प्लेबॉय ची कहाणी – Marathi Hot Mulgi Sambhog Katha

नमस्कार मित्रानो. माझे नाव राकेश आहे.मी एक तीस वर्षाचा युवक आहे. मी आज तुम्हाला एका प्लेबॉय ची गोष्ट सांगणार आहे.तो प्लेबॉय दुसरा तिसरा कोणी नसून मी स्वतःच आहे. माझी कहाणी ऐकून तुम्ही खुश व्हाल हे नक्की आहे बरं का.

तर मी मुळातच दिसायला चांगला आहे. उंच, गोरा, पिळदार शरीर आणि मजबूत देह. यामुळे मी कॉलेज मध्ये खूपच फेमस होतो. जिम ची आवड मला होतीच त्यामुळे जिम मध्ये घाम गाळून गाळून मी माझ्या शरीराला सुंदर पद्धतीने घडविले होते. त्यामुळे मुलींच्या गळ्यातील मी ताईत च होतो म्हणा ना. सतत मुलींच्या घोळक्यात वावरणारा मी नेहमीच गुलछबू पद्धतीने जगत होतो.

मी इंटरनेट च्या माध्यमातूनच प्लेबॉय च्या कामाला लागलो होतो. ते मला सांगत  जायचे आहे ते. प्लेबॉय चे जग हे खूपच वेगळे असते. लोकांना वाटते कि इथे खूप मजा आहे. रोज सेक्स करायला मिळतो आणि वर पैसे पण यामुळे या प्रोफेशन कडे सगळ्या मुलांचा ओढा जास्तच आहे. पण खरे तर तसे काही नसते. म्हणजे जे आभासी दुनिया असते आणि जी खरी दुनिया असते यात जमीन आस्मान चा फरक असतो.

तुम्हाला सेक्स हि एक च गोष्ट यात आकर्षित करण्यास पुरेशी असते. पण इथे लोकांचा गैरसमज हा असा होतो कि आपल्याला रोज नव नवीन चिकण्या मुलींना ठोकायला मिळणार. एक से एक आयटम आपण रेमटवून काढणार. आणि इथेच तर सगळ्याची फसगत होते. कारण नॉर्मल लाईफ आणि प्लेबॉय च्या लाईफ मध्ये एक फरक मोठा हा असतो कि नॉर्मल लाईफ मध्ये आपण मुली पटवतो.

तुम्हाला जी आवडेल ती मुलगी पटवणं आणि तिला ठोकणे हि गोष्ट वेगळी. प्लेबॉय ला तो ऑप्शन नसतो. कारण तो त्या सेक्स बद्दल परतावा घेत असतो. त्यामुळे त्याला जसे कस्टमर येईल तसे त्याला जावे लागते. काही वेळा आपल्याला आवडेल अशी स्त्री किंवा मुलगी येते. म्हणजे देखणी आणि आयटम. पण काही वेळा तुम्हाला कोण पण येऊ शकते.

कोण पण म्हणजे मी तर जितक्या देखण्या आणि आयटम मुली ठोकल्या आहेत ना त्या पेक्षा जास्त बेढब मुली आणि बायका ठोकल्या आहेत. खूप वेळ मनात नसताना देखील अश्या बायकांना ठोकाव लागत ना कि काही विचारू नका. अश्या वेळी सोटा उठायची पण पंचाईत होते राव. पण काय करणार मोबदला खूप तगडा मिळत असतो ना आपल्याला त्यामुळे करावे लागते.

भरीस भर म्हणजे फक्त बायका असत्या तर ठीक आहे. काही वेळा तुम्हाला पुरुष पण बोलावतात. तेव्हा मात्र तुमची खरी पंचाईत होते. कारण जर का तुम्ही बोथ वे असाल तर ठीक आहे नसाल तर मात्र मग अवघड होऊन बसते. काही वेळा पुरुष  तुमच्या कडून ठोकून घेतात तर काही वेळा ते तुम्हाला ठोकायला देखील मागे पुढे बघत नाहीत.

काही महाभाग तर असे असतात कि ते एक तर त्यांच्या बायकोला आपल्याला ठोकायला लावतात आणि ते स्वतः समोर मजा घेत बसतात किंवा ते आपल्याला त्यांच्या बरोबर त्यांच्या बायकोला एकत्रितपणे ठोकायला लावतात. असे एक ना अनेक प्रकार करावे लागतात.

माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मी एका बाबतीत सुदैवी आहे कि आजवर मी कोना पुरुषा बरोबर संभोग केलेला नाहीये. पण मी एका पुरुषा बरोबर त्याच्या बायकोला ठोकली आहे.तो किस्सा खूपच रंजक आहे तो मी तुम्हाला सांगतोच आता.

त्या दिवशी मला एक कॉल आला आणि त्या कस्टमर ने मला बुक केले. त्याने दिलेल्या पत्त्यावर मी गेलो. त्याने मला आत घेतले. त्याने मला त्याच्या बायकोशी ओळख करून दिली. तिचे नाव रीना होते. तिला बघून मी उडालोच. कारण आजवर जितके कस्टमर मी केले होते त्यातील हि सगळ्यात देखणी आणि मादक स्त्री होती.

साधारण तीस वर्ष असेल तिचे आणि तो चाळीस चा असे. तिला बघून मी कधी नव्हते ते इतका खुश झालो होतो कि आज मला तिला ठोकायला मिळणार होते. त्या विचारात असतानाच त्याने मला आत नेले आणि आत बसलेल्या अजून एका देखण्या स्त्री शी माझी ओळख करून दिली.

तिचे नाव मोना होते आणि ती एक धंदेवाली होती. ती पण दिसायला खूपच देखणी आणि मादक होती. मला प्रश्न पडला कि नेमके काय करायचे आहे. मी कन्फ्युज झालेलो बघून तो माझ्याकडे बघून हसला आणि म्हणाला “अरे काही नाही रे. तू माझ्या बायकोला ठोकायचे आहेस आणि मी मोना ला.नंतर आपण आदला बदल करूया. समजले का?”

मला काहीच अडचण नव्हती. आम्ही सगळे एकत्रच संभोग करणार होतो. मी रीना कडे गेलो आणि तिला माझ्या पद्धतीने घ्यायला चालूं केले. मी प्रोफेशनल असल्याने मला तिला रिझवायला फार वेळ अजिबात लागला नाही. तिचा तो वन पीस ड्रेस बघून माझा सोटा आधीच कडक झाला होता. त्यातून दिसणाऱ्या तिच्या गोऱ्या आणि गच्च मांड्या बघून मी खुश झालो होतो.

मी डान्स करत करत तिच्या जवळ गेलो आणि तिला रोमँटिक पद्धतीने माझ्या जवळ ओढतच तिच्या ओठांना हलकेसे चुंबन दिले. माझ्या पहिल्याच रोमँटिक अदाने ती कमालीची खुश झाली. तिच्या कमरेत मी हात घातला आणि तिचे केस जोरात धरून मागे ओढले.मागे ओढताच तिच्या मानेवरून मी माझे ओठ फिरवत फिरवत तिला चाटू लागलो. माझे श्वास तिच्या मानेवर आदळत होते.

ती आता गरम होत होती. तिला भितीकडे नेले मी आणि तिचा एक पाय हाताने वर उचलला आणि तिच्या मांडीवरून माझा हात फिरवू लागलो. माझा हात तिच्या मांडीवर पडताच ती कमालीची गरम झाली. तिने मला तिच्या जवळ ओढले. तिच्यावर माझ्या चुंबनांचा वर्षाव सुरु होताच. त्यातच माझ्या हाताने तिची योनी देखील कुरवाळायला चालू केली होती.

माझा हात तिची योनी कुरवाळू लागताच तिने माझा सोटा पकडला आणि त्याला हलवायला चालू केले. तिला मी लगेच उचलले आणि शेजारी असलेल्या बेड वर ठेवले. तिचे कपडे काढण्या पूर्वी मी माझे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो. माझी जिम ची बॉडी बघून ती घायाळ झाली. तिने मला तिच्याकडे खेचलेच आणि मी तिच्यावर तुटून पडलो.

तिचा ड्रेस मी अतिशय नाजूक पद्धतीने काढला आणि तिला पण पूर्ण नग्न केले. आम्ही दोघे एकेमेकांना खुश करत असतानाच तिकडे मोना पण पूर्ण नग्न होऊन त्याला गरम करत होती. मोना आणि मी दोघे पण प्रोफेशनल होतो त्यामुळे कस्टमर ला कसे खुश करतात ते आम्हाला चांगले माहित होते. त्यामुळे नवरा बायको बेहद खुश होते.

मी रीना चे पाय फाकवले आणि तिच्या योनीवर तुटून पडलो. मला रोज विविध प्रकारच्या योन्या चाटून माहित होत्या. त्यामुळे मला त्याचे काही वाटत नव्हते. पण रीना ची योनी खरेच खूप देखणी होती. चित्रात दाखवतात तसे तिच्या योनीचे पदर होते. अतिशय नाजूक असलेली तिची योनी मी जीभ ठेवताच शहारली. माझी जीभ मी वर खाली करत करत चाटू लागलो.

तिच्या योनीचे पदर आ करून ओपन झाले. त्या पदरना मी हळूच हाताने बाजूला केले. आत दिसणारा गुलाबी भाग मी माझ्या जिभेने चाटून चाटून ओला केला. आत लपलेला तिचा दाणा माझ्या नजरेला पडताच मी त्याला जिभेने कुरवाळू लागलो. यामुळे ती प्रचंड बेभान झाली.

खूप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर तिने मला बाजूला केले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू केले. आधीच मोठा झालेला माझा सोटा अधिकच कडक झाला. मनसोक्तपणे चोकून झाल्यावर तिने मला बाजूला केले.

मी लगेच तिला खाली झोपवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा कोंबला. अतिशय फिल्मी स्टाईल ने मी तिच्या योनीवर उडू लागलो.एकसारखी माझी जिम वाली गांड मागे पुढे होत होती आणि माझी हिसडे अतिशय लयबद्ध पद्धतीने तिच्या योनीला ठोकून काढत होते. माझ्या अफलातून ठोकण्याने तिची योनी कमालीची ओली झाली होती आणि स्त्रवत होती. खूप वेळाने मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या योनीवर गाळला.

तिकडे मोना ला पण तो ठोकत होता. पण त्याचे काही लवकर होईना. मी लगेच तिकडे गेलो आणि मनाशी चाळे करू लागलो. मला नग्न समोर बघून त्याला चेव चढला आणि त्याने जोरात त्याचे हिसडे देण्यास सुरवात केली. मी माझा सोटा मोना च्या तोंडात दिला आणि तिला चोखायला लावले. तिने चोकून चोकून माझा सोटा साफ करून दिला.

तोवर त्याचा सोटा पूर्ण थकून गेला आणि त्याने पण त्याचा सोटा मोना च्या योनीत गाळला.अश्या प्रकारे आम्ही दोघांनी आमचे आमचे माल ठोकून काढले.

असा अनुभव होता तो माझा एखाद्याच्या बायकोला ठोकायचा. मी शांतपणे पडलो होतो. मोना माझ्या जवळच होती. एकाच प्रोफेशन मध्ये असल्याने ठोकून झाल्यावर किती थकायला होते ते आमचे आम्हाला माहित होते. त्यामुळे मी आणि ती दोघे एकमेकांना किस करत निवांत पडलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *