थंडीची मजा Marathi Pranay Katha

मी एका मोठ्या कंपनी मध्ये जॉब करत होतो. माझा हुद्दा तास बऱ्यापैकी मोठा होता. माझ्याबरोबर खूप लोक काम करत होते. आमच्या विभागात मुली देखील भरपूर होत्या. मोठ्या कंपनीची एक चांगली गोष्ट चांगली असते ती म्हणजे ते त्यांच्या कर्मचारांना खूप सवलती, ट्रिप इत्यादी देत असतात. त्याच प्रकारे आम्हाला कंपनी ने एका थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्याची ट्रिप दिली होती.

आमच्या विभागाचे सर्वजण जाणार होतो. माझ्याबरोबर माझे इतर सहकारी पण खूप खुश होते. त्याचपैकी एक होती वैष्णवी.

वैष्णवी माझ्या पेक्षा छोटी होती. माझे लग्न झाले होते. तीचे अजून लग्न व्हायचे होते. तिचे कॉलेज नुकतेच पूर्ण झाले होते आणि एक वर्षांपूर्वीच तिने कंपनी मध्ये जॉब घेतला होता. तिच्या ऑफिस च्या पहिल्या दिवसापासून मी तिला मदत करत होतो. तिला सगळे समजावून सांगितले होते काम कसे करायचे ते. वर्षभर होऊन गेले तरी अजून तिच्या चुका काही कमी झाल्या नव्हत्या. मी तिला नेहमी सांभाळून घेत असे.

तिला हि गोष्ट चांगली माहित होती. त्यामुळे ती माझे नेहमीच गुणगान करत असे. ती मला नेहमी म्हणायची “पंकज, तुझा स्वभाव खूप चांगला आहे. तू मला किती सांभाळून घेतो. मी इतक्या चुका करते तरीही तू मला कधी ओरडत नाही. यामुळेच तू माझा ऑफिस मधील सगळ्यात लाडका आहेस. आणि कॉलेज नंतर इतक्या चांगल्या पद्धतिने मी कोणास माझ्या गोष्टी सांगितल्या नाहीत. मी तुझ्याशी माझ्या गोष्टी नेहमीच शेयर करते.”

मला हे गुणगान आवडायचे कारण वैष्णवी आमच्या विभागातील सर्वात तरुण आणि देखणी मुलगी होती. उंच, खेळाडू ची पार्श्वभूमी, वयात आलेला छातीचा उभार, कोणाचाही सोटा उभा राहील अशी नजर. अश्या मुलीकडून कौतुक करून घेण्यास कोणाला आवडणार नाही. वैष्णवी ला जसा मी आवडायचो तसेच माळ देखील ती आवडायची. माझी नजर नेहमीच तिच्यावर असायची.

ठरल्याप्रमाणे आम्ही सगळेजण ट्रिप साठी जायला निघालो. आमच्याबरोबर अजून एका कंपनी चा ग्रुप होता. त्या टूर कंपनीने सगळे व्यवस्थित नियोजन केले होते. एकच गोंधळ झाला होता. तो म्हणजे नेमके मी आणि वैष्णवी दुसऱ्या बस मध्ये होतो आणि आमचे बाकीचं सहकारी दुसऱ्या बस मध्ये. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यापासून पूर्ण वेगळे होणार होतो. आम्हाला त्यांच्यासमवेत एक मिनिट पण व्यतीत करता येणे शक्य नव्हते.

ते ऐकून मला वाटले कि वैष्णवी कदाचित नाराज होईल. पण माझा भ्रमनिरास झाला. ती म्हणाली “उलट बरेच झाले. नाही तरी आपल्या विभागातील बाकीचे लोक कसे आहेत माहित आहे मला. सगळे मला पाण्यात बघतात. आपल्याला आता जास्त चांगली मजा घेता येईल”. ते ऐकून मला देखील बरे वाटले. मनोमन मी सुखावलो.

आमचा प्रवास सुरु झाला. जवळपास पंधरा दिवसाची ट्रिप होती ती. सुरवातीस आम्ही जिकडे राहिलो तिकडे सर्वात मिळून एकच हॉल राहण्यास होता. त्यामुळे रात्री मी व वैष्णवी अलग अलग झोपत होतो. सुरवातीस आम्हास काही अडचण नव्हती. पण नंतर त्या गोंगाटाने झोप लागत नाहि अशी सगळ्यांची तक्रार केल्यावर त्यांनी दोघात एक रूम देण्याचे मान्य केले. आम्ही कोणास ओळखतच नव्हतो त्यामुळे मी आणि वैष्णवी एकाच रूम मधे राहू असे आम्ही त्यांना कळविले.

त्याच दिवशी सकाळी आम्ही बर्फाच्या ठिकाणी गेलो. आम्ही खूप मौज मजा करत होतो. वैष्णवी बरोबर माझा वेळ खूप छान जात होता. तीला देखील माझा सहवास आवडत होता. आम्ही दोघांनी थंडी वाजू नये म्हणून खूप उबदार कपडे घातले होते. आम्ही एकमेकांच्या अंगावर बर्फ मारून खेळत होतो. ते चुकवत चुकवत मी तिला हळूच ओढून खाली पाडत होतो.त्यामुळे माझा तिच्या अंगाला स्पर्श होत होता. पण ती काही बोलत नव्हती.

बर्फाच्या घसरती असलेल्या भागातून मी तिला घेऊन पडलो आणि माझ्या अंगावर ती पूर्ण पणे पडली. खेळाचाच एक भाग असल्याने ती देखील त्याचा आनंद घेत होती. त्या उबदार कपड्यातून देखील मला तिच्या उरोजांचा स्पर्श स्प्ष्टपणे जाणवला. माझी छाती धडधडू लागली. मी तिला खाली पडण्याचा बहाणा शोधू लागलो. कदाचित तिला ते समजले होते पण ती काही बोलत नव्हती.

जवळपास आम्ही दिवसभर खेळून सायंकाळी रम वर परतलो. सायंकाळी तिचे अंग अचानक गरम झाले आणि तिला खूप थंडी वाटू लागली. मी लगेच माझ्याकडचे औषध दिले. तासाभरात तिचे अंग शांत झाले पण तिची थंडी काही केल्या कमी होईना. ती सतत रूम मधील शेकोटी समोर बसून होती. एव्हाना रात्र झाली होती. तिने एका डॉक्टर ला फोन केला. “आता खूप रात्र झाली आहे आणि बाहेर बर्फवृष्टी पण चालू आहे त्यामुळे बाहेर रस्ते बंद आहेत.” तो डोसाट्रो म्हणाला.

“अहो पण मला खूप जास्त थंडी वाजत आहे. मी काय करू?” तिने विचारले.

“हे बघा अश्यावेळी एकच उपाय म्हणजे तुमच्या नवऱ्याच्या शरीराची उब घ्या. तुम्हाला बरे वाटेल.” तो म्हणाला आणि फोन ठेवला.

तिने काय झाले आहे ते सांगितले. मी देखील विचारात पडलो. पण मीच मग म्हणालो “हे बघ वैष्णवी, पाहिजे तर तू माझ्या कुशीत थोडावेळ बस. जर तुला काही अडचण नसेल तरच. कारण अशीच बसली तर सर्दी डोक्यात मुरेल आणि काही तरी वेगळे होईल”.

तिने तात्काळ होकार दिला. मी दार लावले आणि सोफयावर बसलो. मी माझ्या चादरीत वैष्णवी ला घेतले आणि तिने माझ्या हाताला मिठी मारली. तिचे उरोज पुन्हा माझ्या शरीराला लागले. त्यावेळी तिच्या अंगावर केवळ तिचे कपडे होते. त्यामुळे तिचे स्तनाग्रे मला स्पष्टपणे लागत होती. थोडावेळ आम्ही तसेच बसलो.

“पंकज मला थोडी उब वाटत आहे. पण अजून पूर्ण थंडी नाही गेली” ती म्हणाली.

मी तिला बाजूला केले आणि बेडवर पडलो. तिला म्हणालो “तुझे अर्धे शरीरच गरम होईल जर आपण सोफ्यावर बसून राहिलो तर. इकडे ये म्हणजे पूर्ण शरीराला उब मिळेल” मी  म्हणालो.

ती उठली आणि माझ्या कवेत आली. मी तिला मिठी मारली आणि तिला घट्ट पडकून बसलो. आता मात्र मला काही सुचेना. मी हळू हळू तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या उबदारपणाने ती म्हणाली “पंकज मला बरे वाटत आहे तुझा उबदारपणा” ती म्हणाली. माझे धाडस वाढले. मी माझा हात हळू हळू तिच्या नितंबावरुन फिरवू लागलो. तिची कडक गांड भोपळ्यासारखी गोल मटोल होती.

हात फिरवताना तिच्या निकराची कडा माझ्या हाताला स्पष्ट लागत होती. तिच्या गांडीचे फाक एकदम फक्कड होते. माझा हात फिरू लागला तसे ती अधिक गरम झाली. “तुला अजून उब हवी आहे का वैष्णवी?” मी विचारले.

“हो हवी आहे” ती म्हणाली.

त्यावर मी माझे हात तिच्या पॅण्ट मध्ये घातले आणि तिची गांड दाबू लागलो. तीचा नकार नाही मिळाला ते बघून मी माझे तोंड तिच्या तोंडावर ठेवले. तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागलो. ती काही केल्या तिचे तोंड बाजूला घेत नव्हती. थंडीने कुडकडणाऱ्या वैष्णवीला ते हवेहवेसे होते. आमची थुंकी एकमेकांच्या तोंडात मिसळत होती.

माझा हात मी तिच्या टीशर्ट मध्ये घातला आणि तिचे उरोज दाबू लागलो. तिचा हात मी माझ्या सोट्यावर ठेवला आणि लगेच ती तो कुरवाळू लागली. माझ्या सोट्याच्या स्पर्शाने ती अधिकच तप्त झाली. मी तिचा टीशर्ट उतरवला. तिचे स्तन माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला सुरवात केली. तिने माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घालून माझ्या गोट्याना कुरवायला सुरवात केली होती.

आम्ही दोघांनी एकमेकांचे कपडे उतरवले आणि नागडे झालो. माझा सोटा तिच्या योनीवर घासला जात होता. मी तिला उठवले आणि माझ्या तोंडाकडे गांड करून बसण्यास सांगितले. माझ्या तोंडाजवळ तिची योनी आली. मी तिच्या योनीत माझी जीभ घातली आणि तिची योनी मी चाटू लागलो.

वरून तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि आधाशासारखे माझा लंड चोकू लागली. पचपच करत तिच्या तोंडाचा आवाज येत होता. मी मधेच योनी बरोबर तिच्या गांडीचे भोक देखील चाटत होतो. माझी जीभ सरसर करत फिरत होती. योनिवरून तिच्या गांडीच्या भोकापर्यंत मी त्याचा आस्वाद घेत होतो. तिची योनी क्षणात ओली झाली होती.

पाझरणाऱ्या योनीत प्रवेश करण्याची हीच योग्य वेळ आहे हे माझ्या लक्षात आले. मी तिला खाली घेतले आणि तिच्या तंगड्या फासटल्या. तिची गोरीपान योनी माझ्या सोट्याला आत घेण्यास आतुर होती. मी वेळ न दवडता तिच्या योनीत माझा लंड खुपसला. ती जोरात किंचाळली. मी माझे तोंड तिच्या तोंडात घातले आणि तिला शांत केले.

मी हळू हळू करत माझा सोटा पूर्ण आत घातला आणी अलगद मागे पुढे करू लागलो. आता तिला हा प्रकार चांगला वाटू लागला. तिची कडक योनी मार्ग माझ्या सोट्याच्या घर्षणाने आधीच ओलसर होऊन पाझरत होता. मी आता माझा वेग वाढवला आणि माझे दणके जोरजोरात वाढवले. चुंबनाचे वर्षाव आणि माझे खाली बसणारे हिसडे यामुळे वैष्णवी वेडी झाली होती.

बाहेर असणारे थंड वातावरण आमच्या बाजूने होते. जवळपास एक तास भर मी तिच्या योनीत माझा सोटा घालून मागे पुढे करत होतो. अखेरीस माझे वीर्यपतन होणार हे लक्षात आल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. तिने हावऱ्या सारखे माझ्या सोट्याला पुन्हा चोकण्यास सुरवात केली. त्वरित्च माझे वीर्य माझ्या सोटयातून बाहेर आले आणि तिच्या तोंडात माझे वीर्य गळाले.

आम्ही शांत झालो. पुढे ती पूर्ण रात्र मी तिला रेमटून काढली. सकाळी तिची थंडी पूर्णपणे गेली होती. पण आता मात्र तिला रोजच एक वेगळ्या प्रकारची थंडी वाटू लागली होती. आम्ही दोघेही रात्र व्हायची वाट बघू लागलो होतो. वैष्णवी सारख्या मुलीला ठोकायला मिळते म्हणून मी खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *