नवऱ्याकडून गांड मारून घेतली – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी शालू आज तुमच्यासमोर एक संभोग कथा घेऊन हजर आहे.

ही संभोग कथा आहे, माझी आणि माझ्या पतीची. या कथेत तुम्हाला समजेल की माझे पती गांड मारण्याचे खूप शौकीन आहेत.

त्यांनी मला माझी गांड मारून घेण्यासाठी कसं राजी केलं, आणि मग पुढे आमच्यात काय घडलं. ही कथा एक सत्य घटना आहे. कथेतील पात्रांची गोपनीयता ठेवण्यासाठी मी पात्रांची आणि स्थळांची नवे बदलली आहेत.

माझ्या लग्नाला चार वर्षे झाली आहेत. पण आज पर्यंत मी माझ्या नवऱ्याला माझ्या गांडीला हात लावू दिला नाही. त्याला कारणे ही तशीच आहेत. एक तर त्यांचा बुल्ला खूप जाड आहे.

आता सुद्धा जर मी सात-आठ दिवस त्यांना झवू दिलं नाही तर नवव्या दिवशी मला त्यांच्या बुल्ल्यामुळे त्रास होतो. मग असं असताना मी त्यांना माझी गांड कशी देऊ?

वेदना होण्याच्या भीतीने मी त्यांना नेहमी गांड मारण्याचा बेत टाळायला लावायचे. माझ्या नवऱ्याने माझ्याकडून होकार मिळवण्यासाठी खुप प्रयत्न केले, पण सर्व मातीत.

माझ्या पतीचं नाव अरुण आहे. तो माझ्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठा आहे. आणि आज सुद्धा त्याचं शरीर एकदम तंदुरुस्त मर्दाना आहे. मला गांड मारून घेण्यासाठी खूप भीती वाटायची.

पण कधीतरी नवऱ्याला खुश करण्यासाठी मला हे करावंच लागणार होतं. मग एका दिवशी मी माझ्या मनाशी ठरवून माझ्या पतीला सकाळी ऑफिसला जाताना सांगितलं की, “आज तुम्ही माझी गांड मारू शकता.”

हे ऐकून तो जाम खुश झाला. त्याने मला लगेच मिठी मारली. पूर्ण घरामध्ये फक्त आम्ही दोघेच राहत असल्याने आम्हाला कुणाची काही भीती नव्हती.

जेव्हा मनात येईल तेव्हा मी नागडी होऊन फिरायचे, अरुण पण कधीही मला जवळ खेचुन गांड दाबायचा. एकंदरीत आम्ही दोघेही आमच्या धूनमध्ये जीवन जगत होतो.

मला मिठी मारून अरुण म्हणाला, “तू तयार असशील तर मग मी ऑफिसला आज सुट्टी टाकतो.”

एवढं बोलून त्याने त्याची बॅग खाली सोडली, आणि माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागला. अरुण प्रत्येक वेळेस पप्पी घेताना माझ्या नितंबाना जोर-जोरात दाबतो.

मी अरुण पासून दूर होत, त्याला म्हणाले, “तुम्ही ऑफिसला जा, आपलं काम करा आणि आरामात या. मग पूर्ण रात्र आपलीच आहे.”

असं म्हणून मी त्याला लोटत घराबाहेर काढलं. अरुण मन मारून ऑफिसला गेला. तो जाताच मी घराचा दरवाजा लावला आणि अंघोळीला गेले. अंघोळ करतानाच मी आरशात स्वतःला पाहिलं.

स्वतःला असं आरशात नग्न पाहण्यामध्ये पण एक वेगळंच सुख आहे. मग मी माझ्या पुच्चीवरील आणि काखेतील सर्व केस काढून टाकले. आज मी अरुणला नाराज होण्याचा एकही मौका देणार नव्हते.

अंघोळ केल्यानंतर मी माझे केस आज मोकळेच सोडले. मग घरातील बाकीचे काम आटोपून मी रात्रीबद्दल विचार करू लागले. माझ्या बेडरूममध्ये मी मेणबत्त्या नेऊन ठेवल्या.

मला जे काही सुचेल ते सर्व मी तयार करून ठेवत होते. हे सर्व काम करता करता दुपार झाली. तेव्हा अचानक माझ्या घराची बेल वाजली.

आता ह्या वेळेला कोण आलं असेल, ह्या विचारात मी दरवाजा उघडला आणि पाहिलं तर बाहेर अरुण हसत उभा होता. अरुण घरात येताच मी दरवाजा आतून बंद केला.

अरुणने तिथेच आपल्या हातातील बॅग खाली ठेवली. बॅग खाली ठेवून तो थेट माझ्याजवळ आला आणि मला दरवाज्यावर ढकलून चुंबन घ्यायला चालू केले. मी पण अरुणचा साथ देऊ लागले.

आता आमच्या दोघांचेही हात एकमेकांच्या अंगावरून फिरायला लागले होते. अरुणने माझा गाउन वर उचलून माझ्या कंबरेवर घेतला. आता अरुणचे हात माझ्या चड्डीवरून माझ्या नितंबावर होते.

लगेच अरुणने माझ्या ओठांवरून खाली येत माझ्या मानेवर चुंबन घ्यायला चालू केलं. मानेवर चुंबन घेत त्याने आपला एक हात माझ्या चड्डीमध्ये घुसवला.

अरुणचा हात चड्डीमध्ये घुसताच माझ्या मनात एकदा धस्सकन झालं. पण आज मी काहीही करून अरुणला जे हवंय ते देणार होते.

अरुणने मग माझ्या गांडीच्या दोन्ही खापांना वेगळं करून एक बोट माझ्या गांडीच्या छिद्रावर फिरवायला सुरू केलं. त्याच्या बोटाचा स्पर्श मला वेडं करून सोडत होता. लगेच त्याने एक बोट माझ्या गांडीत घुसवलं.

अरुणच्या बोटाचा फक्त थोडासा भागच माझ्या गांडीमध्ये घुसला असेल, पण मला त्रास होऊ लागला. त्रास होत असल्याने मी गांड हलवायला सुरू केली.

अरुणला वाटलं मी तयार आहे, म्हणून त्याने अजून जोरात बोट चालवायला सुरू केलं. हळूहळू करून अरुणने आपलं पूर्ण बोट माझ्या गांडीमध्ये घुसवलं.

अरुणच्या एका बोटानेच मला बराच त्रास झाला होता आणि मी आज त्याचा बुल्ला आत घ्यायला तयार होते.

खैर मी माझा त्रास लपवण्यासाठी अरुणला अजून जास्त जवळ घेऊन त्याच्या मानेवर चुंबन द्यायला सुरू केले. हे पाहून अरुणने लगेच माझा गाउन माझ्या अंगातून काढून टाकला.

आणि आता मी अरुण समोर फक्त चड्डी आणि ब्रा मध्ये उभी होते. आज मी अरुणची आवडती चड्डी आणि ब्रा घातली होती.

हे पाहून अरुणने लगेच माझ्या दोन्ही स्तनांना आपल्या हातात घेऊन दाबण्यास सुरुवात केली. मी पण आता अरुणच्या बुल्ल्याला त्याच्या पॅन्ट वरून आपल्या हातात घेतलं.

थोडा वेळ त्याचा बुल्ला चोळून झाल्यावर मग मी अरुणचे कपडे काढू लागले. त्याच्या शर्टची दोन बटणं काढताच त्याने मला सोडून बाकी उरलेली बटणं न काढताच शर्ट वर उचलून काढून टाकलं.

आज अरुणला माझी गांड मिळणार ह्या विचारानेच तो फार उत्तेजित झाला होता. हे त्याच्या वागण्यात मला स्पष्ट दिसत होते. मी अरुणला म्हणाले, “आज महाशय खूप जास्त खुश दिसतायत.”

त्यावर अरुण हसत म्हणाला, “आज माझी आवडती गोष्ट जी मिळणार आहे, किती दिवस वाट पाहिली मी ह्या दिवसाची.”

एवढं बोलून त्याने मला पलटवलं आणि दरवाज्यावर ढकललं. अरुण घरी येऊन पंधरा मिनिटे झाली असतील आणि अजून सुद्धा आम्ही दरवाज्यातच होतो.

मला दरवाज्यावर ढकलून आता अरुणने माझी गांड आपल्या दोन्ही हातात पकडून दाबण्यास चालू केली. मग तो खाली आपल्या गुडघ्यावर बसला आणि माझ्या कंबरेवर चुंबन देऊ लागला.

हळूहळू खाली येत त्याने माझ्या चड्डीला आपल्या दातांमध्ये पकडून खाली ओढण्यास सुरू केलं. जशी-जशी माझी चड्डी खाली येत होती, तशी तशी माझी गांड अरुणच्या डोळ्यांसमोर नागडी होत होती.

माझी चड्डी पूर्ण खाली खेचल्यावर मग मी माझे पाय उचलून चड्डी काढून बाजूला फेकली. मी नागडी होताच अरुणने मग माझ्या नितंबावर चुंबन दिलं आणि मग आपल्या दोन्ही हातांनी माझी गांड फाकवुन पाहू लागला.

मग त्याने माझ्या छिद्रावर हळूच थुंक लावून आपलं बोट आतमध्ये घुसवलं. हळूहळू एकसोबत मग दोन बोटे पण आतमध्ये गेली.

मी अरुणला म्हटलं, “बेडरूममध्ये जाऊन पुढचा भाग तिथे करूयात.”

त्यावर तो म्हणाला, “तिथे तर आपण नेहमीच करतो, आज सर्वकाही नवीन पद्धतीने करूयात. म्हणजे आजचा दिवस यादगार बनून राहील.”

मग तो उठला आणि स्वतः पॅन्ट काढून पूर्णपणे भोंगळा झाला. आज त्याचा बुल्ला नेहमीपेक्षा जास्त ताठुन उभा होता.

मग त्याने मला दरवाज्यावर ढकलून माझ्या गांडीच्या छिद्रावर आपला बुल्ला ठेवला आणि दबाव द्यायला सुरुवात केली. दबाव देऊन त्याचा तेवढा मोठा बुल्ला आतमध्ये जाणार नव्हता, म्हणून त्याने एक जोराचा धक्का मारला.

धक्का मारताच त्याच्या बुल्ल्याचा समोरचा जाड भाग माझ्या गांडीला फाडून आतमध्ये घुसला. माझ्या पूर्ण अंगात एक तीव्र वेदनेची लहर सुटली. मी माझं तोंड बंद ठेवून किंकाळी रोखली.

मी माझा हात मागे नेऊन अरुणचा बुल्ला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण अरुणने माझ्यावर खूप मजबूत पकड बनवून ठेवली होती. मी त्याच्या पकडीमधून सुटू शकले नाही.

मग अरुणने त्याच्या एका हाताने माझं तोंड बंद केलं, आणि दुसऱ्या हाताने मला पकडून अजून एक धक्का मारला. ह्या वेळेस त्याचा अर्धा बुल्ला माझ्या गांडीमध्ये घुसला होता.

माझ्या डोळ्यांसमोर आता मला काहीच दिसत नव्हते. अरुण आता धक्के न मारता तसाच थांबून माझे स्तन चोळत होता, मला मानेवर चुंबन देऊन उत्तेजित करण्याचा प्रयत्न करत होता.

थोड्या वेळाने मग त्याने हळूहळू बुल्ला बाहेर काढून परत आत घुसवला. आता मात्र ह्या वेळेस मला जाणवलं की, अजून आतमध्ये बुल्ला घुसणे शक्य नाही.

अरुण पण आता अजून आतमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करत नव्हता. जेवढा बुल्ला आतमध्ये गेला, त्यालाच तो आत-बाहेर करत होता. माझी गांड मला अजून पण खूप टाइट वाटत होती.

मला काहीच समजत नव्हते, माझ्या डोळ्यासमोर मला फक्त अंधार दिसत होता. फक्त मला जाणवत होतं की पाठीमागून अरुण माझ्या गांडीमध्ये आपला बुल्ला आत-बाहेर करत आहे.

अधून मधून तो माझे स्तन दाबत चुंबन पण देत होता. थोड्या वेळाने तर मला ते सुद्धा जाणवत नव्हतं. नंतर मी जेव्हा डोळे उघडले, तेव्हा मी हॉलमध्ये सोफ्यावर झोपून होते.

माझ्या गांडीवर मला गरम असल्याचा भास झाला. मी पाहिलं तर टॉवेल गरम पाण्यात भिजवून शेकण्यासाठी ठेवलं होतं. बाजूला अरुण नागडाच बसला होता.

मी उठताच तो म्हणाला, “एवढा त्रास होत होता तर मला सांगायचं ना. शांत का राहिलीस?”

मी फक्त हसून त्याला माझ्या जवळ बोलावलं. आणि अरुण जवळ येताच त्याला एक मिठी मारली. मग मी त्याला कानात म्हटलं, “आय लव्ह यू पतीदेव.”

हे ऐकून त्याने माझ्या माथ्यावर एक चुंबन दिलं आणि मला आराम करण्यास सांगून तो किचनमध्ये गेला.

तर मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *