पाहुण्यांसोबत एका रात्रीची मजा – Vahinisobat sex Marathi Sambhog Katha

खरे तर आमच्या घरात तशी राहण्याची अडचणच होती. इन मिन तीनच खोल्या होत्या. म्हणून आम्ही कोणी पाहूणा आलाच तर त्यांना राहण्याला कधीही आग्रह करत नव्हतो. बेडरूम एकच असल्याने पाहुणे जर बेडरूममध्ये झोपले तर आमची झोपायची पंचायत व्हायची.

एक दिवस त्यांनी आपल्या मित्राला आपल्या घरी राहायला बोलावले. मी त्याच्यावर  चिडले “अगोदर आपल्याला राहायला जागा नाही आहे आणि मित्राला कशाला बोलावले?’ मी रागाने विचारले. ते म्हणाले माझा जुना मित्र आहे. त्याने मला पहिला खूप मदत केली आहे, असेही ते म्हणाले.

चार-पाच म्हणता आठ दिवस गेले तो मित्र आलाच नाही. मी खुश झाले तो आता येणार नाही असे वाटले मला. पण नेमके बाराव्या दिवशी तो मित्र अचानक घरी आला. तोही दिवस मावळ्यांवर अंधार पडायलाच बरोबर आला. माझा नवरा तर तो आल्यावर इतका खुश झाला कि त्याच्या भोवतीच नाचू लागला.

त्यांच्या मित्राने ‘हे वाहिनी तुमच्यासाठी’ असे म्हणून माझ्या हातात मिठाई चा बॉक्स ठेवला.

बॉक्स चांगला रंगी बेरंगी होता. ‘कुठून आणला हा?’ ‘दिल्लीवरून.’ तो बूट काढून ठेवत म्हणाला. ‘तुम्ही दिल्लीला गेला होता?’ मी आश्चर्याने विचारले. ‘होय आमच्या भागातून संघटनेचा कार्यक्रम होता त्यामुळे फुक्कट जाणे होणार होते म्हणून गेलो.’ मला त्याच्या बोलण्याचे हसू आले.

चहा वगैरे झाल्यावर दोघे फिरायला गेले. नवऱ्याने तीनशे रुपये मला देत म्हंटले, “माझा मित्र कितीतरी दिवसांनी माझ्या घरी आला आहे, त्याला काही कमी पडू नये. आम्ही येई पर्यंत मटण बनवून ठेव.”

ती दोघे बाहेर गेल्यावर मी थोड्यावेळाने पहिल्यांदा मिठाई सोडली. ते पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. मी वेगवेगळ्या प्रकारची मिठाई थोडी थोडी खाऊन ठेवली. खूपच छान मिठाई होती. मिठाई मनसोक्त खाऊन थोड्या वेळाने बाहेर जाऊन मटण व इतर मसाला साहित्य घेऊन आले.

मटण शिजवायला घातले. इतक्यातच दोघेजण बाहेरून आले. मला भीती वाटली आता नवरा जेवायला वाढायची घाई करणार आणि माझा तर स्वयंपाक अजून झालाच नाही. पण ते आल्या आल्या म्हणाले “सरिता निवांत जेवण कर, आम्हाला काहीच गडबड नाही आम्ही बिनधास्त व्हिस्की पित बसणार आहे. व्हिस्की चे नाव घेताच अंगावर काटा आला. कारण माझा नवरा कधीतरी पितो, पण त्याला काहीच भान नसते ओव्हरलोड होते. त्या धुंदीत सरळ जेवतहि नाहीत.

मी एवढे झटून स्वयंपाक करणार आणि  हे… “हे पहा घ्या पण… थोडीच घ्या उगाच पाहुण्यांच्या समोर तमाशा नको.’ मी त्यांना हळूच दरडावले. त्यांनी फक्त मान हलवली. आणि पाणी, कांदा, चिवडा आणि शेंगदाणे घेऊन ते आत गेलेत. मला काही  त्यांची लक्षणे ठीक वाटली नाहीत. माझा नवरा आज पिणार आणि सगळे वातावरण बिघडून टाकणार असे वाटू लागले.

चांगल्या जेवणाचा रंग उडवून टाकणार असे वाटू लागले. जे होईल ते होईल असे समजून मी स्वयंपाक करू लागले. एवढ्यात ‘सरिता जरा पापड घेऊन ये ” त्यांची हाक आली.

मग थोड्याच वेळात पापड घेऊन गेले आणि समोरचे दृश्य पाहून थक्कच झाले. चांगल्या तीन चार बाटल्या समोर घेऊन पित बसली होतीत . मी गेल्यावर “सरिता हा माझा दोस्त लाखात एक आहे.. आम्ही दोघे शाळेत असताना याने म्याडमला … म्याडमला….” एवढेच म्हणाले आणि खो हसू लागले.

“अहो काय केले ?” मी उत्सुकतेने विचारले. तसा त्यांचा दोस्त मधेच म्हणाला “काही नाही व वहिनी, जावा तुम्ही…” “अरे सांग सर्व काही तिला … तिला पण कळू देत माझ्या मित्राच्या करामती…” माझा नवरा डुलत म्हणाला.

“वहिनी मला आतकाही सांगता येणार नाही.” दोस्त म्हणाल आणि माझी उत्सुकता पार शिगेला पोहोचली. पण त्यांचा दोस्त काही केल्या सांगेन. शेवटी गॅस वर कांदा करपेल म्हणून स्वयंपाक घरात गेले. पण माझे लक्ष सारखे त्या गोष्टीकडे चालले होते कि नवर्याच्या दोस्ताने नेमके त्या मॅडमशी काय केले असेल असे भलते सलते माझ्या मनात येऊ लागले होते.

आता काही झाले तरी त्यांच्या दोस्तांकडून ते काढून घायचे असे मी ठरवले. आता मी त्यांना न सांगता त्यांच्या खोलीत ऑम्लेट घेऊन गेले, तर दोघेही शर्ट प्यांट काढून फक्त अंडर प्यांटवरच पीत बसले होते. मी ऑम्लेट दोघांच्या पुढ्यात ठेवले. ऑम्लेट ठेवत असताना माझे लक्ष अचानक दोस्तांच्या पोलादी अंगाकडे गेले आणि मी त्याचे पिळदार शरीर पाहतच बसले. व्यायाम करणाऱ्या बिल्डर सारखे त्याचे शरीर होते.

छाती भरदार होती सर्वच शरीर भरदार होते. ‘सरिता आपल्या या पाहुण्यासाठी रस्सा मटण एकदम मस्त बनव म्हणजे खूप मजा आली पाहिजे.” नवऱ्याने माझ्याकडे लालेलाल झालेल्या डोळ्यांनी पाहत म्हंटले.

आणि मी दोस्ताकडे पाहत विचारले “मघाशी ती शाळेतली गोष्ट काही सांगितलीच नाही?” तसा तो लाजला आणि नवरा परत खो.. खो.. हसू लागला. हसता हसता म्हणाला “सरिता आमची म्याडम म्हणजे अगदी अप्सराच होती. शाळेतील जवळपास सर्वच शिक्षक तिच्या मागे लागले होते. खूपच चिकणी होती. पण या माझ्या दोस्ताने तिचा चान्स घेतला.

“म्याडमची सारी हौस याने चार रात्रीतच फेडली. … ये शेखर सांग कि आता तुझा वहिनीला…” तसा दोस्त लाजत म्हणाला “वहिनी ते सांगण्यासारखे नाही आहे.. पुन्हा कधीतरी सांगेन.”

आणि नवऱ्याने समोरचा भरलेला व्हिस्कीचा पूर्ण ग्लास घश्यात ओतला आणि गिळून मोकळा केला. तशी मी तिथून उठले आज नवरा काहीच न खाता पिता आडवा होणार हे मी ओळखले होते.

दोस्ततर माझ्या छातीकडे सारखा चोरून चोरून पाहत होता हे मला जाणवले होते. कामाच्या नादात माझा पदर थोडा बाजूला झालेला त्यामुळे माझे भरदार स्तन ब्लाउजमधून दिसणारे तो न्याहाळत होता. जेवण तयार होत आले होते. मी परत त्यांना जेवायला बोलवायला गेले. आणि पाहतो तर माझा नवरा तिथेच टल्ली होऊन आडवा झाला होता.

रात्री शेखर लघवीला उठला होता. तो बाथरूम मधून परत जात असताना, “थांबा…” मी हळूच पुटपुटले. शेखर अंधारातच जाग्यावर थांबला. आणि मी क्षणात उठून माझ्या अंगावरच एक एक वस्त्र दूर करू लागले. शेखर गोंधळ्या सारखा झाला असावा कदाचित आणि मी पूर्ण नग्न झाले. आणि अंधारातच शेखरला घट्ट मिठी मारली. “वहिनी… हे.. हे… काय.” तो गोंधळून हळू आवाजात म्हणाला. पण माझे पुष्ट आणि भरदार नागड्या अंगाच्या स्पर्शाने तो तिथेच गार झाला.

आणि मग त्याचा एक माझ्या नारळा सारख्या स्तनांवर आला. “ओह्ह…. हाय शेखर..” मी उत्तेजित होत पुटपुटले शेखरने माझी दोन्ही स्तने दोन्ही हातात पकडून दाबायला सुरुवात केली. मी भडकले आणि हात पुढे करत त्याच्या अंडरप्यांटच्या पुढच्या भागावर ठेवला. शेखरच्या लांब सडक सोटा माझ्या हातत आला होता.

तसे लगेच  शेखरने माझ्या चेहऱ्याची भरपूर चुंबने घेतलीत.  आणि मग त्याने आपला हात माझ्या दोन्ही मांड्यामध्ये फिरवायला सुरुवात केली. माझ्या योनिवरून त्याचा हात फिरू लागताच माझे अंग पेटू लागले. आणि  शेखरने आपली अंडरप्यांट काढून टाकली शेखर पूर्ण नागडा झाला. मी अंधारातूनच त्याचा सोटा हातात पकडला मला खूप मस्त वाटू लागले.

माझ्या योनीत हे हत्यार शिरले तर होईल? निव्वळ या कल्पनेनेच मी उत्तेजित झाले. शेखरने मला दारूच्या नशेत कोपऱ्यात ओढले आणि माझी दोन्ही स्तने दाबीत त्याने आपला सोटा माझ्या मांड्यावर घासायला सुरुवात केली.

माझी योनी तर आता चांगलीच रंगात आली होती. कधी एकदा शेखरचा लंड आपल्या योनीत सारून घेते असे झाले होते.

मी शेखरला अंथरुणावर ओढले आणि उरावर घेऊन गादीवर पडले.

शेखर उतावळा झाला होता. त्याने माझ्या मांड्या पूर्णपणे फाकवल्या आणि तो पुढे सरकला. त्याने आपला मोठा सोटा माझ्या योनीवर टेकवला. माझे दोन्ही स्तन हातात पकडली आणि खालून दाबून त्याने माझ्या योनीत आपला सोटा सारला. मी विव्हळू लागले.

पहिला थोडा त्रास झाला पण हळू हळू मस्त वाटू लागले. आता माझी योनी ओली होऊ लागली आणि त्याचा सोटा वेगाने आत बाहेर करू लागला.

“वाह… शेखर… मला खूप मस्त वाटत आहे.. अह्ह्ह. जोरात… फार… मजा…. येते आहे…. जोरात मर दणके…” मी मस्तीत येऊन बडबडत होते.

शेखर दणादण दणके देत झवत होता. कचाकच दणके देत तो म्हणाला “वहिनी कसे वाटते आहे.?”

“भाऊजी तुमच्या हत्यारात भलतीच ताकत आहे खूपच मजा येत आहे, आता महिन्यातून एकदा तरी पाहुणे म्हणून यायचे बरे का?”

“वहिनी तुमच्या सारखी रूपवान आणि भरगच्च बाई मला उपभोगायला मिळत असेल तर महिन्यातूनच का दार पंधरा दिवसांनी येईन तुम्हाला झवायला.” असे म्हणत त्याने आणखी जोरात आपली कंबर हलवत दणके मारायला सुरुवात केली.

त्याचा वेग वाढला होता. माझ्या ओल्याचिंब झालेल्या योनीत त्याचा सोटा पाच पाच आवाज करत आत बाहेर करत होता. त्याने माझी स्तने गच्च दाबत आवळत मोठं मोठ्याने दणके मारायला सुरुवात केली.

शेवटी जोरात दणका मारत खोलवर घुसवून त्याने आपल्या गरम वीर्याचा फवारा माझ्या योनीत सोडला. मीही त्याला घट्ट मिठी मारली. तास तो अंगावरून बाजूला झाला.

सकाळी लवकर उठून सर्व कामे आवरली आणि शेखर बारा वाजता निघून गेला. आता तो वरचे वर येण्याचे सांगून गेला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *