फी म्हणून गे पार्टी मध्ये दिली गोलाकार गांड – Marathi Gay Party Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुनील आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या प्रकारच्या लोकांना भेटू शकलो. त्यांच्याशी बोलू शकलो. त्यांना मला उपभोगू दिले आणि मी पण त्याला उपभोगले.

माझ्या सारखे लोक म्हणजे गे. हो मी एक गे आहे. मला याचा अभिमान आहे. मला माझी आयडेंटिटी लपवणे अजिबात आवडत नाही. कारण मला कोण आवडते आणि मी कोणा बरोबर स्वतःला शेयर करायचे हे माझे वयक्तिक डिसिजन आहे. त्यामुळेच तर मी उघडपणे आज सर्वाना सांगतो कि हो मी एक गे आहे. पण एक सांगू का हे सांगणे आज सोपे जात आहे. हे इतके सोपे तेव्हा नक्कीच नव्हते जेव्हा मला माझ्या बद्दल हे समजले तेव्हा.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. मला बाकी मुलांसारखे मुलींच्याकडे बघणे अजिबातच आवडत नसे. मी मुलांच्यात राहत असे. नाही असे नाही. पण ते बाकी मुलींबद्दल जे अश्लील बोलत आणि ते बोलत असताना त्यांचा जसा सोटा कडक होत असे तसे माझे कधीच तेव्हा होत नव्हते. ते मुलींना बघून अश्लील शेरेबाजी करत, मुलींच्या अश्लील क्लिप्स बघत आणि मूठ मारत पण मला मात्र त्यात अजिबात कधीच रस आला नव्हता.

मी या बदललं खूप विचार करत असे कि असे नेमके मला का होते ते. या बद्द्दल मग मी स्वतःला खूप ऑबजर्व केले आणि तेव्हा माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली ती म्हणजे मला मुली नाहीत तर मुले आवडतात. आणि हा साक्षात्कार मला तेव्हा झाला जेव्हा मी एका  माझ्या मित्राने मला पाठवलेल्या अश्लील क्लिप्स बघत होतो. त्यात खूप क्लिप्स होत्या आणि त्यात मुलांच्या पण होत्या. म्हणजे गे सेक्स च्या.

बाकी मुलींच्या क्लिप्स बघताना मला काही झाले नाही. पण गे क्लिप्स बघताना मात्र माझ्या भावना मला जागृत झाल्याचे जाणवू लागले. माझा सोटा कडक होत आहे वळवळ करू लागला आहे हे पण मला स्पष्टपणे जाणवू लागले. त्यावरून मग मला समजले कि मी पण गे आहे ते.

मी त्याला लगेच फोन केला आणि त्याला विचारले “राजू अरे तुझ्याकडे गे क्लिप्स कश्या काय रे?”

“का रे तुला आवडल्या का त्या?” त्याने मला प्रतिप्रश्न केला. “नाही म्हणजे थोड्या वर आवडल्या. म्हणून विचारले” मी अंदाज घेत बोललो. त्यावर तो म्हणाला “माझ्याकडे अश्या खूप आहेत. कारण मी गे आहे.” तो सरळ बिनधास्तपणे माझ्याशी बोलू लागला. तो इतका फ्री बोलत आहे ते बघून मग मी पण त्याच्याशि यावर ब्लॉऊ लागलो.

त्या पहिल्या दिवशीच मी त्याच्याशी तीन तास फोन वर बोलत होतो आणि मग मला माझा खरा खुरा साक्षात्कार झाला. मी त्याचे आभार मानले आणि त्याला विचारले “मला असे कोणी मिळेल का रे? म्हणजे तू यात खूप वर्ष आहेस  तर तुला माहित असेल ना . माझ्यासाठी कोणी असेल तर बघ ना रे प्लिज. मला एकटे राहून कंटाळा आला आहे” .

मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “आमचा एक ग्रुप आहे अश्या लोकांचा. तुला हवे तर त्यात ऍड करून घेऊ शकेन मी. पण त्यासाठी तुला आधी आमच्या स्वाधीन करावे लागेल. एंट्री फी म्हणून. बघ तुला चालेल का ते”

मी लगेच त्यासाठी तयार झालो. त्याने मग मला त्या ग्रुप मध्ये ऍड केले आणि माझी ओळख करून दिली. त्यात खूप मुले होती आणि सगळे गे होते. एक से एक देखणी मुले बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी त्या ग्रुप वर चे चॅटिंग बघून खूप खुश झालो. मला जे हवे होते ते तिथे सगळे होते ना. त्यामुळे मला खूप आनंद झाला होता.

पार्टी ची तारीख ठरली होती. त्या दिवशी मी ऑफिशियल त्या ग्रुप चा मेम्बर होणार होतो. मला कुठे यायचे आहे ते सांगण्यात आले होते. मी आवरून तिथे गेलो. एक फ्लॅट होता तो त्यातीलच एका मेम्बर चा. पण अतिशय उंची फ्लॅट होता तो. मी आत गेलो आणि आतील वातावरण बघून अचंबितच झालो. कारण तिथे सगळीकडे बारीकसा उजेड होता. एक वेगळ्या प्रकारचा रूम फ्रेशनर मारला होता. त्याचा वास मला झिंग आणत होता.

सौम्य म्युजिक लावले होते आणि खूप मुले तिथे दारू पित इकडे तिकडे करत होती. प्रत्येकाच्या हातात दारूचा ग्लास होताच होता. ती मुले म्हणजे एक से एक देखणी आणि कमालीची हँडसम होती. त्यांना बघून मी कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे मला होऊन बसले होते. राजू ने मला समोर बोलावले आणि माझी ओळख सगळ्यांना करून दिली.

समोर एक टेबल होते त्यावर त्यांनी मला उभे रहायला सांगितले. मी उभे राहताच त्यातील एक जण टेबल वर चढला आणि तो माझ्याशी लगट करू लागला. त्याचे शरीर माझ्या शरीराशी घासू लागला. त्याच्या शरीराचा माझ्या शरीराला स्पर्श होताच मी कमालीचा गरम झालो. तो एकसारखे माझ्याशी खेळत होता. बघता बघता त्याच टेबल वर अजून एक चढला आणि त्या दोघांनी मला त्यांच्या मध्ये घेतले.

त्या दोघांच्या मध्ये माझी काय हालत झाली असेल बघा. मला कमालीच्या तीव्र भावना होत असल्याचे लक्षात येत होते. एक पुढून आणि एक मागून असे ते दोघे मिळून माझ्या शरारीराला रगडत होते. त्यांनी बघता बघता माझे व त्यांचे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझे ते भलेमोठे हत्यार बघून सगळ्यानी जोरजोरात टाळ्या वाजवून माझे स्वागत केले.

एकेक करत मग पुढे येत होता आणि माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेऊन काही क्षण चोकत होता आणि मला म्हणत होता “वेलकम”. त्यामुळे तर मी अजून जास्त वेडा झालो. असे ग्रँड वेलकम होईल असे मला अजिबात वाटले नव्हते. त्या दोघांनी मग माझ्या अंगावर पूर्णपणे माझे शरीर भिजे पर्यंत दारू ओतली आणि मला ओलेचिंब केले. मला पण त्याने दारू पिण्यास लावून मला एव्हाना बऱ्यापैकी लोड केले होते.

मला मग त्यांनी खाली घेतले आणि सगळे जण मिळून माझ्यावर तुटून पडले.एक जण माझे किस घेत होता. तर एक जण माझ्या छातीला तोंडात घेऊन माझे निप्पल्स चोकत होता. एकाने त्याची जीभ माझ्या पाठीवरून फिरवण्यास सुरवात केली तर दुसऱ्याने माझ्या पोटावरून फिरवण्यास सुरवात केली. ते

असे खेळ करत असतानाच एकाने माझ्या सोट्याला त्याच्या हातात घेतले व तो त्याला हलवू लागला.

बघता बघता त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्याच्यावर तुटून पडला. माझा इतका मोठा सोटा असून देखील अगदी आरामात त्याने माझा पूर्ण सोटा त्याच्या तोंडात घेतला होता. चोकून चोकून त्याने त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत त्याला चोकून काढला होता. तो इकडे माझा सोटा चोकत होता आणि तिकडे माझ्या मागे एक जण बसून माझ्या गांडीशी खेळत होता.

त्याने त्याच्या हाताने माझ्या गांडीचे काप बाजूला केले आणि त्याची जीभ त्यात कोंबली. त्या भोकावरून त्याची जीभ तो सर सर करत फिरवत होता आणि त्याला ओले करून तो त्याची जीभ आत घालत होता. खुप वेळ त्यांनी मला असे गरम केले आणि मग ते सगळे बाजूला झाले.

एकाने त्याच्याकडे असलेले क्रीम काढून माझ्या गांडीला चोळायला चालू केले. गांडीच्या भोकावर ते क्रीम लावताच ते भोक मऊ पडले आणि मग त्याने मला पुढे झुकवले. त्याने मग हळू हळू करत त्याचा सोटा माझ्या गांडीत घालायला सुरवात केली. सुरवातीस मला थोडा त्रास झाला. पण त्याने अतिशय प्रेमाने आत बाहेर करत हळू हळू करत त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या गांडीत घातला.

त्याचा सोटा पूर्ण आत जाताच त्याने प्रचंड वेगाने माझी गांड मारायला चालू केली. खूप वेळ तो माझी गांड मारत होता. एकसारखी माझी गांड मारून झाली आणि मग तो बाजूला झाला. जसे त्याने माझी गांड मारली तसेच त्या सगळ्यांनी आळीपाळीने मारली. पहिल्याच दिवशी त्या सगळ्यांनी मिळून माझ्या गांडीच्या चिंध्या केल्या होत्या. सगळ्यांनी जेव्हा मला ठोकले तेव्हा ते सगळे माझ्या समोर आले.

त्यांनी मला खाली बसवले आणि ते माझ्याकडे बघत त्याचा सोटा हलवू लागले.बघता बघता एक एक करत सगळ्यांच्या सोट्यातून वीर्याचे फवारे बाहेर आले आणि माझे तोंड त्या वीर्याने भरून गेले. मी मनसोक्तपणे ते सगळे वीर्य पिले आणि आम्ही सगळे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी त्या ग्रुपचा ऑफिशिअल मेंबर अगदी दिमाखात झालो होतो.

तेव्हा पासून मी त्या ग्रुप वर ऍक्टिव्ह राहू लागलो. प्रत्येक विकेंड ला आम्ही सगळे भेटत असतो आणि मनसोक्तपणे संभोग करत असतो. माझ्या नंतर पण खूप मेंबर्स त्यात एड झाले आणि माझ्या सारखेच त्यांना पण फी द्यावी लागली. मी पण आता सगळ्या गोष्टीत सराईत झालो आहे. पहिल्या दिवशी जशी मी माझी गांड मारून घेतली तसे आता मी सगळ्यांची गांड मारतो अगदी पाहिजे तशी आणि पाहिजे तेव्हा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *