बाथरूममध्ये ठोकले सावत्र आई सोनलला – Marathi Hot Savatra Aai Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला माझ्या सावत्र आईची गोष्ट सांगणार आहे. हि अशी एक गोष्ट आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र आई ला उपभोगू शकलो आणि आज देखील मी नियमितपणे तिला उपभोगतो अगदी न चुकता बर का.

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो. दिसायला ठीक ठाक पण खेळाडू असल्याने उत्तम शरीरयष्टी आणि समोरच्याला आपलेसे करेल अशी भाषा यामुळे माझ्या मित्रमंडळींचा काही तोटा नव्हता मला. त्या बाबतीत मी सुदैवीच होतो म्हणावे लागेल. त्यातच मुली पण माझ्याकडे खूपच आकर्षित होत असत. त्यामुळे तर माझी चैनीच असत असे. मी खूप मुलींना उपभोगले होते त्यामुळे माझे संभोग आयुष्य पण तसे चांगलेच होते.

माझ्या घरी मी आणि माझा बाप दोघेच राहत होतो. आई गेल्यावर तो पण एकटाच झाला होता. एकदा त्याचमुळे त्याने मला त्याचा असा एक निर्णय सांगितला कि मी काय बोलावे ते मला समजेना. तो मला म्हणाला कि तो लग्न करणार आहे. माझ्यासाठी सावत्र आई आणणार आहे. मी काही फार खुश झालो नाही या त्याच्या निर्णयाने. पण काय करू शकत होतो शेवटी. त्याने मग लग्न केलेच.

मी काही लग्नाला गेलो नव्हतो. लग्न कसले काय दोघेच कोर्टात लग्न करून आले होते ते. त्यामुळे मी नाही गेलो आणि मला रस पण नव्हता. पण जेव्हा ती घरी आली तेव्हा मात्र मी वेडा झालो. तिचे नाव सोनल होते. तिचे वय साधारण तीस वर्षे असेल. माझ्या बापाने कुठून तिला आणले होते काय माहित. कारण ती तिच्या पेक्षा खूपच लहान होती.

तिची आणि माझी ओळख करून देण्यात आली. मी तिला बघून पूर्ण वेडा झालो होतो. ती दिसयला खूपच देखणी होती. तिचे डोळे घारे होते. तिने केस मागे ओढून बांधले असल्याने तिच्या सौंदर्यात भरच पडत होती. गुलाबी रंगाची साडी तिने अशी काही घातली होती कि काही विचारू नका. तिला बघताच क्षणी मी समजून चुकलो कि हिची फिगर कमालीची मादक आहे ते.

कारण मी या बाबतीत सराईत होतो. त्यामुळे तिची फिगर जशी मी ओळखली होती कि खूप मादक आहे तसेच मी हे पण ओळखले होते कि तिची छाती आणि तिची गांड दोन्ही पण कमालीचे फुगीर आणि वक्राकार आहेत. त्यांना बघताच मी माझ्या मनात त्याना उपभोगत असल्याचे इमॅजिन करू लागलो होतो. तसेही ती माझी सावत्र आई होती आणि त्यामुळे मी तिच्या बद्दल काहीपण विचार केला तरी काही फरक पडणार नव्हता.

घरी मी आणि तीच असे दिवसभर त्यामुळे तिला बघत बसने हा एकच कार्यक्रम माझ्याकडे होता. तिचे शरीर असे काही वळत असे काम करताना कि ते बघून माझा सोटा इकडे वळवळ केल्या शिवाय रहात नसे. तिच्यात आणि माझ्यात जो एक वेगळा अडसर होता तो आता नाहीसा झाला होता. तिच्याशी मी बोलू लागलो होतो. ती माझ्याशी तिच्या सगळ्या गोष्टी शेयर करू लागली.

मला हे समजून चुकले होते कि सोनल दिसते तशी नाही आहे.ती कमालीची चालू आहे आणि खाजूक पण आहे. त्याचमुळे मी तिच्यावर डाव टाकायचे ठरवले आणि मी माझ्या कामाला लागलो. मी मुद्दाम तिच्याशी लगट करू लागलो. काम करत असताना मुद्दाम तिच्या शरीराला कसा स्पर्श होईल ते बघू लागलो. तिच्या हाताला भांडी घेताना देताना मुद्दाम तिच्या पूर्ण हाताला स्पर्श करणे हे नित्याचेच झाले होते.

हे कमी कि काय म्हणून मी जाता येता तिच्या अंगाला चुकून हात लागल्या सारखे करून स्पर्श करत असे. हे तिला समजत नव्हते असे नाही. कारण ती काही तितकी लहान नव्हती. पण ती मला काहीच बोलत नव्हती कारण एकच होते ते म्हणजे तिला पण ते पाहिजेच होते.ती पण माझ्या सारखीच खाजूक होती आणि तिला पण माझा स्पर्श आवडत होताच आणि म्हणूनच ती गप बसायची.

एकदा मी आणि ती घरी दोघेच होतो नेहमीप्रमाणे. ती चपाती करत होती. तिला मी पाठमोरी बघत टीव्ही पाहत होतो. पाठमोरी दिसणारी तिची फिगर मला कमालीची गरम करत होती. ३६-२४-३६ अशी फीगर होती तिची. तिला बघून माझा सोटा इकडे कमालीचा कडक झाला. माझा सोटा इतका मोठा झाला कि मला काही केल्या माझ्या भावना आवरता येईनात.

शेवटी मी जे व्हायचे ते होउदे म्हणून जागे वरून उठलो आणि तिच्या जवळ गेलो आणि सरळ तिच्या कमरेत हात घातला. तिला मी माझ्या मिठीत मागून ओढून घेताच अचानक तिला मी मारलेल्या मिठीने ती थोडी बावरली आणि मला म्हणाली ” राजू अरे तू हे काय करत आहे?”

“काही नाही मी तुझा सहवास जवळून घेत आहे सोनल. मला तू खूप आवडतेस. आय लव्ह यु” असे म्हणून तिच्या छातीवर मी माझा हात ठेवला आणि तिची छाती दाबू लागलो. तिने माझ्या हाताला तिच्या हाताने घट्ट पकडले आणि मला म्हणाली “अरे वेडा आहेस का तू? हे काही बरोबर नाही. मी तुझी आई आहे शेवटी समजले का?” असे म्हणून तिने माझे हात तिच्या छातीवरून बाजूला केले.

मी ऐकायला तयार नव्हतो. मी माझी पॅन्ट काढली आणि तिला माझा कडक झालेला सोटा दाखवला.तो बघून ती पण वेडी झाली आणि मला म्हणाली “इतक्यात एवढा मोठा झाला आहे तुझा सोटा राजू?”

असे म्हणताच बेल वाजली आणि मी झटकन पॅन्ट घालून बाजूला झालो. माझा बाप नेमका टपकला होता. माझीच चूक होती.ती येण्याचीच ती वेळ होती आणि नेमके मला तेव्हाच भावना अनावर झाल्या होत्या. मला भीती हि होती कि सोनल काही जे झाले त्यातील माझ्या बापाला सांगते कि काय. पण ती त्याला काहीच बोलली नाही. त्यामुळे मला थोडे बरे वाटले.

दुसऱ्या दिवशी माझा बाप ऑफिस ला गेला. मी थोडा उशिरा उठलो.सोनल काम करत होती. मी काहीच बोललो नाही तिच्याशी आणि सरळ अंघोळीला गेलो. गडबडीत मी माझा टॉवेल बाहेर विसरलो होतो. अंघोळ निम्म्यात येताच मला टॉवेल नसल्याचे लक्षात आले आणि मी सोनल ला मला टॉवेल देण्यासाठी म्हणून सांगितले.

ती टॉवेल घेऊन बाथरूम कडे आली. मी मुद्दामच बाथरूम चे दार पूर्ण उघडले आणि टॉवेल घेऊ लागलो. दार पूर्ण उघडताच माझ्या भल्यामोठ्या सोट्याचे दर्शन तिला पुन्हा एकदा झाले. मी टॉवेल घेतला आणि दार लावू लागताच तिने जोरात दार आत ढकलले आणि ती आत आली. आत येताच तिने काही न बोलता माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि ती माझ्यावर चुंबनांचा वर्षाव करू लागली.

तिच्या या कृतीने मी समजलो कि सोनल आता माझी झाली आहे. ती माझ्यावर तुटून पडल्या सारखे करत होती. मी तर पूर्ण नग्न होतोच पण तिच्या अंगावर साडी होती. ते बघून मी तिचे पण कपडे पूर्णपणे उतरवले आणि तिला पण पूर्ण नग्न केले. तिचा तो मादक देह बघून मी वेडा झालो. ती माझे चुंबन घेत होती आणि मी तिच्या शरीरावरुन माझा हात फिरवू लागलो होतो.

तिची छाती माझ्या कल्पनेपेक्षा देखील मोठी आणि गोलाकार होती.तिला मी जोरात माझ्याकडे ओढून भिंतीला टेकून उभे केले. तिचे ते भरदार उरोज मी जोरजरात दाबू लागलो. माझी ताकद इतकी जास्त होती कि माझ्या दाबण्याने ती ओरडू लागली. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालूं देखील केला होता.

ती माझा सोटा एकसारखा तिच्या हाताने हलवत होती. मी माझा हात तिच्या योनिवरून फिरवण्यास सुरवात केली. कमोड वर तिचा एक पाय मी ठेवला आणि तिच्या मोकळ्या झालेल्या योनीत मी माझी दोन बोटे घालून आत बाहेर करत तिच्या योनीचे भोक मोठे करू लागलो. तिने अजूनही माझा सोटा तिच्या हातातून सोडला नव्हताच.

तिने माझा सोटा मग तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू केले. “इतका मोठा सोटा तुझ्या बापाचा पण नाही कि रे”असे म्हणून तिने माझ्या सोट्याला पूर्ण तोंडात घेतले आणि वर खाली तोंड करत ती त्याला चोक चोक चोकू लागली.

मी बेभान झालो होतो. तिच्याकडून खूप वेळ सोटा चोकून घेतल्यावर मी तिला बाजूला केले. समोर कमोड वरच तिचा एक पाय मी ठेवला आणि मागून तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्यावर उडण्याचा माझा वेग कमालीचा होता. एकसारखे तिच्यावर उडत असल्याने आम्ही दोघे पण घामेघूम झालो होतो.

खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि मग शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी सोनल ला त्या दिवशी पहिल्यांदा ठोकले आणि आज देखील मी तिला रोजच न चुकता ठोक ठोक ठोकून काढतो. तिला पण घरच्या घरी माझ्या कडून सुख मिळतअसल्याने ती पण खूपच खुश होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *