दोन बायका आणि सेक्स न्यारा – Marathi Don Byaka Zavzavi Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव संदीप आहे. माझे वय सध्या चाळीस आहे. माझी उंची सहा फूट असून मी दिसायला तसा बरा आहे. माझी शरीरयष्टी पिळदार आहे आणि त्याचमुळे आज देखील मी बघता बघता कोणाही स्त्री ला माझ्याकडे आकर्षित करू शकतो. तर अश्या या माझ्या दोन बायका आहेत. म्हणजे मी दोन लग्ने केली आहेत. महत्वाचे म्हणजे त्या दोघी पण माझ्याकडेच एकत्र राहतात आणि ते पण अगदी आरामात.

तसे पाहायला गेले तर मला काही दोन बायकांची गरज नव्हती म्हणा. कारण माझी पहिली बायको रूपा मला अगदी पाहिजे तशी आहे. म्हणजे दिसायला तर ती चांगली आहेच पण तिची फिगर बघून मी तिला होकार दिला होता लग्नाला त्याचे तिने सार्थक केले होते. कारण ती जशी दिसायला चांगली होती त्या पेक्षा किती तरी पटीने चांगली ती गळ्याच्या खाली होती. तिची फिगर म्हणजे मला मिळालेला बोनस च होता.

तिच्या मादक शरीराचा उपभोग घेणे हे एकमेव कारण होते कि मी रोज लवकर घरी जायचो. ती पण मला कधीच नाराज करत नसे. मला पाहिजे तेव्हा आणि पाहिजे तसे मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढत होतो आणि आज देखील त्यात अजिबात खंड पडलेला नाहीये. ती काम करत असताना मी मधेच किचन मध्ये जात असे आणि तिला तसेच नग्न करून काम करत करत ठोकून काढत असे. कधी कधी मी बाहेर जाताना आधी तिच्याकडून माझा सोटा चोक चोक चोकून घेत असे आणि माझे सगळे वीर्य तिला प्यायला लावत असे आणि मगच बाहेर जात असे.

रोज घरी रात्री अंगाला तेल लावून मालिश करायची, माझा सोटा मी जोवर थांबवत नाही तोवर चोकत राहायचा हा आमचा दिनक्रम होता. ती त्यात अजिबात खंड पाडत नसे. कारण तिला पण संभोग खूपच आवडत असे आणि त्यातच माझे हत्यार इतके भलेमोठे होते कि काहि विचारू नका. सुरवातीस तिला माझ्या सोट्याच्या भल्यामोठय आकाराचा त्रास झाला होताच. कारण तिची योनी खूपच छोटी होती. पण आता मात्र ठोक ठोक ठोकून मी तिच्या योनीचा आकार इतका मोठा नक्कीच केला होता कि माझा सोटा तिच्या योनीत अगदी आरामात आत जाऊ शकत होता.

तर एकंदरीत आमचे तसे बरे चालले होते. तेव्हा ती अचानक मला म्हणाली “अहो दीपा चे लग्न कुठेच जुळत नाही आहे.” दीपा म्हणजे माझी मेहुणी. ती पण दिसायला माझ्या बायको  देखणी आणि मादक होती. पण थोडी सावळी असल्याने तिचे कुठे लग्न ठरत नव्हते. मी म्हणालो “काय करणार आता सांग? आपण तर आपले प्रयत्न चालू ठेवलेतच”

त्यावर ती मला म्हणाली ” तुम्हीच तिच्याशी लग्न करा.” असे सगणूं सांगून तिने मला ते कसे योग्य आहे ते पटवून दिले आणि अखेरीस माझे दुसरे लग्न झाले. ती घरी आली आणि आमची ती पहिली रात्र होती. मी अश्या विचारात होतो कि आज तिला मला उपभोगायला मिळेल. त्यामुळे मी खूपच खुश होतो. पण दोन लग्नाचे कमी कि काय म्हणून माझ्या बायकोने माझ्यावर अजून एक बॉम्ब टाकला.

ती मला म्हणाली “अहो ऐका ना. दीपा अजून लहान आहे. तिला अजून संभोग कसा करायचा ते माहित नाही. त्यामुळे मी असे म्हणत आहे कि आजची रात्र आपण तीघेपण एकत्रच झोपु. म्हणजे तिला पण थोडे बरे वाटेल आणि आपण पण एकमेकांपासून लांब रहाणार नाही”

तिचे बोलणे ऐकून आता मात्र मी पुरा वेडा व्हायची पाळी आली होती. तीचे बोलणे ऐकून मी काय बोलू आणि काय नको असे झाले असतानाच दीपा आमच्या रूम मध्ये आली देखील. तिने काळ्या रांची साडी घातली होती. त्यातून तिचे ते आजवर कधीच न वापरलेले शरीर कमालीचे मादक दिसत होते. ते आता माझे आहे या कल्पनेनेच मी मनातल्या मानत उड्या मारू लागलो होतो. तरीही मी उतावीळपणा दाखवला नाही.

त्या दोघी पण माझ्या जवळ बसल्या होत्या. एका बाजूला रूपा आणि दुसऱ्या बाजूला दीपा. एक गोरी तर एक सावळी. पण फिगर च्या बाबतीत मात्र कोण कोणाला ऐकत नव्हते. हिला बघावे कि तिला असे मला होऊन गेले होते. त्यामुळे माझी आज रात्री खूपच चैनी आहे हे मी समजून चुकलो होतो. मला आता कधी एकदा दीपा उपभोगतो असे होऊन बसले होते. मी वाटच बघत होतो कि कधी एकदा लाईट बंद करतात ते.

रूपा ने दीपा ला जवळ बोलावले आणि तिला म्हणाली “हे बघ आपल्या नवऱ्याचे सुख हेच आपले महत्वाचे कर्तव्य आहे. त्याला कधीच काही कमी पडू द्यायचे नाही. तो खुश तर आपण खुश. हे नेहमी लक्षात ठेव”

असे म्हणून तिने  एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि दीपा ला पण तसेच करायला लावले. दीपा माझ्या जवळ येताच मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. आजवर तिने कधीच कुठल्या पुरुषाला स्पर्श केला नव्हता. त्या यामुळे माझ्या स्पर्शाने ती शहारली आणि तीला माझा स्पर्श आवडल्याचे तिने माझ्यावर अधिक जोरात चुंबन देऊन दाखवून दिले.

तिच्या छातीवर मी माझा हात ठेऊन ती कमालीचे टरारलेले उरोज जसे दाबू लागलो तशी ते अधिक वेडी झाली आणि बेभान होऊन मला मिठी मारू लागली. तिचे कपडे मी झटझट उतरवले आणि तिला पूर्ण नग्न केली देखील. ते बघून शेजारी असलेली रूपा पण आमच्यात आली. तिने माझे सगळे कपडे उतरवले आणि मला पण पूर्ण नग्न केले.

पुढे मग मी आणि दीपा ने रूपा चे कपडे उतरवून तिला पण आमच्यासारखे नग्न केले. आता आम्ही तिघे पण पूर्ण नग्न झालो होतो. मला त्या दोघीनी खाली पाठीवर झोपवले. त्या दोघी माझ्या खाली सोट्या कडे गेल्या. रूपा ने माझा सोटा हातात घेऊन चोळायला सुरवात केली आणि हळूच तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोकण्यास प्रारंभ केला. तिने सोटा कसा चोकतात हे दीपा ला दाखवले आणि तिला पण तसेच  करायला लावले.

दीपा ने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेताच माझ्या सोट्याला नवीन तोंडाची जाणीव लगेचच झाली. तो प्रचंड कडक झाला आणि त्याचा शिरा दिसू पर्यंत फुगला. त्यामुळे दीपा ला माझे ते भलेमोठे हत्यार कमालीचे आवडले. ती एकसारखे माझ्या सोट्याला चोकत होती ते बघून रूपा जागची उठली आणि तिने माझ्या तोंडाभोवती तिचे पाय टाकले आणि तिची योनी माझ्या तोंडाजवळ येईल अश्या बेताने खाली बसली.

खाली बसताच मी माझ्या हाताने तिच्या योनीचे पदर बाजूला केले आणि माझी जीभ तिच्या योनीत सरळ कोंबून तिला चाटू लागलो. खाली दीपा माझा सोटा चोकत होतो आणि वर इकडे मी रूपा ची योनी चाटत होतो. खूप वेळ चाटाचाटी आणि चोका चोकी केल्यावर आम्ही सगळे बाजूला झालो. रूपा ने दीपा ला खाली पाठीवर झोपवले.

खाली झोपवून तिने तिचे पाय फावक्ताच तिची सावळी पण न वापरलेली योनी माझ्यासाठी उघडी झाली. तिच्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि घुसळू लागलो. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या जिभेने हळू हळू करत जसे फुलवू लागलो तशी ती कमालीची गरम झाली आणि तिच्या योनीतुन स्त्रव बाहेर येऊ लागला. तिच्या दाण्याला मी माझ्या जिभेने स्पर्श करताच तिची योनी इतकी फुगीर झाली कि काही विचारू नका

तिची योनी पूर्ण तयार असल्याचे बघून मी उठलो आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कचकन कोंबला. तिच्या योनीत आजवर कधीच कोणता सोटा गेला नव्हता त्यामुळे माझा सोटा पहिल्या हिसड्यात फक्त अर्धाच आत गेला. ती जोरात विव्हळली. ते बघून रूपा जागची उठली आणि तिने तिची योनी दीपा च्या तोंडावर ठेवली आणि तिचा आवाज बंद केला. ती तिची योनी चाटू लागली.

मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि पुन्हा एकदा जोरात हिसडा देताच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला. पूर्ण आत गेल्यावर मी तिचे पाय माझ्या खांदयावर घेतले आणि तिच्यावर काच काच करत उडू लागलो. माझे हिसडे इतके प्रचंड होते कि त्यामुळे तिच्या योनीच्या पाक चिंध्या होऊन गेल्या होत्या. आह आह करत ती त्याचा आस्वाद घेत होती.

कडक न वापरलेली योनी असल्याने आत बाहेर होताना माझ्या सोट्याला मिळणारे अधिकचे घर्षण मला अधिकच सुखावत होते. प्रचंड वेगाने एकसारखे ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे आमची पहिली रात्र खूपच छान गेली होती. त्या दिवसापासून मी दीपा व रूपा नियमितपणे रोज रात्री एकटाच संभोग करू लागलो होतो. रूपाने दीपाला असे काही तयार केले होते कि पुढे जाऊन तर तिला काहीच सांगायची गरज पडेना झाली होती. न सांगताच ती ते सगळे करू लागली होती जे आजवर रूपा करत होती. त्यामुळे मला दोघींकडून खूपच सुख मिळत होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *