प्रेयसीच्या पुच्चीसोबत मिळाली तिच्या आईची पुच्ची फ्री

कसे आहात मंडळी? मी विजय वीस वर्षाचा तरुण आहे. माझी उंची सहा फूट आहे. मी एका खेडेगावातील राहणारा असून पाहायला बर्यापैकी आहे. माझ्या या कहाणीत मी आपल्याला सांगेन की कशा प्रकारे मी माझ्या प्रेयसी अनिता सोबतच तिच्या आईलाही झवलो. मला माझ्या प्रेयसीच्या पुच्ची सोबतच तिच्या आईची ही पुच्ची फ्री मिळाली होती. त्याचीच ही कथा आहे.

शाळेच्या दिवसापासूनच मला अनिता आवडत होती. माझं तिच्यावर प्रेम बसलं होतं. तिलाही मी आवडायचो.

गोष्ट सहा महिन्यांपूर्वीची आहे. माझी प्रेयसी अनिता एकोणीस वर्षाची झाली होती. आम्ही दोघांनीही बारावी परीक्षा पास केली होती. मग आम्ही वेगवेगळ्या शहरात शिकायला गेलो. आम्हा दोघांना एकमेकांसोबत बोलल्याशिवाय होतच नव्हतं. त्या शिवाय आम्हाला झोपच येत नसायची.

मी सुट्ट्यांमध्ये घरी आलो होतो. अनिता ही घरी आली. मी तिला भेटायला बोलावलं. ती भेटण्यास तयार झाली. मग आमच्या घरची मंडळी झोपल्यावर मी तिला सांगितलेल्या ठिकाणी ती भेटायला आली. आम्ही जवळ जवळ बसून एकमेकांच्या कॉलेजबद्दल विचारलं.

मग मी तिचा हात धरला आणि तिच्या गुलाबी ओठांवर किस केलं. तिने मला विरोध केला नाही. मी परत तिचा चेहरा धरून तिच्यावर चुंबनाची बरसात केली. तिही गरम झाली आणि मला सहयोग द्यायला लागली.

मी माझा हात तिच्या कपड्यांवरूनच तिच्या मावा वरून फिरवत होतो. मग मी माझा एक हात तिच्या टॉप मध्ये घातला आणि तिचे वक्ष दाबायला लागलो. ती मदमस्त होऊन सुस्कारे भरायला लागली. मग मी तो हात तिच्या स्कर्ट मध्ये घालून तिच्या पुच्चीवर न्यायचा प्रयत्न केला. पण तिने माझा हात पकडला आणि म्हणाली, “आज नाही. मग कुठल्यातरी दिवशी.”

रात्रीची वेळ होती. उशीरही खूप झाला होता. मग आम्ही काही वेळ दीर्घ चुंबन केलं आणि एकमेकांना बाय म्हणून आपापल्या घरी गेलो.

दोन दिवसानंतर मला तिचा फोन आला. ती म्हणाली, “आज घरी मी एकटीच आहे. सर्व बाहेर जाणार आहेत. तू घरी ये.” मी आनंदाने तिला होकार दिला.

तिचं घर माझ्या घरापासून जवळपास एक-दीड किलोमीटरवर होतं. मी तिच्या घरी पोचलो आणि दरवाजा खटखटवला. तिने दरवाजा उघडला आणि मी तिला पाहतच राहिलो! काय दिसत होती ती लाल रंगाच्या सलवार सूट मध्ये!

मग मी आत मध्ये आलो आणि तिने दरवाजा बंद केला. मी तिला मागूनच आलिंगन देऊन तिला किस करायला लागलो. किस करता करता आम्ही तिच्या रूम मध्ये पोहोचलो. तिचं घर मोठं होतं. तिच्या घरी चार-पाच बेडरूम होत्या.

किस करत करत मी तिचे कपडे काढले. सोबतच माझेही. ती आता फक्त ब्रा आणि पॅंटी वरच होती. मग मी चड्डी वरूनच तिच्या पुच्चीच्या जागी माझे बोट फिरवायला लागलो.

मग मी माझी चड्डी खाली सोडली. माझा लवडा बाहेर पडला. त्याला बघून ती घाबरली. मी तिला चुरपायला सांगितलं. पण ती त्याला नकार देत होती. मग मी तिला कसंतरी समजावलं आणि मग ती तोंडात घ्यायला तयार झाली.

ही आमची पहिलीच वेळ होती. आतापर्यंत आम्ही फक्त किसच करत होतो. पण एवढ्या लेव्हल पर्यंत पहिल्यांदाच आम्ही आलो होतो.

मी तिची पॅंटी काढली आणि तिच्या उघड्या पडलेल्या पुच्चीला पाहातच राहिलो! एकदम कोरी करकरीत होती ती. तिने आजच शेव केली असावी.

मग आम्ही सिक्स्टी नाईन पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लवडा चुरपायला लागली आणि मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो.

आम्ही दोघेही चांगलेच मदमस्त झालो होतो. अनिता आपल्या मांड्या फडफडवत होती. त्यावरूनच मला कळलं होतं की ही आपल्या पुच्चीत माझा लंड घेण्यासाठी किती उतावीळ झाली आहे!

मी तिच्या अंगावर सरळ झोपलो आणि तिच्या पुच्चीवर लंड ठेवून हळूच आत मध्ये घुसवला. तिची पुच्ची फारच टाईट होती. लंड घुसता घुसेना! मी थोडा जास्त जोर लावला तशी ती कळवळली, “आहहहहह…!”

मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून किस करायला लागलो. तिच्या वेदना थोड्या कमी झाल्या. तसा मी आणखी एकदा मोठा जोर लावून माझा लंड आत मध्ये घुसवला. तशी ती ओरडली, “आईईई…!” मी सतत तिला किस करत होतो. मग हळूहळू तिच्या वेदना कमी व्हायला लागल्या. तसा मी हळूहळू शॉट मारायला लागलो.

आता तिलाही मजा यायला लागली. तिची पुच्ची ओली गच्च झाली होती. ती याच दरम्यान झडली होती. माझाही लंड तिच्या टाईट पुच्ची  समोर हरला आणि झडायला तयार झाला.

तसं मी तिला विचारलं- कुठे सोडू?

ती म्हणाली- पुच्चीत अजिबात नको सोडू. माझ्या तोंडात दे. मला बघू दे चव जरा.

म्हणून मी चटकन तिच्या पुच्चीतून लंड काढला आणि तिच्या तोंडात धरला. समोरच्या क्षणात माझं विर्य तिच्या जिभेवर खेळत होतं. मग तिने ते गिळून घेऊन घेतलं.

मग आम्ही थकून तिथेच लेटलो. पण काही वेळाने ती माझा लंड कुरवाळायला लागली. तसा माझा लवडा परत उठला. मग काही वेळानंतर ती माझ्या अंगावर चढून झवत होती. आम्ही आमच्या झवण्यात एवढे मग्न झालो होतो की तिची आई आपल्या मुलीला माझ्या अंगावर चढून झवताना बघत होती हे आम्हाला कळलाच नाही.

जेव्हा आमची नजर तिच्यावर पडली तेव्हा आम्ही घाबरून एकमेकांपासून दूर झालो आणि चटकन कपडे लावले. शरमेने मी तिच्या नजरेला नजर मिळवू शकत नव्हतो. अनिताची आई माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या गालावर एक थप्पड लगावली. मग मी हळूच तिथून सटकून घरी परत आलो.

मी रात्रभर झोपू शकलो नाही. हाच विचार करत होतो की अनिताच्या आईने तिच्या सोबत काय केलं असेल?

मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिचा मला फोन आला.

ती म्हणाली- माझ्या आईने तुला घरी बोलावलं आहे.

मी म्हणालो- तू कुठे आहेस?

ती म्हणाली- मी माझ्या मैत्रिणीच्या घरी आले आहे. तू माझ्या आईला घरी जाऊन भेट.

इकडे मी घाबरून गेलो होतो की अनिताच्या आईने मला एकट्या मध्ये घरी का बोलावलं असावं? कदाचित तिला मला फसवायचं तर नसाव न? अनितालाही ही माझ्या साठी भीती वाटत होती. तिलाही कळलं नव्हतं की तिच्या आईने मला एकट्या मध्ये का बोलावलं असावं?

मी विचार केला आता माझ्याजवळ उपाय नाही. झवताना पकडलो तर आता तिची गोष्ट मला मानावीच लागेल. जर कि तीने माझ्या घरी सांगितलं तर आणखी मोठा संकट येईल. त्यापेक्षा तिला भेटलेलंच बरं.

अनिता म्हणाली- माझी आई तुला जे काही म्हणेल ते मला सांगशील.

मी म्हणालो- हो ठीक आहे.

मी घाबरत तिच्या घरी पोचलो. तिने दरवाजा ओढून मला आत मध्ये घेऊन परत दरवाजा लावला. ती मला तिच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेली आणि म्हणाली:

अनिताची आई- खरं खरं सांग हे तू माझ्या मुली सोबत किती दिवसांपासून करत आहेस?

मी म्हणालो- काल पहिलीच वेळ होती काकू.

ती म्हणाली- हे बघ खरं सांग.

मी म्हणालो- खरच काकू. कालची पहिलीच वेळ होती आमची.

मी आईची शपथ घेतली तशी ती मानली आणि माझ्या जवळ घेऊन थोडी शांत होऊन म्हणाली:

ती- हे बघ तुम्ही जे काही केलं ते बरोबर नाही. जर बाकी लोकांना कळलं तर आमची किती बदनामी होईल?

मी म्हणालो- हो काकू आमची चुकी झाली. याच्यानंतर असं कधीच होणार नाही.

ती म्हणाली- नाही तू समोरही असा करू शकतोस. त्यामुळे आता मी तुझी पोलिसात तक्रार देणार आहे.

मी एकदम घाबरलो आणि तिचे पाय पकडून तिची विनवणी करायला लागलो, “नाही काकू मी खरच सांगत आहे. याच्या नंतर मी असं कधीच करणार नाही.” मी रडवेला झालो होतो.

ती म्हणाली- मग तुला माझी एक अट मान्य करावी लागेल.

मी- हो काकू. तुम्ही जे म्हणाल ते मी मान्य करीन.

ती- मग ऐक. तुला मलाही झवावं लागेल.

तिची ही गोष्ट ऐकून तर मी चकितच झालो. पण मग मी लगेच हो म्हणालो.

तिने माझा पॅन्ट खाली घेतला आणि माझा लवडा बाहेर काढून चुरपायला लागली. काय चुसत होती ती! वाहह… मजाच आली.

थोडावेळ चुरपल्यानंतर तिने मला बेडवर ढकलले आणि स्वतःही बेडवर लेटली. तिने तिची साडी वर घेतली आणि आपली उघडी पुच्ची मला चाटायला लावली. ती पूर्ण तयारी करूनच आली होती.

मला तिची पुच्ची चाटताना फारच मजा येत होती. मला तर विश्वासच बसत नव्हता की माझ्या प्रेयसीच्या पुच्ची सोबतच मला तिच्या आईचीही पुच्ची चाटायला मिळत आहे म्हणून.

ती म्हणाली- आता माझ्याकडून आणखी कंट्रोल होत नाही आहे. तुझे काका तर दुसऱ्या शहरात जॉब करतात आणि महिन्यातून दोन-तीन दिवस घरी येतात. बाकी वेळ तर माझ्या पुच्चीवर खाज सुटली असते. आता ती खाज तू मिटव.

तिची ही इच्छा ऐकून मी तिला लगेच चोदणे सुरू केलं. ती मला आणखी जोरात ठोके घालायला सांगत होती. अनिता सारखीच तिची पुच्ची होती.

वीस-पंचवीस मिनिटं मी तिची चांगली चुदाई केली आणि मग आम्ही दोघही झडलो.

फार दिवसानंतर तिची एवढ्या चांगल्या प्रकारे चुदाई झाली असल्यामुळे ती खुश झाली. तिने मला गरम दूध पाजलं आणि मला घरी परत पाठवलं.

मी तर उगाच घाबरत होतो. माझ्या प्रेयसीची आई तर चांगलीच झवाडी निघाली होती. मला माझ्या प्रेयसीच्या पुच्ची सोबत तिच्या आईचीही पुच्ची फ्री मिळाली होती. ती म्हणाली की आता तुला घाबरायची काहीच गरज नाही. तू माझ्या मुलीला हवं तेव्हा झवू शकतोस.

त्यानंतर मी त्या दोघी माय लेकीची चांगली चुदाई करायला लागलो होतो.

मित्रांनो कशी वाटली माझी ही कहाणी कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *