दारुडा मित्र आणि देखणी बायको – Marathi Sexy Mitrachi Bayko Sambhog Katha

मी आणि गुरु लहान पणापासूनचे मित्र होतो. मी चांगला शिकून पुढे नोकरीस लागून चांगला सेट पण झालो. पण गुरु चे मात्र तसे काही झाले नाही. तो नीट शिकला तर नाहीच नाही पण त्याचे करियर पण त्यामुळे काही फार चांगले झाले नाही.

आम्ही त्या दिवशी खूप वर्षांनी भेटत होतो. त्याला बघून मी अवाकच झालो. कारण तो खूपच कृष दिसत होता. अतिशय थकल्या सारखा आणि खूप दिवसांपासून उपाशी असल्या सारखा. मी तर त्याला सुरवातीस ओळखलेच नाही. त्यानेच मला बघून हाक मारल्यावर मी त्याला ओळखू शकलो. आम्ही चहा घेत घेत खूप वेळ गप्पा मारल्या. त्याने मला घरी येण्यास सांगितले.

पण त्याचा अवतार बघून मला फार काही इच्छा होत नव्हती त्याच्याकडे जायची. पण ना इलाज झाला होता माझा. मी तयार झालो. घरी तो आणि त्याची बायको असे दोघेच राहतात असे त्याने मला सांगितले वाटेत जाता जाता. मी आपला बर बर म्हणत वेळ मारून नेत होतो.

गावाच्या बाहेर एका अपार्टमेंट मध्ये तो राहत होता. मी त्याच्या घरी गेलो. आत जाऊन बसतोच तेवढ्यात त्याने हाक दिली. “अगं प्रिया बाहेर ये. बघ कोण आले आहे.”

त्याच्या आवाजाने आतून एक अतिशय मदमस्त स्त्री बाहेर आली. फार उंच नाही पण दिसायला रेखीव. गच्च शरीरयष्टी असलेली, केस मागे बांधलेले, काळे टपोरे डोळे, जराही मेकअप न करता देखील उठून दिसणारी, साधारण गुबगुबीत आणि लुसलुशीत अंगकाठी, पिवळ्या रंगाची साडी घातलेल्या प्रिया ला बघून मी अवाकच झालो.

याच्या सारख्या माणसाला इतकी देखणी बायको मिळालीच कशी याचे मला आश्चर्य वाटत होते. त्याला नीट बोलता देखील येत नव्हते कारण त्याने दारू ढोसली होती.

“हा माझा लहानपणीचा मित्र मोहित. मोहित हि प्रिया माझी बायको” त्याने आमची ओळख करून दिली.

मी खूप वेळ प्रिया कडे बघत होतो आणि तिच्या साठीच म्हणा मी तिथे खूप वेळ थांबलो. मी निघताना गुरु ने माझ्याकडून हळूच पाचशे रुपये मागून घेतले. मी पहिल्यांदाच त्याने मागितले असल्याने त्याला दिले पण. पण नंतर मला समजले त्याने ते दारू साठी घेतले होते. मी काही बोललो नाही.

तेव्हापासून माझे त्याच्याकडे नियमित येणेजाणे चालू झाले. प्रिया पण माझ्याशी खूप आपुलकी ने वागू लागली होती. त्यांचे एक मी बघितले होते कि गुरु च्या दारूच्या व्यसनामुळे त्यांच्यात नेहमी भांडणे होत होते. तो घरी खूप कमी पैसे देत असे. त्यामुळे प्रिया ला घर चालवणे देखील मुश्किल होऊन बसायचे. त्यामुळे त्यांच्यातील सगळेच सम्बंध तसे बिघडले होते.

एकदा मी त्यांच्या घरी गेलो असताना गुरु दारू पित असलेला मी बघितले. तरीही त्याला काही फरक पडला नाही. खूप लोड झाला होता तो. मी तसाच गप्पा मारत बसलो असताना मला आतून प्रिया चा बारीकसा आवाज आला.ती मला खुणावून आत किचन मध्ये बोलावत होती. मी तिकडे गेलो आणि म्हणालो “काय झाले वहिनी?”

“भाऊजी काय सांगू? तुम्हीच याना समजावून सांगा. किती दारू पितात. तुम्ही बघा कसे नीट आहात. तुमच्याकडे बघितले कि मनाला बरे वाटते. आधार वाटतो. कोणी तरी आपले आहे असे वाटू लागते मनाला” ती मला म्हणाली आणि तिच्या डोळ्यात पाणी आले.

तिला रडताना बघून मला काय करावे हे समजले नाही. मी तिचा हात हातात घेतला आणि म्हणालो “हो हो वाहिनी. तुम्ही काळजी करू नका. मी तुमचाच आहे. मी नेहमी तुमच्या बरोबर असेन. काळजी नसावी”

माझे बोलणे ऐकून तिला बरे वाटले आणि ती माझ्याकडे अचानक भेदक नजरेने बघू लागली. माझ्या काळजात लक्क झाले. अचानक ती माझ्या मिठीत आली आणि मला बिलगली. मला काही कळायचे बंद झाले. तिच्या छातीचा स्पर्श माझ्या छातीला झाला. तिचे ते मऊ मऊ उरोज माझ्या छाताडाला आदळताच मी व्याकुळ झालो.

तिने तिचा हात माझ्या पाठीवर ठेवला आणि ती वर खाली करत मला घट्ट मिठी मारून बसली होती. तिचं मनातील भावना मला समजल्या. मी पण मग स्वतःला रोखू शकलो नाही. मी पण तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. माझा हात फिरत फिरत मी तिच्या गांडीवर नेला आणि तिच्या गोलाकार गांडीला दाबू लागलो. तिचा देह कमालीचा मऊ होता.

तिला मी तसेच भिंतीकडेला आडोशाला नेले आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिला किस करू लागलो. तिचा गव्हाळ वर्ण तिला शोभत होता. तिच्या मऊ मऊ ओठाला मी चोकत होतो, चावत होतो. त्याच वेळी माझा हात तिच्या ब्लाउज कडे गेला. तिचं भरदार छातीला माझ्या हाताने मी जोरजोरात दाबू लागलो. तिची मदमस्त छाती माझ्या हाताने कुरवाळताना मला आसुरी आनंद मिळत होता.

ती माझ्या हाताच्या स्पर्शाने बेभान झाली होती. तिला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. मी तिच्या गळ्यावरून माझी जीभ फिरवत फिरवत तिच्या छातीकडे नेली आणि तिच्या छातीच्या उभाराना मी चावू लागलो. माझ्या या कृतीने ती अधिकच गरम झाली. तिचे ब्लाउज मी काढणार तोच बाहेरून गुरु चा आवाज आला “अरे मोहित काय करतोयस आत. ये लेका मी वाट बघतोय तुझी”

त्याच्या आवाजाने आम्ही बाजूला झालो. “मी आलोच थांब” मी प्रिया ला म्हणालो आणि बाहेर गेलो.

बाहेर गुरु नशेत तर्र होऊन बसला होता. त्याला समोरचे काहीच दिसत नव्हते किंवा समजत नव्हते. तो काहीही बरळत होता. मी त्याच्या शेजारी बसलो आणि त्याचा अजून एक पेग भरला. तो नशेत राहणे माझ्यासाठी चांगले होते. त्यामुळे मी त्याला दारूसाठी आग्रह केला. त्याला तेच हवे होते म्हणा. त्यामुळे त्याने मला अजिबात नकार दिला नाही.

तेवढ्यात खाण्यासाठी काही तरी घेऊन प्रिया बाहेर आली. ती माझ्या आणि गुरु च्या मध्ये येऊन उभी राहिली होती. गुरु ला ते देताना ती वाकली आणि तिची गांड माझ्याकडे झाली. तिच्या गोलाकार गांडीला बघून मी चेकाळलो. मी हळूच तिच्या गांडीवर हात ठेवला आणि तिला दाबू लागलो. त्यामुळे ती तशीच काही वेळ वाकून राहिली आणि मला तिची गांड तिने दाबू दिली. आम्ही दोघे गरम झालो होतोच आम्हाला आता थांबणे शक्य नव्हते.

गुरु आता उठू शकत नाही हे आम्हाला लक्षात येताच आम्ही बेडरूम कडे गेलो. आत जाऊन दार लावताच मी प्रिया वर तुटून पडलो. आम्हाला फार वेळ नसल्याने मी तिचे चुंबन घेत घेत तिची साडी फेडून टाकली व तिला पूर्ण नग्न केले. तिचा गुबगुबीत देह बघून माझ्या सोट्याने सलामी दिली. तिचे ते मदसम्त शरीर मला आव्हान देत होते. मी तिच्यावर तुटून पडलो.

तिच्या भरदार छातीला मी माझ्या दोन्ही हातात घेऊन ते मांसल गोळे जमेल तसे प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो. तिचे निप्पल्स प्रचंड कडक होऊन पुढे आले होते. त्यांना मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोकू लागलो. खूप वेळ मी तिची छाती दाबली व चोकली.

तिला मग मी बाजूला केले आणि मी खाली पाठीवर झोपलो. मी तिला वरून येण्यास सांगितले. तिने माझ्याकडे गांड केली आणि माझा कडक सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू केला. तिची गोलाकार गांड माझ्याकडे येताच मी माझ्या हाताची दोन बोटे हळूच तिच्या गांडीच्या मागून तिच्या योनिवरून फिरवायला चालू केले.

माझा हात हळू हळू करत मी तिच्या योनीच्या फुगीर भागावरून फिरवत फिरवत तिच्या छिद्रात घातली. सावकाश मी आत बाहेर करत ते भोक मोठे करू लागलो. तिची योनी यामुळे ओली होऊन पाझरू लागली. ती भावनेने ओथंबून वाहत होती आणि एकसारखी माझा सोटा चोकत होती.

सरतेशेवटी मी तिला बाजूला केले आणि तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीला मोकळे केले. तिच्या योनीत माझा भलामोठा सोटा मी कचकन कोंबला आणि तिच्यावर प्रचंड ताकदीने उडू लागलो. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर जोरजोर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. माझ्या प्रत्येक हिसड्याने तिच्या योनीच्या ठिकऱ्या उडत होत्या.

काच काच करत मी तिला ठोकत होतो आणि ती त्याच आवेगाने मला प्रतिसाद देत होती. आम्ही दोघेपण खूप घामाघूम झालो होतो. प्रियाने मला इतके ताकदीने पकडले होते कि तिची नखे माझ्या पाठीत खोलवर रुतली होती. पण मला त्याची पर्वा अजिबात नव्हती. मी तिच्यावर उडतच होतो.

खूप वेळाने माझा सोटा गळायच्या अवस्थेत येताच मी त्याला बाहेर काढले आणि तिच्या तोंडात खुपसला. तिने त्याला चोखायला चालू केले आणि लगेच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिचे तोंड वीर्याने भरून गेले. तिने पुढे काही वेळ माझा सोटा तसाच तोंडात ठेवून त्याला चोकत चोकत शांत केले आणि आम्ही कपडे घालून बाहेर आलो.

बाहेर गुरु अजूनही तसाच पडलेला होता. त्याला मी बेडरूम मध्ये नेऊन ठेवले आणि प्रिया चे एक दीर्घ चुंबन घेऊन मी निघून गेलो. तेव्हापासून मी नियमितपणे गुरु च्या घरी जाऊ लागलो होतो आणि तो असताना देखील प्रिया ला मनसोक्तपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *