दारुड्या बॉसच्या मुलीला घरीच झवले – Marathi Bosschi Mulagi Zavli Katha

आमच्या शेजारी माझा एक मित्र राहत होता. त्याचे नाव किरण होते. तसे बघायला गेले तर मी माझ्या पेक्षा वयाने मोठे होते आणि सर्वात म्हणजे ते माझ्या कंपनीचे डायरेक्टर होते. त्यामुळे मी आणि ते तसे चांगलेच जवळ होतो. किरण ला सगळे शौक होते. त्याचे लग्न झाले होते. त्याला दोन मुली देखील होत्या. तरीही त्याने दोन बायकांना ठेवले होते. ते सगळे मला माहिती होते. बाकी कोणालाच या बद्दल माहित नव्हते.

त्यामुळे त्याचा माझ्यावर जास्तच जीव होता. त्याच्या दोन मुलींपैकी एक मुलगी बाहेर गावी शिकायला होती आणि छोटी मुलगी इकडेच होती. मोठी चे नाव टिना होते. तर छोटी चे नाव मोना होते. दोघी पण दिसायला एक से एक आयटम होत्या. पण त्यातल्या त्यात म्हणाल तर मोना जरा जास्त उजवी होती. माझी आणि त्यांचं घरच्यांची देखील चांगली ओळख होती. मला त्यांच्या घरी चांगला मान होता.

पैकी मोना सतत ऑफिस मध्ये येत असे. त्यामुळे माझी आणि तिची चांगलीच ओळख होती. आमचे नंबर देखील एकमेकांकडे होते. कधी कधी ती मला मेसेज देखील करत असे. त्यामुळे मला तिच्या मनात काय चालू आहे याचा थोडा फार अंदाज बांधता येत असे. मोना वयात आलेली एक तरुणी होती. वयात आलेली तरुणी म्हणजे काय हे तुम्हाला वेगळे सांगायची गरज नाही.

गोरी, उंच आणि अतिशय मादक फिगर हे तिचे वैशिष्ट्य. सिंगल असल्याने अजिबात पोट सुटलेले नव्हते आणि त्याच बरोबर कुठेही अतिरिक्त चरबी नाही. त्यामुळे तिच्या शरीराकडे बघताना डोळ्यांना एक सुख मिळत असे. तिची छाती जशी गच्च होती तशीच तिची गांड जबरदस्त होती. वयात आलेल्या मुली नेहेमीच छाती पुढे काढून आणि गांड बाहेर काढून चालतात आणि मोना पण त्याला अपवाद नव्हती.

पण माझे मत विचाराल तर तिला तशी काहीच गरज नव्हती. कारण तिची फिगरच काही और होती. मी तिच्याकडे रोखून बघत असे आणि हे तिला देखील माहित होते. पण ती मला कधीच काही बोलत नसे. तिचे बोलणे पण माझ्या फेवर मधेच असे नेहमी. त्यामुळे मला हे नक्की माहित होते कि मोना ला पण माझ्या बद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहेच. पण मला पाहिजे ती वेळ नेमकि येत नव्हती. पण लवकरच ती वेळ आली.

किरण ने त्याच्या घरातच टेरेस वर एक दारू पिण्यासाठी म्हणून रूम कम बार केला होता. त्या दिवशी त्याच्या घरी तो आणि मोना दोघेच होते. घरचे कुठे तरी गावी गेले होते. त्यामुळे किरण ने त्याच्या दोन मित्रांना दारू पिण्यासाठी म्हणून बोलावून घेतले होते. मला पण त्याने बोलावले होते. त्याचे ते मित्र म्हणजे म्हातारे लोक होते. ते पीत होते. मी पीत नसल्याने मी कोल्ड ड्रिंक घेत त्यांना सोबत करत होतो.

वेळ जात होता तसे त्यांचे पेग वर पेग होत होते. त्यांना नाहीत उठता पण येत नव्हते. आम्ही वर दारू पीत होतो तर त्याच्या बरोबर खालच्या मजल्यावर मोना तिच्या बेडरूम काही तरी करत होती. स्नॅक्स संपले तसे किरण ने मला खाली जाऊन स्नॅक्स आणायला सांगितले. मी खाली जाताना माझी नजर मोना च्या बेडरूम मध्ये गेली. मला बघताच ती पुढे आली आणि म्हणाली “अरे संदीप तू पण आहेस होय. काय हवे आहे तुला?”

“सरानी स्नॅक्स मागवले आहे” मी असे म्हणताच तिने मला स्नॅक्स दिले आणि मला म्हणाली “इथे बेडरूम मध्ये सगळे आहे तुला हवे ते घेऊन जा. मी आता अंघोळीला चालली आहे”

मी मुंडी हलवली आणि वर गेलो. थोडा वेळ होतो न होतो तोच त्यांचे स्नॅक्स पुन्हा संपले. आता तर त्यांची अवस्था खूपच बेकार झाली झाली होती. त्यातून त्यांनी मला पुन्हा खाली धाडले. मी पुन्हा मोना च्या बेडरूम मध्ये गेलो आणि स्नॅक्स बघू लागलो. मोना बाथरूम होती. मी स्नॅक्स ची बॅग बघत असतानाच ती अचानक बाहेर आली. ती नुकतीच अंघोळ करून आली होती आणि ती तिच्या शरीराला टॉवेल गुंडाळत होती. मी तिच्याकडे डोळे मोठे करून बघू लागलो होतो.

कारण टॉवेल लावताना तिचे नगद शरीर मला पूर्ण दिसले होते. तिने मला बघितले. मला वाटले ती मला काही तरी म्हणेल. पण ती मला बघून काहीच बोलली नाही. उलट ती बाहेर आली आणि तिची पाठ टॉवेल ने पुसत पुसत मला म्हणाली “आता काय मागवले आहे?”

ती इतक्या बिनधास्तपणे माझ्या समोरच तिचे अंग पुसत होती कि काही विचारू नका. मी तिच्या छातीकडे बघतच होतो आणि मला काय करू नि काय नको असे होऊन बसले होते. मी काही केल्या माझी नजर तिच्या छातीवरून हटवत नव्हतो. मी म्हणालो “त्यांना स्नॅक्स हवे आहे”

त्यावर ती मला म्हणाली “आणि तुला नको?”

“मी दारू पीत नाही ना. त्यामुळे मला स्नॅक्स लागत नाही.” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “अरे हो पण तू दारू पीत जरी नसलास तरी तुला भूक लागत असेलच ना. एक काम कर तू त्यांना स्नॅक्स देऊन ये. तुझ्यासाठी माझ्याकडे एक वेगळे स्नॅक्स आहे”

मी धावतच त्यांना स्नॅक्स देऊन खाली आलो देखील आणि खाली येताच तिला म्हणालो “काय आहे माझ्यासाठी?”

एव्हाना तिने टॉवेल तिच्या शरीराला पूर्ण गुंडाळला होता. तरीही तिच्या छातीचे उभार त्यातून मला स्पष्ट दिसत होते. मी तिला पूर्ण नग्न अगदी थोड्याच वेळा पूर्वी बघितले होते. त्यामुळे मला तिच्या त्या छातीच्या उभाराना बघण्यात काहीच रस नव्हता . ती पुढे आली आणि तिने मला काही समजायच्या आताच तिचा तो अंगाला गुंडाळलेला टॉवेल झटकन सोडला आणि ती माझ्या समोर पुन्हा एकदा नग्न झाली.

तिच्या त्या कृतीने मी कमालीचा गरम झालो. माझा सोटा वळवळ करू लागला. माझ्याकडे बघून ती मला म्हणाली “तुझ्यासाठी हे स्नॅक्स आहे”

असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला देखील. माझ्या छातीची धडधड प्रचंड वाढली. आजवर ज्या छातीला मी टीशर्ट मधून किंवा पारंपरिक ड्रेस मधून पुढे आलेले बघून मूठ मारायचो, ती छाती आज माझ्या हातात होती. त्या कल्पनेनेच मी वेडा झालो आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती मी माझ्या हातानी प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो.

तिचे ते गोळे दाबत दाबत त्यांचे निप्पल्स माझ्या तोंडात घेऊन चोकु लागताच ती वेडी झाली आणि मला तिच्या अंगावर ओढून घेऊ लागली. तिच्या सर्वांगावरुन हात फिरवत फिरवत मी तिची गांड पण जोरजोरात दाबू लागलो. ती नग्न होतीच पण तिने मला पण बघता बघता नग्न केले. माझा सोटा इतका प्रचंड कडक झाला होता कि ते बघून ती स्वतःला रोखू शकली नाही.

तिने बेडरूम चे दार बंद केले आणि मला तिच्या बेड वर पाडले. ती माझ्यावर उलट बाजूने आली. म्हणजे माझ्या तोंडाकडे तिची गांड होती. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला ती चोकू लागली. इतके मोठे हत्यार बघून ती कमालीची गरम झाली होती. जमेल तितका आणि जमेल तास आत घेऊन ती त्याचा उपभोग घेत होती आणि त्यामुळे माझा सोटा अधिकच मोठं मोठा होत होता.

तिची गांड मी इकडे चाटू लागलो होतो. जी गांड मी बघून वेडा होत होतो त्या गांडीत मी माझे तोंड खुपसून त्याचा आस्वाद घेत होतो. तिच्या गांडीच्या भोकाला चाटून चाटून मी तिची योनी पण चाटू लागलो होतो. तिची योनी अतिशय साचेबद्ध होती. अगदी पुस्तकात दाखवतात तशी. अर्थातच न वापरली योनी होती ती. त्यामुळे तर मी अधिकच जोमाने तिच्यावर तुटून पडलो होतो.

चाटून आणि चोकून झाल्यावर आम्ही बाजूला झालो. तिला मी गुडघ्यावर बसवले आणि तिच्या गांडीच्या मागून माझा सोटा कचकन आत कोंबला. माझ्या प्रचंड हिसड्याने देखील माझा अर्धाच सोटा आत गेला होता. यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल कि तिची योनी किती कडक असेल ते. मी थोडा वेळ तिथेच आत बाहेर करून माझ्या सोट्याने तिच्या योनीचे भोक मोठे करू लागलो.

थोड्याच वेळात मी अजून एक जोरात हिसडा देताच माझा पूर्ण सोटा आत गेला. आता मात्र मी दयामाया न दाखवता माझी कंबर जोरजोरात हलवू लागलो. काच काच करत मी माझा सोटा आत बाहेर करत तिच्या योनीला ठोकून काढू लागलो होतो.  माझा वेग प्रचंड होता. माझे हिसडे जसे ताकदीचे होते तसाच तिचा प्रतिसाद ताकदीचा होता.ऐन जवानीत आलेल्या मोनाला मी ठोक ठोक ठोकले आणि माझे सगळे वीर्य मग मी तिच्या योनीत सोडले.

माझ्या वीर्याने तिची योनी पूर्ण भरून जाताच आम्ही दोघे पण शांत झालो. आम्ही कपडे घातले आणि मी पुन्हा वर किरण जवळ जाऊन बसलो. त्या रात्रभर त्यांचा दारूचा कार्यक्रम चालू होता आणि थोड्या थोड्या वेळाने त्यांना स्नॅक्स देण्याच्या बहाण्याने खाली येऊन मोना ला ठोकून जात होतो. तेव्हापासून मी नियमितपणे मोनाला ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *