ताईला झवून घेताना पाहिलं – Marathi sex stories

नमस्कार मित्र मंडळी, मी अजय तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. आज मी तुमच्या समोर एक कामुक अशी कथा घेऊन आलो आहे.

ही कथा आहे माझ्या ताईची आणि तिच्या एका मित्राची. या कथेत तुम्हाला समजेल की कशा पद्धतीने माझ्या घरी कुणी नसताना ताई आपल्या मित्राला बोलावून स्वतःची वासनेची भूक मिटवते.

कथा सुरू करण्या पूर्वी मी तुम्हाला माझ्या ताई बद्दल सांगतो. माझ्या ताईचे लग्न दोन वर्षांपूर्वी झालंय पण तरीसुद्धा लग्नानंतर ती तिच्या सासरी कमी आणि माहेरी जास्त राहते.

तिचा नवरा परदेशात नोकरीला आहे, त्यामुळे ती आमच्या इकडे म्हणजे तिच्या माहेरी राहते. माझ्या ताईचे नाव रुपाली आहे. नावाप्रमाणेच तिचं रूप देखणं आहे.

नाका-डोळ्यात एकदम सरस, रंगाने गोरीपान. माझे आई-बाबा दोघेपण नोकरी करतात, त्यामुळे मी शाळेत जाताच माझ्या घरी फक्त ताई असते. अचानक एके दिवशी मी शाळेतून लवकर घरी आलो.

घरी येऊन नेहमी सारखं मी हॉल मध्ये बसलो. ताईची खोली वर पहिल्या मजल्यावर होती. तिच्या खोलीच्या बाजूलाच माझी खोली होती. थोडा वेळ हॉलमध्ये बसून मग मी सरळ माझ्या खोलीत आलो.

माझ्या खोलीत येऊन पलंगावर बसताच मला ताईचा किंकाळण्याचा आवाज आला. त्या आवाजा मागोमागच मला एका माणसाच्या हसण्याचा आवाज आला.

मला सुरुवातीला तर भीती वाटली, पण मग मी हिम्मत करून पाहायचं ठरवलं. मी उठून ताईच्या खोलीच्या बाहेर आलो. तिच्या खोलीबाहेर येऊन चावीच्या छिद्रावर डोळा ठेवून आत पाहिलं, तर मी पार हादरून गेलो.

माझ्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. आतमध्ये एक माणूस माझ्या ताईला आपल्या बाहुपाशात घेऊन तिचे स्तन दाबत होता.

एका क्षणासाठी मला वाटलं की, आत जाऊन त्या माणसाला धक्के मारून घराच्या बाहेर काढावं. पण मग लगेच ताईने त्याचं शर्ट वर उचलण्यास सुरुवात केली.

हे पाहून मला खूप राग आला, पण ह्यात तर ताईची मंजुरी होती. तेव्हाच माझ्या धक्क्याने दरवाजा थोडासा उघडला. मला वाटलं आता ताईला समजणार की मी इथे उभा आहे.

पण ते दोघे आपल्या मधेच गुंतून होते. त्यांना काही आवाज पोहोचला नसावा. आता दरवाजा थोडा उघडा झाला होता आणि मी चावीच्या छिद्रातून त्या दोघांना पण पाहात होतो.

माझ्याकडे त्या माणसाची पाठ होती, आणि ताई त्याला बिलगून असल्याने तिचा चेहरा माझ्याकडे होता. ते दोघेही थोडावेळ असंच एकमेकांना पकडून उभे राहिले.

त्यांनी एकमेकांना खूप चुंबन दिले. त्या माणसाने तर माझ्या ताईचे स्तन दाबून दाबून ताईच्या तोंडून किंकाळी सुद्धा काढली.

मग थोड्या वेळाने ताई त्याच्या पासून वेगळी झाली आणि म्हणाली, “आता तू जा, माझा छोटा भाऊ येईल अजून एका तासात. उद्या परत सकाळी ये, तेव्हा आपण पुढचा कार्यक्रम करू.”

त्यावर तो माणूस म्हणाला, “रुपाली, एवढी काय घाई आहे? अजून एक तास आहे ना आपल्याकडे, मग आरामात सर्व काही होईल.”

एवढं बोलून त्याने लगेच ताईचा हात पकडून ताईला जवळ ओढलं. जवळ येताच ताईने त्याच्या ओठांवर ओठ ठेवून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली.

त्या माणसाने लगेच चुंबन घेत असतानाच ताईच्या कमीजमध्ये हात घुसवला. कमीजमध्ये हात घुसवून त्या माणसाने पुन्हा एकदा ताईचे स्तन दाबण्यास चालू केले.

ताईने पण लगेच त्या माणसाचं शर्ट वर उचलून काढून टाकलं. शर्ट काढताच त्याने ताईची कमीज पण काढली आणि बाजूला ठेवली. कमीज काढताच ताईचे स्तन नग्न होऊन बाहेर आले.

ताईने ब्रा घातली नसावी आज, किंवा मग त्या माणसाने अगोदरच ब्रा काढली असावी. आता ते दोघेपण अर्धनग्न अवस्थेत एकमेकांना आपल्या जवळ घेत चुंबन देत होते.

ताईचे नग्न स्तन मी आज पहिल्यांदा पहात होतो. त्यांना पाहून एक वेळेस तर मला पण वाटलं की, आतमध्ये घुसून हे काय चाललंय असं विचारावं.

पण मग मला वाटलं, त्यापेक्षा बाहेर उभं राहून पाहण्यातच मजा आहे. तात्या माणसाने खाली वाकून ताईच्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरायला चालू केलं होतं.

तेव्हा ताईने त्याला म्हटलं, “अमर, बस कर आता. जे काही करायचं असेल ते लवकर कर. माझा भाऊ येतच असेल आता.”

म्हणजेच त्या माणसाचे नाव अमर होते. ह्या अगोदर मी ताईला अमर सोबत फोनवर बोलताना ऐकलं होतं. पण आज तोच अमर माझ्या ताईसोबत हे सर्व करतोय.

ताई खूप जास्त उत्तेजित होती, ती पूर्ण वाक्य बोलू शकत नव्हती. ताईच्या तोंडून हे ऐकताच त्याने मग ताईचे स्तन सोडले आणि तिच्या सलवारचा नाडा खोलण्यास चालू केले.

पुढच्याच क्षणी माझ्या ताईची सलवार तिच्या पायांमध्ये पडलेली होती. ताईची सलवार काढून त्या अमरने स्वतःची पॅन्ट सुद्धा काढुन खाली खेचली. आता दोघेही फक्त चड्डीवर होते.

अमरच्या चड्डीतून त्याचा बुल्ला बाहेर यायला तडपडत होता. त्याच्या चड्डीतून कुणीपन सहज बुल्ल्याचा माप घेऊ शकत होता. अमरने पॅन्ट काढून खाली खेचताच ताईने तिचा एक हात अमरच्या चड्डीवर नेला.

चड्डीवर हात नेऊन तिने त्याच्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडलं. अमरने पुन्हा तिच्या स्तनांवर हल्ला केला. आता एक स्तनाला तो आपल्या हातात घेऊन दाबत होता तर दुसऱ्या स्तनाला तोंडात घेऊन चोखत होता.

ताईच्या तोंडून कामुक आवाज निघत होते. पूर्ण खोलीमध्ये ताईचे कामुक आवाज घुमत होते. थोड्याच वेळानंतर अमरने खाली बसून ताईला बेंबीजवळ चुंबन द्यायला सुरुवात केली.

ताईने आपले दोन्ही हात त्याच्या डोक्यावर ठेवून बोटांना केसांत फिरवत होती. लगेच त्याने आपली दोन बोटे ताईच्या चड्डीमध्ये घुसवून हळूहळू ताईची चड्डी खाली ओढून ताईला पूर्णतः नग्न केलं.

आता ताई माझ्यासमोर पूर्ण नागडी होऊन उभी होती. ताई नागडी होताच त्या अमरने ताईच्या पुच्चीवर दोन बोटे नेऊन आत घुसवली.

बोट आत जाताच ताईच्या तोंडून आहह्ह असा आवाज निघाला आणि तेव्हा लगेच अमर हसू लागला. ताईने मग अमरचे डोके पकडून त्याला आपल्या पुच्चीवर दाबले.

अमरने पण ताईचा विरोध न करता सरळ आपलं तोंड नेऊन ताईच्या पुच्चीवर ठेवलं. ताई त्याला म्हणाली, “खाऊन टाक अमर, माझ्या पुच्चीला. खूप आग आहे हिच्यात, खाऊन टाक.”

हे ऐकून अमरने आपले दोन्ही हात ताईच्या पाठीमागे नेऊन तिच्या गांडीवर ठेवले. आणि मग त्याने आपल्या जिभेने ताईची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. आता ताई पण डोळे बंद करून मजे घेत होती.

अमरने थोडा वेळ ताईची पुच्ची चाटली आणि मग तो उठून उभा राहिला. अमर उभा टाकताच ताईने त्याच्या चडीमध्ये हात टाकून त्याचा बुल्ला बाहेर काढला.

त्याचा बुल्ला माझ्या अपेक्षेपेक्षा खूप मोठा आणि लांब होता. त्याचा बुल्ला ताईच्या हातात पूर्ण बसत नव्हता. ताईने मग दोन्ही हातानी त्याच्या बुल्ल्याला पकडलं आणि चोळू लागली.

इकडे हे सर्व पाहून आतापर्यंत माझ्या बुल्ल्यामध्ये पण तणाव आला होता. माझा बुल्ला पण उठून ताठ उभा होता. माझ्या नकळतच माझा हात सुद्धा माझ्या पॅन्टमध्ये गेला होता आणि मी बुल्ला चोळू लागलो होतो.

खैर तिकडे ताईने मग आपल्या हातावर स्वतःचा थुंक घेऊन अमरच्या बुल्ल्यावर लावला. थुंक लावून ताईने अमरच्या बुल्ल्याला थोडं ओलं केलं. अमरने आता ताईला उचलून घेतलं.

ताईने पण आता अमरच्या कंबरेभोवती आपले पाय गुंडाळून ठेवले होते. दोघांचेही ओठ पुन्हा एकत्र आले. मला वाटलं हे दोघे आता अशा स्थितीतच झवाझवी सुरू करणार.

तेवढ्यात अमरने ताईला पलंगावर नेऊन बसवलं. ताई सुद्धा लगेच मधोमध जाऊन झोपली आणि आपले पाय फाकवुन तिने अमरला आमंत्रण दिले.

अमरने अगोदर ताईच्या पुच्चीला चाटून तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरून चोखण्यास सुरुवात केली. अमरने मग एक हात खाली घेऊन आपल्या बुल्ल्याला ताईच्या पुच्चीवर ठेवलं.

आणि एका झटक्यात पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घुसवला. अमरचा एवढा मोठा बुल्ला लगेच ताईच्या पुच्चीमध्ये घुसला, म्हणजे त्या दोघांनी मी येण्याच्या अगोदरच अप्लाएक डाव पूर्ण केलेला होता.

अमरने आता न थांबता पाठोपाठ धक्के मारून झवायला चालू केले. इकडे मी पण खूप उत्तेजित झालो होतो. मी बऱ्याच वेळेपासून माझा बुल्ला चोळत होतो.

त्यांची झवाझवी पाहून तर आता माझी उत्तेजना अजून वाढली होती. अमर ताईच्या पुच्चीमध्ये बुल्ला आत-बाहेर करत ताईच्या अंगावर जागोजागी चुंबनाचा वर्षाव करत होता.

आता माझा बुल्ला पण खूप कडक झाला होता. आतमध्ये हे सर्व पाहून माझ्या मनात पण आता ताईला झवण्याची इच्छा निर्माण होऊ लागली होती.

ताईचे हे रूप मी ह्या अगोदर कधीच पाहिलेलं नव्हतं. थोड्या वेळाने मग अमरने ताईचा एक पाय उचलून डोक्याजवल नेला आणि पुच्चीला पूर्णतः उघड करून झवू लागला.

इकडे आता माझं वीर्य पण गळणार होतं. म्हणून मी दरवाज्यातून बाजूला झालो. बाजूला होताच माझ्या बुल्ल्याने चड्डीमध्येच वीर्याची धार सोडली. माझं वीर्य गळताच मी तिथून निघून माझ्या खोलीत आलो.

माझ्या खोलीतून माझी बॅग घेऊन बाहेर गेलो. म्हणजे ताईला काही समजता कामा नये, की तिची चोरी पकडल्या गेली आहे. खैर मी आता माझ्या घराबाहेर येऊन अमर बाहेर निघण्याची वाट पाहत होतो.

पंधरा मिनिटांनी अमर बाहेर आला. बाहेर येऊन त्याने आजू-बाजूला पाहिलं. आणि मग सरळ निघून गेला.

तो जाताच मग मी घरात गेलो, मला लगेच आलेलं पाहून ताई विचारु लागली, “अजय आज लवकर आलास?”

पण तिला काय माहिती, मी तिला थोड्या वेळापूर्वीच झवून घेताना पाहिलंय. पण मी काही न बोलताच माझ्या खोलीत निघून गेलो. माझ्या मनात आता ताईचे नागडे रूप घर करून बसले होते.

तुम्हाला माझी हि कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *