बोटाने अलगद बाजूला केले. तिच्या योनीचा आतील मांसल भाग मी बघताच मी माझी जीभ त्यात घातली आणि त्यावरून माझी जीभ फिरवू लागलो. तिच्या योनीला चाटताना मला अतीव आनंद होत होताच पण माझ्या पेक्षा जास्त खुश ती होत होती.

तिचे दोन्ही पाय मी वर धरून तिची योनी मनसोक्तपणे चाट चाट चाटून काढत होतो. एकसारखे तिची योनी चाटून काढल्याने तिची योनी कमालीची फुगीर आणि ओलीचिंब झाली होती.

ते बघून मग मी बाजूला झालो. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या हातात घेऊन फाकवले. तिची योनी मोकळी केली आणि मग माझ्या सोट्याला तिच्या योनीवर ठेवून रगडण्यास सुरवात केली. तिच्या योनीत मी माझा सोटा काचकन कोंबला आणि तिच्यावर प्रचंड ताकदीने उडू लागलो.;काच काच करत जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिच्यावर उडत होतो आणि मग शेवटी मी माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडून आम्ही दोघे शांत झालो.

त्या पूणर आठवडाभर तिला ठोकून मी तिंची योनी चांगलीच ओपन केली होती. तिला जे पाहिजे ते मिळाले होते आणि आज पण तिला मी पाहिजे तेव्हा ठोकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *