तिकिटाच्या बदल्यात राजुने मारली गांड – Marathi Golakar Gand Chudai Katha

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. मी एका छोट्या गावात राहत होतो. मी लहानपणापासून जास्त वेळ अभ्यासातच घालवत असे आणि त्यामुळे मला फार काही मित्र वगैरे नव्हते. एक दोन जे होते ते पण माझ्या सारखेच अभ्यासू किडे होते.

त्यामुळे मला बाहेरचे  ज्ञान तर अजिबात नव्हतेच नव्हते. पण त्याच बरोबर मला मुली पण आवडत नसत. मी कॉलेज ला गेलो तेव्हा मला याचा साक्षात्कार झाला कि मला मुली नाही तर मुले जास्त आवडतात. त्यामुळे मी खूप वेळ माझा मुलांना बघण्यातच घालवत असे. मोबाईल मध्ये पण मी माझ्याकडे ज्या अश्लील क्लिप्स होत्या त्या पण सगळ्या मुलांच्याच होत्या. त्यांना बघून माझ्या भावना अनावर होत असत.

पण मला माझ्या लगीचे असे कोणीच नव्हते. मला अश्या एका मित्राची गरज होती कि जो माझ्या भावना समजून घेऊ शकेल, माझ्या मनात काय आहे ते ओळखू शकेल,माझी जी नैसर्गिक शारीरिक गरज आहे ती तो भागवू शकेल. असे मला कोण कधी मिळेल या बद्दल मी थोडा साशंकच होतो. काय माहित कोणी मिळणार होते कि नाही ते पण मला माहित नव्हते.

मला त्या दिवशी शहरात काही कामा साठी म्हणून जायचे होते. गावातून त्या वेळी एकच बस शहारत जात होती. ते अंतर खूपच जास्त होते. संध्याकाळी बस निघाली कि दुसऱ्या दिवशी पहाटे वगैरे तिथे पोहचत असे. त्यासाठी मी सगळी योग्य ती तयारी केली होती. माझ्या नशिबाने त्या बस चा जो कंडाक्तर होता तो माझा मित्रच होता. मित्र म्हणजे तो आमच्या गावातीलच होता.

त्याचे नाव राजू होते. राजू दिसायला फार काही देखणा वगैरे नव्हता.पण त्याची बॉडी मात्र कमालीची सेक्सी होती. त्याला बघितले कि माझ्या भावना जागृत झाल्या सारखे मला वाटत होते. त्याचे अजून एक कारण होते ते म्हणजे गावात तो एकच मुलगा असा होता कि जो मला नीट सगळ्या गोष्टी समजावून सांगे. त्याला कदाचित माझ्या मनात काय आहे ते लक्षात येईल असावे.

त्याचमुळे मी त्याच्या जवळ जात होतो असे मला वाटले.मी त्याला येणार आहे म्हणून आधीच सांगून ठेवले होते. त्याने मला गाडीची बरोबर वेळ सांगितली आणि मी तयारी करून एस टी स्टॅन्ड वर पोहोचलो देखील. पावसाचे दिवस असल्याने तशीही गाडयांना गर्दी कमीच होती. पाऊस त्या दिवशी इतका धो धो करून कोसळत होता कि काही विचारू नका. कसेबसे करून मी गाडी जवळ पोहचलो होतो.

गाडी थोडी उशिराच आली. राजू आत होताच. मला बघून त्याने दार उघडले आणि मला आत घेतले. आत बोटावर मोजण्या एवढेच लोक होते. मी एका सीट वर जाऊन बसलो. राजू सगळ्याची तिकिटे काढत काढत माझ्या जवळ आला आणि माझ्याकडे तिकिटाचे पैसे मागताच माझ्या लक्षात आले कि मी गडबडीत माझे पैश्याचे पाकीट विसरून आलो आहे. मी त्याला त्या बद्दल सांगताच तो मला म्हणाला “ठीक आहे. कोणाला काही बोलू नको. एक काम कर तू. तू माझ्या सीट शेजारी जाऊन बस. म्हणजे कोणी काही विचारणार नाही. पण काही बोलू नको”

मी गप तिथे जाऊन बसलो. त्याने सगळी तिकिटे काढली व तो माझ्या शेजारी येऊन बसला. सीट आधीच लहान होती. त्यात तो माझ्या पेक्षा आकाराने मोठा होता. त्यामुळे त्याचे सगळे अंग माझ्या अंगाला लागत होते. तो त्याच्या कामात होता. पण माझे मात्र सगळे लक्ष हे त्याचे शरीर माझ्या शरीराला कसे घासते त्याच्याकडे होते.त्याच्याकडे मी हळूच नजर टाकून चोरून बघत होतो. त्याला असे जवळून मी पहिल्यांदाच  बघत होतो.

बाहेर प्रचंड पाऊस चालू झाला होता. एका ढाब्याला गाडी थांबली आणि सगळ्यांनी तिथे जेवण केले. माझे जेवणाचे पैसे पण त्यानेच दिले. त्या ड्रायव्हर ने आणि त्याने मिळून हळूच दारू पिली आणि आम्ही पुन्हा गाडीत आलो. मध्यरात्री पर्यंत  मी सोडून गाडीतील इतर सगळे लोक उतरले होते. गाडी आता हायवे ला लागली होती आणि त्यामुळे मध्ये कोणताच स्टॉप नव्हता त्यामुळे गाडी फास्ट जाणार होती.

थोडा वेळ झाला आणि राजू मला म्हणाला “सुरज तुला माहित आहे  तिकीट नसताना प्रवास केला तर गुन्हा दाखल होतो” असे म्हणून त्याने माझ्याशी बोलणे चालू केले. मी त्याला म्हणालो “थँक्स राजू. याबद्दल मी काय करू सांग?”

असे म्हणताच त्याने माझा हात त्याच्या हातात घेतला आणि सरळ त्याच्या सोट्यावर ठेवला व मला म्हणाला ” याला खुश  कर तू”

त्याचा हा प्रकार मला अनपेक्षित होता. पण त्याच वेळी कोण्या पुरुषाचा मी सोटा असा पहिल्यांदाच हातात घेत होतो. मी खुश झालो. मी लगेच त्याला होतकरु दिला आणि त्याच्या पॅन्ट मध्ये मी हात घातला. त्याचा तो काळभोर सोटा मी बाहेर काढला आणि माझ्या हातात घेऊन हलवू लागलो. एकसारखे मी त्याचा सोटा वर खाली करत जसे हलवू लागलो तसा त्याचा सोटा हळू हळू करत मोठा होऊ लागला.

त्याचे ते भलेमोठे हत्यार इतके मोठे झाले कि काही विचारू नका. मला जे हवे होते ते हेच आहे हे मी लगेच समजलो आणि अजून जोरात मी त्याचा सोटा हलवू लागलो. आता त्याच्या पेक्षा माझ्या भावना जास्त अनावर होत होत्या. मी सीट वरून उठलो आणि त्याला सगळ्यात शेवटच्या सीट वर येण्यास सांगितले. तो त्याचे ते हत्यार तसेच लोम्बावत मागच्या सीट वर आला.

त्याला मी सीट वर बसवले आणि त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला. तो सोटा इतका मोठा होता कि काही केल्या माझ्या तोंडात जात नव्हता. त्याच्याकडून येणारा तो मुताचा वास देखील मला बेभान करत होता. मी वेड्या सारखे त्याच्यावर तुटून पडलो. त्याचा सोटा मी कसाबसा माझ्या तोंडात कोंबला आणि माझे तोंड वर खाली करत त्याला चोकू लागलो.

मध्ये मध्ये मी तो सोटा बाहेर काढून माझ्या तोंडावरून फिरवत होतो. एखादा मोठा  क्रीम रोल सारखा त्याचा तो सोटा माझ्या तोंडावरून फिरवताना मला वेड्या सारखे होऊन बसले होते. तो सोटा मी पुन्हा माझ्या तोंडात घेतला आणि हळू हळू करत त्याला माझ्या घशा पर्यंत आत घेतला आणि त्याला मनोक्तपणे चोकू लागलो. पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात जाताच तो पण कमालीचा खुश झाला.

त्याच्या गोट्या मी खाली माझ्या हाताने चोळत होतो. चोळून चोळून त्याच्या गोट्या मी कडक केल्या होत्या. सोटा चोकत चोकत मी त्याच्या गोट्याना पण मग माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याना चोकू लागलो.त्याचा सोटा चोकून चोकून मी ओला चिंब केला होताच पण आता तर त्याच्या गोट्या पण मी चोकून चोकून ओल्याचिंब केल्या होत्या. त्याला पण स्वतःला आवरणे कठीण होऊन बसत होते.

मी त्याला थोडेसे खाली ओढले. त्याच्या गांडीचे भोक मला खालून दिसू लागले होते. त्याच्या गांडीच्या भोकावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. माझी जीभ सर सर करत त्याच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत असतानाच मी माझ्या हाताने त्याचा सोटा जोरात हालवत होतो. त्याच्या गांडीच्या भोकात मी माझी जीभ घातली आणि तिला तोंड मागे पुढे करून चाटून पुसून काढू लागलो.

खूप वेळ त्याची चोखाचोकी केली आणि मग त्याने मला बाजूला केले. त्याने माझी पॅन्ट काढली आणि मला पुढे झुकवले. माझी गांड बघून तो आधीच आह आह असा आवाज काढू लागला. त्याच्या हाताने त्याने माझ्या गांडीवर जोरात फटके मारले आणि माझीही गांड अजून जास्त कडक केली. त्याने मग त्याची दोन बोटे त्याच्या तोंडात घातली आणि हळूच माझ्या गांडीच्या भोकात सरकवली.

हळू हळू करत त्याची ती दोन्ही बोटे अगदी पूर्णपणे आत गेली आणि मग तो त्यांना आत बाहेर करू लागला. मला पण वाटले नव्हते कि माझ्या गांडीत अशी आरामात कोणाची तरी बोटे जातील म्हणून. त्याने मग अजून दोन बोटे त्यात सरकवली आणि एकूण चार बोटाने तो माझ्या गांडीचे भोक मोठे करू लागला होता. खूप वेळ त्याने असे केले आणि मग त्याचा हात त्याने बाहेर काढला.

हात बाजूला काढताच त्याने त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला. भोकावर त्याच्या शेंड्याने तो हळू हळू करत ते भोक मोठे करू लागला. अलगद त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या गांडीत घातला आणि मग त्याचे दोन्ही हात त्याने माझ्या कमरेवर ठेवले. एकदा जशी त्याला पोजिशन मिळाली तसा तो माझ्यावर तुटून पडला. काच काच काच काच करत तो माझी गांड मारू लागला. त्याचे दणके प्रचंड ताकदीचे होते.

ठोकून ठोकून त्याने माझ्या गांडीचे भोक चांगलेच मोठे केले. खूप वेळ ठोकून झाले आणि मग त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला. त्याने मग तो सोटा माझ्या तोंडात देताच मी त्याला चोकू लागलो. चोकू लागताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. ते सगळे वीर्य मी पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी राजू ने माझी गांड मारली आणि त्या नंतर तो नियमितपणे माझी गांड मारू लागला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *