नाशिकच्या झवाड्या मुलीची बॉयफ्रेंडसोबत फोनसेक्स – Marathi sex stories

फ्रेंड्स, आज तुम्हाला मी नाशिकच्या एका झवाड्या मुलीचं तिच्या क्युट बॉयफ्रेंड सोबतचं फोनसेक्स संभाषण ऐकवत आहे. असली पुच्ची आणि गांड मारून घ्यायला उतावीळ असलेली गर्लफ्रेंड भेटायला नशीब लागते मित्रहो. स्वतःहून तोंडात दे, गांडीत घाल म्हणणारी गर्लफ्रेंड आपल्या सर्वांना लाभो हीच माझी मनोकामना. तर पेश आहे त्या दोघांचे फोनसेक्स संभाषण:

मुलगी: काय चाललंय? कुठं आहेस?

मुलगा: राउंड अप चाललंय.

मुलगी: कोण आहे सोबत? मी येऊ का?

मुलगा: कोणीच नाही. मी एकटाच आहे.

मुलगी: कोणते कपडे घातलेस?

मुलगा: म्म्म… नाईट पॅण्ट आहे. कॉफी कलरचा टी शर्ट आहे.

मुलगी: हं….

मुलगा: पादुका घातल्यास.

मुलगी: होका? म्म्म…. नाईट पॅन्टमध्ये काय आहे अजून? अंडरपॅण्ट?

मुलगा: हम्म.. जे तुला पाहिजे ते.

मुलगी: म्म्म… अंडरपॅण्ट देणं..

मुलगा: हुं..?

मुलगी: आय लव्ह यु!

मुलगा: मी टु..

मुलगी: उमममहहहआ…

मुलगा: तुझ्याशी बोललो नं यार तर कसतरीच होते.

मुलगी: उममहहआआ….

मुलगा: खूप तरसतो यार मी तुला भेटायला.

मुलगी: मी पण..

मुलगा: ह्या.. चल.. मला नाही वाटत तू पण.

मुलगी: हो नं. तुझी बॉडी, तुझी फिगर खूपच क्युट आहे.

मुलगा: तू कुठं बघितली? तू व्हाट्सएपचा डीपी बघितला होता काय?

मुलगी: होय आणि कुठला?

मुलगा: तो बघ नं आत्ता ठेवलाय. कोणाच्या पण मोबाईल मध्ये सर्च कर. डीपी पाहून परत ब्लॉक करून टाक.

मुलगी: बघा लागेल.

मुलगा: आत्ताचा फोटो बघ ना कसा भारी आहे.

मुलगी: म्म्म..?

मुलगा: आत्ताचा बघ आत्ताचा.

मुलगी: आणखीन तुझी फिगर, तुझी बॉडी, तुझे गाल किती क्युट दिसतो!

मुलगा: काय?

मुलगी: किती क्युट आहे म्हटलं.

मुलगा: कसं काय वाटलं तुला?

मुलगी: खूप क्युट आहे तू. सतत पाहावं वाटते तुला.

मुलगा: नाही रे!

मुलगी: मग काय!

मुलगा: बॉडी बद्दल काय म्हणत होती?

मुलगी: म्हह.. तुझी बॉडी खूप क्युट आहे म्हटलं.

मुलगा: आणि तुला आवडतं?

मुलगी: हो आवडते ना मला खूप.

मुलगा: आवडतं म्हणून तर फोन करत नव्हती न तू मला! त्या फ्रेंड सोबत भांडण झालं म्हणून तर फोन केला न तू मला?

मुलगी: म्म्मम….

मुलगा: कोणता ड्रेस घातली आहे तू आत्ता?

मुलगी: म्म्मम… आत्ता.. नाईट पॅंट, शर्ट.

मुलगा: अजून?

मुलगी: आणि निकर घातली आहे.

मुलगा: कोणता कलर?

मुलगी: ब्लॅक कलरची निकर आहे, यलो कलरचा टी शर्ट आहे, ब्लॅक कलरची पॅण्ट आहे.

मुलगा: ब्रा कोणत्या कलरचा आहे?

मुलगी: हुं… व्हाईट कलर.

मुलगा: मला नाही आवडत बा व्हाईट.

मुलगी: ओ हो काढून घे ना मग तुझ्या हातानी आत्ताच्या आत्ता.

मुलगा: मला तर फक्त ब्लॅक आवडतं.

मुलगी: जवळ घे ना मला.

मुलगा: काय घेऊ? मी जवळ येतो न तू दूर पळते.

मुलगी: (कामुक आवाजात) नाही न.. घे न… मम्मूऊ….घे न…

मुलगा: कसं काय घेऊ..

मुलगी: घे न जवळ मला!

मुलगा: फिगर किती मोठं आहे तुझं?

मुलगी: एप्पल सारखे आहेत.

मुलगा: सनी लिऑन सारखे आहेत की तिच्यापेक्षा कमी आहेत?

मुलगी: कमी आहेत नं.

मुलगा: कमी आहेत?

मुलगी: जवळ घे ना मला प्लिज.

मुलगा: मला दुध प्यायचं आहे.

मुलगी: अअअअ..  पी नं. मी येऊ तुझ्याजवळ?

मुलगा: काय?

मुलगी: जवळ येऊ का तुझ्या? येऊ का..? आली..

मुलगा: आली का?

मुलगी: म्म्मम्हहहहह…. हो.. शर्ट काढू?

मुलगा: काढ ना तुझ्या हातानी.

मुलगी: काढला शर्ट मी तुझा.

मुलगा: मग..

मुलगी: मी तुला किस केला ऊउममम्हह्हाआ… तुझ्या छातीला किस केला. तुला मिठी मारली.

मुलगा: आणखी?

मुलगी: तुझी पॅण्ट काढू?

मुलगा: काढ ना नाहीतर मी काढतो.

मुलगी: तुझी पॅण्ट काढली. माझं तू कम्बर पकडलं. जवळ घेतलं. मी तुझ्या मानेला, छातीला किस केला. तुझे बॉल आहेत ना…

मुलगा: हुं…

मुलगी: त्यांना दाबतेय मी… उउममम… हुऊऊ….आह्ह्ह…

मुलगा: जास्तच गरम झाली वाटते तू?

मुलगी: हुऊऊ… म्म्मम…

मुलगा: आता नेमकी आहे कुठं तू?

मुलगी: मी आता माझ्या रूममध्ये.

मुलगा: तू तर आजीकडे गेली होती नं?

मुलगी: आली न मग मी परत. पप्पा झोपले होते. मग कपडे चेंज केले, पाणी वगैरे पिली मग बसली आणि आता आहे आराम करत.

मुलगा: सकाळी फोन का बरं स्विच ऑफ होता?

मुलगी: सकाळी तिथे लग्नाचा मांडव होता ना त्याच्यामुळे मग सगळे पाहुणे वैगेरे होते म्हणून…. शोना… (कामुक आवाजात)

मुलगा: हुं?

मुलगी: तुझी पॅण्ट काढू? अंडर पॅण्ट?

मुलगा: काढ ना.

मुलगी: काढली. काय आहे..?

मुलगा: हुं?

मुलगी: काय आहे?

मुलगा: तू बघून सांग ना.

मुलगी: अंडर पॅन्टमध्ये? काढली नं मी. काय आहे सांग नं..? (अतिशय कामुक आवाजात)

मुलगा: हॅलो..

मुलगी: सांग ना काय आहे ते?

मुलगा: काय आहे ते?

मुलगी: (अतिशय कामुक आवाजात) सांग ना…ममहह..

मुलगा: तेच तुझी आवडती वस्तू.

मुलगी: काय आहे नाव सांग नं… हहहहह…

मुलगा: तूच सांग.

मुलगी: तू सांग. तुला शप्पथ आहे माझी… हुं? सांग ना…

मुलगा: आ..?

मुलगी: सांग ना नाव काय आहे?

मुलगा: माझ्या भाषेत सांगू नाव?

मुलगी: हो…

मुलगा: माझ्या भाषेत? तुझ्या भाषेत?

मुलगी : (उतावीळ होत) हो.. सांग ना. माझ्या भाषेत सांग. तुझ्या भाषेत सांग.

मुलगा: तुझ्या भाषेत सांगतोय मी.

मुलगी: नाही. तुझ्या भाषेत सांग आधी.

मुलगा: हुं?

मुलगी: (उतावळ्या स्वरात) सांग न तुझ्या भाषेत?

मुलगा: माझ्या भाषेत इंद्रिय आहे.

मुलगी: माझ्या भाषेत?

मुलगा: हुं? माझ्या भाषेत इंद्रिय आहे.

मुलगी: माझ्या भाषेत ‘लवडा’ आहे!

मुलगा: काय बोलतेस?

मुलगी: ऊ..?

मुलगा: भाषा.

मुलगी: उममह..

मुलगा: मग रे?

मुलगी: म्म्म..?

मुलगा: ऐक नं.

मुलगी: हातात घेऊ?

मुलगा: तुझं बाहेर कुणासोबत अफेअर होतं का?

मुलगी: काय.?

मुलगा: तुझं बाहेर कुणा…

मुलगी: जोराने बोल.

मुलगा: हॅलो.

मुलगी: बोल नं.

मुलगा: तुझं बाहेर कुठं अफेअर राहिलं तर मग?

मुलगी: नाही आहे. मला एक दोन मुलांनी प्रपोज केला होता पण मी नाही म्हणले.

मुलगा: घरात कोण कोण राहतात तुझ्या?

मुलगी: मम्मी, भाऊ, मी.

मुलगा: भाऊ मोठा आहे की लहान?

मुलगी: मोठा आहे ना.

मुलगा: लग्न झालं त्याचं?

मुलगी: नाही नाही. जॉब करतो.

मुलगा: कुठं?

मुलगी: धुळ्याला. बँकेत.

मुलगा: बहिणपन आहे का तुला?

मुलगी: नाही. मी एकटीच.

मुलगा: कॉलेजला कुठं आहे?

मुलगी: नाशिकला. ते जाऊ दे ना नंतर बोल. आता मला काय होतंय माहिती आहे का? हहुउमम…. शोना.. (कामस्वर) हातामध्ये घेऊ..?

मुलगा: काय?

मुलगी: हातामध्ये घेऊ का?

मुलगा: हा..

मुलगी: हातामध्ये घेतला.. आआह्ह..

मुलगा: तू तर मला टाईटच करून टाकलीस.

मुलगी: हातामध्ये घेतलाय मी आहहहह… खूप मोठा आहे.

मुलगा: मग आता बघ तुला कुठं ठेवायचं आहे.

मुलगी: ओठ लावू त्याला?

मुलगा: लाव ना.

मुलगी: म्म्मम्म… उममहहआआ..

मुलगा: तुझ्याकडे आता व्हाट्सएप मोबाईल असता तर मस्त शॉट बीपी पाठवले असते. एकदम हॉट शॉट बीपी पाठवले असते.

मुलगी: आआह्ह.. मला तुझ्या अंगावर घे नाहीतर माझ्या अंगावर ये तू. ये ना लवकर.

मुलगा: घेतला मी तुला.

मुलगी: लवू का मी. लवू का खाली?

मुलगा: ऐक ऐक.. आता तू माझी गोष्ट ऐक.

मुलगी: हम्म.

मुलगा: मी तुला बेडवर घेतलं. तिथं मी बोट लावला.

मुलगी: कुठं?

मुलगा: पुच्चीला तुझ्या.

मुलगी: हहह… (कामस्वर)

मुलगा: तू मला इतकी हाबडती इतकी हाबडती की माझा हात काढून बोटांचा किस घेतीस.

मुलगी: आहहहह… उममहहआ..

मुलगा: त्यानंतर आहे ना तू मला चोको देते चोको.

मुलगी: हुऊऊ?

मुलगा: तू मला इतकी जाम करतेस. मी तुला उचलून घेतो.. उचलल्या नंतर डायरेक्ट तुला खांद्यावर बसवतो मी. आणि तुझी पुच्ची चाटतो.

मुलगी: हहहह…मममहहह..

मुलगा: मग मी तुला माझ्या कमरेवर माझ्या लवड्यावर बसवतो. तू माझ्या मानेला पकडून किस करतेस.

मुलगी: आहहहह… शोना….

मुलगा: तू म्हणतेस मला सोड मला सोड पण मी सोडतच नाही तुला.

मुलगी: आआहहह..

मुलगा: मग मी तुला सोडतो आणि बेडवर फेकतो.

मुलगी: अअअअअ..मग?

मुलगा: फेकल्या नंतर बसवतो मी तुला वापस.

मुलगी: कुठं?

मुलगा: मी बेडवर झोपतो आणि तुला बसवतो लवड्यावरती.

मुलगी: हहहुऊ…

मुलगा: आणि तुला उड्या मारायला लावतो.

मुलगी: आआहहह… तोंडात दे ना!

मुलगा: आत्ताच नाही देत तोंडात. उडया मारून झाल्या की मी तुझी फिगर चुसतो, चावतो. ओठाचा किस घेतो.

मुलगी: आआह्ह…

मुलगा: मी तुला खूप टाईट करतो. तू बिछाना पकडतेस. तू बेडखाली मान टाकते, इकडे तिकडे फिरवतेस.

मुलगी: हुं…

मुलगा: मग मी लवडा बाहेर काढतो. मग तुझे केस पकडून तुझ्या तोंडात टाकतो. वीर्य थोडं तुझ्या तोंडात जातं मग मी काढून घेतो.

मुलगी: ऊऊहहह.. तुझं झालं?

मुलगा: हुं?

मुलगी: मग मी आता बोलू?

मुलगा: हह.

मुलगी: आता मला आहे ना मी तुझ्या गळ्यात तंगडे टाकले. आता मी हातात धरून लवडा तुझा माझ्या पुच्चीत घातला. घाल ना… (कामस्वर) पुच्चीत घाल ना… आआह्ह…

मुलगा: हुं?

मुलगी: पुच्चीत घाल.

मुलगा: एवढ्या लवकर?

मुलगी: घाल. आह्ह्ह… ऊऊ… हळू… झव ना मला…

मुलगा: हो..

मुलगी: झव ना…

मुलगा: थोडं ब्लड निघातय तुझं.

मुलगी: निघू दे ना.

मुलगा: अ?

मुलगी: निघू दे ना. आह्ह्ह..

मुलगा: दाब मला.

मुलगी: दाबतेय ना. घुसव घुसव.

मुलगा: तू हाताने दाबतेय माझं कम्बर.

मुलगी: हो दाबतेय न मी तुझं कम्बर.

मुलगा: बघ न कसं होतंय?

मुलगी: आह्ह्ह.. खूप मोठा लवडा आहे तुझा!! आआह्ह.. झव मला.. झव मला…

मुलगा: होय… दाब..

मुलगी: गांडीत घाल..

मुलगा: दाब…

मुलगी: गांडीत घाल ना..

मुलगा: घालतो घालतो थांब ना..

मुलगी: आह्ह्ह..

मुलगा: टाकला तुझ्या गांडीत.

मुलगी: आईईई…. आआहहह… म्म्मममहहह… ( मोठे कामस्वर ऑर्गसम मिळाले तिला)

मुलगा: सू केली का?

मुलगी: नाही

मुलगा: सू केली तू.

मुलगी: नाही.

मुलगा: गरम आहे तू अजून?

मुलगी: हहुऊ….. ( स्लखीत झाली मुलगी)

तर असं होतं ह्या अतिकामातुर मुलीचं आणि तिच्या क्युट बॉयफ्रेंडच फोनसेक्स.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *