दासी ची कहाणी – Marathi Sexy Dasi Sambhog Katha

नमस्कार माझे नाव रेखा आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. मी एका मोठ्या शहरात राहते.मी एक दासी आहे. दासी म्हणजे अशी स्त्री कि जिला स्वतःचे काहीच मत नसते. तिला तिच्या मालकाने जे सांगितले जाते ते करायचे एवढेच माहित असते. मी एक परिपूर्ण दासी आहे. म्हणजे मी माझ्या मालकाचा कोणताच शब्द आजवर खाली पडू दिलेला नाहीये.

तो माझ्याकडून घरातील सगळी कामे तर करून घेतोच पण त्याच बरोबर त्याची वासना देखील भागवून घेत असे. त्याच्या मनातील सगळ्या प्रकारांना तो माझ्यावर करत असे. काही वेळा त्या विकृती असत. पण माझ्याकडे काहीच पर्याय नव्हता. याची सुरवात कशी झाली ते आज मी तुम्हला सांगणार आहे. तर तयार आहात ना?

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी माझ्या आई वडीलां बरोबर राहत होते. मी मुळात खेडे गावातील आहे. माझे घरचे मोलमजुरी करून आम्हाला वाढवायचे. मी लहानपणापासूनच दिसायला रेखीव होते. गरीबाच्या घरी जन्मले असले तरी माझी ठेवणं बघून भले भले डोळे मोठे करायचे. त्यात भरीस भर म्हणून माझी फिगर अशी काही कातिल होती काही विचारू नका.

३६-२४-३६ अशी फिगर मला लाभली होती. परकर पोलके घालून मी जेव्हा बाहेर निघायचे तेव्हा आजू बाजूची पोरं मला त्यांच्या नजरेनेच ठोकून काढायची. हे मला माहित होते. पण काय करणार. माझी खोलगट बेंबी बघून त्यांच्या तोंडातून पाणी बाहेर येत असे. लटक मटक करत माझी हलणारी गांड बघितली कि म्हातारे सुद्धा त्याच्या सोट्याला हात लावायचे. माझी छाती पण अशी रेखीव आणि आवश्यक तितकी भरदार होती कि काही सोय नाही.

मी वयात येताच माझ्या घरच्यांना माझी चिंता सतावू लागली. त्यांना माझे काय करायचे ते समजेना. कारण वयात आलेली मुलगी म्हणजे एक रिस्क च असते. त्यातच असलेली पैश्यची अडचण त्यांना सदोदित खात होती.

एके दिवशी ते ज्याच्यासाठी काम करायचे तो मालक आमच्या घरी आला. त्यांने मला कुठे तरी आधी बघितले होते. त्याने माझ्या वडिलांना सरळ माझ्या बद्दल विचारले आणि म्हणाला “रेखा ला मी घेऊन जातो. बदल्यात तुला माझ्याकडे कायमची नोकरी आणि वरून पन्नास हजार देतो. बोल काय म्हणणे आहे तुझे सखाराम?”

अशी ऑफर आल्यावर तो कशाला नाही म्हणतो. त्याने मागचा पुढचा विचार न करता लागलीच होकार दिला देखील आणि माझी रवानगी त्याच्या मालकाकडे करण्यात आली.

तो मला घेऊन त्याच्या गावी गेला. एका मोठया वाड्यात तो एकटाच राहायचा. तो वयाने मोठा होता. त्याची बायको दुसऱ्या गावी असायची. तरीही त्याने मला आणले होते. गेल्या गेल्या त्याने मला सांगितले “रेखा हे बघ. तू पडेल ते काम करायच. नाही म्हणायचे नाही. माझी इच्छा पूर्ण नाही झाली तर बघ मग. मग माझ्या इतके वाईट कोण नसेल”

असे सांगून त्याने मला एक खोली दिली. माझे काम चालू झाले. सुरवातीचे काही दिवस बरे गेले. घरातील सगळी कामे मी करायचे.

त्या दिवशी मात्र एक वेगळीच गोष्ट झाली. मालक दारू पिऊन आला होता. त्याने मला बोलावले आणि म्हणाला “रेखा इकडे ये.”

मी जवळ गेले. त्याने मला वर पासून खाली पर्यंत बघायला चालू केले. त्याची नजर मला वेगळीच वाटली.

“अजून जवळ ये” तो म्हणाला. मी जवळ जाताच तो खुर्चीतून उठला आणि माझ्या खांद्यावर त्याने हात ठेवले. माझ्या गळ्यात हात घालून त्याने त्याचे हात तसेच माझ्या पाठीवरून फिरवत फिरवत माझ्या गांडीकडे नेले. माझ्या गोलाकार गाडीवरून तो हात फिरवू लागला. मला असा स्पर्श नवीनच असल्याने मला सुरवातीस थोडे वेगळे वाटले पण मला पण तो स्पर्श आवडत होता.

तरीही मी त्याला म्हणाले “मालक हे आपण काय करत आहात?”

“काही नाही. मी माझ्या दासीचा उपभोग घेत आहे? तुला काही अडचण आहे का?” त्याने मला विचारले.

मी हो किंवा नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. कारण मी काहीही म्हणाली असते तरी तो मला उपभोगणार आहेच हे मला माहित होते. त्यातच माझ्या घरची परिस्थिती माझ्या डोळ्या समोर येताच मी विरोध करायचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे मी त्याला म्हणाले “नाही तसे काही नाही”

असे म्हणताच तो खुश झाला आणि त्याने माझ्या गांडीला दाबायला चालू केले. त्याच्या तोंडातून दारूचा वास येत होता. तरीही मी तशीच उभी होती. त्याने मला झटकन फिरवले आणि माझ्या पाठीमागून त्याने त्याचा हात घालून माझ्या छातीला दाबायला सुरवात केली. माझ्या छातीला कोण्या पुरुषाचा पहिल्यांदाच असा स्पर्श होत होता.

त्याचे ओठ माझ्या मानेवरून फिरत होते. तो माझ्या मानेवरून त्याची जीभ फिरवत फिरवत माझ्या गालावर आणि ओठावर नेट होता. मला पण आता माझ्या भावना तीव्र झाल्याहचे जाणवत होते. तो लगेच बाजूला झाला आणि खुर्चीत बसला.

“रेखा तुझे कपडे काढ” तो म्हणाला आणि खुर्चीत रेलून बसला.

त्याची ऑर्डर येताच मी माझे पोलके काढले. त्याच बरोबर माझी भरदार छाती उघडी पडली. तिला बघून तो डोळे मोठे करून त्यांना रोखून बघू लागला. त्याचा डोळ्यात वासना बरबटली होती. त्याने मला घागरा पण काढायला लावला. मी आता पूर्ण नग्न होऊन त्याच्या समोर उभी होते. त्याने माझ्या नग्न देहाला वर पासून खाल पर्यंत बघायला चालू केले.

त्याने मला मग त्याची पॅण्ट काढायला लावली. त्याची पॅण्ट काढताच त्याच्या भल्यामोठ्या सोट्याला बघून माझी योनी आपोआपच फुगीर झाल्याचे मला जाणवले. त्याने माझ्या मानेला जोरात पकडले आणि मला जमिनीवर गुडघ्यावर बसवले. खाली बसताच त्याने माझे तोंड त्याच्या सोट्यावर ठेवले आणि मला त्याला चोखायला सांगिलते.

त्याच्या सोट्याचा स्पर्श माझ्या तोंडाला होताच मी गर्भगळीत झाले. माझी छाती पण कडक झाली. मी व्योक व्योक करत त्याचा सोटा चोकू लागले. तो माझ्या मानेला पडकून हिसडे देत जमेल तितके आत त्याचा सोटा घेण्यास सांगत होता.

थोड्या वेळाने त्याने मला उठवले. त्याच्या मांडीवर मला त्याने बसवले. मी त्याच्या मांडीवर बसताच त्याचा सोटा वाकडा झाला. त्याने त्याला अड्जस्ट करत मला नीट बसवले. माझ्या पाठीवरून तो त्याचे ओठ फिरवू लागला. एव्हाना मी पण प्रचंड गरम झाले होतेच. त्याने माझी छाती जोरजोरात दाबायला चालू केली. माझे निप्पल्स आधीच बाहेर आले होते. त्यात त्याने दाबायला, ओढायला चालू करताच ते अजून जास्त बाहेर आले.

खूप वेळ तो मला दाबत होता. त्याने मग मला पुन्हा उठवले. त्याच्या मांडीवर मला आडवे पोटावर झोपवले. माझी गांड वर दिसताच त्याने त्याच्या हाताने माझ्या गांडीवर जोर जोरात मारायला चालू केले. त्याचे फटके खूपच जोराचे होते. त्यामुळे माझ्या गांडीवर लाल चट्टे उठले.त्याला त्यातून आनंद मिळत होता. त्याने माझ्या गांडीच्या कापाना हाताने बाजूला केले आणि माझी सुपारी सारखी दिसणारी योनी तो त्याचा हाताने रगडु लागला.

त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने माझी योनी लगेच ओली झाली आणि पाझरू लागली. योनिवरून फिरवत फिरवत त्याने त्यांचा हात माझ्या गांडीच्या भोकावर नेला आणि त्याला पण तो कुरवाळू लागला. मी आता पूर्ण गरम झाले होते. त्याने त्याची हळू हळू करत चार बोटे माझ्या योनीत घालून त्यानं आत बाहेर करत होता.

मी गावरान माल असल्याने मला ते दुखणे सहन करता येत होते. ते बघून त्याची पुरषी वासना जास्तच वाढत होती. खूप वेळ बोटे आत बाहेर केल्यावर त्याने मला उठवले. मला तसेच उताणे खुर्चीवर झोपवले. त्याचा भलामोठा सोटा त्याने कचकन माझ्या योनीत मागून कोंबला आणि काच काच काच काच करत तो माझ्यावर उडू लागला.

खूप दिवसांनी त्याला माझ्यासारखा गावरान तडका मिळाला असल्याने त्याचा आवेग आणि वेग प्रचंड जास्त होता. त्याने माझ्या केसांना त्याचा हातात पडकले आणि तो एकसारखे त्याची कंबर मागे पुढे करत मला ठोकत होता. मधेच तो माझ्या गोलाकार स्तनांना त्याच्या हाताने जोरात दाबत होता. मला पण ते आवडत होते.

हिसड्यावर हिसडे देऊन शेवटी तो थकला आणि त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत फवारले. तो शांत झाला आणि खुर्चीत बसला. त्याने मला त्याचा सोटा चोकून साफ करायला लावले. मी चोकून त्याला स्वच्छ केले. मग त्याला घेऊन मी बाथरूम मध्ये गेले. त्याला मी अंघोळ घालू लागले. अंघोळ घालता घालता तो माझ्या शरीराशी पुन्हा एकदा खेळू लागला.

लगेचच त्याचा सोटा पूर्ण कडक झाला आणि त्या बाथरूम मधेच तो माझ्यावर उडाला. त्या दिवशी त्याने लागोपाठ सहा शॉट माझ्यावर काढले. मी खूप थकून गेले होते. तरीही मी दासी आहे हे मी विसरली नसल्याने मी त्याला विरोध केला नाही आणि त्याच्याकडून उडून घेतले. तो माझ्यावर खूप खुश झाला होता. तेव्हापासून त्याने मला त्याच्या उपभोगाचे एक साधन च केले होते. मला तो सदोदित ठोकत असे आणि मी त्याची इच्छा पूर्ण करत असे. तर अशी आहे हि माझी कहाणी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *