प्लंबर ची नोकरी लै भारी – Marathi Hot Mulgi Pranay Katha

मित्रानो माझे नाव राजू आहे. मी एक प्लम्बर आहे. माझे शिक्षण फार काही चांगले नसल्याने मी नाइलाजनेच हे काम पत्करले होते. पण मला काय माहित कि माझे हेच छोटे वाटणारे काम मला एका अद्भुत सुखाचा आनंद देणार आहे ते.

तर हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कॉलेज निम्म्यातच सोडले होते. माझी शिक्षणात फार गती नव्हतीच. मी खेळ आणि जिम या दोन गोष्टीतच जास्त रमत होतो. त्यामुळे कॉलेज ला सुरवातीसच माझी शरीरयष्टी अतिशय पिळदार अशी झाली होती. माझी उंची तर सहा फूट होतीच. जोडीला भरदार छाती आणि पिळदार स्नायू यामुळे मी सगळीकडे माझी छाप सोडायचो.

पण आपण किती चांगले दिसतो याने पोटा पाण्याचा काही प्रश्न सुटणार नव्हता. त्यातच घरची परिस्थतीती बेताची होती. त्यामुळे मी कॉलेज निम्म्यातून सोडले आणि काही तरी काम करायचे या हिशोबाने मी बघू लागलो.

माझा मामा प्लम्बर होता. त्याने मला एके दिवशी बोलावून घेतले आणि मला म्हणाला “राजू हे बघ. तुझी शिक्षणात काहीच गती नाहीये. त्यामुळे तुला चांगली नोकरी मिळेल कि नाही याची शंका आहेच. तुला अडचण नसेल तर तू माझ्या हाताखाली प्लम्बिंग चे काम करतोस का बघ.तेवढेच घरच्यांना आर्थिक हातभार होईल”

मामांचे म्हणणे काही चुकीचे नव्हते. मी लागलीच त्याला होकार दिला आणि त्याच्याकडे रुजू झालो. मामाचा कामाचा व्याप तसा दांडगा होता. खूप गिर्हाईक होते त्याचे. काही तर अगदी नियमित काही ना काही काम काढून मामा ला बोलावत असत.

त्यातच एक गिर्हाईक होते ते म्हणजे जोशी काका. जोशी काका शहराच्या लांब उपनगरात राहत होते. जोशी काकाचा नेहमी फोन येत असे. काही ना काही काम ते सतत त्यांच्या घरात करून घेत असत. मला एक समजायचे नाही कि यांच्या घरात इतकी अडचण होतेच कशी काय. मी एकदा मामला या बद्दल विचारले पण तर तो म्हणाला “अरे त्यांच्या इथे उंदीर खूप आहेत. त्यामुळे पाईप लवकर खराब होतात. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला काम मिळते ना मग आपण कशाला फार बोला”

मामाचे म्हणणे माझ्या लक्षात आले. मी मामाकडून सगळ्या गोष्टी नीट शिकून घेतल्या. मी त्याच्या बरॊबर सगळीकडे जाऊ लागलो. ओळखी होऊ लागल्या. जोशी काकांची पण ओळख झाली.

एकदा मामा काही कामा साठी बाहेर गेला. नेमके जोशी काकांकडे काही तरी काम आले. मामा नसल्याने त्याने मला जायला सांगितले. मी त्यांच्या घरी पहिल्यांदाच गेलो होतो. त्यांचे घर जुन्या पद्धतीचे होते. वाडाच होता म्हणा ना.

जोशी काकांनी मला आत घेतले व काम दाखवले. मी त्यांचे काम वेळेत आणि चोख केले. त्यावर जोशी काका खुश झाले. त्या दिवसा पासून मीच त्यांच्याकडे नियमित जाऊ लागलो.

जोशी काकांच्या घरी त्यांची बायको आणि त्यांची मुलगी राहायची. रीना नाव होते तिचे. रीना ला मीही पहिल्यांदा बघितले तेव्हा मी वेडाच झालो. गोरी गोरी पान, गुबगुबीत गाल, मोठाले मागे ओढून बांधलेले केस, गुलाबी गुलाबी ओठ, नेहमी अतिशय उत्तम फिटिंग चे सलवार कमीज घालणारी रीना त्या ड्रेस मध्ये अतिशय उठून दिसायची. त्या ड्रेस मधून सुद्धा तिच्या छातीचे उभार स्पष्ट दिसायचे. तिची चालताना तिच्या गांडीची होणारी लटक मटक हालचाल बघून मी कधी कधी व्याकुळ होत असे.

माझे सतत चे येणे झाल्याने रीना पण माझ्याशी अगदी मनमोकळे पणाने बोलू लागली होती. आम्ही बऱ्यापैकी समवयस्क असल्याने आमच्यात एक अघोषित मैत्रीचे नाते तयार झाले होते. अधे मधे आम्ही आवांतर गप्पा पण मारायचो. तिच्या बोलण्यातून मला एक गोष्ट जाणवली होती ती म्हणजे तिला तिचं मनासारखे राहता येत नव्हते. तिला छोटे कपडे घालायचे होते, बॉयफ्रेंड करायचा होता, मौजमजा करायची होती. पण वडिलांच्या धाकामुळे तिला हे करता येत नसे. माझ्यामुळे तिला एक सवंगडी मिळाला होता ज्याच्याशी ती तिच्या मनातील सगळ्या गोष्टी सांगू शकत होती.

एकदा सकाळी मला अचानक जोशी काकांचा फोन आला “राजू घरी खूप काम आले आहे. तू आजच ये. मी आणि काकू घरी नसेन. आम्ही कामासाठी चार दिवस बाहेर गावी चाललो आहे. रीना आहे घरी. ती तुला दाखवेल सगळे” असे म्हणून त्यांनी फोन ठेवला.

मी लगेच त्यांच्या घरी जायला निघालो. घरी पोहचलो आणि दार वाजवून दार उघडायची वाट बघत होतो. त्याच वेळी दार उघडले गेले. समोर रीना होती. रीना ला बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली होती. रोज चुडीदार मध्ये असणारी रीना आज चक्क पैकी शॉर्ट आणि स्लिव्हलेस टॉप मध्ये होती. मी तिच्याकडे आ वासून बघतच राहिलो.

मला तसे बघून ती हसू लागली आणि म्हणाली “अरे बाबा चार दिवस नाहीयेत ना म्हणून माझी इच्छा पूर्ण करून घेत आहे.”

मी पण हसलो आणि काम विचारले. स्वयंपाक घरातील पाईप बदलायचा होता. मी सिंक च्या खाली जाऊन झोपलो आणि काय झाले आहे ते बघू लागलो. मी खाली झोपलो असताना रीना माझ्या जवळ येऊन . माझी नजर सहज म्हणून बाहेर तिच्यावर गेली आणि तिच्या गोऱ्यापान पिंडऱ्या आणि मांड्या बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला.

क्षणभर मी नेत्रसुख घेतले आणि पुन्हा कामाला लागलो खरा पण माझे मन लागतच नव्हते. थोडे काम झाल्यावर मी तिला म्हणालो “रीना जरा पाणी सोडून बघ ग. काम झाले आहे कि नाही समजेल”

मी असे म्हणताच तिने माझ्या शरीराभोवती तिचे दोन्ही पाय फावकून टाकले आणि ती सिंक मध्ये पाणी सोडण्यासाठी वाकली. तिचे फेकलेले पाय मी खालून बघत होतो. तिच्या शॉर्ट मधून माझी नजर पार तिचं जांघेपर्यंत गेली होती. मला तिची निकर स्पष्टपणे दिसत होती. काळ्या रंगाची निकर तिच्या जांघेना घट्ट मिठी मारून बसली होती.

माझा जीव जायची वेळ आली होती इतका माझा सोटा कडक झाला होता. मी तिच्याकडे रोखून बघत आहे हे तिच्या ध्यानात केव्हाच आले होते. पण तरीही ती जागची हलली नाही. उलट मुद्दाम इकडे तिकडे करत जमेल तितके पाय फाकवुन मला तिच्या निकर चे दर्शन देत होती. माझ्या चड्डीतून माझा सोटा एका हत्यारासारखा दिसत होता.

अजून पाणी गळत आहे हे बघून मी तिला म्हणालो “रीना बाहेर मोठी हातोडी आहे बघ ती दे”

मी ते म्हणताच तिने सरळ माझ्या उभ्या झालेल्या सोट्याला तिच्या हाताने पकडले आणि म्हणाली “हीच का हाथोडी?

तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच मी बावचळलो आणि झटकन जागेवर उठून बसलो व तिला म्हणालो “रीना अग हे तू काय करत आहेस?”

“काय म्हणजे काय? तुझी हातोडी बघतीये” असे म्हणून तिने माझा सोटा चोळायला सुरवात देखील केली.

तिच्या स्पर्शाने माझा आधीच कडक झालेला सोटा अजून अधिक ताठ झाला. तिने माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि त्याच क्षणी माझे भले मोठे हत्यार बाहेर आले. ते बघून ती लाळ टपकावू लागली. तिने मागचा पुढचा विचार न करता सरळ जमिनीवर बैठक मारली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तोंडात जातातच ती व्योक व्योक करत त्याला चोखायला लागली.

तिला मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा ती पुरेपूर उपगोग घेत होती. मी तिला उठून गुडघ्यावर बसवले आणि तिची गांड माझ्याकडे केली. ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी तिची शॉर्ट उतरवून तिच्या गोलाकार आणि गोऱ्यापान गाडीवरून हात फिरवू लागलो.

मी लगेच जमिनीवर झोपलो आणि तिला माझ्या दोन्हीकडे पाय टाकून बसण्यास सांगितले. तिने दोन्ही कडे टांगा फाकवुन बसताच तिची योनी बरोबर माझ्या तोंडासमोर आली. मग काय. माझी जीभ आपसूक बाहेर आली तिची योनी चाटायला लागली देखील.

माझ्या जिभेचा स्पर्श तिच्या योनीला होताच तिचा आवेग अजून जास्त वाढला आणि ती प्रचंड आवेगाने माझा सोटा चोकू लागली. ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी तीच योनी. आम्ही दोघेन बेभान होऊन मुख मैथुनाचा आनंद घेत होतो.

खूप वेळ आम्ही एकमेकांचे मुख मैथुन केल्यावर मी तिला बाजूला केले आणि तिला जमिनीवर झोपवले. तिचे पाय फाकवताच तिची लालबुंद अशी गुलाबी योनी माल खुणावू लागली. तिच्यावर मी आक्रमण करत माझा सोटा तिच्यात कोंबला.माझा भलामोठा सोटा आत जाताच तिच्या योनीचा पार चिंधड्या उडाव्यात तशी ती ओरडली. मी माझ्या तोंडाने तिचे तोंड बंद केले आणि तसेच अजून माझा सोटा कोंबला.

पूर्ण आत जाताच मी माझ्या पूर्ण ताकदीने कंबर मागे पुढे करू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडायला चालू केले.माझ्या प्रत्यके हिसड्याने तिची दमछाक होत होती. पण तिला आज मी जे स्वर्गसुख देत होतो त्याचा तिला पारावर उरला नव्हता.

दणक्यावर दणके मारून मी तिला घायाळ केली. शेवटी बऱ्याच वेळाने मी माझा सोटा बाहेर काढला, तिला जागेवरून उठवले आणि गुडघ्यावर बसवले. मी उभा राहिलो आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने माझा सोटा पुन्हा एकदा चोखायला चालू करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा झरा बाहेर आला. तिचे तोंड माझ्या वीर्याने पूर्ण माखून गेले.

तिने मनसोक्त वीर्य प्राशन केले आणि माझा सोटा चोकून पुन्हा एकदा साफ करून दिला. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी रीना ची इच्छा पूर्ण केली होती. तेव्हापासून ती मुद्दाम काका नसताना घरी काम काढू लागली आणि मी माझे काम नेटाने पूर्ण करून येऊ लागलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *