नवीन निकर मध्ये मारली राजुची सेक्सी गांड – Marathi Gay Prnay Katha

मी आणि राजू दोघे पण गे होतो. आम्ही जवळपास पाच वर्षे रिलेशन मध्ये होतो. त्यामुळे आम्हाला एकमेकांची सगळी माहिती होती. मी राजू ला ठोक ठोक ठोकून काढत असे. मी त्याचा बॉयफ्रेंड आणि ती माझी गर्लफ्रेंड होती. तो माझी एका बायको सारखी सगळी काळजी घेत असे. मला काय हवे नको ते सगळे बघत असे. त्यामुळे मी काय हवेतच होतो ना.

दिसायला पण राजू खूप देखणा असा होता. उंच पण शिडशिडीत बांध्याचा. गोरा चिट्ट असल्याने त्याचे ओठ गुलाबी होते. एखाद्या मुलीला लाजवेल असा त्याच्या ओठांचा आकार होता. अतिशय रेखीव असलेला त्याचा चेहरा बघून सुरवातीस तो मुलगा आहे कि मुलगी हेच कोणाला समजायचे नाही. त्यामुळे बघणारा त्याच्याकडे किमान पाच दहा मिनिटे आधी बघत असे आणि मगच त्यांना समजत असे कि तो मुलगा आहे ते.

मी आणि तो एकाच रूम वर राहायला होतो.त्यामुळे तर काय आमची चांगलंच चैनी असायची. मी ऑफिस वरून परत येऊ पर्यंत तो आधीच रूम वर आलेला असायचा. मी येऊ पर्यंत तो आमचे जेवण बनवून ठेवत असे. सगळे साफ सफाई वगैरे सगळी कामे तोच करत असे. बदल्यात मी त्याला रात्री माझ्या कुशीत घेऊन झोपत असे आणि त्याला मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून काढत असे.

मला पाहिजे तेव्हा मी त्याला ठोकायचो. दिवस असेल कि रात्र मला काहि फरक पडत नसे. एकदा तर तो रात्री झोपला होता अगदी गाढ. माझे काम खूप उशिरा पर्यंत असल्याने त्या दिवशी रूम वर मी खूपच उशिरा पोहचलो होतो. मी माझ्या कडे असेलेल्या किल्लेने रूम उघडली आणि आत गेलो. नेहमी प्रमाणे सगळे घर आवरलेले होतेच. मी कपडे बदलले आणि बेडरूम मध्ये गेलो.

राजू झोपला होता. त्याला गाढ झोप लागली होती. पण त्याने अंगावर घेतले पांघरून थोडेसे बाजूला झाले होते. झोपताना तो फक्त निकर वर झोपत असे. पांघरून बाजूला झाले असल्याने त्याने घातलेली पांढऱ्या रंगाची निकर मला दिसत होती. मी त्याला रोजच ठोकत होतो. त्यामुळे मला तसे त्याचे कौतुक असायचे काही तसे कारण अजिबातच नव्हते.

पण त्या दिवशी त्याने नेमकि नवीन निकर घातली होती. पांढऱ्या रंगाची ती निकर त्याच्या गोलाकार गांडीवर अशी काही जाऊन बसली होती कि काही विचारू नका. अतिशय सेक्सी होती ती निकर. बारीक फुले त्या निकर वर मुद्दाम ठेवल्या सारखी त्याची नक्षी होती. तो तिरका पोटावर झोपला होता. त्याची गांड एका बाजूने वर उचलली गेली होती. ते बघून तर मी वेडाच झालो.

मला त्या निकर मुळे राजू कमालीचा मादक दिसत होता. त्याचे ते गोरे अंग आणि अंगावर अजिबात लव नसल्याने दिसणारे त्याचे ते तुळतुळीत अंग बघून माझा सोटा तर केव्हाच कडक झाला होता. मी तसेच तिथे उभारून त्याच्याकडे रोखून बघू लागलो. मी आलो असल्याचे त्याला अजिबात पुसटशी देखील कल्पना नव्हती. तो निवांत झोपला होता अगदी.

माझा सोटा वळवळ करू लागला आहे मला जाणवले. मी माझा शर्ट काढला आणि हळूच त्याच्या पांघरुणात शिरलो. त्याचे पांघरून बाजूला करून मी त्याच्या शरीराचे पूर्ण दर्शन घेतले. तो थोडासा वळवळला आणि पूर्ण पोटावर होऊन झोपला. आता तर त्याची गांड माझ्यासाठी पूर्ण तयार झाल्या सारखी दिसत होती. मी त्याच्या कडे वर पासून खाली पर्यंत नजर फिरवली आणि माझे डाव चालू केले.

त्याच्या पायाशी गेलो मी सुरवातीस. त्याच्या तळ पायाला मी माझ्या तोंडाने एक चुंबन दिले आणि हळू हळू करत तसेच चुंबन देत देत मी वर येऊ लागलो. तो आता माझ्या स्पर्शाने जागा झाला. मी आहे म्हंटल्यावर त्याला कधी प्रॉब्लेम असायचा अजिबात विषय नव्हता. त्याने माझ्याकडे एक मादक नजर टाकली आणि तो हसला. त्याला ते आवडले होते याचे ते साइन होते.

मी त्याच्या पायाचे चुंबन घेत घेत वर पर्यंत सरकत होतो आणि परत खाली येत होतो. सुरवातीस मी ओठानी चुंबन घेत होतो. आता मात्र मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि त्याच्या पिंडऱ्याना चाटायला चालू केल्या. चाटत चाटत मी त्याच्या गांडी पर्यंत गेलो. त्याची ती कमालीची सेक्सी असलेली पांढरी निकर मी अलगद माझ्या तोंडात पकडली आणि तिला उतरवायला चालू केली.

हळू हळू करत त्याची निकर मी पूर्ण उतरवल्यावर तो पूर्ण नग्न झाला. त्याची ती गोलाकार आणि गोरीपान गांड त्या रात्री मला जास्तच फुगीर दिसत होती. त्याच्या त्या गांडीचे काप बघून मी लगेचच त्याच्यावर माझ्या हातांनी जोरजोरात फटके मारण्यास सुरवात केली. माझ्या हाताच्या फटक्यांनी त्याची गांड लाल चुटुक झाली. त्यावर माझ्या हाताचे वर्ण उमटले. ते बघून तर मी अधिकच बेभान झालो.

त्यांचे दोन्ही पाय मी फाकवले आणि माझे तोंड मी त्याच्या गांडीत कोंबले. सोट्याच्या खाली असलेल्या त्याच्या त्या छोट्या पण कडक गोट्याना मी माझ्या जिभेने चुचकारु लागलताच त्याचा सोटा जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. गोट्यांवरून माझी जीभ फिरवत फिरवत मी त्यांना माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो. चिंचेचा गोळा चोकल्या सारखे मी त्यांना चोक चोक चोकून काढले.

माझ्या थुंकीने त्याच्या गोट्या ओल्याचिंब झाल्या होत्या. मी तसेच खाली सरकलो आणि त्याच्या गांडीच्या भोकाचा ताबा घेतला. आता मी त्याची गांड थोडीशी वर उचलली जेणेकरून मला ती चाटताना अजिबात अडचण येणार नाही. त्याचे भुऱ्या रंगाचे ते गांडीचे भोक मला स्पष्ट दिसू लागताच मी अजिबात वेळ न घालवता त्याला चाटू लागलो.

दोन्ही हातानी त्याच्या गांडीचे काप बाजूला करून ते भोक मी वेड्या सारखे चाटू लागलो होतो. चाटून चाटून मी त्याला वेडा करून सोडत होतो.त्याने मागे वळून माझ्या मानेला पकडले होते आणि माझे तोंड तो जास्तीत जास्त जमेल तितके त्याच्या गांडीवर दाबून त्याचे भोक चाटून घेत होता. मला पण ते भोक कमालीचे आवडत होते. त्यामुळे मी त्याला अजिबात सोडत नव्हतो.

खूप वेळाने त्याला मी उठवले आणि खाली पाठीवर मी झोपलो. मी खाली झोपताच त्याने माझा ताबा घेतला. त्याने त्याचे दोन्ही पाय माझ्या अंगावर अश्या प्रकारे टाकले कि त्याच्या तोंडात माझा सोटा गेला आणि माझ्याकडे त्याची गांड आली. माझा सोटा त्याने तोंडात घेऊन चोखायला चालू करताच मी व्याकुळ होऊन त्याच्या गांडीला खाऊ लागलो.

तो एकसारखे माझा सोटा चोकत होता. त्याला मला काय हवे आहे ते नेमके माहित होते. त्यामुळे त्याने माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता आणि त्याला ओलाचिंब करून चोकून चोकून काढत होता. व्योक व्योक करत तो माझ्या सोट्याला चोकत होता आणि इकडे खाली मी त्याच्या गांडीची मजा घेत तिला चाटून काढत होतो.

खूप वेळाने मी त्याला उठवले. त्याला गुडघ्यावर बसलवे आणि त्याच्या गांडीत मी माझा सोटा कोंबला. मी एकच हिसडा एकट्या प्रचंड ताकदीने दिला कि एकाच हिसड्यात माझा सगळा सोटा पूर्णपणे आत गेला. आत जाताच नेहमीप्रमाणे मी त्याच्या गांडीवर माझे हात ठेवले आणि प्रचंडन वेगाने त्याला ठोकायला चालू केले. काच काच करत मी त्याची गांड मारू लागलो होतो.

एक सारखे जवळपास वीस मिनिटे मी त्याची गांड मारत होतो आणि तो त्याच तीव्रतेने त्याची गांड मागे पुढे करत त्याचा आस्वाद घेत होता. मग मी थांबलो. त्याला पाठीवर झोपवले आणि त्याचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले. पुन्हा एकदा खालून मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत कोंबला आणि त्याला ठोकायला चालू केले. माझे दणके इतके जोराचे होते कि काही विचारू नका.

कच कच करत त्याची गांड मी जशी मारत होतो तसा त्याचा सोटा इकडून तिडके आणि तिकडून इकडे उड्या मारत होता. त्याला तो मध्ये मध्ये पडकून बाजूला करत होता. माझे काम मी नेटाने करत होतोच. तो मला त्याच्या जवळ ओढत होता आणि माझ्या तोंडात तोंड देऊन चुंबन घेत होता. माझी सगळी थुंकी मी त्याच्या तोंडात टाकत होतो आणि तो ती अगदी आवडीने पीत होता.

त्याच्या शरीराचे मी शिकरण केले होते. प्रचंड वेगाने ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी शेवटी माझा सोटा बाहेर काढला. बाहेर काढताच तो जागचा उठला. त्याला माहित  होते कि पुढे काय करायचे आहे ते. त्याने लगेच माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. व्योक व्योक चोकत तो त्यात चांगलाच रमला असतानाच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

माझे सगळे वीर्य त्याच्या तोंडात गेले. नेहमीप्रमाणे त्याने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि चोकून चोकून पुन्हा एकदा माझा सोटा साफ करून होता तसा केला. अश्या प्रकारे मी राजुला पुन्हा एकदा ठोकून काढले होते. राजू आणि मी तसेही कपलच होतो. पण त्या दिवशी त्याने घातलेल्या नवीन निकर मुळे मी त्याला असे अफलातून पद्धतीने ठोकून काढू शकलो होतो हे मात्र नक्की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *