पाण्याची टाकीत ठोकले सेक्सी संगीताला – Marathi Hot Bai Sambhog Katha

माझे काही शिक्षणात खरे दिसत नव्हते ते बघून माझ्या घरच्यांनी मला मामा कडे पाठवून दिले. शहरात राहून मी काही तरी काम धंदा करेन हा त्या मागचा उद्देश होता. मी मामा कडे गेलो आणि तो जिथे कामाला होतो तिथेच कामाला लागलो. पाण्याच्या टाक्या बनविणे आणि टाक्या  साफ  करणे हे त्यांचे काम होते. मी तिथे लागलो पण मला काही  फार मोठे काम त्यांनी दिले नाही. टाक्या साफ करायचेच काम त्यांनी मला दिले.

टाकी साफ करताना मी एका माणसाच्या हाताखाली जात असे. जिकडे टाकी तिकडे जायचे आणि तिथे जाऊन ती साफ करायची असे ते काम होते. बायकांच्या हाताखाली बायका असत. टाकी साफ करताना कधी कधी खूप घाण असेल तर दोघांना पण टाकीत उतरावे लागत असे आणि त्यावेळी मात्र अंग पूर्ण ओलेचिंब होऊन जात असे.

मी अभ्यासात जरी कमी असलो तरी माझे वागणे, माझे बोलणे आणि माझे काम खूपच चांगले होते. त्यातच माझी धिप्पाड शरीरयष्टी, उंचच्या उंच उंची, पिळदार स्नायू आणि भेदक नजर यामुळे तर मी तिथे अल्पावधीतच सगळ्यांचा लाडका झालो होतो.

मी जिथे काम करत होतो तिथे खूप बायका कामाला होत्या. त्यातच एक होती ती म्हणजे संगीता. संगीता साधारण तीस वर्षाची वगैरे असेल. पण दिसायला एक नंबर आयटम होती ती. फार काही देखणी जरी नसली ती दिसायला तरी गळ्याच्या खाली तिचा हात कोणी धरत नसे. गोरी असलेल्या संगीताची फिगर कमालीची मादक होती. तिची ती ३६-२४-३६ फिगर बघून माझे तर हाल खूपच बेकार होत असत.

साडी वर नेहमी ती येत असे. तिची साडी मधून दिसणारी ती भरदार छाती अशी काही मोठी आणि बाहेर आलेली होती कि त्यांना बघून माझा सोटा कमालीचा वळवळ करू लागे. अतिशय गोलाकार असलेली तिची गांड तिच्या साडीत कशी बशी घट्ट मावत असे आणि तिची जर साडी फेडली तरच त्यांना मोकळा श्वास घेता येईल इतपत ती घट्ट साडी घालत असे.

माझी आणि तिची ओळख लगेचच झाली कारण आम्ही एकाच टीम मध्ये काम करत होतो. ती पण माझ्या सारखेच टाक्या साफ करायचे काम करत होती. एवढाच होता कि ती सुपरवायजर होती आणि मी हाताखाली काम करणारा कामगार. तरीही माझे आणि तिचे विचार खूपच लवकर असे काही जुळले कि काही विचारू नका. आम्ही दुपारी रोजच एकत्र जेवण करत असू.

जर का आमच्यातील कोणी बाहेर गेले असेल तरच नाही तर आम्ही शक्यतो एकत्रच असत असू. त्यामुळे आमच्यातील जवळीक खूपच जास्त वाढत होती आणि आम्हाला ते जाणवत देखील होते. पण कदाचित  आम्हा दोघांना पण ते  पाहिजे होते म्हणूनच आम्ही जे चालू आहे त्याचा आनंद घेत होतो. मला तिचा सहवास आवडू लागला होता आणि तिला पण माझा.

एकदा आम्ही दोघे दुपारी ऑफिस मध्ये जेवण करत बसलो असताना ती मला म्हणाली “राकेश ऐक ना. एक काम आहे”

“बोल ना संगीता काय आहे ते” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे विशेष काही नाही. माझ्या घरी पण आपल्या कंपनीची च टाकी आहे. खूप महिने झाले ती साफ नाही केली. ती साफ करायची आहे. तुझे काम चांगले आहे म्हणून म्हंटले कि तुला जर काही अडचण नसेल तर उद्या सकाळी माझ्या घरी येशील का तू? आपण दोघे मिळून ती साफ करू”

तिचे काम आणि मी कसे नाही म्हणणार. मी लगेच होकार दिला आणि तिच्या घरी दुसऱ्या दिवशी ठरलेल्या दिवशी पोहचलो देखील. तिचे घर खूपच चांगले होते. ती एकटीच राहायची. तीचा डिवोर्स झाला होता. मला तर ते पटलेच नाही कि हिच्या सारख्या स्त्री ला कोणी कसे काय सोडू शकते. पण काय करणार दुर्दैवाने ते खरे होते.

तिने निळ्या रंगाची साडी घातली जी मी या आधी कधीच बघितली नव्हती. त्या साडीत तिचे सौंदर्य रोजच्या पेक्षा जास्तच उठून दिसत होते. तिला मी काही क्षण बघतच राहिलो. तिचे छातीचे उभार मला खुणावत होते.

तिने मला टाकी दाखवली. ती खूप मोठी होती टाकी आणि तिचे झाकण खूपच निमुळते होते. तिने मला आत जाण्यास  सांगितले. मी आत कसाबसा उतरलो आणि आतील पाणी बाहेर काढून टाकू लागलो. पण त्या टाकीचा घेर पण खूपच छोटा होता आणि त्यामुळे मला खाली वाकताना खूपच अडचण होत होती. ती टाकी त्यामुळे नीट साफ केली जाऊ शकणार नव्हती असे  दिसू लागताच ती मला म्हणाली “एक काम करूया मी पण आत येते. म्हणजे तुला थोडी मदत मिळेल. ठीक आहे ना?”

मी होकार देताच ती कशी बशी माझ्या आधाराने त्या टाकीत उतरली खरी पण तिचा घेरच इतका निमुळता होता कि ती जेव्हा खाली उतरत होती तेव्हा तिच्या छाती माझ्या छातीला घासत ती खाली गेली. तसे बघायला गेले तर तिचे सगळे शरीरच माझ्या शरीराला घासत गेले होते. मी शहारलो.

ती मला  चिकटून उभी होती आणि आमचे शरीर एकमेकांना बिलगून होते. त्यामुळे जशी तिची छाती माझ्या छातीला स्पर्श करत होती तसेच माझा सोटा तिच्या योनीला स्पर्श करत होता. तिच्या स्पर्शाने माझा सोटा खूपच कडाका झाला. त्याचा तिच्या शरीराला होणार स्पर्श तिला लगेचच जाणवला. पण ती काही बोलली नाही.

खाली असलेली घाण काढण्यासाठी म्हणून ती खाली वाकली आणि वाकताना तिने माझ्याकडे गांड केली होती .ती जशी खाली वाकली तसा माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन आदळला. ती जशी हालचाल करत होती तसा माझा सोटा तिच्या गांडीवर रगडला जात होता. त्यामुळे तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. तिच्या गांडीला माझ्या सोट्याचा स्पर्श इतका कडक होत होता कि काही विचारू नका.

ती पण मग बेभान होऊ लागली. ती कशी बशी वर उठली. एव्हाना आमच्या दोघाचे पण अंग पूर्ण ओले चिंब झाले होते. ती वर उठल्यावर मग मी खाली गेलो. ती पाण्यात उभी असल्याने तिने तिची साडी खालून वर केली होती ते तिच्या पार मांडी पर्यंत वर केली होती. त्यामुळे मी जेव्हा खाली गेलो तेव्हा तिच्या गोऱ्यापान मांड्याचे दर्शन मला होताच मी काही क्षण काम सोडून तिच्या मांड्याच बघू लागलो. थोडा वेळाने मग मी ती टाकी अजून थोडी साफ केली आणि मग कसाबसा वर आलो.

मी वर येताच ती मला म्हणाली “काय रे. तू काय मला टाकी अशीच साफ करून देणार आहे का?”

“मग काय देणार आहे का तू मला?” मी असे विचारातच तिने माझा हात तिच्या हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवला. झाले मी माझे देहभान हरापलो आणि तिच्या त्या भरदार छातीला माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. तिची ती भारदस्त छाती मी एका क्षणात तिच्या ब्लाउज मधून बाजूला केली आणि तिच्या निप्पल्स ना मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो.

आम्ही दोघे पण बेभान झालो असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हातात पकडला आणि ती त्याला जोरजोरात हलवू लागली. आम्ही दोघे अजूनही टाकी मधेच होतो. तिला मग मी टाकी च्या बाहेर काढले आणि आम्ही मग आमचे ओले झालेले कपडे काढून आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो गोरा आणि मादक देह बघून मी तिच्यावर तुटून पडलो.

तिला मी झटकन खाली बसवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला. ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागताच मी तिला माझ्या हाताने घट्ट पडकले आणि तिचे तोंड माझ्या सोट्यावर जोरजोरात नेऊन जमेल तितक्या वेगाने तिची मान मागे पुढे करत माझा सोटा चोकून घेऊ लागलो. कमालीच्या मादकतेने तिने माझा सोटा चोकून चोकून पूर्ण ओलाचिंब करून दिला.

तिला मी मग उठवले आणि पाठमोरी केले व थोडेसे पुढे झुकवले. मी खाली गुडघ्यावर बसलो आणि तिच्या गांडीच्या कापांना मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि तिच्या सुपारी सारख्या योनीत मी माझी जीभ घालून तिला चाटू लागलो. आत बाहेर करत मी माझी जीभ जसे तिच्या  योनीतुन आत बाहेर करत होतो तसे तिची योनी ओली होत असल्याचे मला जाणवत होते.

मग मी बाजूला झालो आणि माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला. हळू हळू करत मी माझा सोटा तिच्या योनीवर ठेवून हळूच आत सरकवताच मी जोराचा एक हिसडा तिला दिला. एकाच हिसड्यात पूर्ण सोटा आत गेल्याने मी लगेचच माझी कंबर जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो. जशी माझी कंबर मागे पुढे होत होती तसे तिच्या योनीला मिळणारे दणके जोरात बसत होते.

खूप वेळ एकसारखे ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी जे संगीताला ठोकले ते आजतागायत तिला ठोकत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *