पहाटेची झवाझवी – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो आज मी तुमच्या समोर माझ्या जीवनातील एक खरी घटना कथेच्या रुपात घेऊन आले आहे. पात्रांची गोपनीयता राखण्यासाठी मी नावे बदलून लिहीत आहे.

या कथेत वाचा, कशाप्रकारे मी आणि माझ्या पतीने सकाळ-सकाळी अचानक झवाझवी केली. तसे तर माझे पती थोडे रंगमीजाज टाइप आहेत, पण सध्या कामाचा व्याप वाढल्याने थोडं चिंतीत असतात.

माझं नाव कोमल आहे, माझ्या लग्नाला फक्त तीन महिने झाले आहेत. माझे पती बिजनेस करतात, त्यामुळे त्यांना नेहमी धावपळ करावी लागते.

आमच्या लग्नानंतर आम्ही दोघांनी अजूनही एक पूर्ण दिवस सोबत घालवला नव्हता. लग्नाच्या अगोदर मी कितीतरी स्वप्न सजवले होते.

नवऱ्या सोबत काय करायचं, कसं आणि कुठे कुठे जाण्याचा बेत आखून ठेवला होता. पण माझ्या सर्व बेतांवर पतीच्या कामामुळे पाणी फिरलं. नवऱ्याच्या कामामुळे आम्ही दोघे शहरात येऊन राहायला लागलो.

इथे खूप छान घर अगोदरच घेऊन ठेवलं होतं, त्यामुळे जास्त काही अवघड नाही झालं. पहिले काही दिवस तर आम्ही दोघांनी खूप धमाल केली.

घरात नेहमी नागडं राहणं, मनात येईल तेव्हा एकमेकांना मिठी मारणं, हे असं चालायचं. पण मग हळूहळू त्यांच्या कामाचा व्याप वाढू लागला आणि आमचं मस्त जीवन जगणं पण बंद झालं.

मग आता रोज सकाळी पतीदेव कामाला निघायचे ते थेट रात्रीच परत यायचे. असंच एके दिवशी सकाळीच माझे पतीदेव मूडमध्ये आले, आणि मला झोपितच असताना स्वतः जवळ ओढून घेतलं.

मी अर्धवट झोपितच होते, तरीपण मी झोप सोडून त्यांच्या जवळ जाऊन त्यांना गच्च मिठी मारली. हे पाहून त्यांनी माझ्या गालावर चुंबन देत मला विचारलं, “तू केव्हा उठलीस?”

मी त्यांना म्हटलं, “जेव्हा तुम्ही मला पकडून स्वतःकडे ओढलं, तेव्हाच उठले मी.”

तर त्यांनी परत मला ओढून जवळ घेतलं. माझ्या दोन्ही पायांमध्ये मला त्यांचा ताठलेला बुल्ला जाणवत होता. म्हणजे आज नक्कीच माझ्या पुच्चीला तिचा प्रेमी मिळणार.

ह्या विचारानेच माझ्या पुच्चीने पाणी सोडायला सुरुवात केली. मी पण लगेच त्यांच्या छातीवरून हात फिरवण्यास सुरुवात केली. मला आता ह्या मोक्याचा फायदा घेऊन माझ्या पुच्चीमध्ये बुल्ला घ्यायचा होता.

मी सुद्धा मूडमध्ये आहे हे समजताच त्यांनी उठून मला सरळ झोपवलं. मग ते स्वतः माझ्या दोन्ही पायांमध्ये आले आणि माझ्या गाउनला वर उचलून माझ्या कंबरेवर ठेवलं.

आतून मी फक्त पॅन्टीज घातली होती, गाउन असल्याने ब्रा पण नव्हती. माझ्या पॅन्टीजला एका क्षणातच त्यांनी काढून वेगळं केलं. पॅन्टीज माझ्या पायांतून निघताच मी माझे दोन्ही पाय त्यांच्या भोवती गुंडाळून घेतले.

लगेच त्यांनी खाली वाकून आपले तोंड माझ्या पुच्चीजवळ नेले. मग जिभेने अगोदर त्यांनी माझ्या पुच्चीला बाहेरून चाटत हळूच एक बोट आतमध्ये घुसवलं.

त्यांचे बोट आतमध्ये घुसताच माझ्या पूर्ण शरीरात एक सळसळ निर्माण झाली. मी पण आता त्यांच्या डोक्यामधून हात फिरवू लागले.

थोडा वेळ त्यांनी बोट आत-बाहेर केल्यावर मी त्यांना 69 पोजिशनमध्ये येण्यास सांगितलं. कारण मला पण त्यांचा बुल्ला चोखायचा होता.

मग काही क्षणांसाठी आम्ही वेगळे झालो आणि आमच्या अंगावरचे कपडे काढून नग्न अवस्थेत आलो. दोघेही नागडे होताच मी माझे हात पसरून त्यांना मला मिठीत भरण्याचं आमंत्रण दिले.

त्यांनी सुद्धा वेळ न घालवता लगेच मला आपल्या मिठीत घेऊन माझ्या स्तनांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागले. मी त्यांना थोडा वेळ मनसोक्तपणे माझ्या बुब्सचा आनंद घेऊ दिला.

आणि मग त्यांच्या बुल्ल्याला माझ्या हातात घेऊन चोळू लागले. मी त्यांचा लवडा चोळायला सुरू करताच त्यांनी आपल्या बोटांमध्ये माझं निप्पल पकडून खेचलं.

निप्पल खेचताच मला त्रास होऊ लागला, आणि माझ्या तोंडून आहह्ह निघाली. माझ्या तोंडून असा आवाज ऐकून पतीदेव अजूनच खुश झाले.

हे पाहिल्यावर मग मात्र मी माझ्या तोंडून कामुक आवाज काढण्यास चालू केले. हळूहळू पतीदेव माझ्या स्तनांना सोडून खाली माझ्या पुच्चीकडे जात होते.

त्यांनी मला तसंच मागे लोटून पलंगावर झोपवलं. मी झोपताच लगेच माझे दोन्ही पाय त्यांच्या खांद्यावर ठेवले. पाय खांद्यावर ठेवताच त्यांनी आपला हात खाली घेऊन माझ्या पुच्चीला आपल्या मुठीत भरून दाबलं.

आता ते उलट होऊन माझ्या पुच्चीवर तोंड ठेऊन चाटत होते, आणि त्यांचा बुल्ला माझ्या तोंडाजवळ येत होता.

इथे मी सर्वांना एक गोष्ट सांगू इच्छिते, तुम्हाला जी पोजिशन अथवा सेक्स स्थिती चांगली वाटते आणि शोभते तीच तुम्ही वापरा. आपण जे काही पाहतो ऐकतो ते सर्वच आपल्या सर्वांच्या बाबतीत सत्य नाही होऊ शकत.

पॉर्न मुव्हीमध्ये जे रोल करतात त्यांचे शरीर सुडौल असतात आणि ते त्याची बरोबर काळजी पण घेतात, म्हणून ते सर्व काही करू शकतात.

69 ची स्थिती पण मला आमच्यासाठी नसेल असंच वाटलं, कारण माझ्या तोंडावर पतीदेव बसलेले होते. त्यांच्या बुल्ल्या जवळील केस माझ्या नाकामध्ये, तोंडामध्ये जात होते.

मी लगेच त्यांना बाजूला हटवलं आणि मग मी त्यांच्या पायांजवळ जाऊन बुल्ला आपल्या तोंडात भरला. आता माझे पतीदेव खाली झोपून होते आणि मी त्यांचा लवडा माझ्या तोंडात भरून चोखत होते.

अधून मधून मी त्यांच्याकडे नजर वळवून पाहिलं, तर त्यांची नजर माझ्या दोन संत्र्यांवर म्हणजेच स्तनांवर होती. मग मी आपल्या तोंडातून त्यांचं लिंग बाहेर काढलं.

आणि माझ्या दोन्ही स्तनांना आपल्या हातात पकडून जवळ घेतलं. आता माझ्या दोन्ही स्तनांमध्ये खूप कमी अंतर उरलेलं होतं, त्यामध्ये मी त्यांचा लवडा घुसवला. हे असं मी आज पहिल्यांदा करत होते.

माझ्या पतीला सुद्धा हे असलं काही अपेक्षित नसावं, हे त्यांच्या तोंडावरून मला समजतच होते. तरीपण मी त्यांना मजा देण्याचा प्रयत्न करत होते.

थोड्याच वेळात पतीदेव म्हणाले, “कोमल आता पुरे कर नाहीतर माझा लवडा इथेच आपली वीर्याची धार सोडून तुझं अंग खराब करेल.”

पण आज मी वेगळ्याच मूडमध्ये होते, मी त्यांना म्हटलं, “जे होईल ते होऊ द्या, आज मी थांबणार नाही.”

एवढं बोलून मी हसत हसत पुन्हा त्यांच्या लवड्याला माझ्या स्तनांमध्ये पकडून हलवू लागले. पुढच्या दोन मिनिटांच्या आतच त्यांनी आपलं वीर्य सोडलं.

पहिली वीर्याची पिचकारी थेट माझ्या चेहऱ्यावर आली, पुढच्या पिचकाऱ्या मात्र हनुवटीवर आणि माझ्या स्तनांवर पडल्या. माझे स्तन आणि चेहरा पूर्णतः त्यांच्या वीर्याने माखलेला होता.

त्यांच्या बुल्ल्यातून उरलेलं सर्व वीर्य निघाल्यावर मग मी बाथरूममध्ये जाऊन स्वतःला साफ केलं. सर्व अंग बरोबर पुसून घेतलं, मग उरलंच काय म्हणून मी अंघोळच करून टाकली.

अंघोळ करून मी बाहेर आले, तर पतीदेव अजून झोपितच होते. ते तसेच नागड्या अवस्थेतच झोपले होते, त्यांचा बुल्ला पाहून माझ्या पुच्चीने परत पाणी सोडायला सुरू केलं.

मी लगेच माझ्या शरीराभोवती गुंडाळलेलं टॉवेल काढून बाजूला ठेवलं. आणि पलंगावर त्यांच्या शेजारी जाऊन झोपले. मी शेजारी आहे हे समजताच त्यांनी ओढून मला स्वतःच्या अंगावर घेतलं.

आता मी पतीच्या अंगावर झोपले होते, माझे स्तन त्यांच्या छातीवर रगडत होते. मी पुढे होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर चुंबन द्यायला चालू करताच त्यांनी मला पकडून एकदम खाली केलं.

पुढच्याच क्षणी ते स्वतः माझ्या अंगावर आले. मी त्यांच्या बुल्ल्याला हात लावून पाहिलं तर अजून तो पूर्णपणे ताणलेला नव्हता. म्हणून मी त्यांच्या लवड्याला हलवायला लागले.

माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तो अजून ताठ होऊ लागला. लगेच मी त्यांच्या बुल्ल्याला माझ्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवलं. मग माझ्या पतीने लगेच एक हलका धक्का मारत आपला बुल्ला माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवला.

बुल्ला पुच्चीमध्ये घुसताच मी कामुक आवाज काढू लागले. माझ्या तोंडून आआह, ओह्हह, म्म्मम, असे आवाज ऐकून पतीने पण मग लगेच घपाघप धक्के मारण्यास सुरुवात केली.

माझी पुच्ची पतीच्या बुल्ल्या योग्य झाली होती, त्यामुळे मला जास्त त्रास काही झाला नाही. पूर्ण बुल्ला आत घुसवून माझ्या पतीने आपला मोर्चा माझ्या स्तनांकडे वळवला.

स्तनांना आपल्या हातात पकडून दाबत त्यांनी धक्के मारून मला झवू लागले. मी सुद्धा आता मस्त डोळे बंद करून या झवाझवीचा आनंद घेत होते. तेवढ्यात त्यांनी अचानक आपला पूर्ण बुल्ला बाहेर काढून घेतला.

त्यांनी बुल्ला बाहेर काढताच गप्प असा आवाज आला, आणि मला असं वाटलं की माझ्या शरीरातून काहीतरी बाहेर निघालं. मी त्यांच्याकडे आशेने पाहत होते.

पतीदेव माझ्याकडे पाहून हसत होते. मी परत माझा हात खाली नेऊन त्यांच्या बुल्ल्याला पकडलं. त्यांचा बुल्ला गरम होता आणि अजून पूर्ण ताठुन उभा होता.

मी त्याला परत माझ्या पुच्चीवर ठेवणार तोच पतीने माझ्या स्तनांवर एक चापट मारली. मग त्यांनी माझ्या हातातून बुल्ला काढून घेतला आणि पुच्चीवर बुल्ला आपटू लागले.

त्यांच्या ह्या पद्धतीने माझ्यातील चुदास अजून वाढत जात होती. मी त्यांना म्हटलं, “आता अजून थांबू शकत नाही, लवकर बुल्ला आत घुसवा.”

माझ्या तोंडून हे सरळ शब्दांत ऐकून पतीदेव मला म्हणाले, “झवायचं तर आहेच पण तुला थोडं तडपवू आणि मग जोरात झवून मोकळं करू.” मी लगेच त्यांना माझ्या अंगावर ओढून घेऊ लागले.

पण त्यांनी मला खाली दाबून ठेवलं आणि माझ्या पुच्चीवर पण हाताने २-३ हलक्या चापट मारून बोट आत घुसवू लागले.

मग मी त्यांना चिडवत म्हणाले, “बोट काय घुसवताय? मर्द असाल तर तुमचा बुल्ला घुसवून मला स्खलित करा.”

हे ऐकताच त्यांनी लगेच आपला बुल्ला एका झटक्यात माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवला. पूर्ण बुल्ला एका झटक्यात आत टाकल्याने माझ्या तोंडून अचानक आआह निघाली पण मजा सुद्धा आली.

मग मात्र त्यांनी न थांबता दणादण मला झवण्यास सुरुवात केली. पकापक धक्के मारत असल्याने मी थोड्याच वेळात स्खलित झाले.

मी स्खलित होताच ३-४ धक्के मारून माझ्या पतीने पण त्यांचं वीर्य माझ्या पुच्चीतच सोडलं. मग आम्ही दोघेही तसेच नागडे पलंगावर झोपून राहिलो.

थोड्या वेळाने पतीदेव उठले, आणि मग मला उचलून त्यांनी बाथरूममध्ये नेलं. तिथे आम्ही दोघांनी एकमेकांना अंघोळ घातली, आणि त्यांनी मला खाली वाकवून डॉगी स्टाईल मध्ये एक शॉट घेतला.

तर मित्रांनो ही होती माझी सकाळची अचानकपणे झालेली झवाझवी. तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

जर कुणाला आपला स्वतःचा काही अनुभव सांगायचा असेल तर त्यांनी पण खाली कमेंट करून नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *