बसमध्ये झवाझवी – २ – Marathi sex stories

नमस्कार वाचक मित्रांनो, मी अनिल आज आपल्या सर्वांसमोर माझ्या कथेचा दुसरा भाग घेऊन आलो आहे.

मागच्या भागात तुम्ही वाचलं की, कशाप्रकारे मी आणि सुमन एकमेकांकडे आकर्षित झालो. आणि मग बसमध्येच आम्ही एकमेकांना आपल्या मुखाने संतुष्ट केलं. आता पुढे-

सुमनच्या पुच्चीतून तिचा कामरस मी चाटून साफ केला. ती माझ्याकडे पाहून म्हणाली, “तुझ्या जिभेमध्ये तर जादू आहे, मला एवढी मजा या आधी कधीच आली नव्हती. तू आजपासून मला जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हा येऊन अशीच मजा देत राहा.”

सुमनच्या तोंडून हे ऐकून मी मनोमन खूप खुश झालो, पण मग माझ्या मनात अचानक खूप प्रश्न पडायला लागले. मी लगेच सुमनला विचारलं, “तुझा नवरा तुला संतुष्ट नाही करू शकत का?”

तर त्यावर सुमन मला म्हणाली, “नवरा संतुष्ट तेव्हाच करेल ना जेव्हा तो माझ्यासोबत राहील. त्याला बाहेर कोणीतरी रांड आवडली, व तो जास्त दिवस तर तिच्यासोबतच राहतो. अधून-मधून कधीतरी घरी येतो आणि सरळ खाऊन सरळ झोपी जातो.”

हे ऐकून मला तिच्या नवऱ्याचा खूप राग आला,कोण माणूस अशा सुंदर स्त्रीला दोन मिनिटं पण आपल्यापासून वेगळं करेल? खैर एकापरीने चांगलंच झालं, नाहीतर सुमन आज मला भोगायला मिळाली नसती.

मी तिला माझ्याकडे ओढून माझ्या बाहुपाशात सामावून घेतलं. तिचे स्तन कडक झाले होते, जे मला माझ्या छातीवर जाणवत होते. सुमनला खाली तिच्या पायांजवळ माझा लवडा पण जाणवत असेल, कारण तो आता परत मूड मध्ये येऊन सुमनला झवण्याची संधी शोधत होता.

सुमनच्या पण लक्षात तेव्हाच आलं की, आता माझा लवडा परत ताठायला सुरुवात झाली, आणि आता ती झवली जाणार.

तिने मला अगोदरच सांगितलं की, “जेव्हा तुझा लवडा माझ्या आत असेल, तेव्हा माझ्यावर थोडी पण दया माया दाखवू नकोस, बेरहम होऊन मला झवून टाक.”

मला अजून काय पाहिजे असेल, जे पाहिजे ते सर्व मला सोमर माझ्या ताटात वाढून मिळालेलं होतं. मी तिला बस होकार दिला आणि तिच्या नाजूक ओठांना आपल्या ओठांमध्ये घेऊन आता मी फ्रेंच किस करत होतो.

हळूच मी माझी जीभ तिच्या तोंडात घुसवली, आणि तिच्या जीभेशी खेळायला लागलो. सुमन आता पूर्णपणे माझ्या वर चढलेली होती, आणि लगेच तिने एक हात खाली नेऊन माझ्या लवड्याला आपल्या हातात घेतले.

तेव्हाच गाडी अचानक थांबली, गाडीचा कंडक्टर ओरडून म्हणाला, “इथे गाडी १५ मिनिटं थांबेल, कुणाला चहा-पाणी प्यायचं असेल तर पिऊन घ्या.”

गाडी थांबली, म्हणजे अर्धा रस्ता पार झालेला होता, आणि अजून अर्धा रस्ता पार करायचा होता. गाडी थांबली म्हणजे आता आम्ही काही करू शकत नव्हतो, कारण थांबलेल्या गाडीमध्ये आवाज झाला की लगेच समजतो.

म्हणून मी सुमनला विचारलं, “तुला काही खायला आणू का?”

तेव्हा ती म्हणाली, “तुम्ही ना एक काम करा, बाहेर जाऊन दोन आईसक्रीम घेऊन या.”

आईसक्रीमचे नाव ऐकताच मला तिचा हेतू समजला. लगेच मी खाली उतरून दोन आईसक्रीम घेतले आणि गाडी निघण्याच्या अगोदर सुमन जवळ जाऊन बसलो.

सुमनने फक्त तिचे कपडे व्यवस्थित केले होते, बाकी सर्व जशास तसे ठेवले. मी गाडी थांबण्या अगोदर तिची चड्डी काढली होती, ती तिने तशीच बॅगमध्ये ठेवली.

मी सीटवर बसताच थोड्या वेळाने गाडी निघाली. मी सीटचा पडदा बरोबर लावून पुन्हा एकदा सुमनला माझ्या जवळ ओढून घेतलं. सुमनने पण आता वेळ वाया न घालवता एक हात सरळ माझ्या लवड्यावर ठेवला, आणि मी माझ्या दोन्ही हातात तिचे स्तन पकडले.

आमचे ओठ एकमेकांशी मिळालेले होते, व अधून-मधून जीभ पण एकमेकांच्या तोंडात घुसत होत्या. थोड्या वेळाने मी तिच्या ओठांना मोकळं सोडून तिचा गाउन वर उचलून तिच्या कंबरेवर ठेवला.

मी तिच्या पुच्चीला चाटायला सुरुवात करणार तेवढ्यात सुमनने मला थांबवून आईसक्रीम माझ्या हातात दिली. मी तिच्या हातातून आईसक्रीम घेऊन एका बोटाने तिच्या पुच्चीमध्ये आईसक्रीम कोंबायला सुरुवात केली.

सुमनच्या पुच्चीत थंडगार आईसक्रीम टाकल्याने तिच्या पूर्ण अंगावर शहारे आले होते. थोड्याच वेळात आईसक्रीम च्या थंडाव्याने अजून एकदा सुमनचा कामरस निघाला.

अर्धी आईसक्रीम सुमनच्या पुच्चीत कोंबल्यानंतर मग मी माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर ठेवली व चाटायला सुरुवात केली. आता मला आईसक्रीम आणि सुमनचा कामरस दोघांचं मिश्रण चाटायला मिळत होतं, ते पण सुमनच्या खाजगी खजाण्यातून.

मी पण मस्त होऊन पाच मिनिटांत सर्व आईसक्रीम चाटून तिची पुच्ची साफ करून टाकली. आता सुमन खूप जास्त उत्तेजित झाली होती आणि तिला आता अजून स्वतःला थांबवणं शक्य नव्हतं.

सुमन मला म्हणाली, “अनिल आता मला अजून जास्त तडपवू नको, लवकर तुझा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवून मला झवून टाक.”

मला अजून सुमनच्या शरीरासोबत खेळायचं होतं, पण सुमन आता अजून जास्त वेळ थांबायला तयार नव्हती. तिने माझा लवडा आपल्या हातात धरून त्याला तिच्या पुच्चीतला रस्ता दाखवत होती.

तिची अवस्था लक्षात घेऊन मी आता अजून जास्त न थांबता लगेच माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला. लवडा बरोबर निशाण्यावर ठेवताच सुमनने खालून तिची कंबर उचलून माझा बुल्ला आत घेण्याचा प्रयत्न केला.

पण बुल्ला घसरून तिच्या पुच्चीच्या द्वारातून बाहेर निघाला, लगेच तिने बुल्ला बरोबर जागी ठेवला. ह्यावेळेस मी तिच्या कंबरेला पकडून एक जोरदार झटका दिला.

मी तिच्या तोंडाकडे लक्षच दिलं नाही, सुमनने स्वतःच्या हाताने तिचं तोंड बंद करून ठेवलं होतं. नाहीतर ह्या झटक्याने ती एवढी जोरात ओरडली असती की, पूर्ण गाडीला समजलं असतं की इथं झवाझवीचा खेळ सुरू आहे.

पहिल्याच झटक्यात माझा अर्धा लवडा तिच्या आत घुसला होता, आणि आता मी थोडा वेळ तिचा त्रास कमी होईपर्यंत निपचित पडून राहिलो. काही वेळानंतर सुमन स्वतःच तिची कंबर हलवायला लागली, तेव्हा मला समजलं की ही आता परत मूडमध्ये आली आहे.

आणि आता घपाघप झवण्याची वेळ आलेली आहे. मी लगेच तिच्या तोंडावर आपले तोंड ठेवून खालून अजून एक जोरदार झटका दिला. ह्या झटक्यामुळे माझा पूर्ण बुल्ला आता तिच्या पुच्चीमध्ये होता.

सुमनने ह्या अगोदर पण लवडे घेतलेले असल्याने तिला काही जास्त त्रास झाला नाही, नाहीतर ज्यांची पहिली वेळ आहे, त्यांनी असं गाडीमध्ये कधिपन प्रयत्न सुद्धा करू नका.

थोडा वेळ सुमनला देऊन मी तिचा गाउन तिच्या स्तनापर्यंत उचलून वर घेतला,जेणेकरून तिचे स्तन मला चोखता येतील. आता सुमनच्या पुच्चीमध्ये माझा बुल्ला होता, आणि माझा एक हात सुमनच्या स्तनांना दाबत होता.

सुमनचे स्तन मी मोकळे केल्यामुळे आता अधून मधून मी त्यांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखू पण शकत होतो. सुमनने तिचे दोन्ही हात माझ्या पाठीवर ठेवलेले होते, आणि जसं मी धक्के मारायला सुरुवात करायचो, तसं ती तिचे हाथ माझ्या पाठीवरून फिरवायला लागायची.

एक-दोन वेळेस तिने तिचे नखं माझ्या पाठीत रोवले सुद्धा. पण मला तेव्हा वासनेच्या जोरात काही त्रास वाटलाच नाही. आता आम्ही दोघेपण पूर्णतः वासनेच्या अधीन जाऊन एकमेकांच्या शरीराशी खेळत होतो.

मी आता जास्त वेळ न थांबता सुमनच्या पुच्चीतून माझा बुल्ला आत-बाहेर करायला सुरुवात केली. मी धक्के मारायला सुरुवात केली की, सुमन पण खालून तिची कंबर हलवायला लागायची.

सुमन कंबर अशाप्रकारे हलवायची, जेणेकरून माझा बुल्ला लगेच आपले वीर्य सोडण्यासाठी तयार व्हायचा. आता आम्हा दोघांना पण हा झवाझवीचा खेल सुरू करून बराच वेळ झाला होता, म्हणून मी लगातार जोरात धक्के मारायला सुरुवात केली.

माझ्या प्रत्येक धक्क्याने सुमन पूर्ण हालत होती, तिचे दोन्ही स्तन वर-खाली होत होते. तिच्या स्तनांना पाहून वाटायचं की, जसं समुद्रात लहर आलीये. मी तिच्या डाव्या स्तनाला माझ्या तोंडात भरून खाली घपाघप धक्के मारणं सुरू केलं.

तेवढ्यातच सुमनचं शरीर अकडायला लागलं, आणि तिने अजून एकदा स्वतःचा रस सोडला. तिने वीर्य सोडताच मला तिच्या पुच्चीत खूप जास्त गरम वाटायला लागलं, आणि त्या उष्णतेने माझ्या बुल्ल्याला पण वीर्य सोडायला भाग पाडले.

वीर्य सोडण्या पूर्वी मी सुमनला विचारलं, “माझं वीर्य कुठं सोडू?”

सुमन लगेच म्हणाली, “आतमध्येच सोडा, तेव्हाच मला पूर्ण आनंद भेटेल.”

तिचं म्हणणं ऐकून मी माझं वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडून तिच्या अंगावरच पडलो. काही वेळ तसाच पडून राहिल्या नंतर मग मी तिच्या बाजूला झालो.

तेवढ्यात सुमन उठली, आणि उरलेलं एक आईसक्रीम घेतलं, आणि पहिला घास मला भरवत म्हणाली, “तुम्ही किती मस्त झवता, मी तुमची दिवाणी झाले. आजपासून तुम्ही जिथंही बोलवाल, जसं ही बोलवाल मी येईल. मी तुमची गुलाम बनून राहायला तयार आहे. मला आपल्या शरणात घ्या.”

हे ऐकून मी पण तिला म्हणालो, “सुमन तुला कधिपन माझी आठवण आली, तर मला फोन कर. मी लगेच तुझ्यासाठी तिथे हजर होईल.”

एवढं म्हणून मी सुमनच्या हातातून आईसक्रीम घेऊन तिला प्रेमाने दोन घास भरवले. सुमन पण आता खूप खुश दिसत होती, आईसक्रीम संपल्यावर आम्ही दोघे पण त्याच अवस्थेत एकमेकांना जवळ घेऊन झोपी गेलो.

सकाळी गाडी थांबल्यावर गाडीवाल्या माणसाने आम्हाला उठवलं. तेव्हा सुमनचं शरीर पाहुन त्याच्या तोंडून पण लाळ सुटायला लागली. त्याला वाटल की आम्ही दोघे नवरा-बायको आहोत, म्हणून तो शांत बसला.

नाहीतर सुमनच्या पुच्चीत परत लवडे घुसायला सुरुवात झाली असती. मी खाली येऊन सुमनला कपडे व्यवस्थित करायला सांगितले, सुमनने पण लगेच कपडे बदलले आणि सलवार घालून बाहेर आली.

बाहेर आम्ही दोघेपण फ्रेश झालो, आणि नाश्ता करून निघायला लागलो. आता आम्ही एकमेकांचे फोन नंबर पण घेतले होते, त्यामुळे आम्ही कधिपन फोन करून मजे करू शकणार होतो.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *