नेकलेस दाखवत ठोकले सेक्सी ऑंटीला – Marathi Zavadya Auntila Thokle Katha

मी एक सोनार आहे. माझे नाव नितेश आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि त्या घटनेने माझी आयुष्यभराची संभोगाची सोय झाली.

मी शाळेत अभ्यासात काही फार हुशार नव्हतोच. त्यामुळे अभ्यासापेक्षा इतर गोष्टीतच मी जास्त पुढे पुढे करत असे. पण एक गोष्ट माझ्याकडे चांगली होती ती म्हणजे माझी चित्रकला खूप चांगली होती. दिसायला पण मी खूप चांगला जरी नसलो तरी माझी तब्येत खूप चांगली होती. त्यामुळे माझ्याकडे मुलींचा ओढा खूपच जास्त असे नेहमी. चित्रकला पण चांगली आणि त्यात दिसयला चांगला मुलगा असेल तर कोणीही मुलगी आपोआपच आकर्षित होणार ना.

पुढे कॉलेज मध्ये पण अभ्यासात जेमेतेम च मी होतो. ते बघून माझे कॉलेज संपल्यावर मला मामा ने त्याच्या गावी बोलावून घेतले. माझा मामा शहरात राहायचा. त्याचे सोन्या चांदीचे दुकान होते तिथे. माझी चित्रकला चांगली आहे हे तो ओळखून होता आणि म्हणूनच तीच कला दागिन्यांचे डिजाईन करण्यास उपयोगी पडेल या हिशोबाने त्याने मला त्याच्याकडे कामाला म्हणून बोलावून घेतले.

मी पण लगेचच तिकडे गेलो आणि कामाला लागलो. मी विविध डिजाईन करून देतअसे. माझे डिजाईन सगळ्याना खूपच आवडू लागले होते. मी डिजाईन बरोबर बाकी सगळी कामे पण आत्मसात केली होती. त्यामुळे सुरवातीस माझा जरी गिर्हाईकांशी संबंध येत नसला तरी नंतर मात्र मी कस्टमर पण चांगलेच करू लागलो. बहुतांश वेळा बायकाच दाग दागिने घेण्यास येत असल्याने मी पण चांगलाच त्यात रमलो होतो.

मामा ने हळू हळू करत मला विविध जबाबदाऱ्या देण्यास सुरवात केली होती. काही कस्टमर्स हे नियमितपणे येत असत. त्यातीलच एक कस्टमर होती ती म्हणजे मालपाणी शेठ ची बायको नेहा. मालपाणी शेठ खूप मोठा माणूस होता. कसला तरी व्यवसाय होता त्याचा. त्यामुळे त्याच्याकडे प्रचंड पैसे होते आणि तेच पैसे त्याची बायको नेहा उडवायची. सगळ्यात मोठे कस्टमर होते ते आमचे.

शेठ जमेल तितका ढोला आणि बेढब होता तर नेहा त्याच्या बरोबर उलट होती. शेठ अजून देखील धोतर आणि डोक्याला गोल टोपी असा पारंपरिक पेहराव करायचा. नेहा साडी घालायची. पण तीचे साडी चे केलेक्शन बघितले तर डोक्यात जाळ होत असे. ती दिसायला कमालीची देखणी होती. नेहमी बेंबी खाली साडी घालायची तिची पद्धत मला खूप आवडायची. कारण त्यातून तिच्या खोलगट बेंबीचे मला पूर्ण दर्शन होत असे.

तिचे ते गोरेपान पोट बघून मला कसेसेच होत असे. अजिबात अंगावर अतिरिक्त चरबी नसल्याने तीची फिगर कमालीची सेक्सी दिसत असे. तिची छाती खूपच उठावदार होती. नेहमी स्लिव्हलेस ब्लाउज ती वापरत असे. त्यामुळे तिचे गोरेपान दंड उघडे पडलेलं असायचे. नेहमी तोंडाला मेकअप असल्याने तिचे सौंदर्य अधिकच उठून दिसत असे. त्यामुळे ती दुकानात आली कि मी खुश होत असे.

मामा ने माझी ओळख करून दिली होतीच. त्यातच माझे डिझाइन्स तिला इतके आवडले होते कि ती दुकानात आली कि माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणाकडेच जात नसे. मी तिला जसे माझ्या विविध डिझाइन्स ने खुश केले होते तसेच माझ्या मधुर बोलण्याने पण खुश केले होते. आजवर जितका माल तिने आमच्याकडून घेतला नव्हता तितका माल एकाच महिन्यात तिने घेतला होता. त्यामुळे मामा पण खुश होता माझ्यावर. मी त्या कस्टमर साठी विशेष प्रतिनिधी असल्या सारखाच होतो म्हणा ना.

त्या दिवशी ती अशीच दुकानात आली होती आणि मला म्हणाली “नितेश आज काय दाखवणार आहेस मला?”

“काय म्हणाल ते दाखवतो तुम्ही ऑर्डर तरी करा” मी असे म्हणताच ती लाजली आणि माझ्याकडे बघून हसत म्हणाली “चल चावट कुठला”

“बर एक काम आहे ऐक ना. मला उद्या माझ्या घरी येऊन तुझ्याकडे नवीन असलेले सगळे सॅम्पल्स दाखवणे जमेल का? कारण आता मला वेळ नाहीये आणि उद्या पण घरातून बाहेर पडणे शक्य होईल असे वाटत नाही. तेव्हा तू प्लिज घरी सगळे दागिने घेऊन आलास तर बरे होईल” ती मला म्हणाली आणि मी तिला नकार देण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे तिला मी होकार देताच ती निघून गेली.

दुसऱ्या दिवशी तिने सांगितल्या प्रमाणे दुपारी मी तिच्या घरी गेलो. घर कसले राजमहाल च होता तो. एका मोठ्या बंगल्यात ती आणि शेठ दोघेच राहत होते. तिचे घर बघून मी वेडा झालो. स्वप्नांत पण मी असे घर असेल असा कधी विचार केला नव्हता. घरी कोणीच नव्हते. पण नेहा च होती. तिने दार उघडून मला आत घेतले खरे पण माझे लक्ष मात्र काही केल्या तिच्यावरून हटायला तयार नव्हते. त्याला कारण पण तसेच होते.

तिने निळ्या रंगाची साडी परिधान केली होती. प्राब्लेम साडी चा नव्हता पण ती परिधान करण्याचा होता. ती साडी अशी काही चिकटून बसली होती तिच्या शरीराला कि काही विचारू नका. भरीस भर म्हणजे तिने जे ब्लाउज घातले होते ते खूपच पारदर्शी होते. त्यातून मी तिच्या छातीचे निप्पल्स बघू शकत होतो. कारण तिच्या साडीचा पदर एका बाजूने पूर्ण बाजूला झाला होता आणि ती तरीही ते घेत नव्हती.

तिच्या छातीकडे मी त्यामुळे एकटक बघत होतो तेवढ्यात ती मला म्हणाली “आता काय आणले आहेस ते दाखवतो का?” असे म्हणून ती माझ्याकडे बघून हसू लागली. मी तिला एकेक दागिने दाखवू लागलो. ती ते घालून बघू लागली. तिला सगळ्याचेच डिझाइन्स आवडले होते. पण दागिने इतके होते कि ते घालून बघता बघता तिचे हात दुखू लागले होते.

ते बघून ती मला म्हणाली “मी तर थकले बाबा. एक काम कर. तूच जरा मला हे दागिने घाल. मी फक्त बघते कसे दिसतात ते”

मी होकार दिला आणि एक नेकलेस घेतले आणि तिच्या पाठीमागे गेलो. पाठीमागे जाताच तिने तिचे केस बाजूला केले. त्याच सरशी तिची पाठ मोकळी झाली. तिची ती गोरीपान पाठ बघून माझा सोटा वळवळ करू लागलो. अतिशय नाजूक आणि गोरी असलेल्या त्या पाठीवर मी हळूच हात ठेवला आणि ते नेकलेस घालू लागलो. माझा हात तिच्या पाठीवर पडतातच तिने डोळे बंद केले आणि वर छताकडे बघितले. माझ्या हाताचा स्पर्श आवडल्याची ती खूण होती हे मी समजून चुकलो होतो.

नेकलेस घालताना माझ्या हाताचा स्पर्श जसा होत होता तसा माझा सोटा अधिक कडक होत होता. तिचा तो कमालिचा गोरा देह बघून मी देह भान हरपलो होतो. नेकलेस वर नेकलेस दाखवताना एकदा तिचा पदर पुढून खाली पडला आणि वरून मला तिच्या भरदार साथीचे दर्शन झाले. तिचे ते गोलाकार उरोजांचा उभार बघून मी वेडापिसा झालो. मी व्याकुळ होऊन ते बघू लागलो.

त्या दोन डोंगरांमधून दिसणारी ते भलीमोठी फट बघून मला वेड लागायची वेळ आली. त्या फटीकडे बघतच मी तिला नेकलेस घालू लागलो. तिने पदर अजिबात अड्जस्ट केला नाही. त्यामुळे तिची छाती मी बर्यापैकी बघू शकत होतो. ती तिशीच बसली होती. त्या नेकलेस चे लॉकेट नेमके कसे आहे ते तिला लक्षात येत नव्हते ते बघून ती मला म्हणाली “ते लॉकेट जरा नीट लाव बघू कसे आहे ते”

असे म्हणताच मी माझा हात वरून तिच्या छातीकडे नेला आणि तिचे ते लॉकेट माझ्या हातात घेतले. तिच्या लॉकेट ला हात लावताना अर्थातच माझा हात तिच्या छातीवर पडला होता. मी सैरभर झालो. ती मला म्हणाली “लॉकेट थोडे वर वाटत आहे मला. अजून किती खाली नेता येऊ शकते दाखव”

असे म्हणताच मी मागून नेकलेस ची दोरी खाली सोडली आणि ते लॉकेट पकडूनच तिच्या छातीच्या फटीतून आत सोडले. “नीट लॉकेट पडकून दाखव ना पूर्ण. मला बघायचे आहे” ती मला म्हणाली.

मी हात आत घातला आणि सरळ तिची छाती दाबू लागलो. तिला तेच हवे होते. तिने माझ्या हाताला तिच्या हातात घेतले आणि जोरजोरात तिची छाती दाबून घेण्यास सुरवात केली. तिला झटकन मी उठवले. वेळ फार नव्हता. शेठ येण्याची वेळ झाली होती. तिची साडी झटकन फेडली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. नेहा ची छाती तोंडात घेऊन चोक चोकून चोकून काढत असतानाच ती माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन हलवत होती. खूप वेळ हा प्रकार झाल्यावर तिला मी बाजूला केले.

तिला तसेच मी समोर असलेल्या सोफ्यावर उताणे गुडघ्यावर बसवले आणि मागून तिच्या सुपारीच्या माझा सोटा कचकन कोंबला. एका हिसड्यातच माझा सगळा सोटा पूर्ण आत जाताच मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. हिसड्यावर हिसडे देऊन तिच्या योनीच्या मी पार चिंध्या केल्या आणि शेवटी त्यातच माझे सगळे वीर्य मी सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे तेव्हापासून मी नियमितपणे नेहा ला शेठ घरी नसताना तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *