दुसऱ्याच दिवशी चोदले सेक्सी सावत्र आईला – Marathi Savatra Aai Zavzavi Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीने मला माझ्या आयुष्याची संभोगाची सोय केली. मला जे अनपेक्षित म्हणा किंवा मनोमन मला जे पाहिजे होते ते त्या गोष्टीने झाले.

तेव्हा मी साधारण पंचिवस वर्षाचा होतो. घरी कोणीच नसायचे. म्हणजे मी आणि माझा बाप दोघेच असायचो. बाप साधारण साठीला आला होता. सकाळी लवकर उठून जायचे आणि रात्री उशिरा दारू पिऊन यायचे आणि झोपायचे हेच त्याचे रुटीन होते. एका कम्पनित कामाला होता तो. ऍक्सीडेन्ट मध्ये आई गेल्यावर तो एकटा पडला होता म्हणे. असे त्याचे म्हणणे होते. पण मी  त्याच्याकडे अजिबात लक्ष देत नसे.

मी एकदा घरी बसलो असताना  कधी नव्हे तो दुपारी तो घरी आला. त्याला बघून मी थोडा कन्फयुज झालो. तो येतो न येतो तोच त्याच्या मागोमाग एक मुलगी आली. साधारण तीस वर्षे वयाची असेल ती. तिला बघून मला समजेना हि कोण आहे आणि माझा बाप हिच्या बरोबर काय करत आहे ते. त्यामुळे मी त्याला या बद्दल विचारले असता तो मला म्हणाला “हि तुझी नवीन आई आहे. म्हणजे सावत्र आई आहे”

त्याचे ते वाक्य ऐकून मला हसावे कि रडावे हेच समजेना. त्याला वेड लागले आहे असेच मला वाटले पण मी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि माझ्या रूम मध्ये जाऊन मी बसलो. त्या मुलीकडे मी नीट बघितले पण नव्हते कि कशी आहे किंवा तिचे नाव काय आहे. काहीच मी माहिती घेण्याची तसदी घेतली नव्हती. कारण मला त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नव्हते आणि ते हि अजिबात.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठून बाहेर येऊन टीव्ही बघत बसलो होतो तेव्हा ती आत किचन मध्ये काम करत होती. तिला मी पाठमोरी बघून तेव्हा मात्र मला तिला जाणून घेण्याची गरज भासली आणि त्याचे कारण होते म्हणजे तिची फिगर. निळ्या रंगाच्या साडी मध्ये तिची फिगर अशी काही दिसत होती कि काही विचारू नका. सोफ्यात बसून मी तिला न्ह्याळात बसलो.

तिने साडी खूपच घट्ट बांधून घेतली होती तिच्या शरीराला आणि त्यामुळेच तर तिच्या त्या गोऱ्या भागाचे आणि तिच्या कमनीय कमरेचे मला अगदी आरामात दर्शन होत होते. तिचे ब्लाउज तिच्या गोऱ्या पाठीचे सौंदर्य अधिकच खुलवत होते. ती नुकतीच अंघोळ करून आली होते हे मी ओळखले कारण तिचे तिने तिचे केस मोकळे सोडले होते आणि तिच्या केसातून पाण्याचे दवबिंदू तिच्या पाठीवर पडत होते.

मी तिच्याकडे बघत असतानाच ती अचानक मागे वळाली. तिला असे समोरून बघताच मला वेड लागायची पाळी आली. जितकी मादक ती मागून मादक दिसत होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने मादक ती समोरून दिसत होती. तिच्या नाजूक व गुलाबी ओठांची रचना इतकी नाजूक होती कि ते ओठ झटकन उठावे आणि चावावे असे मला वाटले.

तिच्या साडीचा पदर खाली पडला होता. त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार तिच्या ब्लाउज मध्ये कसे तरीच लपून बसले आहेत ते हे दिसत होतेच. तिच्या छातीची ती गोरी कडा तिच्या ब्लाउज मधून हळूच डोकावून बघताना तिच्या निप्पल्स चा भुरे पणा किती छान असेल हे दर्शवत होते. तिची साडी बेंबीच्या खाली होती आणि त्या खोलगट बेंबीला बघताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिला मी रोखून बघू लागलो आणि ती पण माझ्याकडे मादक नजरेने बघू लागली. ती पुढे आली आणि म्हणाली “गुड मॉर्निंग सुरज. माझे नाव रोशनी आहे. मी तुझी सावत्र आई आहे”

तिचे नाव मला समजले. ती बोलल्याने मला पण बोलणे भाग होते मी पण तिला म्हणालो “गुड मॉर्निंग. माझे नाव सुरज आहे.” पण तिला फार काही किंमत न देण्याच्या विचाराने मी तिला म्हणालो “माझ्याशी फार काही बोलायची गरज नाही. मला जे हवे आहे ते मी माझे मी बघेन”

असे मी सरळ आणि स्पष्ट बोलताच ती माझ्या जवळ आली मला म्हणाली “अरे सोन्या असा का चिडतो तो माझ्यावर? मी काही तुझी खरी आई थोडीच आहे? आपण मित्र म्हणून तर राहू शकतोच ना?”

तिने असे म्हंटल्यावर माझा नाईलाज झाला. तरीही मी काहीबाही इकडे तिडके बोलत तिला हिडीसफिडीस च करत होतो. तरीहि ती ऐकायला तयार होत नव्हती. ती एकसारखे म्हणत होती कि तिला माझ्याशी बोलायचे आहेच आणि ती माझ्यासाठी काही पण करायला तयार आहे. ते ऐकून माझ्या डोक्यात तिला हिडीसफिडीस करायची एक आयडिया आली.

मी तिला म्हणालो “माझ्यासाठी तू काय पण करणार आहेस ना?”

“हो. सांगून तर बघ” ती मला असे म्हणताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिला म्हणालो “हे घे तुझ्या तोंडात आणि याला चोकून दे मला पाहिलेज तितका वेळ”

माझ्या या कृतीने ती माझ्यावर चिडेल आणि मला ओरडून माझ्याशी बोलणे बंद करेल अशी माझी अपेक्षा होती. पण तिने तर ती पूर्ण फोल ठरवली. ती मला म्हणाली “हे बघ या घरातील सगळ्यांची काळजी घेणे माझे कर्तव्य आहे” असे म्हणून ती खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला देखील. तिने माझा सोटा तोंडात घेताच मला कळायचे बंद झाले.

रोशनी सारखा माल माझा सोटा तोंडात घेतो आहे म्हंटल्यावर मी पण मग त्याचा आनंद घेण्याचे ठरविले. तिने माझा सोटा पूर्ण मुळापासून तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एकसारखे मागे पुढे होत होते. तिचे चोकने म्हणजे माझयासाठी स्वर्गसुखच होते. ती अशी काही अफलातून चोकत होती कि माझा सोटा इतका कडक झाला कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

ती पण त्या भल्यामोठ्या सोट्याचा आनंद घेऊ लागली होती. खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून काढला व मग मी तिला थांबवले. तिला बाजूला करून मी जागचा उठलो. तिच्या मदमस्त देहाकडे मी वर पासून खालपर्यंत एक नजर फिरवली आणि मग तिची साडी मी फेडू लागलो. ते फेडत असताना मी तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले होते आणि ज्या ओठांना मी बघून मी रोज मूठ मारत होतो त्या ओठांवर चुंबनांचा वर्षाव करत होतो.

तिचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या सगळ्या कपड्याना तिच्या पासून अलग केले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिचे ते मादक शरीर बघून मी बेभान झालो. तिला मी उचलले आणि बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. स्मूचिंग करत करतच तिला मी खाली ठेवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्या छातीचे उभार खूपच वर आल्याचे मला दिसत होते. तिची छाती मी जोरजोरात दाबून काढू लागलो. तिच्या निप्पल्स ना तोंडात घेऊन ते मनुके मी जोरजोरात चावू लागलो, दातांनी पकडून त्यांना बाहेर ओढू लागलो.

चोकून चोकून तिला मी पुरते बेहाल केले. मी तसाच खाली सरकलो. तिच्या भरगच्च मांड्या मला खुणवत होत्याच. त्या मांड्यामधे मी माझे तोंड घातले आणि पूर्ण घुसळून काढू लागलो. तिच्या योनीला माझ्या तोंडाचा स्पर्श होताच ती ओली झाली देखील. शेवटी ती पण एक तरुणीच होती. तिला पण भावना होत्याच आणि माझा बाप काय तिची खाज भागवू शकणार नव्हता हे तिला पण माहित होतेच.

माझी जीभ मी तिच्या योनीवर जशी फिरवू लागलो तशी ती भावनेच्या भरात विव्हळू लागली. आह आह करत मी जे ओरल करत होतो त्याचा आनंद घेत होती. तिला ते आवडू लागले होते. तिच्या योनीचे पदर मी हलक्या हाताने बाजूला केली आणि माझी जीभ सरळ आत घातली. आत घालून माझी जीभ आत बाहेर करताना तिच्या दाण्याला पण त्याच्या स्पर्श होत होताच आणि त्यामुळे तर ती अधिकच वेडीपिशी होत होती.

खूप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर मी बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. सोट्याच्या शेंड्याला मी माझ्या तोंडातील थोडी थुंकी लावली आणि त्याचे कातडे मागे पुढे करत तिच्या योनीवर नेवून ठेवला. हळू हळू करत मी माझा सोटा मग तिच्या योनीत कोंबू लागलो. साधारण अर्धा सोटा आत जाताच मी जोराचा एक हिसडा मारताच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि ती जोरात ओरडली.

मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले होते आणि माझ्या संपूर्ण वेगाने तिच्या योनीचा मी सुपडा साफ करत होतो.  आम्ही दोघे पण घामाने डबडबलेले होतो. तरीही मी काही थांबायला तयार नव्हतो.

खूप वेळ तिच्यावर उडून झाल्यावर मी त्या क्षणाला पोह्चलोच आणि मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी माझ्या सावत्र आईला दुसऱ्याच दिवशी ठोकायचा पराक्रम केला होता आणि आजही मी तिला रोज न चुकता ठोकून काढतो म्हणजे काढतोच.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *