तमाशातील पाखरू – Marathi Hot Gavran Mulgi

आमचे गाव तसे आटपाट होते. छोटे असले तरी सधन होते. गावाची मजा काही औरच असते. त्यातच जर जत्रेचा मौसम असेल तर काही विचारू नका. पाहुण्यांचा रतीब, रोज जेवणावळी, रोज एक मनोरंजनाचा कार्यक्रम आणि बरेच काही.

ते वर्ष देखील याला अपवाद नव्हते. नुकतीच पिकतोडणी झाली होती आणि गावातली लोक सगळे निवांत झाले होते. सगळ्यांना एकच उत्सुकता होती कि कधी एकदा जत्रा  भरते याची. रोज बैठक होऊ लागल्या होत्या. मी पण त्यात हिरहिरीने भाग घेत होतो.

या वेळी असे ठरले कि गावात एक तमाशा आणायचा. त्याची जबाबदारी नेमकी माझ्यावर आली. तसा मी पण रंगेलच होतो माणूस म्हणा. त्यामुळे मी हि जबाबदारी नाकारली नाही. मी हिरहिरीने कमला लागलो होतो.

बरेच दिवस शोध घेतल्यावर मला एक तमाशा चांगला मिळाला. मी त्याची अधिक माहिती घेतली आणि त्यांची चौकशी करायला गेलो. तिथल्या मास्तर ने मला बसवले आणि थोड्याच वेळात मुख्य नर्तकी येईल म्हणून सांगून मला पाणी देऊन तो निघून गेला. मी वाट बघत बसलो. थोड्याच वेळात घुंगरांचा छम छम असा आवाज येऊ लागला आणि माझ्या समोर दरवाजातून ती मुख्य नर्तकी येऊन उभी राहिली.

तिला बघताच माझ्या डोळ्याचे पारणे फिटले. मी तिला बघतच राहिलो. तमाशा मधे पण इतकी सुंदर स्त्री असू शकते यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. उंच, गोरीपान, धारदार नाक, गुलाबी ओठ, कडक फिगर, चोपून बांधलेली नऊ वारी साडी, अगदी आवश्यक तेवढा केलेला मेकअप आणि मादक नजर. तिला बघून मीही घायाळ च झालो होतो. तिचे नाव रोहिणी होते.

“नमस्कार पावन” ती म्हणाली.

जुजबी बोलणे झाले आणि आम्ही मुख्य मुद्द्याला हात घातला. त्यांना अपेक्षित असलेल्या कैक पटीने अधिक रक्कम मी देण्यास तयार होतो. त्यामुळे ती माझ्यावर भलतीच खुश झाली होती. मी निरोप घेतला आणि निघालो.

ठरलेल्या दिवशी रोहिणी चा तमाशा गावात दाखल झाला. जत्रेच्या मुख्य दिवशी तिचा कार्यक्रम पण झाला. तिचा डान्स आणि अदाकारी बघून गावकरी बेहद खुश झाले. त्यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी गावात मुक्काम करण्याचे ठरवले.

मी आता तसा रोज तमाशाला जाऊ लागलो होतो. दिवसभर काम करायचे आणि रात्री तमाशाला हजेरी लावायची हाच दिनक्रम होऊन बसला होता. पण मी कधी तिथे पैसे उडवले नाही. तसेही रोहिणी मला ओळखत होतीच. त्यामुळे बाकी लोकांपेक्षा ती माझ्याशी थोडी जास्तच सलगी करायची.

त्या रात्री मी थोडी जास्तच दारू प्यालो होतो. त्या नशेत मी माझ्याकडे असलेले जवळ जवळ वीस हजार रुपये तिच्यावर उधळले. जेव्हा तमाशा संपला तेव्हा मला मी काय केले आहे याची जाणीव झाली. दुसऱ्याचे पैसे होते ते. मी घाबरलो. मी मास्तर कडे गेलो आणि माझे उडवलेले पैसे देण्याची विनंती केली. त्यावरून आमचा मोठा वाद झाला. त्याने पैसे देण्याचे नाकारले.

मी नाराज होऊन जात असताना अचानक मला रोहिणीच्या आवाज आला. “सदाशिव राव इकडे या” तिने तिच्या खोली मला बोलावले आणि माझ्या हातात पैश्याचे पुडके ठेवले. मी खुश झालो. ती म्हणाली “मला माहित आहे हे तुमच्याकडून चुकून झाले आहे ते. अहो तुम्ही आमच्या स्वप्नात नव्हते तेवढी बिदागी दिली आहे आम्हाला. मग आम्ही इतके नाही का करू शकत” तिच्या बोलण्याने मला धीर आला.

तेव्हा पासून माझ्यात आणि रोहिणीच्यात अधिकच जवळीक वाढू लालगली. दिवस जातील तसे मी तिच्यात आणि ती माझ्यात गुंतू लागली होती हे दोघाना जाणवू लागले होते. मी तिला एकदा साडी भेट म्हणून आणली होती. ते बघून ती म्हणाली “मला आजवर कोणीच काही भेट म्हणून दिले नाही. सगळे माझ्या शरीराच्या उपभोगासाठी आतुरलेत. पण मी स्वतःला त्याच्याच हवाली कारेन जो मला आवडेल.” असे म्हणून तिने तिचा हात माझ्या हातावर ठेवला आणि आत निघून गेली.

मला तिच्या वाक्याचा नेमका अर्थ समजला नाही. पण इतके समजले कि तिला मी आवडू लागलो होतो. ती माई दिलेली साडी घालून बाहेर आली. रोज बेंबीच्या वर साडी घालणारी रोहिणी आज बेंबीच्या खाली साडी घालून आली होती. रात्रीच्या सौम्य प्रकाशात तिचे सौंदर्य आस्मानी दिसत होते. मी तिला बघतच राहिलो.

“रोहिणी तू अप्सरेपेक्षा कमी नाहीस” माझ्या या वाक्यावर ती हसली आणि म्हणाली “सौंदर्य बघणाऱ्याच्या  मनात असते. मी मेकअप न करता पण तुम्हाला चांगली वाटते म्हणजे तुमची नियत चांगली आहे. मला मेकअप शिवाय लोक बघतात तेव्हा ते तोंड फिरून घेतात. मला तुम्ही आवडला”

असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली. इतक्या जवळ बसायची हि पहिलीच होती. जितकी सुदंर ती लांबून दिसत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक सुंदर ती जवळून दिसत होती.

तिने तिचा हात माझ्या हातावर ठेवताच माझ्या अंगावर काटा उभा राहिला. ती माझ्याकडे रोखून बघू लागली. तिची कातिल नजर मला घायाळ करण्यास पुरेशी होती. मी पण आता थोडे धाडस करायचे ठरवले. मी पण माझा दुसरा हात तिच्या हातावर ठेवला आणि तीच हात दाबू लागलो. “मला तुम्ही खूप आवडता” माझ्या या वाक्यावर ती हसली आणि तिने मला मिठी मारली आणि म्हणाली “मला पण तुम्ही खूप आवडता”

तिचा होकार मिळताच मी थांबणे शक्य नव्हते. मी तिला माझ्या कवेत घेतले आणि क्षणाचाही वेळ न दवडता तिच्या ओठावर माझे ओठ ठेवले. आजवर मी केवळ बघत असलेले तिंचे रसिले ओठ मी माझ्या ओठांनी चोकत होतो. एक वेगळ्याच प्रकारचा आनंद मला झाला होता. मी तिच्या ओठांना हलके लावताच ती गरम झाली.

ती माझ्याजवळ बसली होती त्यापेक्षा अजून जवळ आली. चुंबनांच्या वर्षावात मी तिला न्हाऊन घातले.  छातीवरून एव्हाना फिरू लागला होता. माझा आवेग इतका जोरात होता कि मी तिची छाती दाबत असताना तिचे ब्लाउज पार फाटून गेले. मला त्याची पर्वा नव्हती. मी वेडापिसा झालो होतो. मी तिच्या ब्लाउज ला अंगावरून काढून फेकले आणि तिचे टपोरे उरोज मोकळे केले.

ती जितकी गोरी बाहेर होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने अधिक गोरी आत होती. तिचे गोरपणा नजरेत भरण्यासारखा होता. मी तिच्या स्तनाग्रांना झटक्यात माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. आधीच गुलाबी असलेले तिचे स्तनाग्रे माझ्या चोकण्याने अधिकच लाल झाले. मी चोकचोक तिचे स्तन चोखत होतो. ती बेभान होऊन मला प्रतिसाद देत होती.

अंगाशी घट्ट घातलेली तिची नऊवारी साडी तिचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होती. तिच्या उघड्या पोटावरून हात फिरवताना तिची होणारी तळमळ मी बघत होतो. मी तिच्या गच्च मांड्यांवरून हात फिरवताना तिचा हात माझ्या पॅण्ट मध्ये केव्हाच शिरला होता. तिच्या साडीच्या निऱ्या सोडताच ती नग्न झाली. पूर्णपणे गोरी पान अशी ती स्त्री माझ्या समोर संभोगासाठी आतुर होती.

मी झटकन माझे कपडे उतरवले आणि नग्न झालो. तिच्या अंगाचे लचके तोडताना तिने अजूनही तिचा हात माझ्या सोटीवरून बाजूला काढला नव्हता. माझे हत्यार खूपच मोठे आणि कडक झाले होते. मी उभ्या उभ्याच तिच्या योनीत माझी दोन बोटे कोंबली. ती माझा सोटा हलवत होती आणि मी तिच्या योनीत माझी बोटे घालून मागे पुढे करत होतो.

तिची योनी ओलसर झालेली बघून मीही लगेच बाजूला झालो. तिला मी बेड वर झोपवले आणि तिच्या मांड्या फाकवल्या. तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांमधून तिची गुलाबी योनी खूपच सुंदर दिसत होती. मी माझा सोटा हातात घेतला आणि अलगद तिच्या योनी मध्ये सरळ कोंबला. सर सर करत माझा सोटा तिच्या योनीत खोलवर गेला आणि त्याने त्याचे काम चालू केले.

माझ्या कंबरेच्या हिसडयानी तिची छाती वर खाली होत होती. ते गोलाकार गोरेपान उरोज वर खाली होत असलेले बघून मला अधिकच चेव फुटत होता. मी काच काच करत तिच्यावर उडत होतो आणि ती त्याच ताकदीने मला तिच्या अंगावर ओढून घेत होती. घामाने डबडबलेले आम्ही एकमेकांना बाजूला करण्यास अजिबात तयार नव्हतो. त्या घामाच्या धारांमधून पण मी तिच्या उरोजाना तोंडात घेत होतो, दाबत होतो, चोकत होतो.

न थांबता एक सारखे मी तिची योनी ठोकत होतो. गोरीपान असलेली ती माझ्या धसमुसळेपणाने लाल चुटुक झाली होती. तिच्या योनीच्या अवतीभोवती व्रण उठले होते. शेवटी माझा सर्वोच्च क्षण आलाच आणि मी मगचा पुढचा विचार न करता सरळ तिच्या योनीत माझे वीर्य फवारले. माझ्या वीर्याने तिची योनी भरून गेली आणि आम्ही शांत झालो. त्या रात्री ना मी तिला सोडले ना तिने मला. आम्ही दोघे पण एकमेकांच्या बाहुपाशात रात्रभर कामक्रीडा करण्यात धन्यता मानली होती. ते गोरेपान शरीर उपभोगताना मला स्वर्गप्राप्तीचा आनंद झाला होता.

त्या दिवसापासून ती माझी रखेल झाली. माझे पैसे तर मला परत मिळाले होतेच पण एक रखेल च्या रूपात असला गोरापान तरणा माल मिळाला होता याचा खूप मोठा आनंद मला झाला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *