तू माझ्या मम्मीला झव, मी तुझ्या मम्मीला झवतो भाग २

नमस्कार मंडळी, मी आपल्या सर्वांना मी आणि माझ्या जिवलग मित्राने एकमेकांच्या मम्मीसोबत केलेल्या झवाझवीची थरारक कहाणी सांगत आहे. मागील भागात मी आपल्याला आमच्या मनात एकमेकांच्या मम्मीबद्दल सेक्सची भावना कशी तयार झाली आणि मग आमच्या त्या भावना एकमेकांना कसे सांगितले ते सांगितलं. तो भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: तू माझ्या मम्मीला झव, मी तुझ्या मम्मीला झवतो

तर एकमेकांच्या मम्मीच्या सेक्सि पँटी बघून त्यात फिट बसत असलेल्या आमच्या मम्मीच्या पुच्च्याची आम्ही कल्पना करून मुठ मारत होतो. पँटीच्या पुच्चीचा भाग आम्ही आमच्या लवड्याची सुपाऱ्यावर चोळून आम्ही आमचं वीर्य त्यात सांडवत होतो. मग त्या पँटीज धुवून परत जागच्या जागी ठेवत होतो. आमच्या मम्मीकडे असे भरपूर सेक्सि ब्रा पॅन्टीज असल्याने त्यांना त्यांच्या ब्रा पॅन्टीज गायब होत असल्याची शंकाच येत नव्हती.

पण आता मात्र वास्तयव्यात आम्हाला त्यांना झवायचं होतं. असंच एकदा ब्लु फिल्म पाहताना त्यातील एक मुलगा आपल्या मित्राच्या मम्मीच्या दुधात कामोत्तेजक मिसळून नंतर ती भान हरपून झवत असल्याचं आम्ही पाहिलं. ते बघून आमच्या डोक्यात कल्पना आली. आम्ही हा प्रयोग एकमेकांच्या मम्मीवर करण्याचं ठरवलं.

एके दिवशी जितेशचे पप्पा परत काही दिवसांच्या कम्पनी टूरवर गेले. आम्ही ही संधी साधायचं ठरवलं. मी माझ्या एका मित्राकडून कामोत्तेजक गोळ्या मागवून घेतल्या. मग त्या रात्री मी नेहमीप्रमाणे जितेशकडे झोपायला गेलो.

त्याच्या मम्मीने माझं स्वागत केलं. रात्री टीव्ही बघत, गप्प करत आम्ही जेवण आटोपलं. त्याची मम्मी जेवण झाल्यावर काही वेळाने जूस घेत असते. तिने जूसचे तीन ग्लास बनवले. ती जूसचे ग्लास टेबलवर ठेवून किचन मध्ये साखर आणायला गेली तसा मी तिच्या ग्लासमध्ये १ पॉवरफुल कामोत्तेजक गोळी टाकली. ती परत आली आणि साखर घालून जूस फेटायला लागली. मग आम्ही तिघांनी जूस संपवलं.

तिचं जूस संपवून होताच आम्ही आमच्या तयारीला लागलो. जितेश तिला सांगून झोपायला गेला. हॉलमध्ये आता मी आणि त्याची मम्मीचं होतो. हळूहळू तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलायला लागले. तिचे डोळे नशेने भारलेले झाले. मी आणि ती जवळ जवळच बसून होतो. ती मला आणखी खेटून बसली.

तिचे हात स्वतःच्या शरीरावरुन फिरायला लागले. तिला तसं करायचं नव्हतं पण तरीही तिला तसं करण्यावाचून राहवत नव्हतं.

ती- जितेश कुठे गेला रे?

मी- काकू तो झोपी गेला आपल्या रूममध्ये केव्हाच.

ती- अरे बघ ना मला कसकसच होतंय. माझं अंग अंग दुखायला लागलंय. जरा मालिश करून देतोस का प्लिज?

मी- हो काकू. नक्कीच. कुठं करू सांगा ना.

ती- चल ना मग माझ्या बेडरूममध्ये.

असं म्हणून तिने माझा हात पकडून मला तिच्या खोलीत नेलं. ती पातळ गाऊन घालून होती. बेडवर पालथी पडत ती म्हणाली, “इथे माझ्या पाठीवर कर ना.

मी गाऊनवरूनच तिच्या पाठीवर मसाज करायला लागलो. तिच्या गांडीचा उंबरठा पाहून माझा लवडा केव्हाच उठला होता.

ती: अरे कपड्यावरूनच काय मसाज करतोस? वर कर ना माझा गाऊन.

मी- खरंच काकू?

ती- हो त्यात काय? पॅंटी घातली आहे ना मी खाली.

असं म्हणत तिने तिचा गाऊन अगदी मानेपर्यंत वरती केला. त्याबरोबरच तिचं पाठमोरं अर्धनग्न शरीर माझ्या दृष्टीस पडलं. तिने सेक्सि पॅंटी घातली होती. त्यातून तिच्या गांडीचा बराचसा भाग उघडा पडला होता. तिच्या गोऱ्या मांसल मांड्या फारच चिकण्या होत्या. आणि… तिच्या इवल्याशा पँटीने झाकलेली तिची पुच्ची…!!! वाहह!! काय फुगीरपणा होता त्यात!

मी लगेच तिच्या पाठीवरून हात फेरत मसाज करायला लागलो. तसतशी ती आणखी कामातुर होत कन्हायला लागली, “उऊहहहहह…!!!”

मी हळूहळू माझा हात तिच्या ब्रा च्या कपांच्या काठावर नेऊन तिथे स्पर्श करत होतो. ती कण्हली, “आह्ह्ह…!”

मग माझा हात तिच्या कमरेवर फिरत होता. फिरवता फिरवता मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीच्या गोलाईवर नेले आणि त्यांची चांगली मसाज करायला सुरुवात केली. आता तर तिचे कण्हने चांगलेच वाढले, “आआःहहहहहहह……!”

इकडे जितेश दरवाज्याच्या आडून सर्वकाही बघत होता. तिने तिचा गाऊन काढून घेतला आणि ब्रा ची पट्टी सोडत परत आरामात लेटली. मी तिच्याशी बोलत होतो.

मी- काकू कसं वाटतंय माझी मसाज?

ती- अरे फारच सुरेख. गांडीवर कर ना मसाज माझ्या.

मी लगेच तिच्या पँटीच्या आत हात घालून तिच्या गांडीच्या कपारीची मसाज सुरू केली. तसं करतांना तिच्या पुच्चीवरून पँटीच्या थोडासा भाग बाजूला झाला आणि मला तिच्या सुजलेल्या पुच्चीचं दर्शन झालं. मी बोटांनी हळूच तिला स्पर्श केला तशी ती कळवळली, “उउमममममम…..! हो फिरव ना बोटं तुझं तिथंच. छान वाटतंय.”

मी- हो पण काकू पँटीमुळे थोडी अडचण येत आहे.

ती- अरे काढ ना मग..

असं म्हणून तिने तिची गांड वर उचलली जेणेकरून मला तिची पॅंटी काढता यावी. मी लगेच तिची पॅंटी काढून टाकली. त्या बरोबरच इकडे तिची ब्रा ही बाजूला झाली. आता जितेशची मम्मी पूर्ण नागडी झाली होती. एव्हाना जितेश दरवाज्या आडून आपल्या मम्मीचं उघड शरीर बघत मुठ मारायला लागला होता.

मी तिच्या पुच्चीच्या भेगेतून बोटं फिरवलं तशी ती सुस्कारली, “उऊचहुउऊऊ…!” ती एकदम पाठीवर लेटली आणि मला तिच्या पुढील शरीराचे पूर्ण दर्शन झाले. तिने आपले पाय पसरले होते. तिच्या पुदीचा बनपाव चांगलाच फुगला होता. तिचे माऊ तिच्या जड श्वासाने वर खाली होत होते.

तिने लगेच मला स्वतःकडे ओढून घेतलं. मी तिच्या अंगावर जाऊन पडलो. तिने मला एक जोरदार चुंबन दिलं. तिचा हात माझ्या शॉर्ट पॅण्ट मध्ये घुसून माझा लवडा हलवत होता.

ती- वाट कसली बघतोस? झव ना मला..!

मी लगेच माझे कपडे उतरवले. तिचे दोन्ही वक्ष हातात पकडून मी चुसत होतो आणि इकडे ती माझा लवडा पकडून तिच्या पुदीवर घासत होती.

मग हळूच तिने तो आत घातला आणि माझी गांड दाबून मला धक्के मारायचा इशारा केला. मी तिला झवायला लागलो. तिचे ओठ चुसत, तिचे माऊ दाबत मी माझ्या मित्राच्या मम्मीला त्याच्या समोरच हेपत होतो.

मग माझा लंड थरारला तसा मी तो बाहेर काढून खाली येत तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तिच्या पुच्चीतून पाणी गळत होतं. मी ते पिऊन घेत चाटत होतो. काय पुदी होती माझ्या मित्राच्या मम्मीची!!

तिने परत मला वरती घेतलं आणि मी माझा लवडा तिच्या तोंडात दिला. ती मदहोश होऊन माझा लंड चोखत होती. तिची जीभ माझ्या लवड्यावर अगदी तलवारीसारखी फिरत होती.

इकडे जितेश त्याच्या मम्मीला माझा लंड चोखताना पाहून जोरजोरात मुठ मारायला लागला.

मग तिने माझा लंड सोडला आणि मला परत झवायला सांगितलं. मी लगेच खाली गेलो आणि तिच्या पुदीत माझा लवडा घुसवून तिची चुदाई सुरू केली. ती मोठयाने कण्हत होती, “ऊहहह… यययासस….. फक… मी……!!!!

काही वेळ तिला कचाकचा झवल्यावर माझा लंड विर्य गाळायला लागला. मी शेवटचा धक्का मारला आणि पूर्ण विर्य तिच्या पुच्चीतच सोडलं. त्याच वेळी तीही झडली.

मी बाजूला पडून रेस्ट घ्यायला लागलो. इकडे जितेशही आपल्या मम्मीला झडतांना बघून तोही स्लखीत झाला.

तिच्या कामोत्तेजक गोळीचा पॉवर काही उतरायचं नावच घेईना. ती रात्र मी तिला चांगलंच झवून काढली होती. त्यानंतर ती थकून झोपी गेली आणि मी जितेशच्या रूममध्ये आलो. तोही आपल्या मम्मीला झवतांना बघून मुठ मारल्याने थकून झोपी गेला होता.

त्यानंतर काय काय घडले, त्याने माझ्या मम्मीला कसं झवलं आणि मग आम्ही सर्व ग्रुपसेक्स कसा केला ते पुढील भागांत. ही कहाणी कशी वाटली कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *