डान्स शिकवत रगडून काढली निशाची योनी – Marathi Najuk Yoni Sex Katha

मी आणि निशा आधी पासूनच रिलेशन मध्ये होतो. मला पाहजे नको ते सगळे ती मला देत असे. आम्ही दोघी पण लेस्बियन होतो. तिच्या कडे मी काही मागितले आहे आणि तिने ते मला दिले नाही असे आजवर कधीच झाले नव्हते. मी आणि ती कशी भेटले याचा पण एक छान किस्सा आहे.

तेव्हा मी आणि ती एकाच कॉलेज मध्ये  शिकत होतो. मी कॉलेज ची सेक्रेटरी होते आणि ती एका वर्गाची मॉनिटर होती. मी मुळातच थोडी टॉम बॉय सारखी मुलगी होते. म्हणजे मला मुलांसारखे राहायला आवडत असे. मी नेहमीच जीन्स आणि टीशर्ट किंवा शर्ट घालून फिरत असे. माझे शरीर जरी मुलीचे असले तरी माझे वागणे करणे सगळे पुरुषी असेच होते.

त्याचमुळे कदाचित मी मुलींच्यात कमी आणि मुलांच्यात जास्त वावरत असे. मला मुलीपेक्षा मुले जास्त मित्र होते. मी जसा होतो तशीच निशा पण होती. पण फरक एवढाच होता कि तिला माझ्या सारखे रहायला आवडायचे नाही. ती पण जीन्स आणि टीशर्ट वापरत असे पण तिचे बोलणे आणि वागणे हे सामान्य मुली सारखेच होते. त्यामुळे तिला बघताच क्षणी कोणी असे म्हणणार नाही कि तिला मुली आवडतात किंवा आवडत होत्या.

कॉलेज मध्ये तेव्हा गॅदरिंग चा सीजन चालू होता. सगळीकडे कसे उत्साहाचे वातारवण होते. जो तो डान्स, गाणी, नाटक, फॅशन शो याच्या तयारीत लागला होता. मी पण त्यात काही मागे नव्हते. मी आणि निशा एकाच वर्गात असल्याने आमचे संबंध तसे आधी पासूनच जवळचे होते. त्यात मी सेकेटरी असल्याने माझ्याशी सगळेच जण संबंध चांगले ठेवायचा प्रयत्न करत असत.

आम्ही डान्स बसवणार होतो आणि हो नाही करत शेवटी त्या साठी मी आणि निशा जोडीदार फायनल झालो होतो. ग्रुप डान्स जरी असला तरी प्रत्येकाच्या स्टेप्स या नीट होणे आवश्यक होतेच होते. आणि मला अजिबात चूक चालत नसे. त्यामुळे मी माझे डान्स स्टेप्स कसे नीट होतील याकडे जास्त कटाक्ष देऊन असे. पण निशा चे तसे नव्हते. तिच्या स्टेप्स खूपच चुकत असत.

तिच्या जागी जर कोणी दुसरी मुलगी असती तर मी नक्कीच तिच्यावर जाळ काढला असता. पण निशा सारख्या मुलीवर ओरडणे मला काही बरे वाटत नव्हते. कारण एक तर ती दिसायला खूपच म्हणजे खूपच देखणी होती. तिचे बॉडी फीचर्स कमालीचे देखणे होते. तिचा वर्ण गोरा होता. तिचे नाक जसे सरळ होते तशीच तिची नजर तेज तर्रार होती. तिच्याकडे बघत राहावे अशी तिची फिगर होती.

३६-२४-३६ फिगर होती तिची. पोटाला अजिबात अतिरिक्त चरबी नसल्याने तिची छाती कमालीची उठून दिसत होती. तिच्या छातीचे गोळे बघून मी तर घायाळच होत असे. तीच गत होती तिच्या गांडीची. तिने जीन्स घातली कि समजायचे पोरांच्या मुठीची त्या दिवसाची सोय झाली. जीन्स मध्ये तिच्या मांड्या आणि तिची गांड अशी काही भरगच्च दिसत असे कि काही विचारू नका.

आम्ही प्रॅक्टिस चालू केली. त्या निम्मिताने मला तिच्या जवळ जाता येत होते. तिच्या शरीराला स्पर्श करता येत असे आणि मुली मुली असल्याने अगदी आरामात मी तिच्या जवळ जाऊ शकत होते आणि त्याचाच तर फायदा मी घेते होते आणि जास्तीत जास्त वेळ तिच्या बरोबर कशी प्रॅक्टिस करता येईल ते बघत होते. मला ती आवडत होती. पण तिच्या मनात काय आहे ते मला समजत नव्हते.

आम्ही प्रॅक्टिस करत असताना एकदा मी तिला जवळ घेतले होते आणि नाचत असताना माझा हात चुकून तिच्या छातीला लागला. छातीला लागला म्हणजे मी एक प्रकारे तिची छाती दाबलीच होती. मी तिला “सॉरी” म्हणाले. त्यावर तिचा प्रतिसाद मला अनपेक्षित होता. ती मला म्हणाली “अग सॉरी काय त्यात. उलट तुझ्या हाताने कधी तरी कोणी तरी चुकून का होईना माझी छाती दाबली” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली.

मी तिचे इंडिकेशन समजले आणि मग काय तिला मी पाहिजे तशी जवळ घेऊ लागले. डान्स करत असताना कधी चुकून तरी कधी मुद्दाम मी तिची छाती दाबू लागले. जेव्हा जेव्हा मी तिची छाती मुद्दाम दाबत असे तेव्हा तेव्हा मी तिला म्हणत असे “आज तुला खुश केले बघ मी” त्यावर ती हसत असे आणि माझ्याकडे बघून मादक कटाक्ष टाकून हसत असे.

असे खूप दिवस आमचे हे गरम डाव चालू होतेच. एकदा आम्ही असेच प्रॅक्टिस करत असताना मी त्या दिवशी तिची छाती जरा जास्तच जोरात दाबली असे मला वाटले आणि मी तिला म्हणाले “आज तुला जास्त खुश केले बघ” त्यावर ती म्हणाली “इतके पण नाही हा आणि अजून काय यावरच थांबणार आहेस कि काय तू ते सांग मला”

मला तिने एक प्रकारे इन्व्हिटेशन दिले होते. मी कशाला मग तिला सोडते. तिला मी लगेच घेऊन सरळ माझ्या घरी गेले. माझ्या घरी कोणीच नव्हते त्या दिवशी. त्यामुळे ती आणि मी दोघीच होतो. तिला घरी आणताच मी दार लावून घेतले. तिला मी माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या कमरेत हात घातला. तिच्याडॆ मी माझी नजर रोखून बघू लागले.

तिची नजर खाली होती. तिच्या केसाची एक बट तिच्या चेहऱ्यावर आली होती. मी माझ्या हाताने ती बट बाजूला करत तिच्या चेहऱ्यावरून माझा हात अलगद फिरवू लागले. माझ्या हाताची बोटे मी तिच्या चेहऱ्यावरून फिरवत फिरवत माझे मधले बोट तिच्या तोंडात दिले. तिने ते बोट लगेच चोखायला चालूं केले आणि ती माझ्याकडे कमालीच्या मादक नजरेने बघू लागली.

तिच्यावर मी मग चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला आणि तिच्या शरीरावरुन मी माझा हात फिरवू लागले. तिची छाती मी दाबत दाबत तिचे सुमचिंग करत होतेच. ते करत असतानाच मी आणि ती आम्ही दोघीनी एकमेकींचे कपडे काढले आणि आम्ही दोघी पण पूर्णपणे नग्न झालो. तिचा तो नग्न देह बघून माझी योनी कमालीची फुगीर झाली आणि तिचे पदर मोकळे होऊ लागले.

तिला मी खाली झोपवले आणि तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबू लागले. तिच्या छातीचे निप्पल्स मी हाताने धरून बाहेर प्रचंड ताकदीने ओढू लागले. दातात तिचे ते निप्पल्स पकडून मी चोकून चोकून खूपच मोठे केले होते. मी हे करत असतानाच ती माझ्या छातीशी खाली झोपून खेळात होती. माझी लोम्बणारी छाती ती तिच्या हाताने दाबत होती, तोंडात घेऊन चोकत होती.

तिच्या योनीकडे मग मी माझा मोर्चा वळवला. तिची गोरीपान योनी तिच्या मांडी मध्ये जाऊन लपली होती. तिचे पाय मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि तिच्या योनीला मोकळे केले. तिची योनी मोकळी होताच मी तिच्यावर माझी जीभ ठेवली आणि फिरवू लागले. तिची योनी कमालीची नाजूक होती आणि तिचे पदर पण खूपच जास्त सेक्सी होते. चाटून चाटून तिची योनी मी ओलीचिंब केली.

तीला मी मग उठवले आणि तिने मग मला खाली झोपवले. तिने मला पोटावर झोपण्यास सांगितले आणि ती माझ्या अंगावर पडली. तिच्या छातीने ती माझ्या पाठीला रगडु लागली. तिचे शरीर ती माझ्या शरीरावरुन वर पासून खाली पर्यंत फिरवू लागली. तिने मग माझ्या गांडीचा ताबा घेतला. तिने माझ्या गांडीचे ते दोन गोलाकार काप तिच्या हाताने बाजूला केले.

बाजूला करताच तिने तिचे तोंड माझ्या गांडीत घातले आणि ती त्यात तिचे तोंड घुसळू लागली. तिने मग तिची जीभ बाहेर काढली आणि त्या माझ्या गांडीच्या भुऱ्या रंगाच्या भोकावरून फिरवू लागली. तिंची जीभ एकसारखी फिरत होती आणि माझे भोक हळू हळू करत ओले चिंब होत होते.

खूप वेळ असे केल्यावर तिला मी बाजूला केले. तिला मी पाय फाकवुन खाली बसवले. मी तिच्या मांडीत अश्या प्रकारे जाऊन बसले कि माझी योनी तिच्या योनीवर जाऊन अलगद बसली. योग्य पोजिशन मिळताच मी माझी कंबर वर खाली करू लागले आणि माझी योनी तिच्या योनीवर रगडु लागले. माझी योनी जस जसे तिच्या योनिवरून फिरू लागली तस तसे तिच्या योनीचे पदर मोकळे होऊ लागले

पदर मोकळे होऊ लागताच तिच्या भावना अनावर होत असल्याचे तिला जाणवत होते. ती बेभान झाली होती आणि ती मला तिच्या जवळ जास्त ओढून घेत होती आणि जमेल तितक्या ताकदीने माझी योनी तिच्या योनीवर रगडण्यास सांगत होती. खूप वेळ आम्ही योनी एकमेकांवर घासली आणि मग आमच्या दोघींचे वीर्य एकाच वेळी योनीतुन बाहेर आले. आम्ही दोघीनी ते वीर्य पिले आणि मग कुठे आम्ही दोघी शांत झालो.

पुढे खूप वेळ आम्ही दोघी पण तश्याच नग्न पडून होतो. ती माझ्या  शरीराशी आणि मी तिच्या शरीराशी खेळात होतो. एकमेकांच्या शरीराची उब आम्हाला खूपच हवी हवीशी अशी वाटत होती. तिला मला काही केल्या सोडवत नव्हते. आम्ही बाजूला झालो ते पुन्हा एका नव्या जोमाने एकत्र येण्यासाठी. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी तिला पहिल्यांदा जे ठोकले ते आजपण तिला मी मनसोक्तपणे  ठोकत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *