पोट चोळत ठोकले सेक्सी पेशंटला – Marathi Hot Doctor Sambhog Katha

माझे नाव राजश्री. माझे वय चाळीस आहे. माझी उंची साडे पाच फूट असून माझी फिगर ३६-२४-३६ अशीच आहे. मी दिसायला खूपच देखणी आहे. माझी छाती आणि माझी गांड यामुळे मी संबंध एरियात खूपच फेमस आहे. माझ्या शरीराचे लचके तोडण्यासाठी खूप मुले आणि पुरुष नेहमीच  तयार असतात. पण मी काही अशीच कोणलाही कटणारी नाहीये. त्यामुळे माझे ठोके खूपच सिलेक्टेड आहेत.

माझा स्वभाव तसा खूपच झवाडा आहे. मला सतत कोण ना कोण तरी संभोगासाठी लागतेच लागते. पण याचा अर्थ असा अजिबात नाही कि मी उंडगी आहे. मी खूपच निवडक होते आणि आज देखील मी तशीच निवडक आहे. पण का कोणासठाऊक गेले कित्येक महिने मी संभोग च केला नव्हता. म्हणजे मला सम्भोग करायची इच्छा होत नाही किंवा असे काही नाही. पण साला ज्यांच्या ज्यांच्याशी मी संभोग करत होते ते काही केल्या मला समाधान देऊ शकत नव्हते.

एक तर ते कमी पडत होते किंवा माझी खाज जास्त होती किंवा दोन्हीही शक्यता नाकारता येत नव्हत्या. त यामुळे गेले खुप दिवस मी काही कोणाशी संभोग केला नव्हता. त्यातच मला तरुण मुलांपासून लांब राहणेच आवडे. कारण एक तर खूप अल्लड असतात आणि त्यात मला आवडेल असा तरुण मुलगा कोणी मला भेटला नव्हता. त्यामुळे दुधारी शस्त्रात अडकल्या सारखी माझी अवस्था झाली होती बघा.

एकदा मी घरी अशीच काही तरी काम करत बसले होते तेव्हा अचानकच माझ्या पोटात  दुखू लागले. सुरवातीस मी थोडे दुर्लक्ष केले पण नंतर ते  जास्तच वाढले. त्यामुळे मी डॉकटर कडे जाण्याचे ठरविले. मी आजवर केवळ  आयुर्वेदिक औषधच घेतले होते. त्यामुळे मी जेव्हा माझ्या नियमित डॉकटर कडे गेले तेव्हा मला समजले कि ते कुठे तरी बाहेर गावी गेले आहेत.

ते बघून मी मला माहित असलेल्या पण कधी न गेलेल्या एका आयुर्वेदिक डॉकटर कडे गेले. त्याचे नाव राजेश होते. त्यांना मी कधी भेटले नव्हते. मी तिथे गेले आणि माझा नंबर ची वाट बघत बसले. माझा नम्बर येताच मी त्यांच्या केबिन मध्ये गेले आणि समोर जे बघितले ते बघून माझे मन प्रफुल्लित झाले. माझ्या समोर एक साधारण पंचाविशीतला एक तरुण बसला होता.

तोच डॉकटर होता. इतका हँडसम डॉकटर मी माझ्या उभ्या आयुष्यात कधी बघितला नव्हता. त्याचे ते नाक, त्याचे घारे डोळे, पिळदार शरीरयष्टी आणि बेधडक नजर यामुळे तो बघताच क्षणी माझ्या नजरेत भरला होता. त्याने मला चेक केले व औषध दिले.  चार दिवसांनी मला पुन्हा  लागल्याचे मला जाणवताच मी त्याच्याकडे गेले आणि सांगितले तेव्हा तो मला म्हणाला “हे बघा मॅडम, मी तुम्हाला आधीच बोललो होतो कि तुमच्या पोटात इन्फेक्शन झाले आहे. तुम्ही पोटाचा मसाज करून घ्या म्हणजे ते ठीक होईल. माझ्याकडे आता लेडीज कोणी नाहीये.”

त्यावर मी म्हणाले “त्या साठी लेडीज कशाला हवी. तुम्ही केलात तरी चालेल. माझी काहीच अडचण नाही”मी त्याला मुद्द्दामच असे म्हणाले कारण मला त्याच्या हाताचा स्पर्श त्या निमित्ताने होणार होता. तो पण लगेच तयार झाला आणि त्याने मला दिवस व वेळ दिली.

त्या दिवशी तिथे मी गेले. आख्या क्लिनिक मध्ये आम्हीही दोघेच होतो कारण तो सुटीचा दिवस होता. त्याने मला झोपायला सांगितले. पोटाचा मसाज असल्याने मी साडीच घातली होती. पण मी ती साडी मुद्दामच पारदर्शी निवडली होती. त्या साडीचा आकार पण खूपच छोटा होता. त्यातून माझ्या शरीराचे सगळे अवयव स्पष्टणे दिसत होते.

माझ्या  त्या निळ्या रंगाच्या पारदर्शी ब्लाउज मधून माझ्या छातीचे उभार स्पष्टपणे दिसत होते. मुद्दामच जास्त बाजूला केलेला पदर माझ्या छातीची जादू त्याच्यावर नक्कीच चालवणार होता याची मला खात्री होती. झालेही तसेच. कारण तो जरी कितीही हँडसम असला तरी माझी फिगर पण काही कमाची नव्हती. त्याच्या सारखे कित्येक मी उडवून घेतले होते. वो किस झाड कि पत्ती था.

माझी साडी मी इतकी खाली बांधली होती कि माझी बेंबी तर सोडाच पण माझ्या योनीवर असलेली बारीकशी लव देखील दिसत होती. ते बघून त्याची नजर बदललेली मी लगेच माझ्या सराईत नजरेने टिपिली देखील. त्याने कोमट तेल घेतले आणि त्याची एक बारीक धार माझ्या खोलगट बेंबीत सोडली. तेलाने माझी बेंबी सगळी भरताच त्याने त्याचे हात माझ्या पोटावर ठेवले.

त्याचे ते राकट हात माझ्या पोटावर पडताच मी शहारले. माझे गोरे गुमटे पोट मी पूर्ण मादकतेने आत घेत त्याच्याकडे एक कातिल नजर फिरवली. त्याला माझी नजर समजायला वेळ अजिबात लागला नाही. त्याने गोल गोल करत माझ्या पोटावरून हात फिरवायला चालू केले आणि इकडे माझी छाती सर सर करत फुगू लागली. त्यांचा घेर जसा वाढत होता तसेच त्यांचे निप्पल्स देखील कमालीचे कडक होऊन बाहेर येत होते.

ते त्याने लगेच टिपले आणि तो माझ्या छातीकडे रोखून बघू लागला. त्याचा हात जसा जसा पोटावरून फिरत होता तस तसे माझ्या भावना मला अनावर होऊ लागल्याचे मला जाणवत होते. तो तरुण होता तरीही का कोणास ठाऊक पण मी त्याला स्वतःला त्याच्या हवाली करायचे ठरविले होते. कदाचित खूप दिवसांचा गॅप पडल्यामुळे असे झाले असेल काय माहित. पण मी खुश होते हे मात्र नक्की.

माझे दोन्ही हात बाहेरच्या बाजूला होते. तो मसाज करत करत थोडा वर आला आणि त्याच वेळी माझा हात त्याच्या सोट्याला लागला. त्याचे हत्यार कमालीचे कडक झाले होते. माझा हात लागताच तो अधिकच चेकाळला. त्याने त्याचा हात माझ्या पोटावरून फिरवत फिरवत खाली नेण्यास सुरवात केली. त्याला वाटले कदाचित मी विरोध करेन. पण तसे अजिबात मी केले नाही ते बघून त्याचे धाडस वाढले.

त्याने माझी साडी हळूच खाली केली आणि त्याचा हात आत घातला. आत घातल्यावर सरळ माझ्या योनीला तो त्याच्या हाताने मसाज करू लागला. झाले. त्याचा हात लागताच माझी योनी कमालीची फुगीर झाली. खूप दिवसांनी तिला कोणी तरी स्पर्श करत असल्याने बघता बघता ती कमालीची मोठी झाली आणि तिचे पदर उमलू लागले. त्याने त्या पदराना त्याच्या तेलकट हाताने मालिश करायला सुरवात केली.

मी काही बोलत नाही ते बघून तो सरळ खाली गेला आणि त्याने माझी साडी वर केली. माझ्या निकर ला त्याने झटकन उतरवले आणि मला नग्न केलं. माझ्या गोऱ्या योनीवर त्याने त्याने त्याचे तोंड घुसळायला चालू केले आणि त्याची जीभ लगेच बाहेर काढून त्याने माझ्या योनीला चाटायला सुरवात केली. हाता पेक्षा हा तोंडाने केलेला मसाज मला भलताच प्रिय होता. मी पण त्याला जसे पाहिजे तसे माझी योनी चाटू दिली.

चाटून चाटून झाल्यावर त्याने त्याची पॅन्ट काढली आणि त्याचे ते भलेमोठे हत्यार माझ्या योनीवर ठेवले. ते क्रीमरोल च्या आकारा इतके मोठे असलेले त्याचे हत्यार त्याने माझ्या योनीवर ठेवून रगडण्यास सुरवात केली. वर खाली आजू बाजूला त्याला फिरवत फिरवत तो माझ्या योनीला गरम करू लागला. माझी योनी कधी पासून त्याच्या सोट्याला सामावरून घेण्यास आसुसलेली होती.

थोडा वेळ रगडून झाल्यावर त्याने त्याचा सोटा हळूच माझ्या योनीत कोंबला. कचकन एक हिसडा देताच त्याचा संपूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला. पूर्ण आत जाताच त्याने माझे दोन्ही पाय पडकून खाली त्याच्याकडे खेचले. मी झोपले होते आणि तो उभाच होता. त्याने मग माझे दोन्ही पाय हाताने वर केले आणि तो प्रचंड ताकदीने त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवू लागला.

काच काच काच काच करत तो एकसारखे त्याच्या सोट्याला माझ्या योनीत आत बाहेर करून मला ठोकून काढत होता. त्याचे दणके खूपच ताकदीचे होते आणि मला अश्याच ताकदीची गरज होती. खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या डॉकटर ने मला त्या दिवशी ठोकून काढले आणि आम्ही नियमितपणे असे करू लागलो होतो.

त्याने मग मला उठवले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला. खूप दिवसांनी मी सोटा तोंडात घेत होते. त्यामुळे मी पण अगदी वेड्या सारखे त्याच्या सोट्याला चोखायला चालू केले. चोकून चोकून मी त्याच्या सोट्याला पुन्हा एकदा तयार केले. यावेळी तर मघापेक्षा त्याचा सोटा कडक झाला होता. त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या आणि तो पुन्हा एकदा तयार होता माझ्यावर उडायला.

त्याने पण फार वेळ न घालवता पुन्हा एकदा पोझिशन घेतली आणि पुन्हा एकदा मला ठोक ठोक ठोकून काढले. त्या दिवशी त्याने दिवसभर मला सोडले नाही. एका मागोमाग एक असे तो शॉट वर शॉट काढत होता. तो दमतो कि मी याची जणू स्पर्धाच आमच्यात लागली होती. तो पण माझ्या स्टॅमिनावर भलताच खुश झाला होता आणि तो तेव्हापासून मला रोजच ठोकू लागला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *