परीक्षेचा अभ्यास ठरला सेक्सचा अभ्यास – Marathi Hot Mulgi Sambhog Katha

मी जिथे राहत होतो तिथेच एक कुटुंब रहायचे. जोशी म्ह्णून. जोशी काकांच्या घरी ते स्वतः,त्यांची बायको आणि त्यांची मुलगी नीलम रहात होती.  अतिशय सुशिक्षित कुटुंब होते ते. सगळे कसे शिकले सवरलेले. त्यामुळे ते गल्लीत फार कोणाशी मिसळत नसत. तिथे केवळ एक जणच असा होता कि ज्याला त्यांच्या घरी किंमत होती आणि ज्याला त्यांच्या घरी येण्या जाण्याची मुभा होती. अर्थातच तो मी होतो.

मी आणि नीलम  एकाच वयाचे होतो, एकाच शाळेत होतो आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मी तिच्या पेक्षा जास्त हुशार होतो. त्यामुळे मला त्यांच्या घरी जाता येत असे अगदी कधीही. नीलम ला पण मी  सोडून दुसरे मित्र किंवा मैत्रिणी असे नव्हते. त्यामुळे आम्ही दोघे तसे खूपच जवळ होतो.

आम्ही दोघे पण कॉलेज संपवून आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू लागलो होतो. त्यातच मी एक निर्णय असा घेतला कि गावी राहून नीट अभ्यास होणार नाही. म्हणून मी असे ठरवले कि यासाठी मोठ्या शहारत जायचे. त्या नुसार मी तिकडे गेलो पण. तिथे गेलो आणि मी माझ्या अभ्यासात रमलो. माझे आणि नीलम चे फोन वर रोजच बोलणे होत असे. मी जवळपास तीन वर्ष तिथे राहणार होतो. त्यामुळे नाईलाजाने फोन शिवाय काहीच पर्याय नव्हता.

मी जसे गावातून बाहेर पडलो तसे मी जरी विसरलो तरी नीलम मला न चुकता फोन करत असे. नंतर नंतर तर ती मला तिचे रोज फोटो पण पाठवू लागली. मी कधीच तिच्याडे फोटो ची मागणी केली नव्हती. त्यामुळे मला सुरवातीस ते सगळे थोडे विचित्रच वाटले. पण मी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. तिकडे नीलम पण परीक्षेची तयारी करत होतीच. पण शहरातल्या सारखे तिला तिथे सुविधा नसल्याने ती थोडी मागे पडत होती.

साधारण एक वर्ष झाले आणि आम्हाला काही दिवस तिथे सुट्टी देण्यात आली. मी गावी येणार होतो. मी तसे नीलम ला सांगताच ती खूपच खुश झाली. एक वर्षाने आम्ही भेटणार असल्याने मला पण मनातून खूपच आनंद झाला होता. मी गावी पोहचलो. फ्रेश झालो आणि तडक निघालो ते सरळ नीलम च्या घरीच पोहचलो. काकांनी दार उघडले आणि मला आत बसायला सांगितले. काकांशी गप्पा मारत असतानाच नीलम आली.

तिला बघून मी पुरा वेडा झालो. कारण एक वर्षात नीलम मध्ये प्रचंड फरक पडला होता. मी जेव्हा गेलो होतो तेव्हा ती  की एक खूपच सामान्य मुलगी होती. पण या एक वर्षात ती पुरी बदलली होती. तिची फिगर म्हणजे अफलातून झाली होती. ३६-२४-३६ अशीच म्हणावी लागेल. तिचे वयात आलेले शरीर मला समजत होते. तिला आता संभोगाची गरज आहे हे मी ओळखले. मादी ताणात आली होती.

तिची नजर मी ओळखली. कारण शहरात राहून मला माणसे चांगलीच ओळखता येऊ लागली होती. तिचे ड्रेसिंग सेन्स बदलला होता. नेहमी मोकळे ढाकळे कपडे घालणारी नीलम त्या दिवशी तंग कपडे घालून आली होती. निळ्या रंगाच्या लेगिन्स मधून तिच्या कमालीच्या गच्च मांड्या मला खुणावत होत्या. त्यांचे आकार म्हणजे नुकत्याच कापलेल्या चिकन चा लेग पीस च होता जणू. ते बघून तिच्या मांड्यांमध्ये तोंड घालून तिला वर पासून खाल पर्यंत चाटून काढ्याची इच्छा झाली मला.

तिने घातलेल्या तंग टॉप मधून तिच्या छातीचे आकार असे काही दिसत होते कि काही विचारू नका. कमालीचे गोल असलेली तिची छाती बघून मी मंत्रमुग्धच झालो. आता कोणत्याही क्षणी हिला जो सापडेल तिला हि उडवून घेणार हे मी जाणून होतो. आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या आणि शेवटी असे ठरले कि तसेही मी गावी खूप दिवस असल्याने उद्या पासून मी रोज नीलम कडे अभ्यासासाठी येत जाणार.

त्यांचे घर मोठे असल्याने काकांनी आम्हाला तिच्याच वरच्या मजल्यावर असलेल्या रूम मध्ये अभ्यासला बसण्यास सांगितले. माझी अभ्यासाची पद्धत खूपच वेगळी आणि चांगली असल्याने नीलम ने मला ते शिकवण्यास सांगितले. पण आम्ही जेव्हा तिच्या रूम मध्ये दार लावून बसत असू तेव्हा मला बाकी कशातच लक्ष लागत नसे. माझे सगळे लक्ष हे तीच्या शरीराचं होणारी हालचाली टिपण्यात जात असे. काय करू नि काय नको असे झाले होते मला.

त्या दिवशी घरी कोणीच नव्हते तिच्या. मी आणि ती अभ्यासाला बसलो. ती माझ्या शेजारीच येऊन बसली होती. तिच्या मांडीकडे माझे लक्ष होतेच. तेव्हा ती अचानक मला म्हणाली “काय रे सुरज रोज रोज माझ्या मांड्या का बघतो रे तू?”

तिच्या या प्रश्नाने मी बावरलो आणि म्हणालो “कुठे काय? मी कुठे काय बघतो?”

त्यावर ती हसली आणि म्हणाली “हे बघ मला चांगले माहित आहे कि तू काय बघतो ते. मला नको शिकवू. आणि काय रे तू मला लहानपणा पासून ओळखतॊस असे काय वेगळे आहे माझ्या मांड्या मध्ये?”

तिने बिनधास्त प्रश्न विचारल्यावर मी पण थोडा हलका झालो आणि म्हणालो “अगं वेगळे तर आहेच. मी गेलो तेव्हा तुझ्या मांड्या खूप छोट्या होत्या. आता एकदम मोठ्या झाल्या सारख्या वाटतात”

“काही पण नको बोलू. आहेत तश्याच आहेत त्या. हवं तर हात लावून बघ” तीने मला आमंत्रण च दिले.

मग कशाला मी सोडतो. तिच्या मांडीवर हात ठेवला आणि मी हळू हळू करत माझा हात वर खाली करत फिरवू लागलो. लेगिन्स मधून अतिशय मादक दिसणाऱ्या त्या मांड्यांवरून जसा माझा हात फिरू लागला तास माझा सोटा इकडे जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. मी हात ठेवताच तिने माझा हात पकडला आणि सरळ तिच्या योनीवर नेऊन ठेवला. माझा अंदाज बरोबर होताच.

मी तिच्या योनीला लेगिन्स वरूनच कुरवाळू लागलो आणि ते असह्य होऊन तिने मला माझ्या हवाली केले. तिच्या तोंडात तोंड घालून मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिचे नाजूक ओठ मी चोकून चोकून माझी तहान भागवत होतो आणि त्याच वेळी माझा एक हात तिच्या छातीवरून फिरत होता. कमालीचे गोल असलेले तिचे उरोज मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबू लागलो.

माझ्या बलदंड शरीराचा स्पर्श तिला सुखावत होता. तिने तिचा हात माझ्या पॅन्ट मध्ये घातला आणि माझा सोटा हलवायला चालू केला.माझा सोटा आधीच मोठा होता. त्यातच तिने हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू करताच तो प्रचंड कडक झाला, त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. आतील गुलाबी भाग शेंड्यामधून बाहेर आला आणि त्याला कधी एकदा योनीत घुसतो असे होऊन बसले होते.

आमच्याकडे वेळ कमी होता. घरचे कधी पण येऊ शकत होते. त्यामुळे आम्ही एकमेकांचे कपडे लगेचच काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. एकेमेकांवर आम्ही असे काही तुटून पडलो होतो कि जणू काही आम्ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड च होतो आणि खूप दिवसांनी भेटत होतो. तिच्या शरीराचे मी लचके तोंडात होतो. तिने मला  बाजूला करून माझ्या सोट्याला तोंडात घेतले व त्याला ती चोकु लागली.

नीलम सारखी इतकी अभ्यासू मुलगी संभोगात पण तितकीच माहीर आहे हे बघून मी मनोमन सुखावलो. तिच्याकडून मी मनसोक्तपणे माझा सोटा चोकून घेतला आणि मग तिला मी खाली झोपवले. तिच्या गच्च मांडयांमध्ये लपून बसलेली तिची ती मादक योनी मी माझ्या जिभेने हळू हळू करत चाटू लागताच तिच्या कडा फुगीर झाल्या. कमालीची देखणी असलेली तिची योनी चाटून चाटून मी ओलीचिंब केली.

मग मी तयार आलो आणि हळू हळू करत तिच्या योनित मी माझा सोटा कोंबला. हळू हळू करत मी पूर्णपणे माझा सोटा आत कोंबला. मग मात्र मी थांबलो नाही. तिचे दोन्ही पाय मी हाताने वर केले आणि तिच्या खुल्या योनीत माझा सोटा जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. आम्ही दोघे पण बेभान झालो होतो. काच काच करत तिच्या योनीला मी ठोकून काढले. तिची योनी भगभगु लागली होती.

एकसारखे खूप वेळ ठोकून झाल्यावर आणि तिच्या शरीराचे लचके तोडून झाल्यावर मी अखेरीस थांबलो. मी बाजूला झालो आणी तिला जागेवरून उठवले. ती पुढे आली आणि गुडघ्यावर बसली. ती खाली बसताच मी माझा सोटा पुन्हा एकदा तिच्या तोंडात दिला. मघा पेक्षा देखील तिने यावेळी माझा सोटा अतिशय चांगल्या पद्धतीने तिच्या तोंडात घेऊन चोकायला सुरवात केली.

व्योक व्योक करत तिने माझा सोटा चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आले आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी अनपेक्षितपणे नीलम ला ठोकून काढले होते आणि पुढे मी नियमितपणे तिला ठोकून काढू लागलो होतो. मी जोवर सुट्टीला होतो तेव्हा तर रोजच तिला ठोकत होतो. पुढे पण मी मुद्दाम महिन्यातून एकदा घरी येत असे आणि नीलम ला ठोकून जात असे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *