नव्या दमाचा गडी! – Marathi sambhog katha

मी बत्तीस वर्षाची इच्छेप्रमाणे वागणारी तरुणी आहे. उच्चशिक्षित आहे. आजवर माझ्या योनीने अनेक लिंग गिळले आहेत. सोळा वर्षाची असतानाच माझे योनीपटल एका तरुणांकडून फाडून घेतले होते. त्यानंतर अनेक तरुण माझ्या जीवनात येऊन गेले. पण कुणाशीही मी भावनेचे नाते जोडले नाही . शरीर सुखा पुरताच त्यांच्याशी संबंध ठेवला. अनेकांबरोबर संभोग करण्याची सवय मला जडली होती. माझ्या लग्नानंतरही मी बाहेरच्याखालीपण होते. पतिला माझे हे चाळे समजले. मला योग्य मार्गावर आणण्यापेक्षा त्याने मला सोडूनच दिले. त्यामुळे मी आणखीनच मौजमजा करू लागले. जास्तच वाया जाऊ लागले.

आज मी एका सरकारी स्कूल मध्ये टीचर आहे. तरीही माझी सवय काही सुटलेली नाही. पगारही चांगला आहे. एकटीच राहत आहे. सर्व सुखसोयी जोडीला आहेत. आता तर जोडीदारांना घरीच बोलावून प्रणयाचा खेळ खेळत असते. दोन-तीन महिन्यापूर्वी मात्र माझ्या जीवनात घडलेली ती घटना मी कधीही विसरू शकत नाही. शाळेला उन्ह्याळाची सुट्टी पडली होती. परंतु शाळेत एजुकेशन ऑनलाईन क्लास सुरु होते. पाच दिवसाचा सेमिनार होता. कॉलेजचे तरुण मुले क्लासमध्ये येत होती. माझ्याकडे शिकण्यासाठी पाच मुले होती.

पाचपैकी तीन मुले हरामी होती. त्यांची नजर माझ्या छातीवर खिळलेली असायची माझ्या मादक शरीराकडे पाहून ते आपल्या ओठावरून जीभ फिरवायचे. तरुणांना आपल्या मादक शरीराचे दर्शन देण्यात पहिल्या पासूनच मला खूप आनंद मिळायचा. तिसऱ्या दिवशीही ते तिघेजण माझ्याकडे टक लावून पाहत होते. उन्ह्याळाचे दिवस असल्याने प्रचंड उकाडा जाणवत होता. क्लास संपताच मी लॅब मध्ये येऊन बसले. कारण तिथे ए.सी. होता. दरवाजा ढकलून मी ब्लू फिल्म लावून बसले. ते सिन पाहताच मी खूप उत्तेजित झाले.

माझी योनी ओली झाली. स्तनांची बोन्डे ताठरली. पाहता पाहता माझा हात सलवार मध्ये शिरला. सलवारची नाडी सैल करून योनी चोळू लागले. योनीत बोटे घालून आतबाहेर करू लागले. शाळेत मी एकटीच असल्याने दरवाज्याला काडी घातली नव्हती. एका हाताने योनी व दुसऱ्या हाताने स्तन दाबत होते. मला माझे हे चाळे कोणी पाहत असेल याचे भानच नव्हते. एवढ्यात मागे वळून पाहते तर ते तिन्ही तरुण माझ्या मागे उभे होते व माझे चाळे पाहत होते. मी दचकून विचारले ‘तू… तुम्ही इथे काय करताय..?’ चालते व्हा लॅब मधून असे मी ओरडले.

एवढ्यात विवेक नावाचा तरुण माझ्या समोर आला आणि ‘वाह काय मांड्या आहेत’ असे म्हणत माझ्या मांडीवरून हात फिरवू लागला. त्याच्या स्पर्शाने माझ्या भावना भडकू लागल्या. उत्तेजित भावनेमुळे मी त्यांचा विरोध करू शकत नव्हते . राहुल ने माझ्या कमीजमध्ये हात घालून माझे उरोज दाबायला सुरुवात केली आणि पंकजने माझा हात पकडून त्याच्या प्यांटमध्ये घातला.

त्याचा सोटा खूप मोठा झाला होता.हरामी तरुणांनो अगोदर बाहेर जाऊन मेन दरवाजा बंद करून या असे म्हणताच, एकजण दरवाजा बंद करायला गेला,एकाने ब्लू फिल्मचा आवाज वाढवला.मीही सलवार व कमीज काढून बाजूला फेकून दिली. मी इशारा करताच तिघांनी आपापली प्यांट बाहेर काढली. मी पूर्ण नग्न झाले आणि तिघांना जवळ घेतले. बापरे! किती हे तिघांचे सोटे मोठे? वाह बारावीत शिकणाऱ्यांचे सोटे इतके मोठे असतील असे मला वाटलेच नाही. एकवर एकवर करत तिघांचे लिंग मी चोखु लागले.

विवेक माझी योनी चोखु लागला. त्याच्या या प्रकाराने माझा दाणा आणखीनच फडकू लागला. माझे स्तन खूपच पुष्ट होते. पंकज माझे मोठे पुष्ट स्तन उतावळे पनाणे चोखु लागला. राहुलने दुसरा स्तन तोंडात धरला आणि चावला. ‘अरे … कुत्र्या जरा हळू चोख .. नाजूक आहेत ते… असा हपापल्या सारखा करू नको.!राहुलने त्याचा पूर्ण च्या पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात खुपसला. विवेक माझ्या नितंबावर चापटी मारत होता. त्याची जीभ माझ्या योनीत आणखीनच आग निर्माण करत होती.

राहुल माझे केस धरून आपला सोटा माझ्या तोंडात आत बाहेर करत होता. मॅडम तुमचे हे कमनीय शरीर पाहून आम्ही पागल झालो आहे असे राहुल बोलला. असे म्हणताच पंकज विवेकला बाजूला करत खाली सरकला. आता विवेक आणि राहुल दोघे आपले सोटे माझ्या तोंडात कोंबू लागले. एकवर एकवर त्यांचे सोटे माझ्या तोंडात घेऊ लागले. खाली पंकजने ओल्या झालेल्या योनीत आपला सोटा खुपसला. हपापल्या सारखे पंकज आपला सोटा पूर्ण माझ्या योनीत खोलवर रुतवु लागला. सपासप दणके देऊ लागला. पंकज दणादण बेभान होऊन दणके देत होता.

मीही त्याला मार दणके अजून मार जोरात दणके असे म्हणत साथ देत होते. थोड्या वेळात पंकजने माझ्या योनीतुन लिंग बाहेर काढले, तास लगेच विवेक उताणा झोपला. त्याने मला त्याच्याकडे पाठ करून आपल्या सोट्यावर बसवले. मीही त्याचा सोटा भोकावर अड्जस्ट करून बसू लागले. त्याचा सोटा माझ्या मागच्या भोकात शिरू लागला. मला तशी मागे देखील घालून घेण्याची सवय होतीच.

विवेक जोर जोराने दणके मारू लागला. राहुलने माझ्या तोंडात आपला सोटा सारला. खालून विवेक झवत होता आणि वरून राहुल आपला सोटा माझ्या तोंडात सारत होता.एवढ्यात पंकज माझ्यासमोर तोंड करून तो विवेकच्या मांडीवर बसला आणि माझ्या योनीवर तो आपला सोटा रगडु लागला. आणि योनीत आपला सोटा सरकवु लागला. खालून विवेकचा सोटा आणि वरून पंकजचा सोटा दोन्हीकडून एकाच वेळी खूप मजा येत होती. दोघेही जोरजोरात दणके देत झवत होते.

मी ‘हाय ….. आह… करा…. आणखी जोरात करा…’ असे मी बडबडत होते. एवढ्यात पंकजला विवेकने बाजूला व्हायला सांगितले आणि विवेकने मागच्या भोकात दणादन दणके देत आपले वीर्य सांडले आणि विवेक बाजूला झाला.परत पंकजने आपली जागा घेतली आणि भसाभस माझ्या योनीत आपला सोटा खुपसू लागला. अगदी बेभान होऊन दणके देऊ लागला. थोड्याच वेळात त्याने माझ्या योनीत पिचकारी सोडली. तसे माझी योनी साफ करत राहुल आता माझ्या योनीत सोटा घालायला उत्सुक झाला होता.

आता राहुलचा सोटा त्या दोघांपेक्षा मोठा होता. राहुलचा सोटा आत जाताच आणखीनच मजा येऊ लागली. सपासप दणके सुरु झाले. असे भरगच्च दणके माझे अंग दणकून सोडले. जवळपास दोन मिनिटे सपासप दणके देत राहुलने हि आपले वीर्य माझ्या योनीत सांडले.असे करत संद्याकाळी पर्यंत तिघांनी माझ्या देहाचा हवा तास पुरेपूर उपभोग घेतला. संध्याकाळचे साडे पाच वाजून गेले होते. वॉचमन सहा वाजता येत होता. तसे वॉचमन ला माझे सर्व माहिती होते. कारण एक-दोन शिक्षका सोबत प्रणय करताना त्याने मला पाहिले होते. नंदू शाळेत आला मीही घरी जायला निघाले माझी गाडी स्टार्ट होत नव्हती.

मी नंदूला स्टार्ट करायला सांगितली. तास नंदू म्हणाला म्याडम मलाही कधीतरी संधी द्या आज त्या तिघांना तुम्ही संधी दिलीत. मीही काही कमी नाही असे तो म्हणाला. एकदा संधी देऊन तर बघा… काय मजा येते पहा मग…!किक मारत तो बोलत होता. असे बोलताना त्याचा सोटा थोडा मोठा झाला होता.तो म्हणाला म्याडम पहा माझा सोटा किती मोठा आहे अजून तुम्हाला उघडे पहिले तर किती मोठा होईल याचा विचार करा.खरंच त्याचा सोटा मोठा होता. हे प्यांटवरूनच जाणवत होते. ‘म्याडम गाडी स्टार्ट झाली आहे… पण मला उत्तर देऊन जा.’

ठीक आहे आज अकरा वाजता माझ्या घरी ये. असे मी म्हणाले. तुलाही एक संधी देते. असे म्हणताच नंदूचा चेहरा आनंदाने उजळला. रात्री बरोबर अकरा वाजता नंदू घरी आला. तेंव्हा मी अर्धनग्न अवस्थेत होते. त्याला आत घेतले.मी स्वतः त्याची कपडे काढलीत. त्याच्या छातीवर खूप केस होते. मला छातीवर केस असलेले पुरुष खूप आवडतात. त्याची अंडरप्यांट काढताच माझे डोळेच चमकले. ‘बापरे… हा तर घोड्याच्या सोट्या सारखा आहे…!’ माझा हात त्याच्या फिरू लागताच तो चवताळु लागला.’म्याडम तोंडात घेऊन चोखा ना…! असे तो म्हणाला .. त्याचा सोटा तोंडात मावण्यासारखा नव्हता.

मी त्याच्यावरून जीभ फिरवू लागले. माझेपूर्ण कपडे काढले आणि त्याने मला बेडच्या कडेवर झोपवले. आणि त्याने आपला सोटा माझ्या योनीवर टेकवून हळू हळू आत सारू लागला. मी त्याला अडवू लागले. त्याचा मोठा सोटा सहन करण्यासारखा नव्हता. हळू हळू करत त्याचा निम्म्या पेक्षा जास्त सोटा माझ्या योनीत गेला.त्याचे दणके आनंद देणारे होते पण थोडा त्रास हि होत होता. थोड्या वेळात त्याने गुढगे टेकवून बसायला सांगितले. आणि डॉग शॉट सुरु केला. त्याचा सोटा पुरेपूर माझ्या योनीत सामावत होता. मला खूप आनंद देत होता.

मीही त्याला माझे नितम्ब हलवून साथ देत होते.त्याचा भलामोठा सोटा माझ्या योनीत सामावून घेऊ लागले. माझी कंबर धरून तो आत बाहेर करत जोर जोरात दणके देऊ लागला. मीही कण्हत त्याच्या सोट्याची मजा लुटत होते. थोड्याच वेळात त्याच्या वीर्याची पिचकारी माझ्या योनीत पडली. अगदी गरमागरम पिचकारी आत जाणवत होती. तसे रात्र भर नंदूने मला हवे तसे झवले. वासनेच्या नशेने अनेक तरुणांचा आस्वाद मी घेतला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *