पावसात भिजलेली कुंवारी ममता – Marathi sex stories

माझं नाव रवी आहे. मी गोर्या वर्णाचा खेळाडू असून काटक शरीराचा युवक आहे. मी शाळेपासूनच खेळण्यांमध्ये प्रवीण असल्याने माझे शरीर चांगलं फीट झालेलं आहे. ही गोष्ट मी बारावीत होतो तेव्हाची आहे. मी माझ्या शाळेत खूप प्रसिद्ध होतो कारण विविध स्पर्धांमध्ये मी माझ्या शाळेचे नाव रोशन केलं होतं. अनेक मुली माझ्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करायच्या पण मी त्यांना विशेष असा भाव देत नव्हतो. कारण मला जी मुलगी आवडायची ती होती माझ्याच गावची कुंवारी ममता. ती माझ्यापेक्षा एका वर्गाने लहान होती. गोऱ्या रंगाची अतिशय खूबसूरत कुमारिका होती ती. तिच्याहीमागे बरेच मुलं लागले होते पण ती त्यांना अजिबात भाव द्यायची नाही. ती मला खुप आवडायची. पण एक समस्या अशी होती की आमच्या दोघा कुटुंबांमध्ये काही महिन्यांपूर्वी पासून वादविवाद सुरू असल्याने आमचं बोलचाल बंद होतं. मला स्वतःहून तिच्याशी बोलायला भीती वाटायची. कारण जर हिने माझं नाव तिच्या घरी सांगितलं तर आणखी वाद होतील म्हणून मग मी तिच्याशी बोलायला जरा हबकूनच होतो.

ती बाकी मुलींसोबत पायीपायीच शाळेत जायची तर मी सायकलनं जायचो. मी खूपच मनोरंजक स्वभावाचा मुलगा असल्याने कधी कधी मी मुलींसोबत सायकल हातात धरून पायीच चालायचो तेव्हा मी त्यांच्याशी थट्टामस्करी करायचो. त्या माझ्या विनोदांवर खळखळून हसायच्या पण ममता मात्र फक्त स्मितहास्य द्यायची.

असेच एकदा आमच्या शाळेमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमानिमित्त अंताक्षरीची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. मी आणि ममतानेही त्या स्पर्धेत भाग घेतला होता. मी माझ्या वर्गातून प्रथम आलो आणि ती तिच्या वर्गातून. असे अनेक फेऱ्या चालल्या आणि शेवटी माझ्या ग्रूप मधून मी आणि तिच्या ग्रुपमधून तिच उरली. आता आम्हा दोघातच मुकाबला होणार होता. मग त्या अंतिम स्पर्धेत तिनेच बाजी मारली आणि मला हरवलं. मी तिला जिंकल्याबद्दल अभिनंदन केलं. तिने हसून माझी तारीफ केली.

असेच काही दिवस पालटले. जास्त काही बदलाव घडत नव्हते. पण एक मात्र झालं होतं की कुंवारी ममता आता माझ्याकडे बघून स्मितहास्य द्यायला लागली होती.

असंच एकदा शाळेत जाताना कुंवारी ममता मला एकटीच पायी पायी जाताना दिसली. मी तिच्याजवळ जाऊन सायकल थांबवली आणि तिला म्हटलं- ममता चल ना सायकलवर, मी तुला लिफ्ट देतो.
ती हसून म्हणाली- अरे तुझ्या सायकलला तर कॅरियर नाही कुठे बसवशील मला तू?
मी म्हटलं- अगं समोर ह्या दंडावर बस ना.
ती म्हणाली- नाही ना. तो दंड्या मला रुतनारना. मी नाही बसणार या दंडयावर.
मी म्हटलं- अगं बसून तर बघ. नाही रुतणार तुला हा दंड्या.

तेवढ्यात मागून काही मुले येताना आम्हाला दिसली तेव्हा ती म्हणाली- बघ मागून मुले येत आहेत. मग ते काही बाई समजतील. पुन्हा कधीतरी बसव मला तुझ्या सायकलवर.
माझा नाईलाज झाला आणि मग मी मन मारून तिला बाय करत सायकलला पायडल मारली.

असेच काही दिवस झाले पण ममताच्या जवळ जाण्याची संधीच मिळत नव्हती. ते ऑगस्टचे दिवस होते. आभाळात काळे ढग जमा झाले होते. पावसाची चिन्हे दिसत होती. त्यादिवशी शेवटचा पिरेड होता आणि खूप कमी विद्यार्थी शाळेत आणि माझ्या वर्गात आले होते. तो पिरेड ऑफ होता म्हणून मग मी घरी जाण्याचं ठरवलं. मी माझी बॅग उचलली आणि सायकल काढून घराकडे निघालो. पावसाची चिन्हे असल्याने मी पटापट पायडल मारत होतो. इतक्यात पावसाचे थेंब टपकायला लागले.

तसा मी आणखी जोरात सायकल पळवायला लागलो. रस्त्याच्या कडेला तिथेच एक नहर होतं आणि नहराच्याच बाजूला एक आंब्याची बाग होती. मला एक मुलगी त्या बागेच्या दिशेने जाताना दिसली. पाऊस येत असल्याने मग मीही माझी सायकल त्या बागेकडे वळवली. मी जवळ जाऊन बघतो तर काय! ती मुलगी कुंवारी ममता च होती. मी पटकन तिला म्हटलं- ममता ये लवकर बस सायकलवर. तशी ती माझ्याकडे हसून बघितली आणि लगबगीने माझ्या सायकलच्या दंडावर येऊन बसली आणि मी परत घराच्या दिशेने सायकल पळवायला लागलो.

मला तर तिला माझ्या सायकलवर बसवून फारच आनंद झाला. आताशी पाऊस थोडासा वाढला तसे आमचे कपडे थोडे ओले झाले. पायडल मारताना माझे टोंगळे ममताच्या गांडीला आणि मांडीला घासायला लागले. ती दोन्ही पाय एकाच बाजूला घेऊन बसली होती. पाऊस, त्यात ओली झालेली ममता आणि मला होत असलेल्या तिच्या शरीराचा स्पर्श यामुळे माझा लंड उठला आणि तो तिच्या पाठीला रुतायला लागला. तिने थोडी हालचाल केली पण ती काही म्हणाली नाही.

घर अजूनही लांबच होतं आणि इतक्यात पावसाने थोडा जोर धरला. आता समोरच एक दुसरी आंब्याची बाग होती. मी ममताला म्हटलं- ममता अगं पाऊस वाढला. आपण थोडावेळ आमराईत आडोसा घेऊ. त्यावर ती तयार झाली आणि मग मी सायकल आमराईत घातली.
सायकल एका झाडाला लावून आम्ही दोघं एका तुटक्या झोपडीत शिरलो. तिथे कोणीच नव्हतं. आम्ही तिथल्या ओसरीत उभे राहून पाऊस बघत गप्पा मारायला लागलो. मी तिच्याकडेच टक लावुन बघत होतो. ओली झाल्याने तिचे पूर्ण कपडे तिच्या अंगाला चिकटले होते. त्यातून तिच्या जांगा,मांड्या,वक्ष,नितंब सर्वकाही उठून दिसत होते. ती फारच कयामत दिसत होती.

अचानक तिचं लक्ष माझ्याकडे गेलं आणि म्हणाली- काय बघतोस रे? मी दचकून म्हटलं- काही नाही. आणि मी दुसरीकडे बघायला लागलो. ती म्हणाली- मला माहिती आहे तू काय बघतोस तर! मग मी तिला म्हणालो- अग तुझा तो दुपट्टा ओला झालाय ना? म्हणून मला म्हणायचं होतं की तू तो पिळून घे.

तिला माझा इरादा कळला आणि तिनं चटकन तो दुपट्टा काढला आणि ती पिळायला लागली. तसा एकदम माझ्या अंगात विजेचा धक्का मला जाणवल्या सारखं झालं. तिचा कुर्ता तिच्या छातीला पूर्णपणे चिकटल्याने तिच्या मावांची गोलाई मला पागल करत होती.

मी हळूच तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. पण तिने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही म्हणून मग माझी हिम्मत वाढली आणि मग मी माझा हात तिच्या छातीकडे वळवला. मला तिचे बुब्स दाबायचे होते. पण तिने माझा हात पकडला आणि आपला चेहरा माझ्याकडे वळवला. तसा मी तिचा चेहरा पकडला आणि तिचा रसदार ओठांचे चुंबन घेतलं. तिच्या डोक्यावरून ओरघळत असलेलं पाणी मी तिच्या ओठातून पीत होतो. तिने तिचे डोळे घट्ट बंद केले होते. मी तीच्या छातीवरुन हात फिरवत फिरवत तिच्या गांडीवर गेलो आणि तिथे दाबलं.

तीनेही एकदम कामातूर मनाने मला एकदम घट्ट मिठी मारली आणि मी तीची गांड हळूहळू सहलवली. ती कन्हायला लागली. तिच्या उघड्या पाठीवरून मी हात फिरवत फिरवत तिच्या छातीवर आलो आणि तिचा कुर्ता पूर्णपणे काढल्याबरोबर तिचे ते माऊ उघडे पडले. तिने ब्रा घातली नव्हती. तिच्या मावांवरचे ते पावसाचे पाण्याचे थेंब खूपच नयनरम्य वाटत होते. तिचा एक माऊ मी चुसायला घेतला तर दुसरा माऊ हाताने दाबायला लागलो.

इकडे माझ्या लवड्याची स्थिती फारच वाईट होती. मी माझा पॅन्ट खोलला आणि त्या लवड्याला ममताच्या हातात दिला. ती त्याला हळूहळू कुरवाळायला लागली. तसा मी तिच्या सलवारीचा नाडा खोलला. आता कुंवारी ममता फक्त आपल्या काळ्या रंगाच्या चड्डीवरच होती. ती चड्डी ओली झाली असल्याने तिचा बनपाव उठून दिसत होता. मी तिची चड्डी खाली खेचली आणि तो बनपाव माझ्या तोंडात भरला. तिची ओली पुदी मी चुसायला लागलो. पावसाचे पाणी आणि तिच्या पुदीचा रस असं मिश्रण मी प्यायला लागलो. तिच्या तोंडून कण्हण्याचे आवाज निघायला लागले.

तिचा बनपाव चुसून झाल्यावर मी तिथल्याच एका खाटेवर तिला लेटवलं आणि मी पूर्ण नागडा होऊन तिच्या अंगावर लेटलो. मग हळूच मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड घातला, तशी कुंवारी ममता कळवळली. तिची पहिलीच वेळ होती ना! त्या पावसात, त्या आमराईत, त्या झोपडीत मी माझ्या ममताची कोवेळी पुच्ची चोदणार होतो.

मी तिच्या पुच्चीत लंड घासत आत मध्ये घुसवला तशी ती मोठ्याने ओरडली. तिच्या पुच्चिची झिल्ली फाटली होती. थोडंसं रक्त बाहेर पडले होते. मग मी तीचे बूबस चुसायला लागलो. तिच्या वेदना कमी करायला मदत करत तिला झवायला लागलो. ती माझ्या पाठीला गच्च पकडून झवण्याचा आनंद घ्यायला लागली. इकडे जोराचा पाऊस सुरूच होता. त्या पावसाच्या आवाजात ममताचं कण्हने, ओरडणे विरघळून जात होतं. इतक्या पावसात या दिशेला कोणी यायची पण शाश्वती नव्हती. त्यामुळे आम्ही बिनधास्त होऊन त्या झोपडीत झवण्याचा आनंद घेत होतो.

इकडे ढगही मोठ्या वेगाने पाऊस पाडत होते. तसा मी माझी तिला चोदण्याची गती वाढवली. जणु आमच्यात स्पर्धाच सुरू होती की कोण आधी पाणी काढते तर. मी बराच वेळ बरेच ठोके घातल्यावर माझा लंडातून पाणी निघालं आणि मी ते तिच्या पुच्चीत सोडलं. तिची चिकणी पुच्ची चांगलीच सुचली होती. अगदी बनपावच झाला होता.

मग मी तिच्या बाजूला पडलो आणि तिच्याशी गप्पा मारत तिच्या पुच्चीला कुरवाळत आम्ही पाऊस पडण्याची वाट बघायला लागलो.
बराच वेळाने पाऊस ओसरल्यावर आम्ही मग घरची वाट धरली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *