दादा-वहिनीचा संभोग – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी शिल्पा आज तुमच्यासमोर एक कामुक कथा घेऊन हजर आहे. मी आशा करते की, तुम्हाला माझी ही कथा आवडेल. ही कथा आहे माझ्या दादा आणि वहिनीची.

या कथेत मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेली घटना तुमच्या समोर मांडत आहे. मी शाळेतून लवकर घरी आले, आणि मला दादाच्या खोलीतून कामुक आवाज ऐकू आला.

काय झालं म्हणून पाहायला गेले, तर दादा वहिनीला नागडं करून झवत होता. कथा सुरू करण्याअगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल सांगते. माझ्या घरी मी, आई-बाबा, आणि दादा-वहिनी असतात.

मागच्या वर्षी दादाची बदली पुण्याला झाली. म्हणून मग दादा-वहिनी पुण्याला गेले. माझी दहावी झाल्यानंतर मग मी पण शिकण्यासाठी दादाकडे पुण्याला आले.

दादाने माझं ऍडमिशन जवळच्या एका शाळेत केलं. आणि चांगल्या जागी क्लास लावून दिले. मी सहसा दिवसभर शाळा आणि क्लास करण्यात बाहेरच असायचे.

सायंकाळी सहा वाजता घरी परत यायचे. एके दिवशी माझी शाळा लवकर सुटली, आणि आज क्लास पण नव्हते. म्हणून मग मी सरळ घरी जायचा निर्णय घेतला.

घराची एक चावी माझ्याकडे आणि दुसरी माझ्या वहिनीकडे असायची. त्यामुळे मला काही टेन्शन नव्हतं. मी घरी गेले, दरवाजा आतून बंद होता.

मग मी वहिनीला कशाला परेशान करावं ह्या हेतूने माझ्या जवळच्या चावीने दरवाजा उघडला. चप्पल ठेवतेवेळी मला दादाचा बूट पण तिथेच दिसला. म्हणजेच दादा पण आज लवकर घरी आला होता.

मी दरवाजा बंद करून माझ्या खोलीत जायला निघाले. तेवढ्यात मला वहिनीच्या खोलीतून हळूच किंकाळण्याचा आवाज आला. मी हलक्या पावलाने खोलीच्या दरवाज्या जवळ जाऊन आत डोकावून पाहिलं.

आत पाहताच माझे हात-पाय जागीच थंड पडले. दादा आणि वहिनी दोघेही नग्न अवस्थेत एकमेकांच्या शरीराशी खेळत होते. हे आजपर्यंत मी फक्त इंटरनेटवर पाहिलं होतं.

पण आज असं साक्षात समोर पाहून मला घाम फुटला होता. मी दोन मिनिटांसाठी बाजूला झाले आणि शांत उभी राहिले. मला समजत होतं की ते दोघे प्रेम करत आहेत आणि मला इथून निघालं पाहिजे.

माझं मन मला थांबवत होतं. शेवटी मी पुन्हा एकदा हळूच आत डोकावून पाहिलं. ह्या वेळेस दादा वहिनीच्या स्तनांना दाबत होता. वहिनी पण दादाच्या लवड्याला आपल्या हातात घेऊन चोळत होती.

दोघेपण त्यांच्या प्रणयलीलेत मग्न होते. त्यांना पाहण्यासाठी माझं मन धडपड करत होते. शेवटी मी तिथेच एका बाजूला थांबून त्यांची रासलीला पाहण्याचं ठरवलं.

मग मी दरवाज्या जवळ अशा स्थितीत थांबले की, आतमधून मी दिसता कामा नये. दरवाज्याच्या फटीतून मी आत पाहू लागले. दादाने वहिनीच्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरून चोखायला चालू केलं होतं.

तर वहिनी पण आता दादाच्या केसांतून आपले हात फिरवत होती. तेव्हापासून आता मी दादाचा बुल्ला नीट पाहिला. दादाचा बुल्ला खूपच लांब आणि जाड वाटत होता.

ह्या अगोदर मी कधीच असा खरा बुल्ला पाहिला नव्हता. दादाचा रंग गोरा होता पण तरीही बुल्ला मात्र थोडा सावळ्या रंगाचा होता. वहिनी तर दिसताच कमाल दिसायची.

आणि आता अशा रुपात पाहिल्यावर तर अजून सेक्सी दिसत होती. वहिनीचे दोन्ही स्तन दादाने दाबून लाल केले होते. दोन्ही स्तनाचे निप्पल कडक होऊन ताठ उभे होते.

दादा अधून-मधून वहिनीचे निप्पल तोंडात घेऊन ओढायचा. वहिनी पण मागे राहत नव्हती. ती पण आपल्या तोंडून कामुक आवाज काढत दादाला अजून जोश देत होती.

दादाने काही वेळ स्तन चोखून झाल्यावर वहिनीच्या पोटावर चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. वहिनीच्या पोटावरुन दादा हळूहळू खाली येत होता.

दादाने अजून थोडं खाली येऊन आपले हात वहिनीच्या योनीवर ठेवले. मग हळूच दोन बोटांनी वहिनीच्या पुच्चीला फाकवुन पाहिलं. मग दादाने हळूच आपले ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेवून चाटायला सुरू केलं.

पुच्चीवर दादाच्या जिभेचा स्पर्श होताच वहिनी तडपडायला लागली. वहिनी दादाच्या डोक्याला अजून आतमध्ये दाबू लागली. एवढं कामुक वातावरण पाहून मला पण काहीतरी व्हायला लागलं.

माझे हात पण नकळतच माझ्या स्तनांवर जायला लागले. दादा-वहिनीच्या संभोगाचं चित्र पाहून मी पण उत्तेजित व्हायला लागले. हळूहळू माझा हात पण पॅन्टवरून माझ्या योनीवर जायला लागला.

नकळतच मी माझ्या योनीला चोळू लागले. आतमध्ये पाहिलं तर दादाने आता वहिनीचे दोन्ही पाय वर करून मागून पुच्ची चाटण्यास चालू केले होते. काही वेळातच दादा उठला आणि खाली उभा टाकला.

दादा उभा टाकताच वहिनी दादा समोर येऊन आपल्या गुडघ्यावर बसली. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच होत नव्हता. मला ह्या अगोदर वाटायचं की, फक्त व्हिडीओ मध्ये बुल्ला चोखतात.

पण इथे तर माझ्या डोळ्यांसमोर वहिनी दादाचा लवडा स्वतःच्या तोंडात घेत होती. बघता-बघता वहिनीने दादाचा पूर्ण बुल्ला तोंडात घेऊन चोखण्यास सुरुवात केली.

माझ्याकडे दादाची पाठ असल्यामुळे मी पूर्ण काही पाहू शकत नव्हते. दादाने थोड्या वेळातच वहिनीचे डोकं पकडून आपली कंबर हलवायला चालू केली.

थोडा वेळ वहिनीने बुल्ला चोखून चिकना केल्यावर दादाने तिला उठवून पलंगावर झोपवलं. मग दादा स्वतः तिच्या अंगावर आला आणि चुंबन घेऊ लागला.

वहिनीने आपला एक हात खाली नेला आणि दादाचा बुल्ला आपल्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला. दादाने बुल्ला पुच्चीमध्ये घुसवण्याची काही घाई केली नाही.

दादाने अगोदर आपला लवडा वहिनीच्या पुच्चीवर घासला. मग हळूच दबाव देत लवड्याला पुच्चीत घुसवलं. वहिनीने एक जोराची किंकाळी मारली. लगेच दादाने आपल्या हाताने वहिनीचे तोंड बंद करून टाकलं.

दादाने अजून थोडा दबाव वाढवत आपला पूर्ण बुल्ला वहिनीच्या आत घुसवला. वहिनीने आपले दोन्ही हात दादाच्या पाठीवर फिरवायला चालू केले.

हे पाहून दादाने सुद्धा मग न थांबता लगातार धक्के मारण्यास सुरुवात केली. आता दादाने वहिनीच्या तोंडावरून आपला हात काढला. हात काढताच वहिनीच्या तोंडून कामुक आवाज निघण्यास चालू झाले.

वहिनीने मग आपले दोन्ही पाय दादाच्या कंबरेभोवती गुंडाळून टाकले. आता दादाच्या प्रत्येक धक्क्यासोबत वहिनी पण खाली वर होत होती.

दादा मधेच कधी वहिनीचे स्तन तोंडात घेऊन चोखायला लागायचा, तर कधी मानेवर चुंबन द्यायचा. वहिनी पण मागे न राहता दादाच्या कानाला आपल्या ओठांनी पकडून चुंबन देऊ लागली.

थोड्या वेळात दादा बाजूला झाला, आणि वहिनीला स्वतःच्या अंगावर घेतलं. हे सर्व करताना त्याने आपला बुल्ला पुच्चीतून बाहेर निघू दिला नाही. आतापर्यंत माझ्या योनीने एकदा आपला रस सोडला होता.

आणि हे सर्व पाहत मी अजून एकदा उत्तेजित होऊ लागले होते. आता दादा खाली झोपला होता आणि वहिनी दादाच्या बुल्ल्यावर होती. वहिनी आपली कंबर हलवत दादाच्या बुल्ल्यावर खाली वर होत होती.

दादा मात्र आता मुक्तपणे वहिनीच्या स्तनांचा आनंद घेत होता. कधी तो तिच्या स्तनांना आपल्या हातात घेऊन गरगच्च दाबायचा. तर कधी स्तनांना जवळ ओढून आपल्या तोंडात पकडायचा.

वहिनी बरोबर लंड आत बाहेर करत होती, आणि दादा खाली निवांत झोपून मजे घेत होता. इकडे मी पण आता माझा एक हात माझ्या पॅन्टमध्ये टाकून माझ्या पुच्चीला चोळू लागले होते.

तेवढ्यात दादाने वहिनीला आसन बदलायला सांगितलं. म्हणून मग वहिनी उठली आणि पलंगावर उलटी होऊन झोपली. आता वहिनीची गांड वर होती.

दादाने लगेच दोन उशा घेऊन वहिनीच्या कंबरेखाली ठेवल्या. उशा ठेवल्याने वहिनीची गांड वर उठून छिद्र मोकळं दिसायला लागलं. दादाला आता जास्त मेहनत करावी लागणार नव्हती.

दादाने अगोदर वहिनीच्या नितंबावर दोन-चार थपल्या मारल्या. मग तिच्या गांडीवरून हात फिरवत तिच्या गांडीच्या छिद्रात आपला बुल्ला टेकवून एक हलका धक्का मारला.

धक्का मारताच वहिनीला त्रास व्हायला लागला. वहिनीने दादाला थांबण्यास सांगितलं, पण दादा आता ऐकण्याच्या मूडमध्ये नव्हता.

दादाने लगेच चार-पाच धक्के मारत आपला अर्धा बुल्ला वहिनीच्या गांडीमध्ये घुसवला. अर्धा लवडा आत जाताच दादा पुरता थांबला, आणि मग वहिनीच्या पाठीवर झोपत त्याने आपले हात पुढे नेले.

हात पुढे नेऊन त्याने वहिनीचे स्तन आपल्या हातात पकडले आणि चोळायला सुरुवात केली. वहिनीला गांडीमध्ये लवडा घ्यायची सवय नसावी, म्हणून जास्त त्रास होत होता.

थोड्याच वेळात दादाने हार मानून शेवटी लवडा काढून घेतला. लवडा बाहेर काढताच वहिनीने सुटकेचा श्वास सोडला. मग लवडा आपल्या हातात घेऊन तिने हलवायला चालू केले.

हे सर्व पाहत असताना माझ्या मनात खूप विचार येऊन गेले. पण वासनेच्या पुढे कुणाचं चाललं होतं. मी पण वासनेच्या भरात माझ्या भावाची झवाझवी पाहत होते.

दादाचा लवडा पाहून मला पण दादाच्या खाली झोपावं वाटू लागलं. तिकडे वहिनी दादाचा लवडा हाताने हलवत होती.

थोड्याच वेळात दादाच्या लिंगातून वीर्याची पिचकारी निघाली आणि सरळ वहिनीच्या तोंडावर पडली. एका पाठोपाठ सात-आठ विर्याच्या पिचकाऱ्या निघून वहिनीच्या तोंडावर, स्तनांवर आणि इकडे तिकडे पसरल्या.

वीर्य निघाल्यावर दादा तसाच पलंगावर एका बाजूला आडवा झाला. वहिनीने उठून तिचा परकर घेतला आणि तिच्या अंगावर पडलेलं वीर्य साफ करायला लागली.

मी हळूच दरवाज्यातून निघून माझ्या खोलीत येऊन झोपी गेले. त्यानंतर मला दादाला पाहताच दादाचा लवडा आठवतो. वहिनीचे ते कामुक अंग दादाला कशाप्रकारे मजा देत होते.

मला पण त्या दिवसापासून झवून घेण्याची खूप इच्छा आहे. पण कुणी विश्वासाचा मुलगा भेटलाच नाही.

मी त्यानंतर रोजच बोटाने माझी आग विझवण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण ही आग काही केल्या विझत नाही आहे. कुणी माझी ही आग विझवण्यासाठी तयार असेल तर मला नक्की कळवा.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

1 thought on “दादा-वहिनीचा संभोग – Marathi sex stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *