बसमधली अनोळखी स्त्री म्हणाली, “ये झव मला!”

मी नगरला जाणाऱ्या बसमध्ये चढलो. बसमधली गर्दी खूप त्रासदायक होती. मी मोठ्या मुश्किलने बसमध्ये चढू शकलो होतो. बसायला जागा मिळण्याची तर काही आशाच नव्हती. निव्वळ उभं राहण्यासाठी जागा मिळाली तेच खूप होतं. जसा तसा मी बसमध्ये उभा झालो. माझ्या खांद्यावर माझी ऑफिस बॅग होती. बसमध्ये मध्यम प्रकाश होता.

थोड्या वेळाने बस प्रवासाला लागली. ती हळूहळू धावायला लागली. कंडक्टरने तिकीट कापले आणि मेन रोडवर बस येताच ड्रायव्हरने आत मधला लाईट बंद केला. गर्दीत धक्का मुक्की वाढली होती. त्या स्थितीत मी थोडा आणखी समोर ढकललेल्या गेलो.

मला जाणीव झाली की माझ्यासमोर एक स्त्री शाल ओढून उभी आहे. तिचं नरम गरम अंग मला स्पर्श करत होते. तिच्या स्पर्शाने माझा प्रवास सुखदायी होत होता. मी त्या गर्दीचा आता आभार मानायला लागलो. बसमधली त्रासदायक ठरू पाहणारी गर्दी माझा प्रवास आता आनंददायी करणार होती.

तरीही मी त्या विचारसरणीचा माणूस आहे की जेव्हा पर्यंत एखादी स्त्री तिची इच्छा नसेल तेव्हापर्यंत तिच्यासोबत कोणताही शारीरिक स्पर्श करता कामा नये. पण जर एखादी स्त्री स्वतःहून आमंत्रण देत असेल तर तिला कोणत्याही स्थितीत सोडायला नको.

मी तर एकदम साधा सरळ उभा होतो आणि विचार करत होतो की त्याच्याकडूनच काहीतरी प्रतिक्रिया येईल तरच मी काहीतरी करू शकेन. मला हेही माहीत होतं की बसमध्ये तर काही जास्त होऊ शकणार नाही.

पण तरीही ह्या सर्व विचारांना नशिबाच्या खुंटीवर टांगून मी तसाच उभा राहिलो. तेवढ्यात बसचा ब्रेक ब्रेक लागला आणि माझा वजन त्या महिलेच्या अंगावर पडला. मी घाबरून वरचा दंडा पकडला जेणेकरून मी पडलो नाही पाहिजे. पण गर्दीच एवढी होती ती खाली पडण्याची काही शक्यताच नव्हती.

बसने परत स्पीड घेतली आणि ती महिला माझ्या छातीशी चिटकून उभी राहिली. आता तर वारंवार हेच व्हायला लागलं होतं. कधी मी समोर तर कधी ती मागे. मला जाणवलं की ती काहीशी जास्तच माझ्या अंगाशी लगट करत आहे. मला थोडं वेगळच वाटलं पण मी काही केलं नाही.

मला कळेना की बाबुरावला कसं समजावं की बाळ आता चूप होऊन जा. आता माल तयार नाही.

हे सर्व मी मनातच बोलत होतो की जे होईल ते पाहिल्या जाईल. तेवढ्यात एका जागी बस थांबली आणि एक प्रवासी उतरला आणि त्याच्या जागी चार प्रवासी चढले. याचा अर्थ बस मध्ये गर्दी काही कमी झाली नाही उलट वाढली.

मग बस झटका देऊन जशी सुरू झाली तसेच सर्व प्रवासी मागच्या दिशेला झुकले आणि माझी एक इच्छा पूर्ण झाली! मी माझा हात आधारासाठी पकडला तो थेट तिच्या वक्षांना लागला. तिने काहीच विरोध केला नाही. मी माझा हात काढायचा प्रयत्न केला पण तिने माझा हात अशा रीतीने पकडला की जेणेकरून तिला माझा हात तिच्या बुबसवर हवाहवासा वाटत होतं. मी समजून गेलो की हिला पण मजा येत आहे.

मी पुढच्या झटक्याचा वाट पाहिली आणि एक दोन मिनिट पर्यंत तिच्या वक्षांवर माझा हात तसाच राहू दिला. मग जसा एक झटका लागला तसा मी तिचा एक माऊ दाबला तिच्या तोंडून सुस्करी निघाली.

ती म्हणाली- हळू कर ना.

मी आता पूर्णपणे निश्चिंत झालो होतो की आता माल माझ्या नियंत्रणात आहे. मग माझे हात तिच्या छातीवर फिरायला लागलो आणि माझा खालचा अवजार तिच्या गांडीच्या भेगेत मस्तपैकी बसला होता.

ती मला म्हणाली- तू तुझा बाबुराव नियंत्रणात ठेव.

मी म्हणालो- तूच त्याला पकडून त्याला समजून देतेस. तिने हात मागे घेऊन माझा लवडा पकडला आणि म्हणाली, “अरे बापरे. एवढा मोठा लवडा!”

मला हसायला आलं. मी म्हणालो- आतापर्यंत किती मोठा खाल्ला आहेस?

ती म्हणाली- हे तर माझ्या नवऱ्याच्या अर्धा ही नाही.

मी म्हणालो, “-अरे वा बरं जरा चांगल्या प्रकारे मसाज कर.

मग मग तिने माझ्या पॅंटची चेन खोलली आणि माझी चड्डी थोडी खाली सरकवत लवडा बाहेर काढला. तिच्या तोंडून एक गोड सुस्कारी निघाली. मी तिकडे वळलो. तिच्या शालच्या खाली तिच्या ब्लाउज मध्ये आम्हाला घालून तिचे निपल्स दाबायला सुरुवात केली होती.

मग मला जाणवलं की तिने आपलं आयुष्य पसरवून ठेवलं होत. मी माझा हात तुझ्या वर्षांवरून काढून तिच्या पोटावरुन फिरत तिच्या पुच्ची कडे वळवलं. तिने थोडीशी गडबड केली पण तिने माझ्या हातात मध्ये जाऊ दिला नाही. तिने खाली चड्डी घातली नव्हती. माझे हात तिच्या कुरळ्या शेतांवर थांबले मी तिचे शेठ आपल्या बोटांनी त्यांचा गुंता सोडवायला लागलो. ते आपलं पूर्ण शरीर माझ्या छातीवर ठेवून उभी झाली होती.

मी माझा हात आणखी खाली तिच्या पुच्चीकडे नेलं. तसा माझा एक बोट सरळ तिच्या ओल्या पुच्चीत घुसला. तिच्या तोंडून कामसुख कारण निघाली असं वाटत होतं की तिला आता कसलीच पर्वा नाही मी विचारलं तुझ्या सोबत आणखी कुणी आहे का ती म्हणाली हो माझे सासरे आहेत पण ते समोर आहेत तू तुझं काम चालू ठेव फार मजा येत आहे काही वेळ पर्यंत तिच्या पुच्चीत बोट घातल्यावर तिचं शरीर प्रसन्न झाले.

मी समजलो की ही तर गेली मी म्हणालो, “तू तर मजा घेतली आहे एस पण माझ्या नवऱ्याचा आणि कसा निघेल ती हसून म्हणाली, माव

आपल्या हाताने वाढ तेवढ्यात बस थांबली आणि माझ्या बाजूच्या सीटवर चा एक माणूस खाली उतरण्यासाठी उठलो. आणि मी त्याखाली जागेवर तिला बसायला लावलं मी स्वतः माझं तोंड तिच्याकडे करत उभा झालो आणि बस सुरू झाली अंधार असल्याने कोणाला काही दिसत नव्हतं. तिने माझा लवडा काढून टाका हातात घेतला. आता मला चेन आला की आता ती मला आनंद देईल. तिने तिची जिभ माझ्या लवड्यावर फिरायला सुरुवात केली.

आज तर मनाची इच्छा पूर्ण झाली. मला तर आशाच नव्हती की ह्या खेळातल्या स्त्रीलासुद्धा नागड झोपायला आवडतं. असावं. तिने हळूच माझा लवडा आपल्या तोंडात भरला आणि त्याला चुसायला लागली. या दरम्यान मला फारच मजा येत होती. मी आपले दोन्ही हात तिच्या मानेवर ठेवून त्यांना मदत करायला लागलो.

ती पूर्ण मन लावून माझं चेकअप सुरू होत होती. दहा मिनिटाच्या नंतर माझा लवडा झडला. तिने माझा लवडा पूर्ण मजबुतीने पकडून ठेवला होता. त्यामुळे माझं वीर्य पूर्णपणे तिच्या गळ्यातच उतरलं. त्या सालीने ते सर्व मिळून घेतला. एवढेच नाही तर माझा लवडा चाटून पुसून साफ दिल.

माझं शरीर आता शांत झालं आणि थोडे आकुंचन पावले. तिने माझा लवडा आत मध्ये घालून चेन लावून दिली. तेवढ्यात तिच्या सासरच्या आवाजाला सुनबाई चला उतरायचा आहे. तिचा स्टॉप टाईट साला होता. तिला उतरायचं होतं ती उठली आणि माझ्या गालावर एक पप्पी देऊन खाली उतरले.

तिच्या खाली झालेल्या सीटवर मी झटकन बसलो. पण मला एकच वाईट होती की मी तिचा चेहरा बघू शकलो नाही. आणि तिचं नावही माहीत करू शकलो नाही. पण तरीही आम्ही एकमेकांना अपरिमित सुख दिलं होतं.

मित्रांनो ही माझी खरी घटना ते सांगा: ankitfeedba[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *