त्याने केला माझा सेक्सी मेकओव्हर – Marathi Sexy Gay Sex Story

मला आधी पासूनच मुले आवडत होती. मला असे नेहमीच वाटे कि मी मुलांसाठीच बनलेलो आहे. मी कॉलेज मध्ये असताना मुलांकडे रोखून बघत असे. मला त्यांची बॉडी, त्यांचा भारदस्तपणा, त्यांची धिप्पाड छाती, छातीवर येणारे ते केस, शरीराच्या घामाचा येणार तो एक विशिष्ट वास, मिशा, दाढी, पिळदार स्नायू, समोरच्याला घायाळ करणारी भेदक नजर या आणि अश्या अनेक गोष्टींचे मला खूपच अप्रूप होते.

अप्रूप असायचे कारण म्हणजे एक तर मी म्हणालो तसे मला मुलांच्यातच जास्त रस होता आणि दुसरे म्हणजे माझी किरकोळ शरीरयष्टी. मी पाच साडे पाच फूट उंच होतो, दिसायला मात्र मी कमालीचा देखणा होतो. अतिशय रेखीव आहे माझा चेहरा असे लोक म्हणत असत. मला दाढी मिशा तर सोडाच मला माझ्या अंगावर एक बारीकशी लव देखील अजिबात म्हणजे अजिबात नव्हती.

माझे बायकी बोलणे, चालणे आणि नट्टापट्टा करायची माझी हौस यामुळे तर मला हे नक्कीच माहित होते कि मला मुलेच पसंद आहेत. पण मला या बाबत धाडस होत नव्हते कि मी या बद्दल कोणाशी बोलावे. हा विचार करत असतानाच मला एका मित्राने माझी ओळख अश्या एका मुला बरोबर करून दिली कि तो पण माझ्या सारखाच होता. पण तो माझ्या पेक्षा खूपच पुढे होता. त्याचे नाव राजू होते.

राजू आणि माझी ओळख होताच मला स्वर्ग प्राप्तीचा आनंद झाला. कारण तो तर माझ्या पेक्षा पण देखणा होताच पण त्याच बरोबर तो कमालीचा मादक पण होता. त्याचे कपडे बघून मला समजले कि त्याचे राहणीमान खूपच उंची आहे. त्याचे ड्रेसिंग सेन्स खूपच चांगले होते. त्याला मी नियमित भेटू लागल्याने त्याची आणि माझी जवळीक चांगलीच झाली होती.

एकदा तो मला घेऊन त्याच्या रूम वर गेला.तो बाहेर गावाचा होता आणि शिक्षणासाठी म्हणून तो इथे आमच्या गावी रहात होता. एका फ्लॅट मध्ये तो एकटाच राहायचा. तो मला तिथे घेऊन गेला आणि त्याने मला बसायला सांगितले. तो मला म्हणाला “तू बस. मी थोडे फ्रेश होतो आणि तयार होतो” मी बसलो त्याची वाट बघत आणि समोर असलेला टीव्ही बघत.

थोड्याच वेळात आतून एक मुलगी बाहेर आलेली मी बघतली. पण तिला नीट निरखून बघताच मला समजले कि तो राजू होता. त्याने क्रोस ड्रेसिंग केले होते.क्रोस ड्रेसिंग म्हणजे आपल्या लिंगाच्या उलट ड्रेसिंग करायचे. त्याला बघून मी डोळे मोठे केले. कारण त्याने असे काही अफलातून ड्रेसींग केले होते कि काही विचारू नका. मी त्याला ओळखत होतो म्ह्णून ठीक आहे. पण जो पहिल्यांदा त्याला बघेल तो नक्कीच फसणार हे मी जाणले.

त्याला बघून मी नेमके कुठे बघावे हेच समजेना. त्याच्या स्कर्ट मधून त्याची फिगर अशी काही दिसत होती कि जणू काही ३६-२४-३६ अशीच ती फिगर होती. त्याची छाती अशी पुढे आली होती कि ती खरीच असल्याचा भास होत होता. त्याच्या त्या घट्ट स्कर्ट मधून त्याची गांड कमालीची बाहेर आलेली होती. त्याचे ते अफलातून मेकअप आणि क्रोस ड्रेसिंग बघून मला खरंच खूप छान वाटले.

मी त्याला या बद्दल विचारू लागताच तो मला म्हणाला “तुला करायचे आहे का सांग क्रोस ड्रेसिंग?”

मी लागलीच त्याला होकार दिला. कारण आजवर मी ज्या गोष्टीसाठी तडपत होतो ती गोष्ट आज मला अशी अनायसे मिळत असेल तर मी कशाला नाही म्हणू ना. त्यामुळे मी लगेच त्यासाठी तयार झाल्याचे बघून तो पण खुश झाला. त्याने आतून एक बॅग आणली. तात खूप कपडे आणि काही सामान होते. त्याने मला त्यातील एक ड्रेस दिला आणि माझे कपडे काढण्यास सांगितले.

मी माझे कपडे काढले आणि त्यावेळी तो मला म्हणाला “हे बघ ड्रेस घालायच्या आधीच मेकअप करून घ्यावा. म्हणजे नंतर ड्रेस खराब होत नाही.” असे म्हणून त्याने माझ्या तोंडावर पाणी मारले आणि फाउंडेशन चा एक मोठा थर लावला. त्यावर त्याने बरेच काही काही लावत माझा चेहरा पुरा बदलूनच टाकला. ते करत असतानाच तो मला ते कसे कसे करायचे याचे धडे देत होताच. मी पण खूप मन लावून ते ऐकत होतो.

त्याने मग एका वेगळ्या पेन्सिल ने माझ्या भुवया कोरल्या. लाल रंगाचे डार्क लिपस्टिक माझ्या ओठांवर लावले आणि काही दागिने माझ्या गळयात आणि कानात घातले. “जास्त दागिने नाही घालायचे. नाही तर लोकांचे लक्ष आपल्या पेक्षा त्याकडेच जास्त जाते” तो मला म्हणाला आणि त्याने मग त्या बॅग मधून दोन स्पंज सारखे विशिष्ट गोळे बाहेर काढले. त्याना बघून मी ओळखले कि ते काय आहे ते.

त्याने मग मला तो काळ्या रंगाचा स्कर्ट घालण्यास सांगितले. मी स्कर्ट घालताच तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने ते दोन स्पंज चे गोळे माझ्या स्कर्ट मध्ये वरून माझ्या छाती जवळ कोंबले. माझी छाती भरदार आणि उठून दिसण्यासाठी ची केलेली सोय होती ती. त्याने त्याचा हात आत घालून ते नीट केले आणि जेव्हा त्याला ते ओके वाटले तेव्हा त्याने मला अजून एक गोष्ट दिली.

ती होती केसांचा विग. माझे केस तर छोटेच होते. त्यामुळे मला शोभेल असा केसांचा एक विग त्याने मला दिला आणि तो नीट घातला देखील. थोडा वेळ त्याला नीट बसवून झाल्यावर जेव्हा त्याला ते सगळे एकही ओके वाटले तेव्हा त्याने मला आरशात बघायला सांगितले.

मी आरशा समोर येताच मी स्वतःला ओळखूच शकलो नाही. मीच का तो हा असा प्रश्न मला पडला कारण त्याने माझे असे काही अफलातून क्रोस ड्रेसिंग केले होते ना कि काही विचारूच नका. मी भलताच खुश झालो. ते झाल्यावर तो मला म्हणाला “आपण आता जरी असे दिसत असलो तरी आता आपण तशी सर्व्हिस पण देणे आवश्यक आहे. मी तुला दाखवतो चल”

असे म्हणून तो मला घेऊन आत बेडरूम मध्ये गेला. त्याने मला मागून मिठी मारली आणि माझ्या गांडीवर तो त्याचा सोटा ठेऊन त्याला रगडु लागला. त्याच्या सोट्याचा स्पर्श माझ्या गांडीला होताच मला कमालीच्या भावना आल्याचे मी अनुभवले. त्याचा सोटा रगडत रगडत त्याने त्याचा हात माझ्या छातीवर ठेवला. खोटी जरी असली तरी त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने मला माझी छाती कडक झाल्यासारखे वाटू लागले.

मी माझे डोळे बंद केले आणि तो जे काही करत आहे त्याचा आनन्द घेऊ लागलो. त्याचा प्रत्येक स्पर्श माझ्या साठी हवा हवासा होता. मी आजवर ज्या स्पर्शासाठी आसुसलेलो होतो तो स्पर्श मला आज मिळत असल्याने मी पण खूप खुश होतो. त्याने माझे केस थोडे बाजूला केले आणि त्याने त्याचे ओठ माझ्या मानेवर ठेवले. तो माझ्या मानेचे चुंबन घेऊ लागला.

त्याच्या ओठांच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो. त्याने माझा एक हात मागे घेतला आणि त्याच्या सोट्यावर ठेवला. त्याचा सोटा माझ्या हातात येताच मी त्याला हळू हळू करत वर खाली करून हलवू लागलो. त्याने मग मला मागे केले आणि माझ्या तोंडात त्याचे तोंड देऊन माझे तो चुंबन घेऊ लागला. त्याच्या सोट्याला मी अजूनही माझ्या हातात पकडून होतोच.

त्याने मग त्याचा ड्रेस खालून वर केला आणि त्याचा सोटा बाहेर काढला. त्याचा सोटा बाहेर येताच त्याने मला खाली बसवले. त्याने माझ्या केसांना मागून मानेच्या इथे पकडले, त्याचे दोन्ही पाय त्याने गुडघ्यातून वाकवले व तो त्याचा सोटा माझ्या तोंडात देऊन त्याची कंबर मागे पुढे करू लागला. त्याचा सोटा मी मन लावून चोकत होतो. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते.

त्याचा सोटा चोकत असताना माझ्या थुंकीने जसा त्याचा सोटा ओला होत होता तसे माझ्या भावना पण अनावर होत होत्या. खूप वेळ त्याचा सोटा चोकून झाला आणि त्याने मला थांबवले. त्याने मला पुढे उभ्यानेच झुकवले आणि माझी निकर काढून मला नग्न केले. माझ्या गांडीच्या भोकात त्याने त्याच्याकडे असलेले एक विशिष्ट पद्धतीचे क्रीम सोडले आणि त्याची दोन बोटे आत बाहेर करून ते मोठे केले.

माझे भोक लगेचच मोठे झालेलं बघून त्याने त्याचा सोटा माझ्या गांडीत घातला व त्याचे दोन्ही हात त्याने माझ्या कमरेवर ठेऊन तो जोरजोरात त्याची कंबर मागे पुढे करू लागला. त्याचे हिसडे प्रचंड ताकदीचे होते. तो एकसारखे त्याची कंबर हलवत होता आणि त्याच्या प्रत्येक हिसड्याने माझ्या गांडीचे भोक मोठ मोठे होत होते आणि मला त्याचा आनंद मिळत होता.

खूप वेळ त्याने मला ठोकले आणि त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या गांडीत सोडले व आम्ही दोघे पण मग शांत झालो.अश्या प्रकारे मला त्या दिवशी त्याने क्रोस ड्रेसींग पण शिकवले आणि माझा उपभोग पण घेतला. तेव्हापासून आम्ही रोजच हा डाव करू लागलो होतो. मला जे पाहिजे होते ते गावातच मिळाले असल्याने मी तर खूपच खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *