बँकेतील नोकरी खूपच न्यारी – Marathi Hot Boss Sambhog Katha

मी राजेश. मी एका बँकेत नोकरी करतो. खाजगी बँकेत नोकरी म्हणजे रोज विषाची परीक्षा. टार्गेट्स चे टेन्शन, कस्टमर चे प्रेशर, बॉस ची कचकच असे एक ना अनेक लफडी असतात. पण करणार काय ना इलाज होता ना. त्यामुळे माझे गप काम करणे चालू होतेच.

मी जिकडे काम करत होतो तिकडे तेव्हा मी लागून साधारण सहा महिने झाले असतील. माझे काम नीट चालू होतेच. माझ्या विभागात साधारण दहा एक लोक असतील. त्यातील बहुतांश महिला होत्या. मी त्यात सगळ्यात तरुण मुलगा होतो. माझी बॉस होती तिचे नाव नलिनी होते.

नलिनी दिसायला कडक माल होती. ती बाहेर गावची होती. इकडे नवऱ्या बरोबर राहायची. माझे सगळे रिपोर्टींग तिलाच असायचे. मी नवीन असल्याने ती तशी मला सांभाळून घेत असे. पण मी मुळातच नालायक असल्याने मला तिच्या मदतीची फार काही किंमत नव्हती. माझी नजर तिच्या शरीराकडे सारखी वळायची. त्याला कारणही तसेच होते म्हणा.

नलिनी साधारण तीस एक वर्षाची असेल. पण दिसायला म्हणाल तर एखाद्या नटीला हरण्याची ताकद तिच्यात होती. तिचे ड्रेसिंग खूपच चांगले असायचे. ती रोज नाव नवीन ड्रेस घालायची. अतिशय नीट नेटके पद्धतीने ती ऑफिस ला येत असे. बघताच क्षणी तिच्यावर जीव यावा अशी तिची फिगर होती. कमनीय बांधा म्हणतात ना अगदी तसाच.

यातच आमची सगळ्यात मेन बॉस एक होती. रिटा नाव होते तिचे. ती तर पर राज्यातील होती. रिटा पण दिसायला माल होता. ती स्कर्ट च परिधान करत असे नेहमी. बॉब कट असलेली रिटा पण दिसायला नलिनी सारखीच होती. एकदम मादक. त्यामुळे माझे मन तिथे चांगले रमायचे. रिटा च्या स्कर्ट चा आकार नेहमी गुडघ्याच्या खाली जरी असत असला तर ती बसली कि तो स्कर्ट आपसूकच वर जात असे आणि गुडघ्याच्या वर थोड्या मांड्या तिच्या उघड्या पडत असत. त्यातून तिच्या गोऱ्या मांड्या हळूच डोकावून बघत असत.

मी काम चांगले करत असल्याने माझ्यावर नलिनी आणि रिटा दोघींचा विशेष जीव होता. दोघी पण माझ्याशी खूपच मैत्रीपूर्ण वागत असत. मी त्यांच्या एक विश्वासू आणि आतल्या गोटातील सहकारी झालो होतो. त्या दोघी नेहमी मला रिटा च्या केबिन मध्ये घेऊन तासनतास काही ना काही विषयावर गप्पा मारत असायच्या. त्यातून आमच्यात एक वेगळीच जवळीकता निर्माण झाली होती.

एकदा मी काम करत बसलो असताना नलिनी माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली “राजेश उद्या आपल्याला हेड ऑफिस ला जायचे आहे. महत्वाची मिटिंग आहे. साधारण आपल्याला दहा दिवस लागतील तिथले काम होण्यास. आपल्याला आजच संध्याकाळी जावे लागेल. त्यानुसार तयारी करून ये.”

मी होकार दिला. त्याच संध्याकाळी आम्ही निघायला तयार झालो. मी नलिनी आणि रिटा असे तिघे आमच्या विभागाचे होतो आणि दुसऱ्या विभागाचे दोन जण असे पाच जण होते. आम्ही एका विभागातील असल्याने आम्ही तिघे मागे बसू असे रिटा ने सांगितले. बॉस ने सांगितले म्हणजे विषय कट. त्यातच रिटा आणि नलिनी दोघीना पण खिडकी कडेला बसायचे असल्याने मी मुकट्याने मध्ये बसलो.

ती गाडी खूप लहान होती. त्यामुळे बसताना मला अडचण होत होती. प्रवास पण खूपच लांबचा होता. पण काय करणार. मी मध्ये बसलो. माझ्या एका बाजूला रिटा आणि दुसऱ्या बाजूला नलिनी बसली होती. त्या दोघींच्या भरगच्च गांडा मला लागत होत्या. झालं मग काय माझा सोटा खवळला. त्याने मला इंडिकेशन देण्यास सुरवात केली देखील.

काहीही न बोलता मी तसाच होतो. मला नीट बसता येत नाही हे बघून रिटा मला म्हणाली “अरे राजेश असा पुढे सरकुन का बसला आहेस. मागे सरकून बस. प्रवास लांबचा आहे. तुला त्रास होईल”

तिने असे म्हणताच मी मागे सरकलो. एव्हाना अंधार पडला होताच. मी मागे सरकताच माझ्या हाताचे दोन्ही कोपरे नलिनी आणि रिटा च्या छातीवर जाऊन आपटले. त्या दोघीचे भारदर उरोज माझ्या हाताला लागताच त्या मऊ मऊ स्पर्शाने मी रोमांचित झालो. मी थोडासा अवघडलो आणि पुन्हा पुढे जाऊ लागताच रिटा आणि नलिनी एकदम मला म्हणाल्या “अरे बस काही नाही होत”

मग काय मी झालो निवांत आणि पुन्हा एकदा सरकुन मागे बसलो. वेळ जात होता तसे माझा हात आता थोडा मुद्दामहुन त्यांच्या छातीला स्पर्श करू लागला होता. त्या पण काही बोलत नव्हत्या. मला काही थांबणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे मी जोरात त्यांना मुद्दाम च छातीला स्पर्श होईल अश्या हालचाली करू लागलो. त्यांना हे न समजण्या इतक्या काही त्या लहान नव्हत्या.

थोडा वेळ झाला आणि रिटा व नलीनीने त्यांनी आणलेल्या शाल काढल्या व त्या परिधान करून बसल्या. माझे काही त्याने अडत नव्हते. रिटा ची शाल थोडी मोठी होती त्यामुळे ती माझ्या मांडीवर येऊन पडली होती आणि माझ्या चेन चा भाग आपोआप झाकला गेला होता. अवघ्या पंधरा मिनिटातच मला माझ्या सोट्याला कशाचा तरी स्पर्श झाल्याचे जाणवले.

मी खाली बघितले तर रिटा माझ्या सोट्याला हात लावून त्याला चोळत होती. मी चमकूनच तिच्याकडे बघतील तर ती माझ्याकडे बघून मादक हास्य देऊ लागली. शेजारी असलेल्या नलीनीला काय वाटेल अश्या विचारात मी तिच्याकडे बघणार तोच तिचा पण हात शाल मधून आत आला आणि दुसऱ्या बाजूने तिने पण माझ्या सोट्याला पकडून त्याला चोळायला सुरवात केली.

आता मात्र मी पूर्ण क्लीन बोल्ड झालो होतो आणि मला ते आवडले होते. मग काय त्या दोघीनी हळूच माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढून त्याला हलवायला चालू केले. मी डोळे झाकून त्याचा आनंद घेत होतो. मी पण माझे हात वाकडे करून दोघींची छाती जोरजोरात दाबू लागलो. माझ्या स्वप्नांत पण नव्हते कि मी माझ्या दोन्ही बॉस ची छाती अशी कधी दाबेन.

खूप वेळ आमचा हा गरम डाव चालू होता तोच आम्ही एके ठिकाणी राहायचे ठरवले. हॉटेल मध्ये आम्ही रूम प्रत्येकासाठी वेगळी बुक केली. पण रूम मध्ये जाताच मला रिटा चा फोन आला आणि तिने मला तिच्या रूम मध्ये बोलावून घेतले. मी तिच्या रूम मध्ये जाताच आत नलिनी आधीच हजार असल्याचे मी बघितले. पुढे काय होणार आहे याची जाणीव मला झाली.

मी आत जाताच रिटा ने दार लावले आणि मला ओढतच बेड वर नेले. बेड वर पाडून ती माझ्यावर आली. तिच्या बरोबर नलिनी पण आली आणि त्या दोघीनी मिळून माझे कपडे काढण्यास सुरवात केली. क्षणात मला त्यांनी पूर्ण नग्न केले आणि माझ्या भल्या मोठया हत्याराचे दर्शन होताच त्या बेभान झाल्या. आह आह करत त्यांची लाळ टपकू लागली होती.

रिटा ने गपकन माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. मी इकडे नलिनी चे कपडे कसेबसे उतरवले आणि तिला नग्न केले व माझ्या जवळ ओढले. तिचे चुंबन घेत घेत मी तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेऊ लागलो. तिचे निप्पल्स चोकून चोकून मी बाहेर ओढले. मग ती बाजूला झाली आणि तिने पाय फाकवले व तिने तिची योनी माझ्या तोंडात दिली.

तिची योनी मी सर सर करत माझ्या जिभेने चाटू लागलो. माझ्या जिभेचा स्पर्श होताच तिची योनी कमालीची फुगीर तर झालीच पण ती ओली होऊन झिरपू पण लागली. खूप वेळ मी तिची योनी चाटून चाटून तिला गरम केले. तिची चाटून झाल्यावर तिला मी बाजूला केले आणि ती माझ्या सोटयाकडेगेली . तिने माझ्या सोट्याचा ताबा घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले.

रिटा ने मग तिचे कपडे उतरवले व नग्न होताच तिने तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात दिले. कमालीचे गोलाकार असलेली तिची छाती मी वेड्यासारखा खात होतो. खूप वेळ खाऊन झाल्यावर तिला पण मी खाली बसायला लावले व तिच्या योनीला आणि गांडीच्या भोकाला चाटून चाटून तिला गरम करायला सुरवात केली. तिची पण योनी लगेच ओली झाली.

चाटाचाटी झाल्यावर मी त्या दोघीना उठवले. दोघीना पाय फाकवुन पाठीवर झोपवले. बॉस म्हणून मी आधी माझा सोटा रिटा च्या योनीत कोंबला आणि काच काच करत तिच्यावर प्रचंड वेगाने उडू लागलो. माझा हिसडा इतका जोरात होता कि ती पहिल्याच हिसड्याने हादरली. तिला आवडले होते ते. तिने तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद देणाया सुरवात केली. मी तिच्यावर उडत होतो आणि तोवर नलिनी रिटाच्या तोंडाजवळ गेली होती.

रिटा नलिनी ची योनी चाटू लागली आणि इकडे मी रिटा ची योनी ठोकून काढत होतो. तिची खाज भागवल्यावर मी रिटा ला बाजूला केले आणि नलीनीला झोपवले. आता नलिनीची वेळ होती. मी तिच्यावर पण त्याच आवेगाने उडू लागलो जसे रिटा ला ठोकले होते. रिटा ने पण तिची भगभगत असलेली योनी तोवर नलिनी कडून चाटून घेतली. काच काच काच काच करत मी नलिनी ची योनी फाडून काढली.

खूप वेळाने तिची भागल्यावर मी तिला बाजूला केले. दोघी गुडघ्यावर बसल्या व त्यांनी एकदमच माझा सोटा त्यांच्या तोंडात घेतला व त्याला चोकू लागल्या. आळीपाळीने त्या माझ्या गोट्या व सोटा चोकत होत्या. बघता बघता माझा सर्वोच्च क्षण आला आणि त्यातून वीर्य बाहेर पडले. त्या दोघींचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. त्यांनी मनसोक्तपणे माझे वीर्य पिले आणि आम्ही शांत झालो.

तिथे होतो तोवर मी त्यांना ठोक ठोक ठोकून तर काढलेच पण परत गेल्यावर पण नियमितपणे आम्ही तिघे एकमेकांसोबत संभोग करू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *