बाटलीचा अजिब खेळ – Marathi Hot Khel katha

मी आणि निशा लहापणापासूनचे मित्र होतो. शाळेत तर एकत्र होतोच पण पुढे कॉलेजला देखील आम्ही एकत्र होतो. त्यामुळे आमच्यातील मैत्रीचे बंध तसे मजबूत होते.

कॉलेज संपले आणि आमच्या दोघांचे करियर वेगवेळ्या दिशेने चालू झाले. मी पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला तर तिने मोठ्या शहरातील एका नामांकित कॉलेज मध्ये प्रवेश घेतला आणि ती तिकडे गेली देखील. अधून मधून आमचे फोन वरून संभाषण होत होते. पण म्हणावे तसे आम्ही आता पहिल्या सारखे एकमेकांच्या संपर्कात नव्हतो.

कॉलेज संपले आणि मी एका मोठ्या कंपनीत नोकरीस लागलो. माझे रुटीन चालू झाले होते. मी शहरात आधी देखील आलो होतो पण असे राहण्यासाठी म्हणून हा पहिलाच प्रसंग होता माझा. मी ऑफिस पासून एक तासाचं अंतरावर एक फ्लॅट भाड्याने घेतला होता. एकटाच राहत असे मी तिकडे. कारण माझे तिकडे कोणी मित्र वगैरे नव्हते.

मी एकदा असाच ऑफिस वरून घरी परत जात होतो. गाडी लावून मी लिफ्ट च्या आत शिरणार तितक्यात माझ्या मागून एक आवाज आला “एक्सक्यूज मी प्लिज माझ्यासाठी लिफ्ट थांबवा”

मी तो आवाज ऐकला आणि मागे वळून कोण आहे बघूया म्हंटलं तर मला शॉकच लागला. माझ्या समोर चक्क पैकी माझी बाळ मैत्रीण निशा होती. तिला मी बघून मी खूपच खुश झालो आणि मला बघून तर ती उड्याच मारू लागली.

“समीर अरे तू आणि इकडे? काय करतो आहे इकडे? कधी आलास? का आलास? काय करतोस?” एक ना अनेक प्रश्नांचा भडीमार तिने माझ्यावर चालू केला आणि मी तिच्याकडे बघून हसत होतो.

“अगं हो हो. किती प्रश्न विचारशील. थोडा श्वास तरी घे आणि मला पण घेऊ दे. तू ये आधी लिफ्ट मध्ये.” मी असे म्हणताच ती लगेच लिफ्ट मध्ये आली. लिफ्ट चे दार बंद करताच तिने माझ्या दंडावर तिच्या हाताने मारायला सुरवात केली.

“किती नालायक आहेस रे तू. तू इकडे आहेस मला साधं सांगावस पण वाटलं नाही का तुला?” ती म्हणाली.

माझा फ्लॅट आला आणि मी बाहेर आलो. ती पण माझ्या बरोबर आली आणि म्हणाली “तू इथे राहतोस का?”

“हो इथेच. चल आत. तुला सगळं निवांत सांगतो” मी असे म्हणतच ती माझ्या मागोमाग माझ्या फ्लॅट मध्ये आली. मी एकटाच राहत असल्याने मी तिला बसायला सांगितले आणि तिला कॉफी बनवून घेऊन आलो.

कॉफी बनवताना मी तिच्याकडे चोरटा कटाक्ष मात्र टाकत होतोच. शाळा कॉलेज मध्ये साधी असणारी निशा आता पूर्ण बदललेली होती. मेंगळट दिसणारी ती आता एक पूर्ण स्त्री झाली होती. उंच तर ती होतीच. पण आता तीचे शरीर पण पूर्ण भरले होते. छातीचे उभार असे काही दिसत होते कि आता दाबू कि नंतर असे कोणालाही वाटावे. फिगर बहुधा जिम ला जास्त असल्याने कडक असेल असे मला वाट्ले.

आम्ही खूप वेळ गप्पा मारल्या. ती माझ्या वरचं मजल्यावर तिच्या मैत्रिणी सोबत रहायची. लहानपणीचा मित्र मिळाल्याने ती खूप खुश होती. आम्ही नियमित भेटायचे ठरवले आणि तिने माझा निरोप घेतला.

तेव्हापासून आम्ही रोजच एकमेकांना भेटू लागलो. ती खूपच मॉडर्न झाली होती. इतके कि तिचे विचार कधी कधी मलाच अवघडल्यासारखे करत असत. आम्ही एकत्र सिनेमा बघू लागलो, जेवायला जाऊ लागलो आणि खूप वेळ एकमेकांसोबत घालवू लागलो. त्यामुळे आमच्यात खूप जास्त जवळीक होत होती हे मला जाणवत होते.

त्या दिवशी तिची मैत्रीण बाहेर गावी गेली होती. त्यामुळे ती मला म्हणाली “समीर मी आज तुझ्याकडे झोपायला आले तर चालेल का?”

“हो ये ना बिनधास्त” मी म्हणालो.

ती रात्री लवकरच माझ्याकडे आली. आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. माझ्या कपाटात असलेली दारूची बाटली बघून म्हणाली चल आपण थोडी दारू पिऊया. ती दारू पण पिते हे मला तेव्हा समजले. मी लगेच तयार झालो. आम्ही पेग केले आणि दारू वर दारू पित बसलो. दारू चा शेवटचा पेग भरला आणि ती मला म्हणाली “समीर काय काय लफडी केलीस आता पर्यंत सांग”

“अग काही नाही केले. आहे असाच आहे बघ मी” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “गप बैस. काही पण नको सांगू” असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली आणि म्हणाली “हे बघ आपण एक खेळ खेळूया. हि बाटली आहे ना ती अशी मध्ये ठेवायची आणि ज्याच्यावर डाव असेल त्याने गोल फिरवायची. ज्याचायकडे बाटलीचे तोंड येईल त्याने एक तर स्वतः केलेला एखादा गुन्हा कबूल करायचा किंवा समोरचा जे सांगेल ते धाडस करायचे”

मी तयार झालो. सुरवातीसच तिच्याकडे बाटलीचे तोंड आले. तिने तिच्या आयुष्यात केलेला एक गुन्हा सांगितला. एकदा तिच्याकडे तर एकदा माझ्याकडे अशी बाटली फिरत होती आणि आम्ही आमचे गुन्हे कबुलत होतो. शेवटी माझ्याकडचे गुन्हे संपले देखील ते बघून ती म्हणाली “ठीक आहे मग मी संगें ते करावे लागेल.” असे म्हणून ती म्हणाली “तुझा शर्ट काढ आणि बस”

ते ऐकून मी अचंबित झालो. पण खेळच असा आहे म्हंटल्यावर काही पर्याय नव्हता. मी शर्ट काढून बसलो. माझ्या नशिबाने पुढच्या वेळी तिच्याकडे बाटली चे तोंड आले. तिचे पण गुन्हे कबुलून संपले होते. मी पण तीच आयडिया केली आणि तिला तिचा टीशर्ट काढायला लावला. तिने न कुरकुर करता लगेच तिचा टीशर्ट काढला देखील. ते बघून माझे डोळे फिरायची वेळ आली. तिच्या निळ्या रंगाच्या ब्रा मधून तिची भरदार छातीचे दर्शन होताच माझा सोटा जागा झाला. मी तिच्या छाती कडे बघतच बसलो.

खेळ आमचा चांगलाच रंगात आला होता. एका मागोमाग एक कपडे उतरवायला चालू झाले होते आमचे. आम्ही दोघेपण दारूच्या नशेत लोड होतो. त्यामुळे नेमके काय चालू आहे याचा अंदाज दोघांना पण नव्हता.

शेवटी एक वेळ अशी आली कि आम्ही दोघे पण पूर्णपणे नग्न होऊन बसलो होतो. लहानपणीचे आम्ही मित्र आज एकमेकांसमोर नग्न बसलो होतो याची मला खूपच मजा वाटत होती.

जेव्हा पुन्हा एकदा तिच्यावर डाव आला तेव्हा मी तीला सरळ सांगितले “आता तुझ्याकडे उतारवण्यासाठी कपडे शिल्लक नाही. त्यामुळे तू आता काय करणार ते सांग”

“तू सांगशील ते करेन” तिचे उत्तर आले.

“ठीक आहे. तर मग माझा सोटा चोकून दे” मी म्हणालो.

तिला नग्न बघून माझा सोटा आधीच जागा झाला होता. तिने माझ्या सोट्याला हात लावताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने मला उभे राहायला सांगितले. भिंतीचा आडोसा घेऊन मी उभे राहिलो. ती खाली गुडघ्यावर बसली आणि तिने माझा सोटा खाली वाकवाला व त्याला तिच्या तोंडात अलगद घेतला. माझ्या सोट्याच्या मुळाशी हाताने पडकून ती त्याला मागे पुढे करत होती आणि त्याच वेळी तिच्या तोंडाने ती त्याला चोकत होती.

या दोन्ही क्रिया इतक्या कमालीच्या बरोबरीने होत होत्या कि त्यामुळे माझा सोटा तुटेल कि काय इतका तो कडक झाला होता. त्याच्यावरच्या शिरा स्पष्ट दिसत होत्या. मी तिच्या केसाना घट्ट पकडले आणि माझा सोटा जमेल तितका आत तिच्या तोंडात कोंबला. माझी कंबर मी मागे पुढे करून तिच्या तोंडाला ठोकू लागलो.

एव्हाना ती पण खूप गरम झाली होती. मी तिला उठवले आणि तिला बेड वर झोपवले. तिला पूर्ण नग्न समोर बघून व्याकुळ झालेलो मी तिच्यावर तुटून पडलो. मी तिच्या छातीचा ताबा घेतला आणि त्या भरगच्च उरोजाना माझ्या हातानी जोरजोरात दाबू लागलो. माझ्या तोंडात त्यांना सामावताना माझी कमालीची दमछाक होत होती. तिचे स्तनाग्रे मी चोकून चोकून लाल चुटुक केली होती.

मी तसाच खाली आलो. मी तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या योनीला बघताच मी बेभान झालो. माझे तोंड मी तिचं जांघेत घुसवले आणि मी घसवळू लागलो. माझ्या जिभेने तिचे काम चालू देखील केले होते. तिच्या योनीवर बारीकशी केसाची लव होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून मी तिच्या योनीला चाटायला सुरवात केली देखील. तिच्या योनीची चव अशी काही होती कि मी कल्पनेच्या पलीकडे आनंद लुटत होतो.

तिची योनी चाटून झाल्यावर मी उठलो आणि अलगद तिच्या योनीत माझी दोन बोटे सारली. हळू हळू करत मी बोटे मागे पुढे करून योनीमार्ग मोठा करून घेतला. त्या नंतर लगेचच मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि तिच्या योनीत सरकवला. हळू हळू करत मी तो पूर्ण आत जाण्याची वाट बघितली. थोडे इकडे तिकडे वाकडे तिकडे करून कसा बसा तो आत शिरलाच आणि मग मात्र मी कमालीच्या जोशाने तिला ठोकायला सुरवात केली.

मी दणके जसे द्यायला सुरवात केली तशी ते बेभान  होऊन मला तिच्या अंगावर अजून जास्त ओढून घेऊ लागली. तिच्या त्या प्रतिसादाने मी अधिकच गरम झालो. मी एकसारखे तिच्या योनीवर दणके देत होतो. माझ्य दणक्याने तिची छाती वर खाली होत असताना बघून मी पुन्हा जोशीने तिला ठोकत होतो.

घामाने डबडबलेलो मी मग बाजूला झालो आणि तिच्या अंगावर बसून तिच्याकडे बघत माझा सोटा हलवू लागलो. एकच मिनिटात माझ्या सोट्यातून वीर्यचा पाऊस पडू लागला आणि त्याने तिची योनी पूर्ण भरून गेली.

दोघे पण आम्ही आनंदाने शांत होऊन झोपी गेलो. तेव्हापासून निशा नियमित माझ्या फ्लॅट वर येऊ लागली होती आणि न चुकता हा बाटलीचा अजिब खेळ खेळू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *