दोन भावांनी ठोकली माझी योनी – Marathi Don Bhavnachi Sex Story

माझे नाव नीता आहे. मी एक चाळीस वर्षाची  स्त्री आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या मध्ये मी तसे म्हणाल तर सुखी आहे पण तसे म्हणाल तर अबला पण आहे. पण  हे शेवटी ज्याचे त्याचे विचार करणे झाले. मी मात्र या बाबतीत स्वतःला सुदैवीच म्हणते. याचे कारण म्हणजे माझ्या सारख्या झवाड्या मुलीला घरच्या घरी दोन जण ठोकत असतील तर सुदैवीच म्हणावे लागेल ना. चला तर मग ऐकू माझी कहाणी.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा माझे नुकतेच लग्न झाले होते. मी शाळेत असल्या पासूनच दिसायला छान होते. कॉलेज मध्ये गेल्यावर जसे सगळ्यांना पंख फुटतात तसे ते मला पण फुटले होते. माझी पाळी पण लवकरच चालू झाली होती. म्हणजे मी वयात लवकर आले होते. याचा अर्थ स्पष्ट होता कि प्रजनन योग्य स्त्री झाले होते आणि मी संभोग करण्यास उत्सुक देखील होते.

मी जशी दिसायला चांगली होते तसेच दिसायला चांगले माझे शरीर पण होते.  गोरी पान तरी मी होतेच होते. पण त्याच बरोबर माझ्या फिगर ने मी कित्येक जणांना घायला केले होते ते देव जाणे. जिम ला न जाता देखील एखाद्याला ३६-२४-३६ फिगर मिळवता येते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मी होते. माझ्या छाती कडे जसे लोक नजर रोखून बघायचे तसेच ते माझ्या गोलाकार गांडीकडे बघून देखील बघायचे. लवकरच वयात आल्याने माझ्या वयात येणाऱ्या मुलींच्या सगळ्या भाव भांवना जागृत झाल्या होत्या.

मी वयात येऊन काही तरी उलट सुलट करून घेऊ नये म्हणून घरच्यांनी माझे लग्न लावून दिले. माझ्या नवऱ्याचे नाव राकेश होते. राकेश दिसायला फार काही चांगला नव्हता. पण पॆसे राखून होता. उंच तर होताच तो पण धिप्पाड पण होता.त्यामुळे मी मनात असे विचार करायचे कि त्याला आपण गळ्याच्या खालीच बघायचे. त्याचा एक मोठा व्यवसाय होता.

लग्न झाले आणि त्याच रात्री राकेश ने मला ठोक ठोक ठोकून काढले. माझ्या मनात त्याच्या बद्दल जे चित्र होते त्याच्या बरोबर विरुद्ध ते होते. मला वाटत होते कि राकेश सम्भोग मध्ये फार काही चांगला नसेल. पण त्याने तर सगळ्याच गोष्टीत कहर केला होता. तो रात्री घरी आला कि त्याला जेवण झाल्या रे झाल्या एकच गोष्ट लागायची. ती म्हणजे संभोग.

त्या रात्री पण त्याने मला तसेच केले. जेवण करून मी आमच्या बेडरूम मध्ये गेले तोच राकेश आला आणि त्याने दार लावले. मी  आरशात बघून चेहरा साफ करत होते तोच त्याने मला मागून मिठी मारली आणि जोरजोरात तो माझी छाती दाबू लागला. माझ्या छातीला अजून जास्त डेव्हलप करायचे सगळे श्रेय त्यालाच जाते. त्याने मला मागे फिरवले आणि माझ्या ब्लाउज ची बटणे काढली.

माझी छाती उघडी होताच त्याने मला बेड वर झोपवले आणि तो माझ्या छातीवर तुटून पडला. माझ्या ताठ झालेल्या निप्पल्स ना त्याने तोंडात घेतले आणि तो चोकू लागला. चोकून चोकून त्याने मला चांगलेच गरम केले. मला पण काय फक्त निम्मितच लागत असे. त्याने त्याचा एक हात माझ्या योनीवर ठेवून तो तिला चोळू लागला. त्याला माझा वीक पॉईंट चांगलाच माहित होता. त्यामुळे त्याने लगेच त्याची दोन बोटे माझ्या योनीत सारली आणि माझ्या दाण्याला तो कुरवाळू लागला.

माझी योनी लगेचच ओली झाली ते बघून त्याने पोजीशन घेतली आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत कचकन कोंबला. प्रचंड वेगाने त्याने त्याची कंबर बघता बघता हलवायला चालू केली आणि काच काच करत तो माझ्यावर उडू लागला. पंधरा मिनिटे एकसारखे त्याने त्याची कंबर मागे पुढे करून माझ्या योनीचा फडशा पाडला आणि त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले व आम्ही दोघे शांत झालो.

आता तुम्ही म्हणाल यात कुठे आहेत दोन जण. थोडे थांबा. खरी मजा तर पुढे आहे. त्या दिवशी संभोग झाल्यावर तो मला म्हणाला “नीता तुला तर माहित आहे कि मला कामा निम्मित सतत बाहेर गावी जावे लागते. काही वेळा तर मी महिनाभर पण येत नाही. त्यामुळे मला तुझी काळजी वाटते. बाकी काही नाही. पण शेवटी नैसर्गिक गोष्टींना आपण रोखू शकत नाही ना. तुला पण संभोग करायचा असतोच तेव्हा मी नसताना तुझी किती अडचण होत असेल याचा विचार मी करून एक प्रस्ताव तुला देत आहे”

“काय आहे तो प्रस्ताव?” मी विचारले असता तो म्हणाला “हे बघ आपल्या समाजात दोन भावांच्यात एक बायको असणे खूपच सामान्य गोष्ट आहे. संतोष, म्हणजे माझा छोटा भाऊ अजून लग्नाला आलेला नाही. पण तो आता मोठा आहे. तेव्हा मला असे वाटते कि मी नसताना तू त्याच्या सोबत झोपत जा. म्हणजे कधी तरी तुझ्या बद्दल बाहेरून काही ऐकण्या पेक्षा घरच्या घरीच सगळे झालेले कधीही चांगले आहे”

त्याच्या  प्रस्तावाने मी सुखावले आणि लगेच होकार देखील दिला. संतोष काय एक तरुण मुलगा होता. दिसायला चांगला, धिप्पाड आणि देखणा. त्याला पण हि गोष्ट माहित  होतीच. त्यामुळे आमच्यात काहीच अडचण आली नाही. फक्त एक मजा अजून होती. त्या दिवशी माझा नवरा गावी जाणार होता आणि त्याने आम्हा दोघांना समोर घेऊन  सांगितले कि तो येई पर्यंत आम्ही दोघांनी एकत्र झोपायचे आहे.

तो जाताच मी संतोष ला माझ्या कडे बोलावले. मला अपेक्षा होती कि संतोष पुढाकार घेईल पण तो काहीच करत नाही ते बघून  मीच त्याला म्हणाले “अरे काही अडचण आहे का?”

“हो वाहिनी मला मुलांच्यात जास्त रस आहे. म्हणजे मला गांड मारायला जास्त आवडते”तो मला म्हणाला. त्यावर त्याला मी म्हणाले  “अरे मग त्यात काय एवढे.गांड हि गांड च आहे. माझी काय नि मुलाची काय. तू माझ्या गान्डीशी खेळ ना.”

माझे बोलणे ऐकून तो खूपच खुश झाला. मी कधीच गांड मारून घेतली नव्हती. पण मला पण ते  ट्राय करायचे होतेच. मी होकार देताच तो माझ्या जवळ आला आणि त्याने चालू करायचे म्हणून माझ्या तोंडात  तोंड दिले आणि माझे चुंबन घेत घेत तो माझी छाती दाबू लागला. नवीन हात लागताच माझ्या छातीचे उभार प्रचंड वाढले.

तोच त्याने माझे सगळे कपडे काढले आणि मला गुडघ्यावर बसवले. तो माझ्या गांडीकडे गेला. माझी गोलाकार गांड बघून तो  पुरा वेडा झाला. त्याने माझ्या गांडीवर हाताने दोन  मारले आणि तिला कडक केले. आता पर्यंत त्याचा पडलेला सोटा माझी गांड बघताच लगेच कडक झाला आणि प्रचंड मोठा होऊन मागे पुढे करू लागला.

त्याने त्याच्या हाताने माझ्या गांडीच्या भोकावरून हात फिरवण्यास सुरवात केली.  ते भोक लगेच शहारले तोच त्याने त्याचे तोंड माझ्या गांडीच्या कापांमध्ये ठेवले आणि तो घुसळू लागला. त्याची जीभ माझ्या गांडीला चाटू लागली होती. चाटत चाटत त्याने माझ्या गांडीच्या भोकाला  ओले चिंब केले. त्याच वेळी त्याची जीभ त्याने आत भोकात कोंबली. मला प्रचंड भावना जागृत झाल्या सारख्या वाटल्या.

मग त्याने त्याचे तेलाचे काही थेम्ब भोकात सोडले व त्याची दोन बोटे हळू हळू करत भोकात सारली. मला वाटले नव्हते पण अगदी आरामात ती दोन बोटे आत गेली. ते बघून त्याने अजून दोन होते आत घालून त्याचा हात मागे पुढे करण्यास सुरवात केली व ते भोक जमेल तितके मोठे केले.  थोडा वेळ हा प्रकार केल्यावर त्याने मग त्याचा सोटा कचकन त्या भोकात कोंबला.

अगदी आरामात त्याचा सोटा आत जाताच त्याने काच काच करत माझी गांड मारायला सुरवात केली. त्याचे दोन्ही हात माझ्या कमरेवर त्याने ठेवले होते आणि प्रचंड वेगाने तो माझ्या गांडीला ठोकून काढत होता. एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे त्याने माझी गांड मारली आणि मग त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला.

बाहेर काढताच तो पुढे आला व त्याचा सोटा माझ्या तोंडात देत त्याने माझ्या केसांना पकडले व तो पुन्हा एकदा त्याची कंबर मागे पुढे करू लागला. बघता बघता त्यातून वीर्य बाहेर आले आणि माझे तोंड सगळे वीर्याने भरले. मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी पहिल्यांदा गांड मारून घेतली होती. गांडीचे भोक थोडे भगभगत होते. त्यामुळे त्याने पुन्हा एकदा ते चाटून काढले आणि त्याची आग शांत केली.

त्या रात्रभर त्याने माझ्या गांडीच्या भोकाचा फडशा पाडला. मी एक मिनिट देखील झोपले नव्हते. एकसारखे त्याने माझी गांड ठोकून काढली होती. अश्या प्रकारे मला घरच्या घरी दोन जण ठोकत होते. एक योनी ची खाज मिटवत असे तर दुसरा गांडीची. दोन्ही कडून मीच जास्त सुखी होते. पुढे पुढे तर ते दोघे भाऊ भाऊ मला एकाच वेळी ठोकून काढू लागले होते. विचार करा एकाच वेळी योनीत आणि गांडीत सोटा घेऊन मी किती सुख मिळवत होते ते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *