तू माझ्या मम्मीला झव, मी तुझ्या मम्मीला झवतो भाग ३

नमस्कार मंडळी. मी सारंग आपल्या सर्वांना माझ्या आणि माझा मित्र जितेशच्या मम्मीच्या झवाझवीची कहाणी सांगत आहे. मागील भागांत आपण वाचलंय की कश्याप्रकारे ब्लू फिल्म पाहून आम्हा दोघांना एकमेकांच्या मम्मीबद्दल कामभावना उत्पन्न झाल्या. मग आपल्या मम्मीच्या ब्रा पॅन्टीज एकमेकांना देऊन आम्ही कसे त्यांच्या पुच्च्या आणि बुब्सची कल्पना करून मुठ मारल्या. मग जितेशच्या मम्मीला जूसमध्ये कामोत्तेजक देऊन कसा मी तिला झवलो ते सांगितलं. ते भाग वाचा:

तू माझ्या मम्मीला झव, मी तुझ्या मम्मीला झवतो

तू माझ्या मम्मीला झव, मी तुझ्या मम्मीला झवतो भाग २

आता ह्या भागात जितेशने माझ्या मम्मीला कसं चोदलं ते मी सांगतो. त्या रात्री जितेशच्या मम्मीला झवल्यावर सकाळी जेव्हा ती उठली तेव्हा ती माझ्याशी नजर मिळवत नव्हती. तिच्या चेहऱ्यावर मला पश्चाताप दिसत होता.

जितेश जसा अंघोळीला गेला तशी ती माझ्याकडे येऊन रात्रीच्या घटनेबाबत मला माफी मागत हमसून रडायला लागली. मी तिच्या पाठीवरून हात फेरत तिला समजावलं की जे झालं ते मी कोणालाच सांगणार नाही. ते सिक्रेट आपल्यातच असेल. तेव्हा ती थोडी शांत झाली.

मग तिचा मूड ठीक करण्यासाठी मी म्हणालो: मी- काकू तुम्ही फार सुंदर आहात पण. ती: धत.. काहीही..! मी- हो काकू. काल मी पहिल्यांदा तुमचं आतील सौंदर्य पाहिलं. तुमचे वक्ष आणि योनी कमालीची सुंदर आहे. ती- सारंग मार खाशील बरं… असं म्हणून ती हसायला लागली.

तिचा मूड ठीक होताच मी तिच्या ओठांच चुंबन घेतलं. ती मला दूर करत किचनमध्ये पळाली. इतक्यात जितेश बाथरूममधून बाहेर पडला.

जितेश: आता माझ्या मम्मीसोबत मस्करी करून झाली असेल तर तुझ्या मम्मीला कसं झवायचं त्याचा प्लॅन कर ना.

मी- अरे तू बिनधास्त रहा. पुढच्याच आठवड्यात माझी मम्मी तुझ्यासाठी आपली पुच्ची खोलून लेटली असेल.

पुढील आठवड्यात माझे पप्पा कंपनी टूरवर गेले. मी जितेशला माझ्या घरी अभ्यास करण्यासाठी बोलावलं. माझ्या मम्मीनेही त्याच मोठ्या आपुलकीने स्वागत केलं. पण तिला तेव्हा कुठं माहिती होतं की काही तासानंतर हाच तिची पुच्ची चोदणार आहे म्हणून!

आम्ही दोघे अभ्यास करायला बसलो आणि माझी मम्मी जेवणाचे ताट करत होती. जितेशने मला विचारलं:

जितेश- काय रे कसं वाटलं माझ्या मम्मीला झवून? तू तर थांबायचं नावच घेत न्हवतास.

मी- अरे काय झववते यार तुझी मम्मी! खूपच मजा आली काल. आणि त्यांची पुच्ची पण मस्तच आहे बरं का! चाटून काढली मी पूर्ण.

जितेश: आय एम प्राउड ऑफ माय मॉम! बरं आता तुझ्या मम्मीला कसं झवायचं ते सांग ना.

मी- सोप्प आहे. तिला काही कामोत्तेजक वगैरे द्यायची गरज नाही. तू फक्त तिला रात्री हस्तमैथुन करतांना दिसला ना की ती स्वतःहूनच तुझ्याकडे येईल तुझा लवडा चोखायला लागेल.

जितेश- काय सांगतोस? तुला कसं माहिती?

मी- अरे आपल्यासारख्या जवान पोराचा लंड बघून कोणतीही आंटी घायाळ होते. आणि मी माझ्या मम्मीला ओळखून आहे. कधी मार्केटला गेलो ना की तिची नजर पोरांच्या पँटवर असते.

जितेश- अरे वाह! आज तर चांगलीच मजा येणार.

मग थोड्याच वेळात माझी मम्मी जेवणाचे ताट घेऊन हॉल मध्ये आली. आम्ही टीव्ही पाहत गप्पा करत जेवत होतो. जितेशच्या पॅन्टमध्ये माझं बोलणं ऐकून तंबू तयार झाला होता. माझ्या मम्मीचं लक्ष राहून राहून तिथंच जात होतं.

जेवण झाल्यावर आम्ही आमच्या रूममध्ये आणि मम्मी आपल्या रूममध्ये जायला लागली. जातांना मुद्दाम तिने जितेशला गुड नाईट म्हणत आलिंगन दिलं. तेव्हा त्याचा लंडोबा माझ्या मम्मीच्या जांघेवर आणि त्याची छाती तिच्या बुब्सवर दबल्या गेले. दोघांच्याही शरीरात एक सरसरी निघून गेली.

बेडरूममध्ये आल्यावर मी जितेशला प्लॅनिंग सांगितलं.

मी: हे बघ आता माझी मम्मी तिची कामवासना शमविण्यासाठी आपली पुच्ची रगडणार हे मला माहिती आहे. तू एक काम कर. हॉलमध्ये बसून तू मुठ मारत रहा. मम्मी बाथरूमला जायला रूमबाहेर येईल तेव्हा तू तिला मुठ मारताना दिसला पाहिजेस. मग बघ समोर काय होते ते!

आम्ही काही वेळाने माझ्या मम्मीच्या बेडरूमच्या दरवाज्यावर कान लावून आतील कानोसा घेतला. आतून मादकपने कन्हण्याचा आवाज येत होता, “हहुऊऊ…. ऊउमममम…. जितेश…. आहहहह….. मला तुझा लंड हवा… हहुउऊ…”

तिचे ते स्वर ऐकून आम्ही तर चकितच झालो. माझी मम्मी चक्क जितेशची कल्पना करून आपल्या पुच्चीत बोट घालत होती!

मी- चल आता तू सोफ्यावर लेटून मुठ मारत रहा. काही वेळात मम्मी बाहेर येईलच. मी इकडे माझ्या बेडरूममधून सर्व पाहत असेन.

मी सांगितल्या प्रमाणे जितेश सोफ्यावर लेटून मुठ मारायला लागला. त्याने त्याची शॉर्ट पॅण्ट आणि चड्डी खाली खेचली होती. मी माझ्या बेडरूममधून दरवाजाच्या काठातून बघत होतो.

माझ्या मम्मीच्या पुच्ची रगडण्याचा एक राउंड आटोपला असावा. ती रूमबाहेर येऊन बाथरूमला जात असतांना तिची नजर लंड हलवत असलेल्या जितेशवर पडली. आश्चर्याने तिने तोंड फाडला. ती हळूच बाथरूमला जाऊन हलकी होऊन आली. हळूहळू ती जितेशकडे वळली. तो तिच्याकडे डोकं करून लेटला होता. म्हणून तिला वाटलं असावं की ह्याला तिच्या उपस्तिथीची खबर नाही.

माझी मम्मी त्याच्या मागे उभी राहिली आणि तिने तिचा गाऊन वर केला. मग ती आपले बोटं तिच्या पुच्चीवर फिरवायला लागली. माझी मम्मी माझ्या मित्रासोबत हस्तमैथुन करत होती.

अचानक तिच्या तोंडून मोठी सुस्कारी निघाली आणि जितेश दचकून उठण्याचं नाटक करत म्हणाला, “का..आ..काका…कू… तुम्ही?”

त्याने चटकन आपली चड्डी आणि शॉर्ट वर सरकवली. मम्मीनेही तिचा गाऊन खाली केला.

मम्मी- अरे हे काय? सुरू ठेव की तुझं काम. मी बाथरूमला जात होते तर तू मला हस्तमैथुन करतांना दिसला.

जितेश- सॉरी काकू.

मम्मी- अरे काही हरकत नाही. या वयात सर्वच करतात. मी ही माझं हस्तमैथुन आत्ताच आटोपलं बघ.

जितेश- खरंच काकू? तुम्ही पण हस्तमैथुन करत होतात?

मम्मी- हो रे. तुझे काका तर कायम टूर वरच असतात. म्हणून मला बोटांनी काम चालवावं लागते खूपदा. चल आता मी तुला रिलॅक्स करून देते.

असं म्हणून ती सोफ्यावर बसली. तिने जितेशची पॅण्ट खाली सरकवली. तसा त्याचा थोडा मलूल झालेला लंड बाहेर आला. तिने त्याला हलवून जागं केलं. तो उठल्यावर तिने त्याला चूसायला सुरुवात केली. चुसता चुसता ती म्हणाली, “सारंगला ह्यातलं काही कळू देऊ नको रे.”

मी दरवाज्या आडून सर्व पाहत होतो. जितेश मोठे सुस्कारे घेत लंड चुसवून घेत होता. लगेच तिने तिचा गाऊन काढला आणि ती पूर्ण नंगी झाली. तिने तिचे पाय पसरले. जितेशला कळलं की तिला काय हवं आहे. तो खाली बसला आणि तिची पुच्ची चाटायला लागला. मम्मी कण्हत होती, “ऊऊहहह…. हहहम्म्म….!”

नुकतीच चिकट पाणी आणि मूत सोडलेली माझ्या मम्मीची पुच्ची जितेश चटचट चाटत होता. मग लगेच तिने त्याला आपल्या अंगावर घेतलं.

मी हळूच सोफ्याच्या मागे जाऊन लपलो. आता मला त्यांच्या हरकती अगदी जवळून दिसत होत्या. जितेशला ती कल्पना होतीच.

तिने त्याचा लंड आपल्या पुच्चीवर घासून त्याला तिच्या प्रवेश द्वारावर ठेवला. मग त्याने हलकासा एक धक्का दिला आणि त्याचा टोपा तिच्या पुच्चीत सामावला. मग तो हळूहळू पुढे मागे धक्के ध्यायला लागला. तशी मम्मी कन्हायला लागली, “ऊहह… ययसस… मममहऊऊ… जोरात घे आणखी यययासस…!”

तसा तो जोराने तिची पुच्ची चोदायला लागला. मग तिने त्याला लेटवलं आणि ती त्याच्या लवड्यावर स्वार होऊन घोडा दौडवायला लागली. मी सरकत तिच्या गांडीजवळ गेलो. ती आपली गांड मोठ्या वेगात खाली वर करत होती. त्यांच्या चुदाई चा ‘फच्च फच्च पकच्च’ असा आवाज सरळ माझ्या कानात घुमत होता.

माझ्या मम्मीच्या ह्या जोरदार चुदाई समोर जितेश काही टिकला नाही.

जितेश- काकू..आआहहह… निघत आहे माझं, “यययऑइऊ यासससस…!”

त्याने तिची खाली वर होणारी गांड धरली आणि एकदाची खाली बसवून ठेवली. त्याने त्याच्या विर्याची पिचकारी तिच्या पुच्चीत खोल सोडली. अगदी त्याच वेळी माझी मम्मीही स्लखीत झाली.

मी हळूच माझ्या बेडरूममध्ये आलो. ते दोघंही आता थकले होते.

मम्मी- जितेश बेटा, काय लंड आहे रे तुझा! फार मजा आली.

जितेश- मलाही काकू. फारच मस्त आहे पुच्ची तुमची.

मम्मी- बरं चला आता झोपुया. आता तर आपल्या दोघांचा जुगाड तर झालाच आहे, पाहिजे तेव्हा झवत जाऊ आपण.

त्याने त्याला संमती दर्शवली. मग मम्मी आपल्या खोलीत गेली आणि जितेश माझ्या रूमवर आला. मी त्याला त्याचा अनुभव विचारला.

तो- अरे तू तर स्वतःच पाहिलस नं? बेस्ट आहे रे तुझी मम्मी झवण्यात.

जितेशला ते ऐकून फार खुशी झाली.

तर अश्या रीतीने आम्ही मित्रांनी एकमेकांच्या मम्मीला झवून आमची दोस्ती आणखी गहरी केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *