नवरा आणि बायको दोघांना ठोकले – Marahti Hot Couple Sambhog Katha

मी त्या दिवशी दुपारी विशेष काही काम नव्हते त्यामुळे काय करायचे असा विचार करत असताना मला अचानक लक्षात आले माझ्या घरा जवळ असलेल्या एका मॉल मध्ये नवीन कपड्याचे दुकान चालू झाले आहे. तिथे काही ऑफर मिळते का ते बघावे म्हणून तिकडे जाऊ असे मी ठरवले आणि गेलो पण.

मी मॉल मध्ये असाच इकडे तिकडे भटकत असताना माझ्या समोरून एक कपल गेले. तो साधारण चाळीशी वर्षाचा असेल आणि ती साधारण तीस. तो फार काही दिसायला चांगला असा नव्हता. पण ती मात्र कडक माल होती. अंगाला घट्ट चिकटून बसलेले सलवार कमीज तिने घातलेले होते. त्यातून तिच्या छातीचे उभार असे काही गोलाकार दिसत होते कि त्यावरून काही केल्या नजर हटत नव्हती.

त्या ड्रेस चा गळा पण तसा खूपच मोठा असल्याने त्यातून तिच्या छातीचे उभार खूपच जास्त उठून दिसत होते. तयातून तिच्या छातीची फट दिसत होती. ते बघून तिच्या ड्रेस चाय आत तो माल कसला असेल याची कल्पना मी करू लागलो होतो. तिने लेगिन्स जे घातले होते त्यातून तिच्या कडक मांड्या अश्या काही दिसत होत्या कि मला तर क्षणभर असे वाटले कि आताच्या आत तिचे पाय फाकवावे आणि तिच्या जांघेत तोंड घालून निवांत तिची योनी खात झोपावे. असे बरेच विचार येत होते.

ते मला क्रॉस झाले आणि त्यांना मी पाठमोरे बघितले. मागून तिची हलणारी गांड बघून मी डोळे मोठे केले. कमालीचा गोलाकार असलेली तिची गांड एका लयीत वर खाली करत चालताना हालत होती. तिच्या ड्रेस चे फिटिंग असेल म्हणा किंवा खरेच म्हणा पण तिची गांड मात्र एकदम म्हणजे एकदम कडक असल्याचे मला जाणवत होते.

ते कपल मी जाईल तिथे येऊ लागले होते. सुरवातीस मी दुर्लक्ष केले पण नंतर मात्र मला ते जास्त जाणवू लागले. मी कपडे बघत असताना तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला “तुमची बॉडी खूप चांगली आहे. काय नाव तुमचे आणि काय करता तुम्ही?”

त्याने अचानक असा प्रश्न विचारल्याने सुरवातीस मी थोडा वावरलो. पण मग सावरून लगेच म्हणालो “माझे नाव दीपक आहे. मी एका कंपनीत कामाला आहे. मला जिम करायला आवडते ना त्यामुळे माझी बॉडी चांगली आहे.थँक्स”

त्यावर तो म्हणाला “ओके. माझे नाव महेश आहे आणि हि माझी बायको प्रिया. आम्ही इथेच शेजारी असलेल्या आपार्टमेन्ट मध्ये राहतो. तुम्हला इथे कधी बघितले नाही. कारण आम्ही इथे नेहमी येतो खरेदीला.”

“हो मी कधी तरीच येतो इकडे”असे म्हणताच तो म्हणाला “चला आमच्या घरी चहा घेऊ.”

त्याने अचानक असे अनोळखी असून देखील मला घरी बोलावले हे बघून मी सुरवातीस थोडे कन्फ्युज झालो. पण मग त्याने जास्तच आग्रह केल्याने मी होकार दिला. त्याच्या बरोबर त्याच्या घरी मी पोहचलो देखील.

अतिशय उंची अपार्टमेंट मध्ये ते राहत होते. मला चहा दिल्यावर आम्ही तिघे गप्पा मारत बसलो. तेवढ्यात तो मला अचानक म्हणाला “तुमची बॉडी मला पण आणि माझ्या बायकोला पण खूपच आवडली आहे.”

तेवढ्यात त्याची बायको कप ठेवायला म्हणून आत गेली. जाताना ती माझ्या समोरूनच गेल्याने तिच्यावर माझी नजर चांगलीच रोखलेली होती. मागून दिसणाऱ्या गांडीकडे बघत मी लाळ घोटू लागलो होतो. ते बघून तो अचानक मला म्हणाला “माल आहे ना रे माझी बायको. कशी गांड हलते बघ ना तिची चालताना. साला निसर्गाने भरभरून दिले आहे बघ तिला”

त्याच्या या वाक्याने मी घाबरलो आणि म्हणालो “तसे नाही. मी काही त्यांच्याकडे बघत नव्हतो. माफ करा मला”

त्यावर तो हसला आणि म्हणाला “अरे असुदे दे ना. त्यात काही होत नाही. मी काही तुला जाब विचारत नाहीये. एक जनरल म्हणून तर तू माझ्याशी नक्कीच सहमत होशील ना कि माझ्या बायकोची फिगर चांगली आहे ते”

तो इतका आरामात बोलत असल्याने मी पण मग थोडा फ्री झालो आणि म्हणालो “हो खरंच तीची फिगर कडक आहे. माल आहे ती कडक”

त्याच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच भावना दिसल्या मला. तो पुढे मला म्हणाला “माझ्या बायकोशी बेड मध्ये मजा करणार का मग?”

त्याचं ते वाक्य मी ऐकून आता मात्र मी सैरभैर झालो. मला अशी ऑर येताच मी लगेच होकार दिला पण. तेवढ्यात तो म्हणाला “माझी एक अट आहे.तुला माझ्या बायकोला उपभोगायचे असेल तर तुला आधी माझी गांड मारावी लागेल. कबुल आहे का बोल”

माझ्यासाठी हे सगळे नवीन होते. मी कधी पुरुषाची गांड मारली नव्हती. ना मला त्यात रस होता पण प्रिया ला ठोकायला मिळणार असल्याने मी ते हि करायला तयार झालो. त्याने प्रिया ला हाक मारली. ती बाहेर येताच त्याने तिला आमच्यातील बोलणे सगळे सांगितले. त्यावरून मला समजले कि हे तिला पण माहित होतेच.

तो मला म्हणाला “माझ्या बायकोला मी समाधान देऊ शकत नाही कारण जोवर माझी गांड कोण मारत नाही तोवर माझा सोटा उठत नाही. आम्ही आता इकडे स्थायिक झालों आहोत. जुन्या गावी माझा मित्र माझी गांड मारायचा आणि मग मी घरी येऊन प्रिया ला ठोकायचो. पण इकडे ते शक्य नाही आणि आम्हाला आता आमच्यात मिक्स होणारा जोडीदार हवा आहे. तू तसा मिक्स होशील म्हणून तुला विचारले आहे”

मी काहीच बोललो नाही आणि फक्त हसलो. मला अजून पण विश्वास बसत नव्हता कि हे सगळे खरे चालूं आहे ते. तेवढ्यात प्रिया पुढे झाली आणि तिने माझ्या खांद्यावर हात ठेऊन ती मला खेटून उभी राहिली. तिची छाती माझ्या कोपराला लागली आणि तिचे मऊ मऊ उरोज मला स्पर्श करू लागले. मला तेवढा स्पर्श पण बास होता. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिने माझे एक चुंबन घेतले आणि माझा सोटा हातात पकडला आणि त्याला हलवायला चालू केले. मी लगेच पुढे झालो आणि तिच्या तोंडात तोंड दिले व तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या छातीला हातात घेऊन जोरजोरात दाबताना तिचा ड्रेस कधी काढून तिला पूर्ण नग्न केले हे तिला पण समजले नाही.

तिच्या भरगच्च छातीला चोकून चोकून मी तिला बेजार केले. ती माझा सोटा काही केल्या सोडायला तयार नव्हती. तिच्या मदमस्त मांड्या मध्ये लपून बसलेली योनी मला खुणावत होती. मी तिला जमिनीवर झोपवले आणि तिच्या जांघेत माझे तोंड घालून मी घुसळू लागलो. तिच्या योनीतुन एक वेगळाच वास मला येत होता जो मला बेधुंद करत होता.

तिच्या योनिला मी चाटायला चालू करताच महेश माझ्या मागे आला आणि त्याने त्याची जीभ माझ्या गांडीत कोंबली. तो त्याची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत फिरवत माझ्या सोट्याला त्याने तोंडात घेतले आणि तो त्याला चोकू लागला. मी प्रिया ची योनी चाटत होतो आणि महेश माझा सोटा चोकत होता. एक विलक्षण प्रकार आम्ही करत होतो.

खूप वेळ चोखाचोकी झाल्यावर आम्ही उठलो आणि त्या दोघांना मी गुडघ्यावर बसविले. एक पुरुष आणि एक स्त्री अश्या दोन गांडा माझ्या सामोरं होत्या. मला दोन्ही पण खुणावत होत्या. मी प्रिया च्या गांडीत माझे तोंड घालून तिच्या गांडीच्या भोकाला चाटायला सुरु केले. भोकरावरून जीभ फिरवत फिरवत तिची योनी पण मागून मी चाटून काढली आणि त्याच वेळी महेश च्या गांडीच्या भोकात माझ्या हाताची दोन बोटे घालून मागे पुढे करत ते भोक मोठे करू लागलो.

थोड्या वेळात मी उठलो आणि महेश च्या गांडीत माझा सोटा कोंबला. काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो. त्याची पुरुषी गांड माझ्यासाठी नवीन अनुभव होता. ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि प्रिया च्या योनीत मागून कोंबला. पाच पाच असा आवाज करत तिच्या योनीचा मी फडशा पडू लागलो.

खूप वेळ दोघांना आलटून पालटून ठोकून झाल्यावर त्या दोघांची आणि  माझी पण खाज भागली होती. आम्ही तिघे पण प्रचंड घामाघूम झालो होतो. मी माझा सोटा बाहेर काढताच ते दोघे पण खाली बसले आणि त्यांनी माझा सोटा चोखायला चालू केला. आळीपाळीने सोटा चोकत माझ्या गोट्यांशी खेळात ते मला रिझवू लागले आणि बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

त्यांचे तोंड वीर्याने भरून वाहू लागले. त्यानी वीर्य पिऊन माझ्या सोटा चोकून साफ केला आणि आम्ही शांत झालो. आम्ही थोडावेळ शांत बसलो. आम्ही कपडे घातले नव्हते. माझा वेग इतका प्रचंड होता कि महेश ची गांड भगभगु लागली होती. तो तेल लावून गांडीच्या भोकाला मसाज करत बसला होता. त्याला माझा दणका मात्र खूपच आवडला होता.

मी थोडा वेळ थांबलो आणि पुन्हा एकदा तयार झालो. महेश काही लगेच तयार झाला नाही पण प्रिया मात्र माझ्याकडून ठोकून घेण्यास पुन्हा एकदा उत्सुक होती. मी तिला महेश समोरच पुन्हा एकदा प्रचंड ताकदीने ठोकून काढले. त्यावेळी माझी ताकद मघापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे तिची योनी फाटून गेली आणि ती पूर्णपणे शांत होऊन पडून राहिली.

अश्या प्रकारे तेव्हा पासून मी नियमितपणे महेश आणि प्रिया ला ठोकून काढू लागलो होतो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *